Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

12. ja 13. Dell PowerEdge -palvelinsukupolven aloitussivu (R620, R630)

Summary: Dellin 12G- ja 13G-palvelinten ja iDRACin alkumääritys.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

Artikkeli sisältää tietoja 12. ja 13. Dell PowerEdge -palvelinsukupolven asennuksesta, mukaan lukien iDRAC (integrated Remote Access Controller) -alkumäärityksen asetukset, Lifecycle Controllerin ominaisuuksien kuvauksen ja linkkejä teknisiin tietoresursseihin.

Huomautus: jos olet epävarma palvelimen sukupolvesta, lisätietoja on artikkelissa Dell PowerEdge -palvelimen sukupolven tunnistaminen. 12G- ja 13G-mallinumeron toinen numero on 2 tai 3, esimerkiksi R220 on 12G-palvelin ja R230 on 13G-palvelin.

 

Sisällysluettelo

 1. iDRAC-ohjaimen määritys ja hallinta
 2. iDRACin versioiden ja ominaisuuksien vertailu
 3. Lifecycle Controllerin toiminta
 4. Kehikkoasennus ja sähkösuunnittelu
 5. Päivitykset, käyttöjärjestelmän asennus ja järjestelmänhallinta

   

iDRAC-ohjaimen määritys ja hallinta

Huomautus:  IDRAC7 ja IDRAC8 käyttävät samaa laiteohjelmistoversiota versiosta 2.10.10.10 alkaen. Graafinen käyttöliittymä ja ominaisuudet ovat nyt samanlaiset.
 

Integrated Dell Remote Access Controller (iDRAC) on suunniteltu parantamaan Dell-palvelimien yleistä käytettävyyttä ja auttamaan järjestelmänvalvojia käyttämään aikaansa entistä tehokkaammin. iDRAC ilmoittaa järjestelmänvalvojille palvelinongelmista, auttaa heitä palvelinten etähallinnassa ja vähentää palvelinten fyysisen käsittelyn tarvetta.

iDRAC ja Lifecycle Controller -tekniikka kuuluvat suurempaan tietokeskusratkaisuun, jonka ansiosta yrityksen keskeiset sovellukset ja työkuormat ovat aina käytettävissä. Tekniikan avulla järjestelmänvalvojat voivat ottaa käyttöön, valvoa, hallita, määrittää, päivittää ja korjata Dell-palvelimia sekä tehdä niiden vianmäärityksen mistä tahansa sijainnista ilman välikäsiä. Lisäksi toiminnot eivät ole riippuvaisia käyttöjärjestelmän tai hypervisorin läsnäolosta tai tilasta.

 

iDRAC (internal Dell Remote Access Controller) -tehdasasetukset ovat:

IP-osoite: 192.168.0.120
Username: root
Password: calvin


Yksityiskohtaiset määritysohjeet ovat YouTube-videossa Dell iDRAC Initial Setup (kesto 6.31, englanninkielinen). Videossa näytetään iDRAC7-version määritys, mutta samat ohjeet pätevät iDRAC8-versioon.

Katso täydelliset iDRAC-ominaisuuden käyttöohjeet asennetun laiteohjelmistoversion mukaan iDRAC 7 -käyttöoppaasta tai iDRAC 8 -käyttöoppaasta. Jos uusin käyttöopas ei ole vielä saatavissa, katso uusinta aiempaa versiota.  


 


iDRACin versioiden ja ominaisuuksien vertailu

Integrated Dell Remote Access Controller (iDRAC) -ohjain toteutettuna Lifecycle Controller -ohjaintekniikalla mahdollistaa Dell-palvelimien seurannan, hallinnan, päivityksen, vianmäärityksen ja korjauksen mistä tahansa ilman välikäsiä. Lisäksi toiminnot eivät ole riippuvaisia käyttöjärjestelmän tai hypervisorin läsnäolosta tai tilasta.
iDRAC-valikoimamme sisältää seuraavat vaihtoehdot.

 • iDRAC Enterprise
 • iDRAC Express for Blades
 • iDRAC Express
 • Basic Management + IPMI
   

Palvelimen ja iDRACin määritystoiminnot

iDRAC7 Express tarjotaan päivityksenä 200–500-sarjan palvelimille, ja se on vakiona 600–900-sarjan palvelimissa. Express for Blades on valinnainen kaikille korttipalvelimille. Enterprise on päivitysvaihtoehto kaikille 200-sarjan ja sitä ylempien sarjojen palvelimille. Jos osto tehdään myyntipisteessä, Enterpise-vaihtoehtoon voidaan liittää joko 8:n tai 16 Gt:n vFlash-kortti.
 
