Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Tolka ljudsignalkoder på stationära Dell-datorer

Summary: Den här artikeln innehåller ljudkoder för stationära Dell Inspiron-, Vostro-, OptiPlex- och XPS-datorer.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Instructions

Innehållsförteckning:

 1. Introduktion till pipkoder
 2. Diagnostiska indikatorer eller pipkoder för stationära Dell-datorer

Introduktion till pipkoder

Dell har en lång tradition av att bygga diagnostikindikatorer i våra datorer. Dessa indikatorer kan vara användbara för att hjälpa dig att diagnostisera och lösa alla problem som datorn kan uppleva medan den startar. Jag har skapat en guide till de olika koderna för varje serie med stationära datorer nedan.

Om skärmen inte visar några fel kan datorn avge en serie ljudsignaler när du startar den.

 1. Tre betyder 3-3-3-3 ... Det är tre pip och tre pip och ... En oändlig slinga fortsätter tills användaren trycker på strömknappen för att stänga av datorn.

 2. Fördröjningen mellan varje pip är 300 millisekunder. Fördröjningen mellan varje pip är tre sekunder och pipen varar i 300 millisekunder.

 3. Efter varje ljudsignal och varje ljudsignalsserie detekterar BIOS om användaren trycker på strömbrytaren. Om så är fallet hoppar BIOS ut från slingan och utför den normala avstängningsprocessen och stänger av datorn.

Obs! Om datorn även har diagnostiska indikatorer måste du gå till supportwebbplatsen för att få lämplig guide för din modell.
Obs! Om datorn ger en kod som inte anges i den här guiden kontaktar du lokal support för att ytterligare undersöka den okända koden.

Om datorn ger en angiven kod kan du använda felbeskrivningarna nedan för att begränsa felsökning när inget självtest vid start genomförs. Guiden Inget självtest vid start nedan är användbar för ytterligare felsökning av problemet.

Alternativt kan du kontakta oss här.

Överst på sidan


Stationära Inspiron-datorer – pipkoder eller LED-koder

Blinkkod/pipkod för strömindikatorn
Indikator/pipkod Felbeskrivning Fel Föreslagen åtgärd
1 Moderkort: BIOS ROM-fel Moderkort; omfattar BIOS-skada eller ROM-fel. Kör ett diagnostiktest före start.
2 Minne Inget minne (RAM) hittas Felsök minnet.
3 Moderkort: Kretsuppsättning
 • Kretsfel (North and South bridge error)
 • Fel vid test av klockan
 • Fel på port A20
 • Fel på superkrets-I/O
 • Fel på tangentbordets styrenhet
Kör det diagnostiska förstartstestet.
4 Minne Minnesfel (RAM) Felsök minnet.
5 Fel på realtidsklockan CMOS-batterifel Försök att sätta tillbaka CMOS-batteriet och kör ett diagnostiktest före start om det inte löser problemet.
6 Grafik-BIOS Fel på grafikkort/-krets Kör det diagnostiska förstartstestet.
7 Processor Processorfel Kör det diagnostiska förstartstestet.
Status för strömlysdiod Energiläge
Av Strömmen är avslagen eller så är datorn i S4-läge (viloläge) eller S5-läge (energisparläge).
Indikatorn lyser inte.
Fast vitt sken Datorn är påslagen.
Fast gult sken Systemkortet kan inte starta initieringen. Problem med moderkortet, minnet, processorn eller nätaggregatet.
Blinkande gult Systemkortet kan inte starta initieringen, eller också är ett S3-energiläge inställt. Det är problem med strömmen. Det kanske är fel på en enhet eller så är en enhet felaktigt installerad.

Stationära XPS-datorer – pipkoder eller LED-koder

Upprepad pipkod Felbeskrivning Föreslaget nästa steg
1 Eventuellt moderkortsfel – felaktig kontrollsumma för ROM-BIOS Kör det diagnostiska förstartstestet.
2 Inget RAM-minne kunde identifieras
OBS! Om du har installerat eller bytt ut minnesmodulen kontrollerar du att minnesmodulen är rätt isatt.
Felsök minnet.
3 Eventuellt fel på moderkortet – fel på kretsuppsättningen Kör det diagnostiska förstartstestet.
4 Fel vid läsning från/skrivning till RAM-minne. Felsök minnet.
5 Fel på realtidsklockan Försök att sätta tillbaka CMOS-batteriet och kör det diagnostiska testet preboot om det inte löser problemet.
6 Fel på realtidsklockan Kör det diagnostiska förstartstestet.
7 Fel på grafikkortet eller -kretsen. Kör det diagnostiska förstartstestet.
8 Fel på processorn Kör det diagnostiska förstartstestet.

