Dell Bilgisayarınız için Ubuntu Linux Uçbirimi Komutları kılavuzu

Summary: Çeşitli Ubuntu Linux Terminal komutlarının açıklandığı bir rehber.

Article Content


Symptoms

 


Bu makalede, Ubuntu Linux'taki terminal uygulama komutları ile ilgili bilgiler yer almaktadır.


İçindekiler:

  1. Temel Denetim Komutları
  2. Temel Kullanıcı ve Sistem Komutları
  3. Temel Sürücüler ve Haklar Komutları
  4. Temel Ağ Komutları

 

Temel Denetim Komutları

 

Terminal Komutları, sisteminizde herhangi bir görevi gerçekleştirmek için Ubuntu Terminal uygulamasında kullanabileceğiniz talimatlardır. Komutları daha anlaşılır hale getirmek ve bu makaleleri referans olarak kullanmanıza yardımcı olmak için komutlar daha küçük tablolara bölünmüştür.

 
Komut Etki Ek Bilgi
cd Dizin Değiştirme Bu komutu kullanarak sistemde
gezinebilirsiniz.
cd veya cd~ komutu yazıldığında
terminaldeki varsayılan başlangıç
pozisyonu olan home klasörü açılır.
cd/ Kök dizinine gider.  
cd.. Bir dizin düzeyi yukarı  
cd- Önceki dizine geri dönme  
pwd Çalışma dizinini yazdırır. Bu, sistemdeki konumunuzu görüntüler.
bash GNU Bourne-again shell  
break Bir döngüden çıkma  
case Koşullu olarak bir komut gerçekleştirme  
clear Terminal ekranını temizleme  
continue Bir döngünün sonraki yinelemesini devam ettirir.  
cron Zamanlanmış komutları yürüten daemon  
crontab Bir komutu daha sonra çalıştırmak için zamanlama  
echo Ekranda mesajı görüntüleme  
enable Yerleşik kabuk komutlarını etkinleştirir ve devre dışı bırakır.  
env Ortam Değişkenleri  
eval Birkaç komut veya bağımsız değişkeni değerlendirir.  
expect Bir terminal üzerinden erişilen uygulamaları otomatikleştirir.  
export Bir ortam değişkeni ayarlar.  
expr İfadeleri değerlendirme  
false Başarısız bir şekilde hiçbir şey yapmaz.  
for Sözcükleri genişletir ve komutları yürütür.  
hash Bir ad bağımsız değişkeninin tam yol adını hatırlar.  
hostname Sistem adını yazdırır veya ayarlar.  
if Koşullu olarak bir komut gerçekleştirme  
jobs Etkin işleri listeleme  
join Ortak bir alandaki çizgileri birleştirir.  
local Değişken oluşturma  
logout Bir oturum açma kabuğundan çıkar.  
more Çıktıyı bir seferde bir ekran şeklinde görüntüler.  
nice Bir komutun veya işin önceliğini ayarlar.  
nohup Arka planda çalışmaya devam eden bir komut çalıştırır.  
notify-send Masaüstü bildirimleri gönderir.  
op Operatör erişimi  
readarray Standart girişten bir dizi değişkenine okuma  
readonly Değişkenleri/işlevleri salt okunur olarak işaretler.  
reboot Sistemi yeniden başlatın.  
return Bir kabuk işlevinden çıkar.  
sed Akış düzenleyici  
select Klavye girişini kabul eder.  
set Kabuk değişkenlerini ve işlevlerini kullanır.  
shift Konumsal parametreleri kaydırır.  
shopt kabuk seçenekleri  
shutdown Linux'u kapatma veya yeniden başlatma  
sleep Belirtilen süre boyunca geciktirme  
ssh Güvenli kabuk istemcisi Uzaktan oturum açma programı
suspend Bu kabuğun yürütülmesini askıya alır.  
sync Disk üzerindeki verileri bellekle senkronize eder.  
test Koşullu bir ifadeyi değerlendirir.  
trap Sinyal ayarlandığında bir komut çalıştırır.  
true Başarılı bir şekilde hiçbir şey yapmaz.  
type Bir komutu açıklar.  
unshar Kabuk komut dosyalarını paketten çıkarır.  
until Komutları yürütür hataya kadar
vmstat Sanal bellek istatistiklerini raporlar.  
watch Programı düzenli aralıklarla yürütür veya görüntüler.  
while Komutları yürütür  
write Başka bir kullanıcıya mesaj gönderir.  
xargs Oluşturulmuş bağımsız değişken listelerini geçiren yürütme yardımcı programı  
### Terminali rahatsız etmeden açıklama/yorum eklemenize olanak tanır  
while Komutları yürütür  

