En guide till Ubuntu Linux-terminalkommandon på en Dell-dator

Summary: En manual med förklaringar till olika Ubuntu Linux-terminalkommandon.

Article Content


Symptoms

 


Den här artikeln innehåller information om terminalprogramkommandon i Ubuntu Linux.


Innehållsförteckning:

  1. Grundläggande kontrollkommandon
  2. Grundläggande användar- och systemkommandon
  3. Grundläggande drivenhets- och rättighetskommandon
  4. Grundläggande nätverkskommandon

 

Grundläggande kontrollkommandon

 

Terminalkommandon är instruktioner som du kan använda i Ubuntu-terminalprogrammet för att utföra uppgifter i systemet. Jag har delat in kommandona i mindre tabeller för att göra användningen av dem tydligare och för att underlätta att använda artiklarna som referens.

 
Kommando Effekt Ytterligare information
cd Ändra katalog Med det här kommandot kan du navigera
i systemet. Genom att skriva
cd eller cd~ kommer du till
hemmappen, som är standard-
startplats i terminalen.
cd/ Gå till rotkatalogen.  
cd.. Upp en katalognivå  
cd- Tillbaka till föregående katalog  
pwd Skriv ut arbetskatalogen. Det här visar din plats i systemet.
bash GNU Bourne-again-skal  
break Avsluta en loop  
case Utför ett kommando villkorligt  
clear Rensa terminalskärmen  
continue Återuppta nästa iteration av en loop.  
cron Daemon för att utföra planerade kommandon  
crontab Planera ett kommando som körs vid ett senare tillfälle  
echo Visa meddelande på skärmen  
enable Aktivera och avaktivera inbyggda skalkommandon.  
env Miljövariabler  
eval Utvärdera flera kommandon eller argument.  
expect Automatisera program som nås via en terminal.  
export Ange en miljövariabel.  
expr Utvärdera uttryck  
false Gör ingenting, misslyckades.  
for Utöka ord och utför kommandon.  
hash Kom ihåg den fullständiga sökvägen för ett namnargument.  
hostname Skriv ut eller ange systemnamn.  
if Utför ett kommando villkorligt  
jobs Lista aktiva jobb  
join Koppla rader i ett gemensamt fält.  
local Skapa variabler  
logout Avsluta ett inloggningsskal.  
more Visa utdata en skärm i taget.  
nice Ange prioritet för ett kommando eller jobb.  
nohup Kör ett kommando som är immunt mot låsning.  
notify-send Skicka skrivbordsmeddelanden.  
op Operatörsåtkomst  
readarray Läs från stdin till en arrayvariabel  
readonly Markera variabler/funktioner som skrivskyddade.  
reboot Starta om systemet.  
return Avsluta en skalfunktion.  
sed Strömningsredigerare  
select Acceptera tangentbordsinmatning.  
set Ändra skalvariabler och funktioner.  
shift Ändra positionsparametrar.  
shopt Skalalternativ  
shutdown Stäng av eller starta om Linux  
sleep Fördröjning med en angiven tid  
ssh Säker skalklient Program för fjärrinloggning
suspend Stäng av utföring av detta skal.  
sync Synkronisera data på disk med minne.  
test Utvärdera ett villkorsstyrt uttryck.  
trap Kör ett kommando när en signal är inställd.  
true Gör ingenting, lyckades.  
type Beskriv ett kommando.  
unshar Packa upp skalskript.  
until Utför kommandon Tills fel
vmstat Rapportera statistik för virtuellt minne.  
watch Utför eller visa ett program med jämna mellanrum.  
while Utför kommandon  
write Skicka ett meddelande till en annan användare.  
xargs Utför verktyg och skicka konstruerade argumentlistor  
### Här kan du skriva en anmärkning/kommentar utan att störa terminalen  
while Utför kommandon  

Här finns kommandon som direkt påverkar filerna och texten som lagras och används på datorn. Dash och Windows Explorer är välkända versioner av grafiska användargränssnitt GUI av det här verktyget.

