Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Jak rozumět zvukovým signálům stolních počítačů Dell

Summary: Tento článek vás provede zvukovými kódy u stolních počítačů Dell Inspiron, Vostro, OptiPlex a XPS.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Instructions

Obsah:

 1. Úvod do zvukových kódů
 2. Diagnostické kontrolky LED nebo kódy zvukových signálů u stolních počítačů Dell

Úvod do zvukových kódů

Ve společnosti Dell máme dlouhou tradici integrování diagnostických indikátorů do našich počítačů. Tyto indikátory mohou být užitečné, protože pomáhají diagnostikovat a řešit jakékoli problémy, ke kterým může docházet při spouštění vašeho osobního počítače. V následující části je přehled kódů pro jednotlivé řady stolních počítačů.

Pokud obrazovka nedokáže zobrazit jakékoli chyby, může počítač při spuštění vydávat řadu zvukových signálů.

 1. Tři znamená 3-3-3-3... To jsou tři pípnutí a tři pípnutí... nekonečnou smyčku, dokud uživatel nestiskne tlačítko napájení a nevypne počítač.

 2. Prodleva mezi jednotlivými zvukovými signály je 300 ms. Prodleva mezi jednotlivými sekvencemi zvukových signálů je 3 sekundy, přičemž délka jednoho zvukového signálu je 300 ms.

 3. Po každém signálu a po každé sekvenci signálů by měl systém BIOS rozpoznat, jestli uživatel stiskl tlačítko napájení. Pokud ano, systém BIOS přejde ze smyčky, provede normální proces vypnutí a vypne počítač.

Poznámka: Pokud je počítač rovněž vybaven diagnostickými kontrolkami LED, můžete na webu podpory získat odpovídajícího průvodce pro svůj model.
Poznámka: Pokud počítač indikuje kód, který není uveden v tomto průvodci, kontaktujte místní podporu, aby prošetřila tento neznámý kód.

Pokud váš počítač indikuje uvedený kód, použijte popisy chyby níže ke zúžení oblasti možných řešení problému neprovedení testu POST. Průvodce situací, kdy neproběhne test POST, níže může být užitečný při dalším řešení vašeho problému.

Případně nás můžete kontaktovat zde.

Zpět na začátek


Stolní počítače Inspiron – zvukové kódy nebo kódy kontrolek LED

Blikání kontrolky LED napájení / zvukový kód
Kontrolka LED / zvukový kód Popis chyby Chyby Doporučený postup
1 Základní deska: Chyba paměti ROM systému BIOS Základní deska; zahrnuje poškození systému BIOS nebo chybu paměti ROM. Spusťte diagnostický test spuštění před spuštěním.
2 Paměť Není detekována paměť (RAM) Odstraňování problémů s pamětí
3 Základní deska: Čipová sada
 • Chyba čipové sady (chyba North a South bridge)
 • Chyba testu hodin
 • Chyba brány A20
 • Chyba čipu Super I/O.
 • Chyba řadiče klávesnice
Spusťte diagnostický test před spuštěním.
4 Paměť Chyba paměti (RAM) Odstraňování problémů s pamětí
5 Porucha napájení hodin reálného času Selhání baterie paměti CMOS Pokud se tím problém nevyřeší, zkuste baterii CMOS znovu usadit a spustit diagnostický test spuštění před spuštěním .
6 Video BIOS Selhání grafické karty/čipu Spusťte diagnostický test před spuštěním.
7 Procesor (CPU) Chyba procesoru (CPU) Spusťte diagnostický test před spuštěním.
Stav kontrolky LED napájení Stav napájení
Nesvítí Napájení je vypnuto nebo je počítač v režimu S4 (hibernace) nebo S5.
Kontrolka LED nesvítí.
Svítí bíle Počítač je v zapnutém stavu.
Svítí žlutě Základní deska nemůže zahájit inicializaci. Může se jednat o problém se základní deskou, pamětí, procesorem nebo napájecím zdrojem.
Bliká žlutě Základní deska nemůže zahájit inicializaci nebo je ve stavu napájení S3. Došlo k problému s napájením, zařízení může být vadné nebo nesprávně nainstalované.