Huomautus: iDRAC Express ei tue graafista konsoliohjausta (eli virtuaalikonsolia). Virtuaalikonsoli on saatavana vain iDRAC Enterpriseen. Poikkeuksena on Express for Blades, joka mahdollistaa yhden käyttäjän virtuaalikonsolin ja etäkäynnistyksen.

Myynnin jälkeen–päivitysvaihtoehdot

Dellin 12. sukupolven palvelimista alkaen voi arvioida ja ostaa Dellin päivityksiä suoraan iDRACin käyttöliittymästä. Palvelinsarjan mukaan on ehkä tehtävä laiteasennuksia, jotta kaikki toiminnot saadaan käyttöön.
 

200–500-sarja:

Jos käytät Enterprisen kokeiluversiota, kaikki toiminnot eivät ole käytettävissä, vaan ne vaativat laitekomponentin (esimerkiksi verkkokortin ja vFlash-kortin osioita varten). Kaikki muut toiminnot voidaan ottaa käyttöön ohjelmiston käyttöoikeusavaimella. Palvelinta ei tarvitse käynnistää uudelleen, vaan muutokset otetaan käyttöön, kun iDRAGiin kirjaudutaan uudelleen. Ostettavia päivitysvaihtoehtoja on useita sen mukaan, edellyttävätkö tarvittavat toiminnot laitekorttia. Tällöin kortin voi tilata ilman vFlashia tai voi tilata joko 8:n tai 16 Gt:n version. Huomautus: iDRAC Ports -kortin asennus edellyttää palvelimen sammutusta.
 

600-sarja ja sitä ylemmät sarjat:

Voit tilata joko vain ohjelmiston käyttöoikeuden tai käyttöoikeuden ja jompaakumpaa kokoa olevan SD-kortin. Huomaa, että järjestelmässä on verkkokortin portti ja vFlashin SD-korttipaikka, mutta ne eivät ole käytössä, ellei käyttöoikeusavainta ole aktivoitu. Voit ostaa haluamasi kokoisen SD-kortin, esim. 16 tai 32 Gt. Voit luoda SD-kortille useita osioita, mutta yksittäisen osion enimmäiskoko on 4 Gt.
 

iDRAC-vaihtoehtojen ja käyttöoikeuksien kuvaus:

iDRAC7/8 Enterprise
"Haluan hallita palvelinta ikään kuin olisin paikalla."
 • Virtuaalikonsoli ja tallennusväline sekä yhteistyöominaisuus
 • Erillinen verkkokortti 1 Gbps
 • PK ja kahden tekijän todennus
 • Hakemistopalvelujen tuki
 • osien vaihtoon
 • Kaatumisen videotoisto
 • Käynnistyksen kuvaus
 • Millisekunnin tehon rajaaminen ja ympäristön virrankäytön valvonta
 • 8:n ja 16 Gt:n vFlash-kortti
 • Virtuaaliset flash-osiot
 • Kaikki Express- ja Basic-hallinnan ominaisuudet

iDRAC7/8 Express for Blades
"Haluan Expressin ominaisuudet virtuaalikonsoliyhteydellä omiin korttipalvelimiin."
 • Yhden käyttäjän virtuaalikonsoli ja etäkäynnistys
 • Virtuaalimedia
 • Kaikki Express- ja Basic-hallinnan ominaisuudet

iDRAC7/8 Express
"Haluan sulautetut työkalut, konsolin integroinnin ja yksinkertaisen etäyhteyden."
 • Käyttö Web-käyttöliittymässä ja komentorivillä
 • Virrankäytön valvonta (sis. virrankäytön budjetoinnin)
 • Vianmääritystoiminnot
 • Paikallinen määritys ja etämääritys sekä päivitykset
 • Komentokieli ja etä-Racadm
 • Käyttöjärjestelmän etäasennus
 • Kaikki Basic-hallinnan ominaisuudet

Basic Management (IPMI) / iDRAC8 Basic
"Haluan edullisen perustason palvelinhallinnan"
 • Laitteiston perushallinta IPMI 2.0:n avulla
 • Tekstipohjainen konsolin uudelleenohjaus
 • Sulautettu vianmääritys
 • Sulautetut käyttöjärjestelmän asennustyökalut

Lisätietoja on iDRAC-vertailussa.
 

Lisätiedot

Lisätietoja Dellin iDRAC-tuotteista on seuraavissa kohdissa:

Lifecycle Controllerin toiminta

27.2.2012 esitellyt 12. sukupolven Dell PowerEdge -palvelimet laajentavat sulautetun hallinnan toimintoja ilman erillisen ohjelmistoagentin asennusta isäntätietokoneen käyttöjärjestelmään. Palvelinten hallinta perustuu iDRAC with Lifecycle Controller -tekniikkaan. Sen avulla voi esimerkiksi määrittää BIOS- ja laiteasetukset, ottaa käyttöön käyttöjärjestelmiä, päivittää ohjaimia, muuttaa RAID-asetuksia ja tallentaa laiteprofiileja. Yhdessä ne muodostavat luotettavan joukon hallintatoimintoja, joita voidaan käyttää palvelimen koko elinkaaren ajan.
 