Dosyaları ve metni yönetme, bilgisayarınızda depolanan ve kullanılan dosyaları ve metni doğrudan etkileyen komutlardır. Ana Seçke ve Windows Gezgini aracı, bu aracın iyi bilinen Grafik Kullanıcı Arabirimi GUI sürümleridir.

 
Komut Etki Ek Bilgi
cp Kopyalar Bir dosya kopyalamanızı sağlar. Dosya gezindiğiniz dizinde bulunuyorsa bunu yapmak için komut ile birlikte kopyalamak istediğiniz dosyanın adını ekleyin. Aksi takdirde, kopyalamak istediğiniz dosyanın konumunu belirtmek için cp~/< file path > yazın.
ls Listeleme Geçerli dizindeki tüm dosyaları listeler.
ls~ Ana dizindeki dosyaları listeler Bir klasör adı eklendiğinde söz konusu klasördeki tüm dosyaların listesi gösterilir. Örneğin, ls~/desktop size masaüstü klasöründeki dosyaları gösterecektir.
mkdir Dizin oluşturma Bir dizin oluşturmanızı sağlar. Örneğin, mkdir özel dosyaları, ana dizinde bulunan özel dosyalar adlı yeni bir dizin oluşturacaktır. Bunun gerçekleşmesi için başka bir dizine gitmemeniz ya da başka bir yol belirtmemeniz gerekir.
mv Taşı Bu komutla bir dosyayı yeniden adlandırabilir ya da taşıyabilirsiniz. sunny today adlı bir dosyayı yeniden adlandırmak isterseniz mv sunny day yazabilirsiniz. Bu işlem, doğru dizine gitmenizi ya da doğru dosya yolunu belirtmiş olmanızı gerektirir. mv day ~/Desktop yazdığınızda day adlı dosya ana dizinden masaüstüne taşınır. Ancak dosyayı yeniden adlandırmak da isterseniz komutta mevcut dosya adının yanına yeni dosya adını da eklemeniz gerekir.
rm Kaldırır Bir dosyayı kaldırır. Dosya yolunu/dosya adını belirtin.
rmdir Dizini kaldırma Bir empty dizini kaldırır.
rm -r Yineleyerek kaldırma Bir dizini tüm içeriğiyle birlikte kaldırır.
grep Metin dizelerini arama  
head Dosyanın başlangıcını görüntüleme  
less Dosyanın bir parçasını görüntüleme  
tail Dosyanın sonunu görüntüleme  
apropos Yardım kılavuz sayfalarını arar.  
aspell Yazım Denetleyicisi  
awk Metni Bulur ve Değiştirir. database sort/validate/index.
cmp İki dosyayı karşılaştırır.  
comm Sıralanmış iki dosyayı satır satır karşılaştırır.  
csplit Bir dosyayı bağlam ile belirlenen parçalara böler.  
cut Bir dosyayı iki ayrı parçaya böler.  
cksum CRC sağlama toplamını ve bayt sayısını yazdırma  
find Ayarlanan kriterlere uyan dosyaları arama  
fmt Paragraf metnini biçimlendirme  
fold Metni belirli genişliğe kadar kaydırır.  
dir Dizin içeriğini kısaca listeleme  
dircolors Renk ayarı süresi ls  
dirname Tam yol adını bir yola dönüştürür.  
dirs Hatırlanan dizinlerin listesini görüntüler.  
cat Bir dosyanın içeriğini görüntüler.  
bzip2 Adlandırılmış dosyaları sıkıştırır veya açar.  
chroot Farklı bir kök dizinle komut çalıştırır.  
fgrep Dosyalarda belirli bir dizeyle eşleşen satırları arama  
fuser Bir dosyaya erişen işlemi Tanımlama/Sonlandırma  
gawk Dosya içindeki metinleri bulur ve değiştirir.  
gzip Ad dosyalarını sıkıştırır veya açar.  
ln Dosyalar arasında bağlantılar kurar  
locate Dosya bulma  
look Belirli bir dizeyle başlayan satırları görüntüler.  
lpr Çevrimdışı yazdırma  