Stolní počítače XPS – zvukové kódy nebo kódy kontrolek LED

Opakující se zvukový kód Popis chyby Doporučený následný krok
1 Možná porucha základní desky – selhání kontrolního součtu ROM BIOS Spusťte diagnostický test před spuštěním.
2 Nebyla zjištěna žádná paměť RAM
POZNÁMKA: Pokud jste nainstalovali nebo vyměnili paměťový modul, zkontrolujte, zda je správně vložen.
Odstraňování problémů s pamětí
3 Možná porucha základní desky – chyba čipové sady Spusťte diagnostický test před spuštěním.
4 Porucha čtení/zápisu paměti RAM. Odstraňování problémů s pamětí
5 Chyba napájení hodin reálného času (RTC) Pokud se tím problém nevyřeší, zkuste baterii CMOS znovu usadit a spustit diagnostický test před spuštěním .
6 Porucha hodin reálného času Spusťte diagnostický test před spuštěním.
7 Chyba grafické karty nebo čipu. Spusťte diagnostický test před spuštěním.
8 Chyba procesoru Spusťte diagnostický test před spuštěním.

Stolní počítače Vostro – zvukové kódy nebo kódy kontrolek LED

Stav kontrolky LED napájení (bliká žlutě) Pípnutí Popis Pokrytí poruch Doporučený postup
bliká žlutě 1 Byla zjištěna chyba v kontrolním součtu ROM BIOS nebo součet probíhá. Čip systému BIOS Chyba základní desky, patří sem i poškození systému BIOS, nebo chyby paměti ROM. Spusťte diagnostický test před spuštěním.
bliká žlutě 2 Nebyla zjištěna žádná paměť RAM Nezjištěny žádné paměťové moduly Odstraňování problémů s pamětí
bliká žlutě 3
 • Chyba čipové sady (čipová sada North a South Bridge, chyba DMA/IMR/časovače pro platformu Intel); chyba čipové sady
 • Chyba testu hodin
 • Chyba brány A20
 • Chyba čipu Super I/O.
 • Chyba testu řadiče klávesnice.
Selhání základní desky
(kontrolka LED napájení bliká žlutě)
Spusťte diagnostický test před spuštěním.
bliká žlutě 4 Porucha čtení/zápisu paměti RAM Došlo k selhání paměti. Odstraňování problémů s pamětí
bliká žlutě 5 Chyba napájení RTC Selhání baterie paměti COMS Pokud se tím problém nevyřeší, zkuste baterii CMOS znovu usadit a spustit diagnostický test před spuštěním .
bliká žlutě 6 Porucha testu systému BIOS grafické karty Selhání grafické karty Spusťte diagnostický test před spuštěním.
bliká žlutě 7 Selhání CPU Procesor Spusťte diagnostický test před spuštěním.