 
Kommando Effekt Ytterligare information
cp Kopiera Gör att du kan kopiera en fil. Det gör du genom att lägga till namnet på den fil du vill kopiera tillsammans med kommandot, förutsatt att filen finns i den katalog du bläddrat till. I annat fall skriver du cp~/< file path > för att ange var filen som du vill kopiera finns.
ls Lista Listar alla filer i den aktuella katalogen.
ls~ Listar filer i hemkatalogen Om du lägger till ett mappnamn visas en lista över alla filer i den mappen, dvs. ls~/desktop visar filerna i skrivbordsmappen.
mkdir Skapa katalog Gör att du kan skapa en katalog, dvs. mkdir private files skapar en ny katalog med namnet private files som finns i hemkatalogen. Såvida du inte har bläddrat till en annan katalog eller angett en annan sökväg.
mv Flytta Du kan byta namn på eller flytta en fil med det här kommandot. Om du vill byta namn på filen sunny till day skriver du mv sunny day. Detta kräver att du har bläddrat till rätt katalog eller att du har angett rätt sökväg. När du skriver mv day ~/Desktop flyttas filen day från hem till skrivbordet. Om du dessutom vill ändra namn på filen lägger du till det nya filnamnet bredvid det aktuella namnet i kommandot.
rm Ta bort Tar bort en fil, ange sökväg/filnamn.
rmdir Ta bort katalog Tar bort en empty katalog.
rm -r Ta bort rekursivt Tar bort en katalog tillsammans med dess innehåll.
grep Sök efter textsträngar  
head Visa filens början  
less Visa del av fil  
tail Visa filens slut  
apropos Sök sidor i hjälpmanualen.  
aspell Stavningskontroll  
awk Sök och ersätt text. Sortera/validera/indexera databas.
cmp Jämför två filer.  
comm Jämför två sorterade filer rad för rad.  
csplit Dela upp en fil i kontextuella delar.  
cut Dela upp en fil i två separata delar.  
cksum Skriv ut CRC-kontrollsumma och byte-antal  
find Sök efter filer som uppfyller angivna kriterier  
fmt Formatera stycketext  
fold Radbryt text till en viss bredd.  
dir Lista snabbt kataloginnehåll  
dircolors Färginställning för ls  
dirname Konvertera ett fullständigt namn för en sökväg till en sökväg.  
dirs Visa en lista med sparade kataloger.  
cat Visa innehållet i en fil.  
bzip2 Komprimera eller expandera namngivna filer.  
chroot Kör ett kommando med en annan rotkatalog.  
fgrep Sök i filer efter rader som matchar en fast sträng  
fuser Identifiera/avsluta den process som kommer åt en fil  
gawk Sök och ersätt text i filer.  
gzip Komprimera eller expandera namnfiler.  
ln Skapar länkar mellan filer  
locate Sök efter filer  
look Visa rader som börjar med en given sträng.  
lpr Utskrift offline  
lpc Kontrollprogram för radskrivare  
lprm Ta bort jobb från utskriftskön.  
lprint Skriv ut en fil.  
lprintd Avbryt en utskrift.  
lprintq Lista över utskriftskön  
lsof Lista över öppna filer  
vdir Detaljerad lista med kataloginnehåll ls -| -b
v Detaljerad lista med kataloginnehåll ls -| -b
vi Textredigerare  
uuencode Avkoda en fil. Avkoda en fil med hjälp av uuencode.
uuencode Koda en fil. Koda en fil med hjälp av uuencode.
tty Skriv ut filnamnet för terminalen vid stdin  
touch Ändra tidsstämplar för filer  
expand Konvertera tabbar till blanksteg.  
import Registrera en x-serverskärm och spara bilden i en fil.  
install Kopiera filer och ange attribut  
fg Skicka ett jobb till förgrunden.  
bg Skicka ett jobb till bakgrunden.  
nl Numrera rader och skriv filer.  
open Öppna en fil i desss default application  
paste Slå ihop filrader.  
pathchk Kontrollera portabilitet för filnamn.  
popd Återställ föregående värde i aktuell katalog.  
pr Förbered filer för utskrift.  
printcap Databas för skrivarkapacitet  
printenv Variabler i utskriftsmiljön  
printf Formatera och skriv ut data  
pushd Spara och ändra sedan aktuell katalog.  
rcp Kopiera filer mellan två datorer  
read Läs en rad från standardinmatning.  
rename Byt namn på filer  
remsync Synkronisera fjärrfiler via e-post.  
mmb Flytta och ändra namn på en mängd filer.  
mtools Ändra MS-DOS-filer.  
rev Vänd om rader i en fil  
rsync Fjärrkopiera en fil Synkronisera filträd
sdiff Slå ihop två filer interaktivt.  
scp Säker kopiering  
sftp Program för säker filöverföring  
slocate Sök efter fil  
sort Sortera textfiler  
split Dela en fil i delar med fast storlek.  
sum Skriv ut en kontrollsumma för en fil.  
tee Omdirigera utdata till flera filer  
tsort Topologisk sortering  
unmask Mask för att skapa användarfil  
source Kör kommandon från fil.  
symlink Skapar ett nytt namn för en fil  
tr Översätt, sammanför och/eller ta bort.  
uniq Gör filer unika  
wc Skriv ut byte-, ord- och radräkning  
whereis Sök efter användarens $path, manualsidor och källfiler för ett program.  
which Sök efter en programfil i användarens $path.  
wget Hämta webbsidor eller filer.  
unexpand Konvertera blanksteg till tabbar.  
yes Skriv ut en sträng tills den avbryts.  
xdg-open Öppna en fil eller URL-adress i det program som användaren föredrar.  
dmesg Skriv ut meddelanden för kernel och drivrutiner  