lpc Line printer kontrol programı  
lprm Yazdırma kuyruğundan işleri kaldırır.  
lprint Bir dosyayı yazdırır.  
lprintd Bir yazdırma işini iptal eder.  
lprintq Yazdırma kuyruğu listesi  
lsof Açık dosyaları listeleme  
vdir Dizin içeriklerini ayrıntılı olarak listeleme ls -| -b
v Dizin içeriklerini ayrıntılı olarak listeleme ls -| -b
vi Metin düzenleyici  
uuencode Bir dosyanın şifresini çözer. uuencode kullanarak bir dosyanın şifresini çözer.
uuencode Bir dosyayı şifreler. uuencode kullanarak bir dosyayı şifreler.
tty Standart giriş üzerindeki terminalin dosya adını yazdırır  
touch Dosya zaman damgalarını değiştirme  
expand Sekme karakterlerini boşluklara dönüştürür.  
import Bir x sunucu ekranını yakalar ve görüntüyü dosyaya kaydeder.  
install Dosya kopyalama ve öznitelikleri ayarlama  
fg İşi ön plana gönderir.  
bg İşi arka plana gönderir.  
nl Satırları numaralandırır ve bu numaraları dosyalara yazar.  
open Dosyayı varsayılan uygulamasında açars default application  
paste Dosya satırlarını birleştirir.  
pathchk Dosya adı taşınabilirliğini kontrol eder.  
popd Geçerli dizinin önceki değerini geri yükler.  
pr Dosyaları yazdırma için hazırlar.  
printcap Yazıcı özelliği veritabanı  
printenv Ortam değişkenlerini yazdırır  
printf Verileri biçimlendirir ve yazdırır  
pushd Geçerli dizini kaydeder ve ardından değiştirir.  
rcp Dosyaları iki makine arasında kopyalar  
read Standart girişten alınan bir satırı okur.  
rename Dosyaları yeniden adlandırır  
remsync E-posta yoluyla uzak dosyaları senkronize eder.  
mmb Dosyaları toplu olarak taşır ve yeniden adlandırır.  
mtools MS-DOS dosyalarını kullanır.  
rev Bir dosyadaki satırları tersine çevirir  
rsync Bir dosyayı uzaktan kopyalar Dosya ağaçlarını senkronize etme
sdiff İki dosyayı etkileşimli olarak birleştirir.  
scp Güvenli kopya  
sftp Güvenli dosya aktarım programı  
slocate Dosya bulma  
sort Metin dosyalarını sıralama  
split Bir dosyayı sabit boyutlu parçalara böler.  
sum Bir dosya için sağlama toplamasını yazdırır.  
tee Çıktıyı birden çok dosyaya yönlendirir  
tsort Topolojik sıralama  
unmask Kullanıcı dosyası oluşturma maskesi  
source Dosyadan komutları çalıştırır.  
symlink Bir dosya için yeni bir ad oluşturur  
tr Çevirir, sıkıştırır ve/veya siler.  
uniq Dosyaları benzersiz hale getirir  
wc Bayt, kelime ve satır sayısını yazdırır  
whereis Bir program için kullanıcı $path öğesini, man sayfalarını ve kaynak dosyaları arar.  
which Bir program dosyası için kullanıcı $path öğesini arar.  
wget Web sayfalarını veya dosyaları getirir.  
unexpand Boşluğu sekme karakterlerine dönüştürür.  
yes Bir dizeyi kesintiye uğrayana kadar yazdırır.  
xdg-open Kullanıcı tarafından tercih edilen uygulamada bir dosya veya URL'yi açar.  
dmesg Çekirdek ve sürücü mesajlarını yazdırır  


Başa Dön


 

Temel Kullanıcı ve Sistem Komutları

 

Bu komutlar, Ubuntu sisteminizdeki Kullanıcı ve Grup ayarlarını yönetmenize, yapılandırmanıza, sıfırlamanıza ve bu ayarlara yönelik sorun giderme uygulamanıza olanak sağlar.

