Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Startsida för Dell PowerEdge-servrar av den 12:e och 13:e generationen (R620, R630)

Summary: Inledande konfiguration av server och idrac för Dells 12G- och 13G-servrar.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

Den här artikeln ger information om installation av Dell PowerEdge-servrar av den 12:e och 13:e generationen, inklusive de ursprungliga konfigurationsinställningarna för den integrerade Remote Access Controller (iDRAC), en beskrivning av egenskaperna hos Lifecycle Controller och länkar till avancerade tekniska kunskapsresurser.

Obs! Om du är osäker på serverns generation kan du läsa artikeln Så här identifierar du vilken generation Din Dell PowerEdge-server tillhör. På 12G och 13G är den andra siffran för modellen 2 eller 3, till exempel R220 är en 12G-server och R230 är en 13G-server.

 

Innehållsförteckning

 1. Konfigurera och hantera iDRAC
 2. Jämförelse mellan iDRAC-versioner och funktioner
 3. Förstå din Lifecycle Controller
 4. Rackinstallation och strömförsörjningsplanering
 5. Uppdateringar, OS-installation och systemhantering

   

Konfigurera och hantera iDRAC

Obs!  IDRAC7 och IDRAC8 har samma fasta programvara sedan version 2.10.10.10. Det grafiska användargränssnittet (GUI) och egenskaperna är nu lika.
 

Integrated Dell Remote Access Controller (iDRAC) är utformat för att göra serveradministratörer mer produktiva och förbättra den totala tillgängligheten för Dell-servrar. iDRAC varnar administratörer om serverproblem, hjälper dem att utföra fjärrserverhantering och minskar behovet av fysisk åtkomst till servern.

iDRAC med Lifecycle Controller-teknik är en del av en större datacenterlösning som hjälper till att alltid hålla affärskritiska program och arbetsbelastningar tillgängliga. Tekniken gör det möjligt för administratörer att driftsätta, övervaka, hantera, konfigurera, uppdatera, felsöka och åtgärda Dell-servrar från vilken plats som helst och utan att behöva använda agenter. Detta fungerar oavsett operativsystem och hypervisor-närvaro eller tillstånd.

 

Fabriksinställningarna för inbyggd Dell Remote Access Controller (iDRAC) är:

IP-adress: 192.168.0.120
Användarnamn: root
Lösenord: calvin


I YouTube-videon Dell iDRAC Initial Setup (Inledande konfigurering av Dell iDRAC) visas en detaljerad steg för steg-konfiguration (6:31 minuter, endast på engelska). Videon visar konfigurationen av en iDRAC7, men stegen är liknande för iDRAC8.

Fullständig information om hur iDRAC-funktioner används finns i Användarguiden för iDRAC 7 eller i Användarguiden för iDRAC 8 beroende på den installerade firmwareversionen. Om den senaste versionen av användarguiden inte är tillgänglig ännu kan du läsa föregående version.  


 


Jämförelse mellan iDRAC-versioner och funktioner

Med Integrated Dell Remote Access Controller (iDRAC) med Lifecycle Controller-teknik kan administratörer övervaka, hantera, uppdatera, felsöka och avhjälpa Dell-servrar från vilken plats som helst – utan att använda agenter. Och det sker oavsett om det finns något operativsystem eller om det finns en hypervisor eller inte.
Vi har skräddarsytt våra iDRAC-erbjudanden; och vi erbjuder nu dessa alternativ.

 • iDRAC Enterprise
 • iDRAC Express för bladservrar
 • iDRAC Express
 • Grundhantering med IPMI
   

Konfigurationsalternativ för server och iDRAC

iDRAC7 Express erbjuds som en uppgradering för servrar i 200–500-serien och är standard på servrar i 600–900-serien. Express för bladservrar är ett alternativ för alla bladservrar. Enterprise är ett uppgraderingsalternativ för alla servrar i 200-serien och högre. Vid inköpstillfället går det att köpa antingen ett 8 GB eller 16 GB vFlash-kort till Enterprise.
 