Överst på sidan


 

Grundläggande användar- och systemkommandon

 

Med de här kommandona kan du hantera, konfigurera, felsöka och återställa användar- och gruppinställningarna på ditt Ubuntu-system.

 
Kommando Effekt Ytterligare information
passwd Skapa ett lösenord.  
groupadd Lägg till en grupp.  
groupmod Ändra en grupp.  
chgrp Ändra grupp  
groupdel Ta bort grupp  
adduser Lägg till en användare i systemet.  
addgroup Lägg till en grupp i systemet.  
alias Skapa ett alias.  
useradd Skapa ett nytt användarkonto.  
usermod Ändra användarkonto.  
users Lista användare som är inloggade för tillfället  
chmod Ändra åtkomstbehörigheter  
chown Ändra filägare och grupp  
groups Skriv ut gruppnamn som en användare finns i.  
id Skriv ut användar- och grupp-IDs  
logname Skriv ut aktuellt inloggningsnamn.  
su Byt ut användaridentitet  
times Användar- och systemtider  
who Skriv ut alla användarnamn som för närvarande är inloggade.  
whoami Skriv ut aktuellt användar-ID och namn. id -un

Kommandona nedan gäller systemspecifika program och information.

 
Kommando Effekt Ytterligare information
cal Kalender Visa en kalender
date Date (datum) Visa datum
dc Skrivbordskalkylator Kalkylator
fsck Filsystemskontroll  
bc Kalkylatorspråk för godtycklig precision  
kill  Stoppa en process från att köras.  
killall Avsluta processer efter namn.  
let Utför aritmetik på skalvariabler.  
make Kompilera om en grupp program.  
pkill Stoppa processer från att köras.  
ps Status för process  
seq Skriv ut nummersekvenser.  
units Konvertera enheter från en skala till en annan.  

Paket är standardmetoden för att läsa in och uppdatera nya program och filer i Ubuntu. Med de här kommandona kan du hantera och konfigurera nerladdade paket.

 
Kommando Effekt Ytterligare information
apt -get Sök efter och installera programvarupaket  
aptitude Sök efter och installera programvarupaket  
apt -get update Uppdatera tillgängliga uppdateringar.  
apt - get upgrade Uppgradera alla paket.  
apt -get dist-upgrade Uppgradera med paketersättningar Uppgradera Ubuntu-version
apt -get install pkgname Installera paket efter namn.  
apt -get purge pkgname Avinstallera paket efter namn.  
apt -get autoremove Ta bort inaktuella paket.  
apt -get -f install Försök att åtgärda skadade paket.  
dpkg -configure -a Försök att åtgärda skadade paket.  
dpkg -i pkg.deb Installera fil pkg.deb  

Med de här kommandona har du ett direkt sätt att hantera tjänsterna på ditt Ubuntu-system.