 
Komut Etki Ek Bilgi
passwd Parola oluşturur.  
groupadd Grup ekler.  
groupmod Bir grubu değiştirir.  
chgrp Grup değiştirir  
groupdel Grup siler  
adduser Sisteme bir kullanıcı ekler.  
addgroup Sisteme bir grup ekler.  
alias Diğer ad (alias) oluşturur.  
useradd Yeni bir kullanıcı hesabı oluşturur.  
usermod Kullanıcı hesabını değiştirir.  
users Şu anda oturumu açık olan kullanıcıları listeler  
chmod Erişim izinlerini değiştirir  
chown Dosya sahibini ve grubunu değiştirir  
groups Bir kullanıcının içinde bulunduğu grup adlarını yazdırır.  
id Kullanıcı ve grup kimliğini yazdırırs  
logname Geçerli oturum açma adını yazdırır.  
su Kullanıcı kimliğini değiştirir  
times Kullanıcı ve sistem saatleri  
who Şu anda oturumu açık olan tüm kullanıcı adlarını yazdırır.  
whoami Geçerli kullanıcı kimliğini ve adını yazdırır. id -un

Aşağıdaki komutlar, sisteme özgü programlara ve bilgilere yöneliktir.

 
Komut Etki Ek Bilgi
cal Takvim Bir takvimi görüntüler
date Tarih Tarihi görüntüler
dc Hesap Makinesi Hesap Makinesi
fsck Dosya Sistemi Denetimi  
bc Birden çok kesinlik derecesine sahip hesap makinesi dili  
kill  Bir işlemin çalışmasını durdurur.  
killall İşlemleri ada göre sonlandırır.  
let Kabuk değişkenlerine aritmetik işlemler uygular.  
make Bir program grubunu yeniden derler.  
pkill İşlemlerin çalışmasını durdurur.  
ps İşlem durumu  
seq Sayısal sıraları yazdırır.  
units Birimleri bir ölçekten başka bir ölçeğe dönüştürür.  

Paketler, Ubuntu'da yeni uygulama ve dosyaları yüklemenin ve güncellemenin varsayılan yöntemidir. Bu komutlar, indirilen paketlerin yönetilmesine ve yapılandırılmasına olanak tanır.

 
Komut Etki Ek Bilgi
apt -get Yazılım paketlerini arar ve kurar  
aptitude Yazılım paketlerini arar ve kurar  
apt -get update Kullanılabilir güncellemeleri yeniler.  
apt - get upgrade Tüm paketleri yükseltir.  
apt -get dist-upgrade Paket değişiklikleriyle yükseltir Ubuntu Sürümünü yükseltir
apt -get install pkgname Paketi ada göre kurar.  
apt -get purge pkgname Paketi ada göre kaldırır.  
apt -get autoremove Kullanılmayan paketleri kaldırır.  
apt -get -f install Bozuk paketleri düzeltmeye çalışır.  
dpkg -configure -a Bozuk paketleri düzeltmeye çalışır.  
dpkg -i pkg.deb Dosya yükler pkg.deb  

Bu komutlar, Ubuntu sisteminizde hizmetleri yönetmenin doğrudan yolunu sunar.

 
Komut Etki Ek Bilgi
start service İş hizmetini başlatır. Upstart
stop service İş hizmetini durdurur. Upstart
status service Hizmetin çalışıp çalışmadığını kontrol eder. Upstart
/etc/init.d/service start Hizmeti başlatır SysV
/etc/init.d/service stop Hizmeti durdurur SysV
/etc/init.d/service restart Hizmeti yeniden başlatır Sysv
/etc/init.d/service check Hizmeti kontrol eder SysV
runlevel Geçerli çalışma düzeyini getirir.  


Başa Dön


 

Temel Sürücüler ve Haklar Komutları

 

Sürücülerin ve biçimlerin yönetilmesi, sisteminize takılı çevre birimlerini etkileyebileceğiniz anlamına gelir. Bu çevre birimleri, birden fazla sabit disk sürücüsü, çıkarılabilir ortam veya diğer aygıtlar olabilir. Bu komutlar, aygıtları komut satırı düzeyinde yönetmenizi ve yapılandırmanızı sağlar.

