Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Strona startowa dla serwerów Dell PowerEdge 12. i 13. generacji (R620, R630)

Summary: Pierwsza konfiguracja serwera i kontrolera iDRAC dla serwerów firmy Dell 12. i 13. generacji.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

Ten artykuł zawiera informacje na temat pierwszej konfiguracji serwerów Dell PowerEdge 12. i 13. generacji, obejmujących m.in. wstępne ustawienia zintegrowanego kontrolera dostępu zdalnego Dell Remote Access Controller (iDRAC), opis właściwości kontrolera cyklu eksploatacji i łącza do zasobów zaawansowanej wiedzy technicznej.

Uwaga: jeśli nie masz pewności, której generacji jest Twój serwer, przeczytaj artykuł Jak rozpoznać generację posiadanego serwera Dell PowerEdge. Przy 12. i 13. generacji drugą cyfrą w nazwie modelu jest 2 lub 3, na przykład R220 jest serwerem 12. generacji i R230 jest serwerem 13. generacji.

 

Spis treści

 1. Konfiguracja i zarządzanie kontrolerem iDRAC
 2. Porównanie wersji i funkcji kontrolerów iDRAC
 3. Podstawowe informacje na temat kontrolera cyklu eksploatacji
 4. Instalacja w szafie serwerowej i planowanie zasilania
 5. Aktualizacje, instalacja systemu operacyjnego i zarządzanie systemem

   

Konfiguracja i zarządzanie kontrolerem iDRAC

Uwaga:  kontroler IDRAC7 i IDRAC8 od wersji 2.10.10.10 korzystają z tego samego oprogramowania wewnętrznego. Graficzny interfejs użytkownika (GUI) i właściwości są teraz równe.
 

Kontroler Integrated Dell Remote Access Controller (iDRAC) został zaprojektowany z myślą o zwiększeniu produktywności administratorów serwerów i poprawieniu ogólnej dostępności serwerów firmy Dell. Kontroler iDRAC ostrzega administratorów o problemach z serwerem, pomaga w zdalnym zarządzaniu serwerem i zmniejsza potrzebę fizycznego dostępu do serwera.

Kontroler iDRAC z kontrolerem Lifecycle Controller jest częścią większego rozwiązania centrum przetwarzania danych, które zawsze zapewnia dostępność najważniejszych aplikacji i obciążeń roboczych. Ta technologia pozwala administratorom na wdrażanie, monitorowanie, zarządzanie, konfigurowanie, aktualizowanie i rozwiązywanie problemów z serwerami firmy Dell niemal z dowolnego miejsca i bez pośredników. Jest to możliwe niezależnie od udziału i stanu systemu operacyjnego lub systemu monitoringu maszyny wirtualnej.

 

Domyślne ustawienia fabryczne zintegrowanego kontrolera dostępu zdalnego Dell Remote Access Controller (iDRAC) to:

Adres IP: 192.168.0.120
Username (Nazwa użytkownika): root
Hasło: calvin


Szczegółowa konfiguracja krok po kroku jest przedstawiona na tym filmie w serwisie YouTube Pierwsza konfiguracja kontrolera dostępu zdalnego Dell iDRAC (6:31 min, tylko w języku angielskim). Choć film przedstawia konfigurację kontrolera iDRAC7, konfiguracja iDRAC8 wygląda podobnie.

Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z funkcji kontrolera iDRAC dostępne są w sekcji Podręcznik użytkownika kontrolera iDRAC 7 lub w sekcji Podręcznik użytkownika kontrolera iDRAC 8, w zależności od zainstalowanego oprogramowania wewnętrznego. Jeśli najnowsza wersja podręcznika dla użytkownika nie jest jeszcze dostępna, skorzystaj z wcześniejszej, aktualnej wersji.  


 


Porównanie wersji i funkcji kontrolerów iDRAC

Zintegrowany kontroler dostępu zdalnego Remote Access Controller (iDRAC) firmy Dell wraz z kontrolerem cyklu eksploatacji pozwala administratorom na obserwację, zarządzanie, aktualizację i rozwiązywanie problemów z serwerami firmy Dell niemal z dowolnego miejsca i bez pośredników. Dzieje się tak niezależnie od obecności lub stanu systemu operacyjnego lub monitora maszyny wirtualnej.
Dostosowaliśmy nasze oferty kontrolerów iDRAC; i oferujemy te opcje.