Obs! iDRAC Express har inte stöd för omdirigering av grafisk konsol (dvs. virtuell konsol). Virtuell konsol finns bara för iDRAC Enterprise. Det enda undantaget är Express för bladservrar, som tillåter en virtuell konsol för en användare med fjärrstart.

Efter inköpstillfället – uppgraderingsalternativ

Sedan den 12:e generationens servrar från Dell kan du utvärdera och köpa uppgraderingar från Dell – direkt från iDRAC:s grafiska webbgränssnitt. Beroende på serverserie kan du behöva installera maskinvara för att få fullständig funktionalitet.
 

För 200–500-serien:

Vissa funktioner är inte tillgängliga för Enterprise eftersom de kräver maskinvarukomponenter för att aktiveras, som NIC och vFlash för partitioner. Alla andra funktioner kan aktiveras via en licensnyckel för programvaran. Ingen serveromstart krävs. Allt du behöver göra är att logga ut ur iDRAC och logga in igen för att ändringarna ska träda i kraft. För kunder som köper en uppgradering finns det fler alternativ, beroende på om du behöver funktionerna som kräver maskinvarukortet. Om du gör det kan du beställa kortet utan vFlash eller beställa det med antingen 8 GB- eller 16 GB-versionen. Obs! Om du installerar iDRAC-portskortet måste du stänga av servern.
 

För 600-serien och högre:

Du kan välja att beställa antingen bara programvarulicensen eller så kan du beställa licensen med SD-kortet i någon av storlekarna. Observera att både NIC-porten och SD-kortplatsen för vFlash finns på systemet, men de blir aktiva först när licensnyckeln har aktiverats. Du kan köpa ett SD-kort lokalt i vilken storlek som helst, som 16, 32 eller högre. Du kan skapa flera partitioner på SD-kortet, men varje partition är begränsad till 4 GB.
 

Beskrivning av iDRAC-alternativ och -licenser:

iDRAC7/8 Enterprise
"I want to manage the server as if I were there."
 • Virtuell konsol och media med samarbete
 • Särskilt avsedd NIC 1Gbps
 • PK- och tvåfaktorsautentisering
 • Stöd för katalogtjänster
 • Byte av reservdel
 • Uppspelning av kraschvideo
 • Startskärmbild
 • Power Capping per millisekund och strömövervakning av plattform
 • 8 och 16 GB vFlash-kort
 • Virtuella flashpartitioner
 • Alla funktioner för Express och grundläggande hantering

iDRAC7/8 Express för bladservrar
"Jag vill ha funktionerna i Express med virtuell konsolåtkomst till mina bladservrar."
 • Virtuell konsol för en användare med fjärrstart
 • Virtuella medier
 • Alla funktioner för Express och grundläggande hantering

iDRAC7/8 Express
"Jag vill ha inbyggda verktyg, konsolintegrering och förenklad fjärråtkomst."
 • Grafiskt webbgränssnitt och kommandoradsåtkomst
 • Strömövervakning (däribland strömbudgetering)
 • Diagnostikfunktioner som kraschskärm
 • Lokal och fjärrstyrd konfiguration samt uppdateringar
 • Skript med fjärrstyrd Racadm
 • Fjärrinstallation av operativsystem
 • Alla funktioner i grundadministration

Grundläggande hantering (IPMI)/iDRAC8 Basic
"Jag vill ha grundläggande serverhantering till låg kostnad"
 • Grundläggande maskinvaruhantering via IPMI 2.0
 • Textbaserad omdirigering av konsol
 • Inbyggd diagnostik
 • Inbyggda verktyg för operativsysteminstallation

Läs Informationsdokument för iDRAC-jämförelseför mer information.
 

Ytterligare information

Ytterligare information om Dells iDRAC-produkter hittar du här:

Förstå din Lifecycle Controller

I och med att 12:e generationens Dell PowerEdge-servrar lanserades den 27 februari 2012 har Dell förbättrat de inbyggda hanteringsfunktionerna utan att du behöver installera en programvarubaserad agent i värdoperativsystemet. I hjärtat av de inbyggda hanteringsfunktionerna i servrarna finns iDRAC med Lifecycle Controller-teknik, som gör det möjligt att konfigurera BIOS och maskinvaruinställningar, driftsätta operativsystem, uppdatera drivrutiner, ändra RAID-inställningar och spara maskinvaruprofiler. Tillsammans utgör de en robust uppsättning av hanteringsfunktioner som kan användas genom hela serverns livscykel.
 