 
Kommando Effekt Ytterligare information
start service Starta jobbtjänst. Vid start
stop service Stoppa jobbtjänst. Vid start
status service Kontrollera om tjänsten är igång. Vid start
/etc/init.d/service start Starta tjänsten SysV
/etc/init.d/service stop Stoppa tjänsten SysV
/etc/init.d/service restart Starta om tjänsten SysV
/etc/init.d/service check Kontrollera tjänsten SysV
runlevel Få aktuell runlevel.  


Överst på sidan


 

Grundläggande drivenhets- och rättighetskommandon

 

Att hantera drivenheter och format innebär att du kan påverka den kringutrustning som är ansluten till systemet. Det kan vara flera hårddiskar, löstagbara medier eller andra enheter. Med dem kan du hantera och konfigurera de här enheterna på kommandoradsnivån.

 
Kommando Effekt Ytterligare information
mount Montera en drivenhet.  
unmount Demontera en drivenhet.  
fdisk Formatera disk  
cfdisk Partitionstabellredigerare för Linux  
dd Duplicera disk Konvertera och kopiera en fil, skriv
diskhuvud, startposter
ddrescue Verktyg för dataåterställning  
declare Deklarera variabler och tilldela attribut.  
df Ledigt diskutrymme Visar hur mycket diskutrymme som finns på
varje monterad partition som
används. df använder MB och GB istället
för block.
du Kataloganvändning Visar hur mycket utrymme en viss
katalog och alla dess
underkataloger använder.
du -s Sammanfattning av kataloganvändning  
du -h Grundläggande information om kataloganvändning Detta översätter informationen till
ett grundläggande, icke tekniskt format.
free Hur mycket ledigt utrymme som finns tillgängligt. Här får du veta hur mycket ledigt utrymme
som är tillgängligt för användning.
free -m Visar statistik för ledigt utrymme Visar statistiken i MB.
uname -a Hämta all kernelinformation.  
uname -r Hämta kernelinformation.  
lsb_release -a Skriver ut information om din Linux-distribution  
top Starta systemövervakning Detta initierar övervakning, visar RAM-,
processor- och bytesanvändning samt
totalt antal processer som körs.
q Stoppa systemövervakning.  
diff Visa skillnaden mellan två filer  
diff3 Visa skillnaden mellan tre filer  
 
SLN265879_sv__1icon Obs! De flesta av följande kommandon måste inledas med kommandot sudo. Då höjs behörigheterna tillfälligt till rotanvändarens administrativa nivå. Det är nödvändigt när du arbetar med kataloger eller filer som inte ägs av ditt användarkonto. När du använder sudo uppmanas du att ange ditt lösenord. Endast användare med sudo-behörighet (administrativ behörighet) kan använda det här kommandot.
 
Kommando Effekt Ytterligare information
history Lista över alla kommandon som använts Historikkommandot visar en mycket lång lista
med de kommandon som du har skrivit. Varje
kommando visas bredvid en siffra. Du
kan skriva | x för att utföra ett tidigare
angivet kommando från listan (byt ut X
mot en siffra). Om historiken
är för lång använder du history | less
för en rullningsbar lista.
REISUB Starta om systemet Håll ned både ALT- och PRINTSCRN-tangenterna medan du
skriver det här för att starta om datorn.
apt -get Indicator Används för att installera, ta bort, uppgradera med mera.
file Typkontroll av en eller flera filer.  
sleep Fördröj kommandon Vänta x sekunder med att fortsätta med nästa kommando.
pidof Hämta PID PID anges i läsbart format
ps Systemövervakning vid kommandorad Även bra för skript.
cat Skriv ut filen på kommandoraden.  
crontab Tidsstyrda händelser  
man Hjälpmanual Öppna manualen för program, visar
kommandomanualen.
man man Manual om manual Hjälpsida om hur du använder hjälpsidan.
man intro Kort lista över kommandon När du behöver information om ett kommando
skriver du < command name >-h eller < command name
 >--help
om den första regeln inte fungerade. Du
ser att vissa kommandorader kanske inte associeras -h
med --help.
info info Introduktion till informationssidor  
basename Ta bort katalog och suffix från filnamn  
eject Mata ut löstagbara medier.  
fdformat Lågnivåformat Formatera en FD-diskett.
mkisofs Skapa ett hybridfilsystem.  
format Formatera diskar eller band  
mknod Skapa block- eller teckenspecialfiler.  
quotactl Ange diskkvoter  
quotacheck Sök igenom ett filsystem efter diskanvändning.  
quota Visa diskanvändning och begränsningar  
tar Bandarkiv  
ram RAM-diskenhet  