Nopeampi, tehokkaampi ja turvallisempi paikallinen käyttöönotto ja etäkäyttöönotto, määritys ja päivitys

Dell Lifecycle Controller helpottaa sekä paikallisten että etäsijainneissa olevien palvelinten elinkaaren hallintaa varauksista, käyttöönotosta, korjauksista ja päivityksistä huoltoon ja mukauttamiseen käyttäjiä varten. Se on kehitetty osaksi Dell Remote Access Controlleria tai iDRACia (Express, Enterprise ja vFlash) alkaen Dell PowerEdge 11G -palvelimista. 12G- ja 13G-palvelimissa vFlash-ominaisuus sisältyy iDRAC7 Entreprise -käyttöoikeuteen, joten vFlashille ei tarvita erillistä käyttöoikeutta. Dellin 12G- ja 13G-palvelimet käyttävät vain Express- tai Enterprise-käyttöoikeutta. Lifecycle Controller sisältää hallitun ja pysyvän tallennuksen, joka sulauttaa järjestelmänhallintaominaisuudet ja käyttöjärjestelmän laiteohjaimet suoraan palvelimeen. Siten ei tarvita tallennusvälineperustaisia järjestelmänhallintatyökaluja ja apuohjelmia, joita on perinteisesti tarvittu järjestelmänhallintaan.
Lifecycle Controller -ohjain nopeuttaa ja yksinkertaistaa tehtävien suorittamista, vähentää virhemahdollisuuksia sekä lisää palvelinten ja sovellusten käytettävyysaikaa ja suojausta ja tehostaa tietotekniikan hallintaa. Lifecycle Controller -ohjain on kehitetty UEFI (Unified Extensible Firmware Interface)- ja WSMan (Web Services for Management) -käyttöliittymille. Se tarjoaa avoimen ympäristön konsoli-integrointiin sekä mahdollistaa mukautettujen komentosarjojen käytön Lifecycle Controller -ohjainta varten. Johtavat järjestelmänhallintakonsolit (kuten Microsoft® System Center Configuration Manager, BMC Software BladeLogic® Operations Manager, Symantec Deployment Solution ja Dell Management Console) sisältävät Dellin Lifecycle Controller -ohjaimen. Näin sen toiminnot ja ominaisuudet ovat käytettävissä olemassa olevissa rakenteissa, joihin konsolit on asennettu.
 

Miksi Dell kehitti Lifecycle Controller -ohjaimen?

Tutkiessamme yleisiä hallintatehtäviä ja niihin liittyvää tehottomuutta havaitsimme, että hallintatehtävien hitaus ei johtunut työkaluista vaan siitä, miten työkalut olivat saatavilla. Yleisimmät toiminnot, kuten varaus, käyttöönotto ja päivitykset, vaativat useita työkaluja, monenlaisia tallennusvälineitä sekä työkalujen, kuten ohjainten ja laiteohjelmistojen, hakemista verkosta. Tämä perinteinen toimitusmalli on ollut tehoton, virheherkkä ja altis tietoturvauhkille. Seuraavat videot kuvaavat Lifecycle Controller -ohjaimen tehoa pintaa syvemmältä.

Sulautettu hallinta

Lifecycle Controller -ohjain - paikallinen käyttöliittymä:
Lifecycle Controller -ohjain tukee paikallisia yksi yhteen -järjestelmänhallintatehtäviä palvelimen KVM-virtuaalikoneessa olevassa graafisessa käyttöliittymässä. Tehtäviä ovat muun muassa käyttöjärjestelmän asennus, päivitykset ja määritys sekä vianmääritys yksittäisissä, paikallisissa palvelimissa. Tämän ansiosta ei tarvita useita Option ROM -ominaisuuksia laitteiston määritykseen.

Lifecycle Controller - web-palvelujen ohjelmointirajapinta:
Etäpalvelut ovat standardeihin perustuvia käyttöliittymiä, joiden avulla konsoleissa voidaan esimerkiksi integroida varauksia ja ottaa käyttöjärjestelmän käyttöön keskitetysti etäpalvelimissa. Dellin Lifecycle Controller -ohjain helpottaa palvelinten käyttöönottoa hyödyntämällä niin USC- kuin etäpalvelujen mahdollisuuksia.
Helpottamalla Lifecycle Controllerin huoltoa pyritään yksinkertaistamaan palvelinten uudelleenvalmistelua ja/tai vioittuneiden osien vaihtamista, mikä vähentää ylläpitotoimiin liittyvää seisokkiaikaa

 


Kehikkoasennus ja sähkösuunnittelu

Dell EMC Enterprise Infrastructure Planning Toolilla voit hakea kokoonpanoon perustuvia virrankulutusta, jäähdytystä, ilmavirtauksesta ja painoa koskevia arvioita sekä muita hyödyllisiä tietoja Dell Enterprise -tuotteista.