 • Kontrolery iDRAC Enterprise
 • Kontrolery iDRAC Express dla serwerów kasetowych
 • Kontrolery iDRAC Express
 • Podstawowe zarządzanie za pomocą interfejsu IPMI
   

Opcje konfiguracji serwera i kontrolera iDRAC

Pakiet iDRAC7 Express to aktualizacja dla serwerów z serii od 200 do 500 i standard dla serwerów z serii od 600 do 900. Wersja Express dla serwerów kasetowych stanowi opcję dla wszystkich tego typu serwerów. Pakiet Enterprise to opcja aktualizacji dla wszystkich serwerów z serii 200 i nowszych. Kupując pakiet Enterprise w punkcie sprzedaży, można dokupić kartę vFlash o pojemności 8 lub 16 GB.
 
Uwaga: pakiet iDRAC Express nie obsługuje przekierowania konsoli graficznej (np. wirtualnej konsoli). Usługa wirtualnej konsoli jest dostępna wyłącznie w pakiecie iDRAC Enterprise. Wyjątek stanowi pakiet Express dla serwerów kasetowych, który pozwala korzystać z wirtualnej konsoli z funkcją zdalnego uruchamiania jednemu użytkownikowi.

Po sprzedaży — opcje modernizacji

Nowa, 12. generacja serwerów firmy Dell pozwala na analizę kosztów i rozbudowę z poziomu interfejsu sieciowego kontrolera iDRAC. W zależności od serii serwera może zaistnieć konieczność instalacji dodatkowego sprzętu, co pozwoli uzyskać pełen zakres dostępnych funkcji.
 

Seria od 200 do 500:

Podczas testowania pakietu Enterprise część funkcji nie będzie dostępna, ponieważ wymaga to odpowiednich podzespołów, np. osobnych kart sieciowych lub vFlash dla partycji. Wszystkie pozostałe funkcje mogą być włączane za pomocą klucza licencyjnego oprogramowania. Ponowny rozruch serwera nie jest wymagany. Wystarczy ponownie się zalogować do kontrolera iDRAC, aby zmiany zostały wprowadzone. Klienci kupujący pakiet modernizacyjny mają do wyboru kilka opcji, zależnie od tego, czy potrzebne będą funkcje wymagające kart sprzętowych. Jeżeli tak, to można zamówić kartę bez funkcji vFlash lub kupić wersję o pojemności 8 lub 16 GB. Uwaga: montaż karty z portami kontrolera iDRAC wymaga wyłączenia serwera.
 

Seria 600 i nowsze:

Można zamawiać licencje dla oprogramowania lub wersje z dołączonymi kartami SD w obu wariantach pojemności. Należy pamiętać, że zarówno osobne porty karty sieciowej, jak i dla kart SD i funkcji vFlash są obecne w systemie, ale nie będą aktywne aż do momentu wykupienia licencji. Można kupić kartę SD o dowolnej pojemności, np. 16 GB, 32 GB lub więcej. Karta SD pozwala na utworzenie wielu partycji, ale rozmiar każdej z nich będzie ograniczony do 4 GB.
 

Opis opcji i licencji kontrolera iDRAC:

iDRAC7/8 Enterprise
„Chcę zarządzać serwerem, jak gdyby odbywało się to przy mojej obecności”.
 • Wirtualna konsola i nośnik z opcją współpracy
 • Specjalna karta sieciowa o przepustowości 1 Gb/s
 • Uwierzytelnianie dwuetapowe oraz za pomocą klucza publicznego
 • Kompatybilność z usługami katalogowymi
 • Wymiana podzespołów
 • Odtwarzanie filmów z nagraniem awarii
 • Rejestracja rozruchu
 • Milisekundowy ogranicznik oraz monit zasilania platformy
 • Karta vFlash 8 i 16 GB
 • Wirtualne partycje Flash
 • Wszystkie funkcje pakietu Express oraz podstawowego zarządzania