Stolní počítače OptiPlex – zvukové signály nebo kódy kontrolek LED

Diagnostické zvukové kódy
Kód Příčina Doporučené řešení
1-1-2 Chyba registru mikroprocesoru kontaktovat technickou podporu.
1-1-3 NVRAM Spusťte diagnostický test před spuštěním.
1-1-4 Chyba kontrolního součtu paměti ROM systému BIOS Spusťte diagnostický test před spuštěním.
1-2-1 Programovatelný intervalový časovač Spusťte diagnostický test před spuštěním.
1-2-2 Selhání inicializace DMA Spusťte diagnostický test před spuštěním.
1-2-3 Chyba čtení/zápisu registru stránky DMA Spusťte diagnostický test před spuštěním.
1-3-1 až 2-4-4 Moduly DIMM nejsou správně identifikovány nebo používány Proveďte postup odstraňování problémů s paměťovými moduly a sloty.
3-1-1 Chyba sekundárního registru DMA Spusťte diagnostický test před spuštěním.
3-1-2 Chyba primárního registru DMA Spusťte diagnostický test před spuštěním.
3-1-3 Chyba registru primární masky přerušení kontaktovat technickou podporu.
3-1-4 Chyba registru sekundární masky přerušení kontaktovat technickou podporu.
3-2-2 Chyba načítání vektoru přerušení kontaktovat technickou podporu.
3-2-4 Chyba testu řadiče klávesnice Spusťte diagnostický test před spuštěním.
3-3-1 Ztráta napájení paměti NVRAM Spusťte diagnostický test před spuštěním.
3-3-2 Konfigurace paměti NVRAM Spusťte diagnostický test před spuštěním.
3-3-4 Chyba testu videopaměti Spusťte diagnostický test před spuštěním.
3-4-1 Chyba inicializace obrazovky Spusťte diagnostický test před spuštěním.
3-4-2 Chyba zpětného chodu obrazovky Spusťte diagnostický test před spuštěním.
3-4-3 Chyba hledání video paměti ROM Spusťte diagnostický test před spuštěním.
4-2-1 Bez časovače kontaktovat technickou podporu.
4-2-2 Chyba vypnutí kontaktovat technickou podporu.
4-2-3 Chyba brány A20 kontaktovat technickou podporu.
4-2-4 Neočekávané přerušení v chráněném režimu kontaktovat technickou podporu.
4-3-1 Chyba paměti nad adresou 0FFFFh Spusťte diagnostický test před spuštěním.
4-3-3 Chyba počítadla dva čipu časovače kontaktovat technickou podporu.
4-3-4 Hodiny se zastavily kontaktovat technickou podporu.
4-4-1 Selhání testu sériového nebo paralelního portu Spusťte diagnostický test před spuštěním.
4-4-2 Nepodařilo se dekomprimovat kód do stíněné paměti Spusťte diagnostický test před spuštěním.
4-4-3 Chyba testu matematického koprocesoru Spusťte diagnostický test před spuštěním.
4-4-4 Chyba testu paměti cache Spusťte diagnostický test před spuštěním.
POZNÁMKA: Počínaje modely OptiPlex generace D4 a novější (7010/9010/9010 AIO) budou zvukové kódy zrušeny a nahradí je jediné zvukové schéma signalizující chybu paměti. Zvukové kódy nyní zazní pouze v případě chyb žádná paměť – zvuková kombinace je 1-3-2 (1 zvukový signál, poté 3 a následně 2 další). Tento zvukový kód informuje, že došlo k problému s pamětí počítače. Nové zvukové kódy zazní pouze při příznacích selhání paměti. Občasnou kontrolou usazení paměťových modulů může být možné opravit chyby signalizované zvukovými signály.