Snabbare, effektivare och säkrare lokal och fjärrstyrd driftsättning, konfiguration och uppdatering

Dells Lifecycle Controller förenklar serverns livscykelhantering – från provisionering, driftsättning, korrigering och uppdatering till serviceunderhåll och användaranpassning – för servrar som finns både lokalt och på avstånd. Den levereras som en del i Dell Remote Access Controller eller iDRAC (Express, Enterprise och vFlash) från och med Dells PowerEdge 11G-servrar. På 12G- och 13G-servrar ingår vFlash-funktionen i iDRAC7 Enterprise-licensen, så att du inte längre behöver ha en separat licens för vFlash från och med Lifecycle Controller 2. Dells 12G- och 13G-servrar använder bara Express- eller Enterprise-licenser. Lifecycle Controller innehåller hanterad och beständig lagring som bygger in systemhanteringsfunktioner och enhetsdrivrutiner för operativsystem direkt på servern, vilket eliminerar de mediebaserade systemhanteringsverktygen och verktyg som traditionellt sett behövs för systemhantering.
Lifecycle Controller minskar tiden och antalet steg som behövs för att utföra uppgifter, minskar felpotentialen, förbättrar drifttid och säkerhet för servrar och program och ger effektivare IT-hantering. Lifecycle Controller är utvecklad på branschens standardiserade UEFI-plattform (Unified Extensible Firmware Interface) och WSMan-gränssnitt (Web Services for Management) och ger en öppen miljö för konsolintegration som även tillåter anpassade skript för Lifecycle Controller. Ledande systemhanteringskonsoler (t.ex. Microsoft® System Center Configuration Manager,BMC Software BladeLogic® Operations Manager, Symantec Deployment Solution, Dell Management Console) har integrerat Dell Lifecycle Controller och erbjuder därmed funktioner och funktioner till befintliga infrastrukturer där dessa konsoler är installerade.
 

Varför utvecklade Dell Lifecycle Controller?

När vi på Dell undersökte vanliga hanteringsuppgifter och det ineffektiva med dem, upptäckte vi något intressant – det var inte verktygen bakom hanteringsuppgifterna som var ineffektiva, det var hur de levererades. De vanligaste uppgifterna som provisionering, driftsättning och uppdatering krävde flera verktyg, flera medieformer och ett sökande på nätet efter de senaste verktygen, däribland drivrutiner och firmware. Den här traditionella leveransmodellen resulterade i ineffektivitet, risk för fel och potentiell exponering för säkerhetsrisker. Följande videofilmer ger dig en insikt i kraften hos ”Lifecycle Controller”.

Inbyggd hantering

Lifecycle Controller – Lokalt användargränssnitt:
Lifecycle Controller har stöd för lokal 1-till-1-systemhantering via ett grafiskt användargränssnitt (GUI) på serverns KVM för installation, uppdatering, konfiguration av operativsystem och för att utföra diagnostik på enskilda, lokala servrar. Detta eliminerar behovet av flera tillvals-ROM för maskinvarukonfiguration.

Lifecycle Controller – webbtjänst-API:
Fjärrtjänster är standardbaserade gränssnitt som gör det möjligt för konsoler att integreras, till exempel, ren provisionering och driftsättningar av operativsystem en-till-många, för servrar som inte finns på distans. Dells Lifecycle Controller drar nytta av funktionerna i både USC och fjärrtjänster för att leverera betydligt bättre och enklare serverdriftsättning.
Lifecycle Controller Serviceability syftar till att förenkla omprovisionering av servrar och/eller byta trasiga delar och därmed minska driftavbrott för underhåll

 


Rackinstallation och strömförsörjningsplanering

Använd Dell EMC Enterprise Infrastructure Planning Tool för att få konfigurationsbaserade uppskattningar för ström, kylning, luftflöde och vikt samt annan användbar information om Dell Enterprise-produkter.