iDRAC7/8 Express dla serwerów kasetowych
„Chcę korzystać z funkcji pakietu Express wraz z dostępem do serwerów kasetowych za pomocą wirtualnej konsoli”.
 • Wirtualna konsola z funkcją zdalnego uruchamiania dla jednego użytkownika
 • Wirtualny nośnik
 • Wszystkie funkcje pakietu Express oraz podstawowego zarządzania

iDRAC7/8 Express
„Potrzebuję wbudowanych narzędzi, integracji konsoli oraz uproszczonego dostępu zdalnego”.
 • Graficzny interfejs sieciowy oraz dostęp do wiersza poleceń
 • Monitoring zasilania i jego planowanie
 • Funkcje diagnostyczne, np. zrzut ekranu po wystąpieniu awarii
 • Konfiguracja lokalna, zdalna i jej aktualizacja
 • Skryptowanie przy pomocy zdalnego narzędzia RACADM
 • Zdalna instalacja systemu operacyjnego
 • Wszystkie funkcje pakietu podstawowego zarządzania

Podstawowe zarządzanie (IPMI) / iDRAC8 Basic
„Chcę podstawowego, taniego zarządzania serwerem”
 • Podstawowe zarządzanie sprzętem za pośrednictwem interfejsu IPMI 2.0
 • Tekstowe przekierowanie konsoli
 • Wbudowane narzędzia diagnostyczne
 • Wbudowane narzędzia do instalacji systemu operacyjnego

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z Porównaniem kontrolerów IDRAC.
 

Informacje dodatkowe

Dodatkowe informacje o produktach Dell iDRAC można znaleźć w następujących dokumentach:

Podstawowe informacje na temat kontrolera cyklu eksploatacji

Po wprowadzeniu do sprzedaży serwerów PowerEdge dwunastej generacji (w dniu 27 lutego 2012 r.) firma Dell postanowiła usprawnić wbudowane narzędzia do zarządzania, tak aby nie trzeba było instalować programu typu agent w systemie operacyjnym hosta. W centrum wbudowanych narzędzi do zarządzania serwerami znajduje się kontroler iDRAC wyposażony w kontroler cyklu eksploatacji. Pozwala on wykonywać zadania takie jak konfiguracja systemu BIOS i ustawień sprzętowych, wdrażanie systemów operacyjnych, aktualizacja sterowników, zmiana ustawień macierzy RAID czy zapisywanie profili sprzętu. To zestaw niezawodnych funkcji zarządzania, które można wykorzystywać w całym cyklu eksploatacji serwera.
 

Szybsze, bardziej wydajne i lepiej zabezpieczone wdrażanie infrastruktury, konfiguracja i aktualizacja, zarówno lokalnie, jak i zdalnie

Kontroler firmy Dell upraszcza zarządzanie cyklem eksploatacji serwera: od dostawy, wdrażania, poprawek i aktualizacji po serwisowanie i wprowadzanie własnych ustawień, zarówno na serwerach zdalnych, jak i lokalnych. Stanowi element kontrolera iDRAC (Dell Remote Access Controller) (pakiety Express, Enterprise i vFlash) i po raz pierwszy wprowadzono go w serwerach Dell PowerEdge z serii 11G. Serwery z serii 12G i 13G mają funkcję vFlash w ramach licencji Enterprise dla kontrolera iDRAC7. Dzięki temu nie potrzeba osobnej licencji dla tej funkcji kontrolera cyklu eksploatacji Lifecycle Controller 2. Serwery 12. i 13. generacji korzystają wyłącznie z licencji typu Express lub Enterprise. Kontroler Lifecycle Controller obejmuje pamięć zarządzaną i trwałą, które osadzają funkcje zarządzania systemami i sterowniki urządzeń systemu operacyjnego bezpośrednio na serwerze, eliminując w ten sposób oparte na nośnikach narzędzia do zarządzania systemem i narzędzia niezbędne do tradycyjnego zarządzania systemami.
Kontroler Lifecycle Controller skraca czas wykonywania kroków potrzebnych do realizacji zadań i zmniejsza ich liczbę, obniża ryzyko błędu, poprawia czas pracy serwera i aplikacji oraz poziom bezpieczeństwa, a także zapewnia wydajne zarządzanie IT. Kontroler cyklu eksploatacji opracowano w oparciu o branżową normę dla interfejsu UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) oraz usług WSMAN (Web Services for Management) do zarządzania interfejsami. W ten sposób urządzenie zapewnia otwarte środowisko, które umożliwia integrację konsoli, a także pisanie własnych skryptów dla takiego kontrolera. Najważniejsze konsole do zarządzania systemami na rynku (np. Microsoft® System Center Configuration Manager, BMC Software BladeLogic® Operations Manager, Symantec Deployment Solution i Dell Management Console) są wyposażone w zintegrowany kontroler cyklu eksploatacji, oferując jego funkcje w ramach istniejącej infrastruktury.
 