 
Komut Etki Ek Bilgi
mount Bir sürücü bağlar.  
unmount Bir sürücünün bağlantısını kaldırır.  
fdisk Disk biçimlendirir  
cfdisk Linux için bölüm tablosu düzenleyicisi  
dd Disk çoğaltır Bir dosyayı dönüştürür ve kopyalar,
disk üst bilgilerini ve önyükleme kayıtlarını yazar
ddrescue Veri kurtarma aracı  
declare Değişkenleri açıklar ve öznitelikler atar.  
df Boş disk alanı Kullanılan her bir bağlanmış bölümün
üzerinde ne kadar disk alanı olduğunu gösterir.
df komutu bloklar yerine MB ve GB
kullanır.
du Dizin kullanımı Belirli bir dizin ve tüm alt dizinlerinin
ne kadar alan
kullandığını gösterir.
du -s Dizin kullanım özeti  
du -h Dizin kullanımı temel bilgileri Bilgileri teknik olmayan temel
bir biçime dönüştürür.
free Kullanılabilir boş alan miktarı. Kullanılabilecek boş alan
miktarını gösterir.
free -m Boş alan istatistiklerini gösterir İstatistikleri MB cinsinden gösterir.
uname -a Tüm çekirdek bilgilerini alır.  
uname -r Çekirdek bilgilerini alır.  
lsb_release -a Linux dağıtımınız ile ilgili bilgileri yazdırır  
top Sistem izlemesini başlatır RAM, CPU ve swap kullanımının yanı sıra
çalışan tüm işlemlerin izlenmesini ve
görüntülenmesini başlatır.
q Sistem izlemesini durdurur.  
diff 2 dosya arasında farkı görüntüler  
diff3 3 dosya arasındaki farkı görüntüler  
 
SLN265879_tr__1icon Not: Aşağıdaki komutların çoğunun başına sudo komutunun eklenmesi gerekmektedir. Bu, ayrıcalıkları geçici olarak kök kullanıcı yönetim düzeyine yükseltir. Kullanıcı hesabınıza ait olmayan dizin veya dosyalarla çalışırken bu adım gereklidir. sudo komutunu kullanırken parolanız istenecektir. Bu komutu yalnızca sudo (yönetim) ayrıcalıklarına sahip kullanıcılar kullanabilir.
 
Komut Etki Ek Bilgi
history Tüm kullanıcı komutlarını listeler History komutu, girmiş olduğunuz tüm komutların
uzun bir listesini gösterir. Her komutun
yanında bir sayı görüntülenir. Listeden
daha önce girilmiş bir komutu çalıştırmak için | x
yazabilirsiniz (x'in yerine bir sayı girin)
Geçmiş çıktınız çok uzunsa
kaydırılabilir bir liste için history | less
komutunu kullanın.
REISUB Sistemi yeniden başlatın Bilgisayarı yeniden başlatmak için bu komutu girerken
ALT ve PRINTSCRN tuşlarını basılı tutun.
apt -get Uygulama Yükleme, kaldırma, yükseltme ve daha fazlası için kullanılır.
file Bir veya daha fazla dosyanın türünü kontrol eder.  
sleep Komutları erteleme Sonraki komutla devam etmek için x saniye bekler.
pidof PID alma PID okunabilir bir biçimde verilir
ps Komut satırı için sistem izlemesi Komut dosyaları için de kullanışlıdır.
cat Dosyayı komut satırında yazdırır.  
crontab Sürücü olaylarını zamanlama  
man Yardım kılavuzu Programların kılavuzunu açar, komut
kılavuzunu görüntüler.
man man Kılavuz hakkında kılavuz Yardım sayfasını kullanmaya yönelik yardım sayfası.
man intro Komutların kısa listesi Bir komutla ilgili bilgilere ihtiyaç duyduğunuzda
< command name >-h veya < command name
 >--help
girin (ilk kural işe yaramadıysa). Bazı
komut satırlarının -h
--help ile ilişkilendirilmeyebileceğini görebilirsiniz.
info info Bilgi sayfalarına giriş  
basename Dosya adlarından dizin ve son ekleri çıkarır  
eject Çıkarılabilir ortamı çıkarır.  
fdformat Alt düzey biçimi Bir FD disketini biçimlendirir.
mkisofs Karma bir dosya sistemi oluşturur.  
format Diskleri veya teypleri biçimlendirir  
mknod Özel blok veya karakter dosyaları oluşturur.  
quotactl Disk kotalarını ayarlar  
quotacheck Bir dosya sistemini disk kullanımı için tarar.  
quota Disk kullanımı ve sınırlarını görüntüler  
tar Teyp arşivleyici  
ram RAM disk aygıtı  

Dosya ve dizin hakları ve bu hakları değiştirebilme özelliği yönetici düzeyinde gereklidir. Bunlar, mevcut dosyaları değiştirmek veya onarmak ya da deneyimsiz kullanıcıların diğer dosya veya dizinlere zarar vermesini engellemek için kullanılabilir.