 

Anvisningar för rackinstallation – installationsanvisningar för skjutskenor –
statiska skenor


Dell OpenManage Power Center
Förbättra din förmåga att övervaka och hantera ström- och energiförbrukning över hela datacentret med Dell OpenManage Power Center, Integrated Dell Remote Access Controller (iDRAC) Enterprise och Intel Node Manager.

 


Uppdateringar, OS-installation och systemhantering

Uppdatering av firmware och drivrutiner

Allmänna regler för uppdatering av drivrutiner och firmware:
 • Kontrollera att de versioner av drivrutiner och firmware som är installerade på servern stämmer överens med den senaste versionen på www.dell.com/support. Eventuellt går det inte att hoppa över flera versioner, och du kan behöva genomföra vissa mellanuppdateringar (läs README-filen).
 • Vissa uppdateringar kan ta lång tid att genomföra.
 • I de flesta fall kan firmware återställas.
 • Uppdateringar misslyckas sällan, det finns ett antal kontroller som görs innan en ny firmware-avbildning skrivs till en komponent.
 • Om du är osäker på de komponenter som levererades med systemet och du inte har ”OpenManage Server Administrator” installerat kan du enkelt ta reda på den ursprungliga konfigurationen genom att gå till www.dell.com/support och ange ditt Service Tag-nummer i fältet Produktsökning.
  Under fliken ”Systemkonfiguration” ser du en lista med komponenter som levererats med din server.
 • Fliken Drivrutiner och hämtningsbara filer innehåller en fullständig lista över firmware och drivrutiner och respektive viktighetsgrad.
 • Om du har problem med att visa avsnittet Drivrutiner och hämtningsbara filer kan du prova att använda downloads.dell.com.

Installation av operativsystem

Lifecycle Controller är ett enkelt sätt att installera ett operativsystem som stöds på din PowerEdge-server.

Du hittar alla detaljer i kunskapsbanksartikeln Installera operativsystemet på en Dell PowerEdge-server.

 

Systemhantering

Dell OpenManage är en samling programvara utvecklad av Dell som hjälper dig att upptäcka, övervaka, hantera, korrigera och driftsätta till en Dell-server (OpenManage kan också övervaka nätverk och lagring). OpenManage är användbart för administratörer som behöver hantera flera servrar eftersom de enkelt kan visa status för alla sina servrar och hantera dem från en och samma arbetsstation.

Hitta detaljerad information i kunskapsbanksartikeln Installera och konfigurera de lokala och fjärrstyrda alternativen för systemhantering

Cause

-

Resolution

-

Article Properties


Affected Product

PowerEdge, PowerEdge M420, PowerEdge M520, PowerEdge M520 (for PE VRTX), PowerEdge M620, PowerEdge M620 (for PE VRTX), PowerEdge M630, PowerEdge M630 (for PE VRTX), PowerEdge M820, PowerEdge M820 (for PE VRTX), PowerEdge M830PowerEdge, PowerEdge M420, PowerEdge M520, PowerEdge M520 (for PE VRTX), PowerEdge M620, PowerEdge M620 (for PE VRTX), PowerEdge M630, PowerEdge M630 (for PE VRTX), PowerEdge M820, PowerEdge M820 (for PE VRTX), PowerEdge M830, PowerEdge M830 (for PE VRTX), PowerEdge R220, PowerEdge R230, PowerEdge R320, PowerEdge R330, PowerEdge R420, PowerEdge R420xr, PowerEdge R430, PowerEdge R520, PowerEdge R530, PowerEdge R530xd, PowerEdge R620, PowerEdge R630, PowerEdge R720, PowerEdge R720xd, PowerEdge R730, PowerEdge R730xd, PowerEdge R820, PowerEdge R920, PowerEdge R930, PowerEdge T130, PowerEdge T320, PowerEdge T330, PowerEdge T420, PowerEdge T430, PowerEdge T620, PowerEdge T630See more

Last Published Date

17 Sep 2021

Version

5

Article Type

Solution