Rättigheter till filer och kataloger samt möjligheten att ändra dem krävs på administratörsnivå. Dessa kan användas för att ändra eller reparera befintliga filer eller för att förhindra att andra filer eller kataloger skadas av oerfarna användare.

 
Kommando Effekt Ytterligare information
chmod Ändra läge  
su Växla användare  
ulimit Begränsa användarresurser  
unalias Ta bort ett alias.  
unset Ta bort variabel- eller funktionsnamn.  
function Definiera funktionsmakron.  

Förhöjda behörigheter är vad Ubuntu kallar administratörsrättigheter. Du måste köra de här kommandona när du behöver ändra saker i systemet på en tillräckligt hög nivå. Motsvarigheten i Windows är att öppna en kommandotolk som administratör.

 
Kommando Effekt Ytterligare information
sudo Förhöjda behörigheter Utför kommandon med förhöjda behörigheter
- < superuser do >; ett vanligt uttryck som
anger att den vidtagna åtgärden måste
verifieras med administratörslösenordet.
sudo -r Öppna rotskalet som användare  
sudo -r -u Öppna skalet som användare  
sudo -k Glöm sudo-lösenord.  


Överst på sidan


 

Grundläggande nätverkskommandon

 

De här kommandona gäller konfiguration och felsökning av nätverksanslutningar i systemet. Det inkluderar trådbundna och trådlösa anslutningar.

 
Kommando Effekt Ytterligare information
chkconfig Kontrollera aktiverade tjänster.  
ping Testa nätverksanslutningar  
ftp Filöverföringsprotokoll  
host Kontrollera domänens IP-adress.  
ifconfig Konfigurera nätverksenheter.  
iwconfig Visa trådlös information.  
sudo iwlist scan Sök efter trådlösa nätverk  
ifup eth0 Koppla upp gränssnittet eth0.  
ifdown eth0 Visa gränssnittet eth0.  
netstat Visa dirigeringstabell  
route Ange rutter  
telnet Anslut till Telnet.  
traceroute Visa rutt  
dig DNS-sökning  
ethtool Inställningar för Ethernet-kort  
mkfifo Skapa FIFO:n Namngivna pipes
mtr Nätverksdiagnostik traceroute/ping
nslookup Fråga efter internetnamnservrar interaktivt  
screen Multiplexterminal Kör fjärrskal via ssh
strace Spåra systemanrop och signaler  

De här kommandona gäller hantering och konfiguration av Ubuntu-brandväggen.

 
Kommando Effekt Ytterligare information
ufw enable Slå på brandvägg.  
ufw disable Stäng av brandvägg.  
ufw default allow Tillåt alla anslutningar som standard.  
ufw default deny Neka alla anslutningar som standard.  
ufw status Status och regler för Cyrrebt  
ufw allow port Tillåt trafik i port.  
ufw deny port Neka trafik i port.  
ufw deny from ip Blockera IP-adress  


Överst på sidan


 

Ytterligare information:

 

SLN265879_sv__1icon Obs!
Programvarusupport tillhandahålls av Canonical via följande metoder:
Teknisk support tillhandahålls av Dell:


Överst på sidan


Article Properties


Affected Product

Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Fixed Workstations

Last Published Date

21 Feb 2021

Version

3

Article Type

Solution

Rate This Article


Accurate
Useful
Easy to Understand
Was this article helpful?

0/3000 characters