 
Komut Etki Ek Bilgi
chmod Modu Değiştirir  
su Kullanıcıyı Değiştir  
ulimit Kullanıcı kaynaklarını sınırlar  
unalias Mevcut bir diğer adı (alias) kaldırır.  
unset Değişken veya işlev adlarını kaldırır.  
function İşlev makrolarını tanımlar.  

Yükseltilmiş ayrıcalıklar, Ubuntu'nun Yönetici Hakları olarak adlandırdığı ayrıcalıklardır. Bu komutları, sisteminizdeki herhangi bir şeyi yeterince yüksek bir düzeyde değiştirmeniz gerektiğinde çalıştırmanız gerekir. Bunun Windows'daki eşdeğeri, komut istemini yönetici olarak açmaktır.

 
Komut Etki Ek Bilgi
sudo Yükseltilmiş ayrıcalıklar Komutları yükseltilmiş ayrıcalıklarla çalıştırma
- < superuser do >: Gerçekleştirilen eylemin yönetici
parolası ile doğrulanması gerektiğini
gösteren yaygın bir ifadedir.
sudo -r Kök kabuğu kullanıcı olarak açar  
sudo -r -u Kabuğu kullanıcı olarak açar  
sudo -k sudo parolalarını unutur.  


Başa Dön


 

Temel Ağ Komutları

 

Bu komutlar, sisteminizdeki ağ bağlantılarını yapılandırmaya ve bu bağlantılar için sorun giderme uygulamaya yöneliktir. Kablolu ve kablosuz bağlantılar dahildir.

 
Komut Etki Ek Bilgi
chkconfig Etkinleştirilen hizmetleri kontrol eder.  
ping Ağ bağlantılarını test eder  
ftp Dosya Aktarım Protokolü  
host Etki alanının IP'sini kontrol eder.  
ifconfig Ağ aygıtlarını yapılandırır.  
iwconfig Kablosuz bilgilerini gösterir.  
sudo iwlist scan Kablosuz ağları tarar  
ifup eth0 eth0 arabirimini çevrimiçi duruma getirir.  
ifdown eth0 eth0 arabirimini görüntüler.  
netstat Yönlendirme tablosunu görüntüler  
route Yolları ayarlar  
telnet Telnet'e bağlanır.  
traceroute Yolu görüntüler  
dig DNS arama  
ethtool Ethernet kartı ayarları  
mkfifo FIFO'ları oluşturur Adlandırılmış kanallar
mtr Ağ tanılamaları traceroute/ping
nslookup İnternet ad sunucularını etkileşimli olarak sorgular  
screen Terminal çoğullar Uzak kabukları SSH aracılığıyla çalıştırır
strace Sistem çağrılarını ve sinyallerini izler  

Bu komutlar, Ubuntu güvenlik duvarı yönetimine ve yapılandırmasına yöneliktir.

 
Komut Etki Ek Bilgi
ufw enable Güvenlik duvarını açar.  
ufw disable Güvenlik duvarını kapatır.  
ufw default allow Varsayılan olarak tüm bağlantılara izin verir.  
ufw default deny Varsayılan olarak tüm bağlantıları reddeder.  
ufw status Cyrrebt durumu ve kuralları  
ufw allow port Bağlantı noktası üzerindeki trafiğe izin verir.  
ufw deny port Bağlantı noktası üzerindeki trafiği reddeder.  
ufw deny from ip IP adresini engeller  


Başa Dön


 

Ek Bilgiler:

 

SLN265879_tr__1icon Not:
Yazılım desteği, Canonical tarafından aşağıdaki yöntemlerle sağlanmaktadır:
Teknik Destek Dell tarafından sağlanır:


Başa Dön


Article Properties


Affected Product

Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Fixed Workstations

Last Published Date

21 Feb 2021

Version

3

Article Type

Solution

Rate This Article


Accurate
Useful
Easy to Understand
Was this article helpful?

0/3000 characters