Dlaczego firma Dell opracowała kontroler cyklu eksploatacji?

Analizując najczęściej wykorzystywane procesy zarządzania i związane z nimi niedobory wydajności, doszliśmy do interesujących wniosków – to nie nasze narzędzia wydłużały wykonywanie zadań składających się na zarządzanie, tylko sposób ich wdrożenia. Najbardziej typowe zadania to dostawa, wdrażanie i aktualizacja wymaganych narzędzi, korzystanie z różnych nośników i przeszukiwanie zasobów Internetu pod kątem najnowszych narzędzi, w tym sterowników i oprogramowania wewnętrznego. Tradycyjny model realizacji okazał się mało wydajny czasowo, mógł być przyczyną błędów i stanowił ryzyko pod względem zabezpieczeń. Poniższe filmy instruktażowe omawiają możliwości kontrolera cyklu eksploatacji.

Wbudowane narzędzia do zarządzania

Kontroler cyklu eksploatacji — interfejs lokalny:
narzędzie pozwala wykonywać lokalne polecenia zarządzania systemem za pośrednictwem interfejsu graficznego (GUI), znajdującego się na serwerze. W połączeniu z klawiaturą, monitorem i myszką pozwala na instalację systemu operacyjnego, jego aktualizacje, konfigurację i wykonywanie analiz diagnostycznych na pojedynczych serwerach lokalnych. Eliminuje to potrzebę stosowania do konfiguracji sprzętu wielu opcjonalnych pamięci ROM.

Kontroler cyklu eksploatacji — interfejs API usług internetowych:
usługi zdalne to utworzone w oparciu o normy branżowe interfejsy, które umożliwiają integrację konsol, np. realizację od zera czy wdrażanie od jednego do wielu systemów operacyjnych dla serwerów zdalnych. Kontroler Lifecycle Controller firmy Dell wykorzystuje możliwości USC i usług zdalnych, aby zapewnić znaczny postęp i uproszczenie wdrażania serwerów.
Operatywność kontrolera Lifecycle Controller ma na celu uproszczenie ponownego przydzielenia serwerów i/lub wymiany uszkodzonych części, a tym samym skrócenie czasu przestojów w konserwacji

 


Instalacja w szafie serwerowej i planowanie zasilania

Skorzystaj z narzędzia Dell EMC Enterprise do planowania infrastruktury, aby uzyskać oparte na konfiguracji dane dotyczące zasilania, chłodzenia, przepływu powietrza i wagi urządzeń, a także inne przydatne informacje o produktach Dell Enterprise.

 

Instrukcje dotyczące instalacji szafy serwerowej — szyny ślizgowe
Instrukcje dotyczące instalacji szafy serwerowej — szyny statyczne


Dell OpenManage Power Center
Zwiększ możliwość monitorowania i zarządzania zużyciem energii całego centrum danych dzięki Dell OpenManage Power Center, zintegrowanemu Dell Remote Access Controller (iDRAC) Enterprise i Intel Node Manager.