Stolní počítače Precision – zvukové kódy a kódy kontrolek LED

Zvukový kód Popis Doporučené řešení
1-1-2 Probíhá test registru procesoru. kontaktovat technickou podporu.
1-1-3 Probíhá test čtení/zápisu CMOS nebo se nezdařil. Spusťte diagnostický test před spuštěním.
1-1-4 Byla zjištěna chyba v kontrolním součtu ROM BIOS nebo součet probíhá. Spusťte diagnostický test před spuštěním.
1-2-1 Probíhá test časovače nebo se nezdařil. Spusťte diagnostický test před spuštěním.
1-2-2 Probíhá inicializace DMA nebo se nezdařila. Spusťte diagnostický test před spuštěním.
1-2-3 Probíhá test čtení/zápisu registru stránky DMA nebo se nezdařil. Spusťte diagnostický test před spuštěním.
1-3-1 Probíhá ověření obnovení paměti RAM nebo se nezdařilo. Proveďte postup odstraňování problémů u paměti a paměťových slotů.
1-3-2 Probíhá test prvních 64 kB paměti RAM nebo se nezdařil Proveďte postup odstraňování problémů u paměti a paměťových slotů.
1-3-3 Chyba prvních 64 kB čipu RAM nebo datové linky (více bitů) Proveďte postup odstraňování problémů u paměti a paměťových slotů.
1-3-4 Chyba logiky lichý/sudý prvních 64 kB paměti RAM Proveďte postup odstraňování problémů u paměti a paměťových slotů.
1-4-1 Chyba řádku adresy prvních 64 kB paměti RAM Proveďte postup odstraňování problémů u paměti a paměťových slotů.
1-4-2 Probíhá test parity prvních 64 kB paměti RAM nebo se nezdařil Proveďte postup odstraňování problémů u paměti a paměťových slotů.
1-4-3 Probíhá test pohotovostního časovače. Proveďte postup odstraňování problémů u paměti a paměťových slotů.
1-4-4 Probíhá test softwarového portu NMI. Proveďte postup odstraňování problémů u paměti a paměťových slotů.
2-1-1 Chyba prvních 64 kB čipu RAM nebo datové linky – bit 0. Proveďte postup odstraňování problémů u paměti a paměťových slotů.
2-1-2 Chyba prvních 64 kB čipu RAM nebo datové linky – bit 1. Proveďte postup odstraňování problémů u paměti a paměťových slotů.
2-1-3 Chyba prvních 64 kB čipu RAM nebo datové linky – bit 2. Proveďte postup odstraňování problémů u paměti a paměťových slotů.
2-1-4 Chyba prvních 64 kB čipu RAM nebo datové linky – bit 3. Proveďte postup odstraňování problémů u paměti a paměťových slotů.
2-2-1 Chyba prvních 64 kB čipu RAM nebo datové linky – bit 4. Proveďte postup odstraňování problémů u paměti a paměťových slotů.
2-2-2 Chyba prvních 64 kB čipu RAM nebo datové linky – bit 5. Proveďte postup odstraňování problémů u paměti a paměťových slotů.
2-2-3 Chyba prvních 64 kB čipu RAM nebo datové linky – bit 6. Proveďte postup odstraňování problémů u paměti a paměťových slotů.
2-2-4 Chyba prvních 64 kB čipu RAM nebo datové linky – bit 7. Proveďte postup odstraňování problémů u paměti a paměťových slotů.
2-3-1 Chyba prvních 64 kB čipu RAM nebo datové linky – bit 8. Proveďte postup odstraňování problémů u paměti a paměťových slotů.
2-3-2 Chyba prvních 64 kB čipu RAM nebo datové linky – bit 9. Proveďte postup odstraňování problémů u paměti a paměťových slotů.
2-3-3 Chyba prvních 64 kB čipu RAM nebo datové linky – bit A Proveďte postup odstraňování problémů u paměti a paměťových slotů.
2-3-4 Chyba prvních 64 kB čipu RAM nebo datové linky – bit B Proveďte postup odstraňování problémů u paměti a paměťových slotů.
2-4-1 Chyba prvních 64 kB čipu RAM nebo datové linky – bit C Proveďte postup odstraňování problémů u paměti a paměťových slotů.
2-4-2 Chyba prvních 64 kB čipu RAM nebo datové linky – bit D Proveďte postup odstraňování problémů u paměti a paměťových slotů.