 

Kehikkoasennusohjeet: Sliding Rails -kiskot
Kehikkoasennusohjeet: Static Rail -kiskot


Dell OpenManage Power Center
Paranna mahdollisuuksiasi tarkkailla ja hallita koko tietokeskuksen virrankäyttöä ja energiankulutusta Dell OpenManage Power Centerillä, iDRAC (integrated Dell Remote Access Controller) Enterprise -ohjaimella ja Intel Node Managerilla.

 


Päivitykset, käyttöjärjestelmän asennus ja järjestelmänhallinta

Laiteohjelmisto- ja ohjainpäivitykset

Ohjainten ja laiteohjelmiston päivityksen yleissäännöt:
 • Vertaa palvelimeen asennettua ohjainta ja laiteohjelmistoa uusimpaan versioon osoitteessa www.dell.com/support. Suuria versiohyppäyksiä ei välttämättä voi tehdä ilman joitakin välipäivityksiä (tarkista README-tiedosto).
 • Jotkin päivitykset kestävät kauan.
 • Useimmiten laiteohjelmiston voi varhentaa.
 • Päivitykset epäonnistuvat harvoin. Järjestelmä tekee monia tarkistuksia ennen uuden laiteohjelmistokuvan tallentamista osaan.
 • Jos et ole varma järjestelmän mukana toimitetuista osista eikä OpenManage Server Administratoria ole asennettu, voit tarkistaa alkuperäisen kokoonpanon helposti siirtymällä osoitteeseen www.dell.com/support ja kirjoittamalla palvelutunnisteen tuotehakukenttään.
  Järjestelmän kokoonpano -välilehdessä näet palvelimen mukana toimitettujen osien luettelon.
 • Ohjaimet ja ladattavat tiedostot -välilehti sisältää täydellisen luettelon laiteohjelmistoista ja ohjaimista ja niiden tärkeydestä.
 • Jos et saa avattua Ohjaimet ja ladattavat tiedostot -osaa, voit kokeilla osoitetta downloads.dell.com.

Käyttöjärjestelmän asennus

Lifecycle Controller tarjoaa helpon tavan asentaa tuettu käyttöjärjestelmä PowerEdge-palvelimeen.

Tarkemmat tiedot aiheesta ovat tietämyskannan artikkelissa Käyttöjärjestelmän asentaminen Dell PowerEdge -palvelimeen.

 

System Management

Dell OpenManage on joukko Dellin kehittämiä ohjelmistoja, joilla voi etsiä, tarkkailla, hallita ja korjata Dell-palvelimia ja ottaa ominaisuuksia käyttöön niissä (OpenManage voi tarkkailla myös verkko- ja tallennustoimintoja). OpenManage on kätevä järjestelmänvalvojille, joiden on hallittava useita palvelimia, koska sen avulla he voivat tarkistaa kaikkien palvelinten tilan helposti ja hallita palvelimia yhdestä työasemasta.

Tarkemmat tiedot aiheesta ovat tietämyskannan artikkelissa How to install and configure the local and remote system management options (englanninkielinen)

Cause

-

Resolution

-

Article Properties


Affected Product

PowerEdge, PowerEdge M420, PowerEdge M520, PowerEdge M520 (for PE VRTX), PowerEdge M620, PowerEdge M620 (for PE VRTX), PowerEdge M630, PowerEdge M630 (for PE VRTX), PowerEdge M820, PowerEdge M820 (for PE VRTX), PowerEdge M830PowerEdge, PowerEdge M420, PowerEdge M520, PowerEdge M520 (for PE VRTX), PowerEdge M620, PowerEdge M620 (for PE VRTX), PowerEdge M630, PowerEdge M630 (for PE VRTX), PowerEdge M820, PowerEdge M820 (for PE VRTX), PowerEdge M830, PowerEdge M830 (for PE VRTX), PowerEdge R220, PowerEdge R230, PowerEdge R320, PowerEdge R330, PowerEdge R420, PowerEdge R420xr, PowerEdge R430, PowerEdge R520, PowerEdge R530, PowerEdge R530xd, PowerEdge R620, PowerEdge R630, PowerEdge R720, PowerEdge R720xd, PowerEdge R730, PowerEdge R730xd, PowerEdge R820, PowerEdge R920, PowerEdge R930, PowerEdge T130, PowerEdge T320, PowerEdge T330, PowerEdge T420, PowerEdge T430, PowerEdge T620, PowerEdge T630See more

Last Published Date

17 Sep 2021

Version

5

Article Type

Solution