 


Aktualizacje, instalacja systemu operacyjnego i zarządzanie systemem

Aktualizacje oprogramowania wewnętrznego i sterowników

Ogólne zasady dotyczące aktualizacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego:
 • Należy porównać wersje sterowników i oprogramowania wewnętrznego zainstalowane na serwerze z najnowszymi wersjami w witrynie www.dell.com/support — skok o wiele wersji może być niemożliwy bez przeprowadzenia pośrednich aktualizacji (patrz plik README).
 • Przeprowadzenie niektórych aktualizacji może zająć dużo czasu.
 • W większości przypadków możliwe jest cofnięcie aktualizacji oprogramowania wewnętrznego.
 • Aktualizacje rzadko kończą się niepowodzeniem, a przed zapisaniem obrazu nowego oprogramowania wewnętrznego w podzespole wykonywane jest wiele testów.
 • Jeżeli nie masz pewności co do komponentów dostarczonych z Twoim komputerem oraz nie posiadasz oprogramowania OpenManage Server Administrator, łatwym sposobem na sprawdzenie pierwotnej konfiguracji jest przejście do strony www.dell.com/support i wprowadzenie kodu serwisowego w polu Product Search (wyszukiwanie produktu).
  Na karcie System Configuration (Konfiguracja systemu) będzie widoczna lista podzespołów dostarczonych z serwerem.
 • Karta Drivers and downloads (Sterowniki i pliki do pobrania) zawiera pełną listę oprogramowania wewnętrznego i sterowników oraz informacje o ich krytyczności.
 • Jeśli masz problemy z dostępem do sterowników i sekcji pobierania, skorzystaj z witryny downloads.dell.com.

Instalacja systemu operacyjnego

Kontroler cyklu eksploatacji ułatwia instalację obsługiwanego systemu operacyjnego na serwerze PowerEdge.

Szczegóły znajdziesz w dedykowanym artykule Jak zainstalować system operacyjny na serwerze Dell PowerEdge?

 

Zarządzanie systemem

Dell OpenManage to zbiór oprogramowania opracowanego przez firmę Dell, które ułatwia wykrywanie, monitorowanie, obsługę, uaktualnianie i wdrażanie serwera firmy Dell (OpenManage umożliwia także monitorowanie urządzeń sieciowych i pamięci masowej). Pakiet OpenManage jest przydatny dla administratorów, którzy zarządzają wieloma serwerami, ponieważ zapewnia im łatwy wgląd w stan wszystkich serwerów i możliwość zarządzania nimi z jednej stacji roboczej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w dedykowanym artykule bazy wiedzy Jak zainstalować i skonfigurować opcje zarządzania systemami lokalnymi i zdalnymi?

Cause

-

Resolution

-

Article Properties


Affected Product

PowerEdge, PowerEdge M420, PowerEdge M520, PowerEdge M520 (for PE VRTX), PowerEdge M620, PowerEdge M620 (for PE VRTX), PowerEdge M630, PowerEdge M630 (for PE VRTX), PowerEdge M820, PowerEdge M820 (for PE VRTX), PowerEdge M830PowerEdge, PowerEdge M420, PowerEdge M520, PowerEdge M520 (for PE VRTX), PowerEdge M620, PowerEdge M620 (for PE VRTX), PowerEdge M630, PowerEdge M630 (for PE VRTX), PowerEdge M820, PowerEdge M820 (for PE VRTX), PowerEdge M830, PowerEdge M830 (for PE VRTX), PowerEdge R220, PowerEdge R230, PowerEdge R320, PowerEdge R330, PowerEdge R420, PowerEdge R420xr, PowerEdge R430, PowerEdge R520, PowerEdge R530, PowerEdge R530xd, PowerEdge R620, PowerEdge R630, PowerEdge R720, PowerEdge R720xd, PowerEdge R730, PowerEdge R730xd, PowerEdge R820, PowerEdge R920, PowerEdge R930, PowerEdge T130, PowerEdge T320, PowerEdge T330, PowerEdge T420, PowerEdge T430, PowerEdge T620, PowerEdge T630See more

Last Published Date

17 Sep 2021

Version

5

Article Type

Solution