2-4-3 Chyba prvních 64 kB čipu RAM nebo datové linky – bit E Proveďte postup odstraňování problémů u paměti a paměťových slotů.
2-4-4 Chyba prvních 64 kB čipu RAM nebo datové linky – bit F Proveďte postup odstraňování problémů u paměti a paměťových slotů.
3-1-1 Probíhá test sekundárního registru DMA nebo se test nezdařil. Spusťte diagnostický test před spuštěním.
3-1-2 Probíhá test primárního registru DMA nebo se test nezdařil. Spusťte diagnostický test před spuštěním.
3-1-3 Probíhá test primárního IMR nebo se test nezdařil. kontaktovat technickou podporu.
3-1-4 Probíhá test sekundárního IMR nebo se test nezdařil. kontaktovat technickou podporu.
3-2-2 Probíhá načítání vektoru přerušení. kontaktovat technickou podporu.
3-2-4 Probíhá test řadiče klávesnice nebo se nezdařil. Spusťte diagnostický test před spuštěním.
3-3-1 Selhalo napájení CMOS a probíhá test kontrolního součtu. Spusťte diagnostický test před spuštěním.
3-3-2 Probíhá ověřování údajů konfigurace CMOS. Spusťte diagnostický test před spuštěním.
3-3-3 Řadič RTC/klávesnice nebyl nalezen. Spusťte diagnostický test před spuštěním.
3-3-4 Probíhá test paměti obrazovky nebo se nezdařil. Spusťte diagnostický test před spuštěním.
3-4-1 Probíhá test inicializace obrazovky nebo se nezdařil. Spusťte diagnostický test před spuštěním.
3-4-2 Probíhají testy zpětného chodu obrazovky nebo se testy nezdařily. Spusťte diagnostický test před spuštěním.
3-4-3 Probíhá hledání video paměti ROM. Spusťte diagnostický test před spuštěním.
4-2-1 Probíhá test přerušení časovače nebo se nezdařil. kontaktovat technickou podporu.
4-2-2 Probíhá test vypnutí nebo se test nezdařil. kontaktovat technickou podporu.
4-2-3 Chyba brány A20 kontaktovat technickou podporu.
4-2-4 Neočekávané přerušení v chráněném režimu. kontaktovat technickou podporu.
4-3-1 Probíhá test paměti RAM nebo došlo k selhání nad adresou 0FFFFh. Spusťte diagnostický test před spuštěním.
4-3-2 Chybí paměť ve slotu 0. Spusťte diagnostický test před spuštěním.
4-3-3 Probíhá test Interval Timer Channel 2 nebo se nezdařil. kontaktovat technickou podporu.
4-3-4 Probíhá test hodin nebo se nezdařil. kontaktovat technickou podporu.
4-4-1 Chyba čipu Super I/O. Spusťte diagnostický test před spuštěním.
4-4-4 Chyba testu paměti cache Spusťte diagnostický test před spuštěním.
POZNÁMKA: U novějších modelů byly zvukové kódy zrušeny a nahrazeny jednou kombinací signalizující chybu paměti. Zvukové kódy nyní zazní pouze v případě chyb žádná paměť – zvuková kombinace je 1-3-2 (1 zvukový signál, poté 3 a následně 2 další). Tento zvukový kód informuje, že došlo k problému s pamětí počítače. Nové zvukové kódy zazní pouze při příznacích selhání paměti. Občasnou kontrolou usazení paměťových modulů může být možné opravit chyby signalizované zvukovými signály.

Zpět na začátek


Pokud potřebujete další pomoc, obraťte se na technickou podporu. Kontaktujte nás

Additional Information

Doporučené články

Zde je několik doporučených článků týkajících se tohoto tématu, které by vás mohly zajímat.


Pozáruční podpora Záruka vypršela? Žádný problém. Navštivte web Dell.com/support, zadejte výrobní číslo Dell a prohlédněte si naše nabídky.

POZNÁMKA: Nabídky jsou k dispozici pouze pro zákazníky s osobními počítači z USA, Kanady, Spojeného království, Francie, NěmeckaČíny. Server ani úložiště nejsou k dispozici.

Article Properties


Affected Product

Inspiron, OptiPlex, Vostro, XPS, G Series, Fixed Workstations

Last Published Date

20 Dec 2023

Version

13

Article Type

How To