Stationära Vostro-datorer – pipkoder eller LED-koder

Status för strömlysdiod (blinkar gult) Pip Beskrivning Felomfattning Föreslagen åtgärd
blinkande gult 1 Kontrollsumman för ROM-BIOS beräknas eller är fel. BIOS-krets Moderkortsfel; omfattar BIOS-skada eller ROM-fel. Kör det diagnostiska förstartstestet.
blinkande gult 2 Inget RAM-minne kunde identifieras Inget minne kunde identifieras. Felsök minnet.
blinkande gult 3
 • Kretsuppsättningsfel (kretsuppsättning för nord- och sydbrygga, DMA/IMR/timerfel för Intel-plattform); kretsuppsättningsfel
 • Fel vid test av klockan
 • Fel på port A20
 • Fel på super I/O-krets.
 • Fel vid test av tangentbordets styrenhet
Moderkortsfel
(strömindikatorn blinkar gult)
Kör det diagnostiska förstartstestet.
blinkande gult 4 Fel vid läsning från/skrivning till RAM-minne Minnesfel Felsök minnet.
blinkande gult 5 RTC-strömfel COMS-batterifel Försök att sätta tillbaka CMOS-batteriet och kör det diagnostiska testet preboot om det inte löser problemet.
blinkande gult 6 Fel vid test av grafik-BIOS Grafikkortsfel Kör det diagnostiska förstartstestet.
blinkande gult 7 CPU-fel Processor Kör det diagnostiska förstartstestet.

Stationära OptiPlex-datorer – pipkoder eller LED-koder

Diagnostiska pipkoder
Kod Orsak Lösningsförslag
1-1-2 Registerfel i processorn kontakta teknisk support
1-1-3 NVRAM Kör det diagnostiska förstartstestet.
1-1-4 Felaktig kontrollsumma för ROM-BIOS Kör det diagnostiska förstartstestet.
1-2-1 Programmerbar timer Kör det diagnostiska förstartstestet.
1-2-2 DMA-initieringsfel Kör det diagnostiska förstartstestet.
1-2-3 Läs- eller skrivfel på DMA-sidregister Kör det diagnostiska förstartstestet.
1-3-1 till 2-4-4 DIMM-modulerna identifieras eller används inte korrekt Felsök minnet och minnesplatserna.
3-1-1 Sekundär-DMA-registerfel Kör det diagnostiska förstartstestet.
3-1-2 Primär-DMA-registerfel Kör det diagnostiska förstartstestet.
3-1-3 Primäravbrottsmaskregisterfel kontakta teknisk support
3-1-4 Sekundäravbrottsmaskregisterfel kontakta teknisk support
3-2-2 Laddning av avbrottsvektor misslyckades kontakta teknisk support
3-2-4 Fel vid test av tangentbordets styrenhet Kör det diagnostiska förstartstestet.
3-3-1 Ingen ström till NVRAM Kör det diagnostiska förstartstestet.
3-3-2 NVRAM-konfiguration Kör det diagnostiska förstartstestet.
3-3-4 Fel vid test av bildskärmsminne Kör det diagnostiska förstartstestet.
3-4-1 Fel vid initiering av bildskärmen Kör det diagnostiska förstartstestet.
3-4-2 Fel vid omritning av skärmbild Kör det diagnostiska förstartstestet.
3-4-3 Fel vid sökning efter video-ROM Kör det diagnostiska förstartstestet.
4-2-1 Inga signaler från timern kontakta teknisk support
4-2-2 Shutdown failure (Avstängningsfel) kontakta teknisk support
4-2-3 Fel på port A20 kontakta teknisk support
4-2-4 Unexpected interrupt in protected mode (Oväntat avbrott i skyddat läge) kontakta teknisk support
4-3-1 Minnesfel ovanför adressen 0FFFFh Kör det diagnostiska förstartstestet.
4-3-3 Fel på timerkretsräknare två. kontakta teknisk support
4-3-4 Time-of-day clock stopped (Klockan har stannat) kontakta teknisk support
4-4-1 Fel vid test av seriell eller parallell port Kör det diagnostiska förstartstestet.
4-4-2 Det gick inte att dekomprimera koden till skuggat minne Kör det diagnostiska förstartstestet.
4-4-3 Fel vid test av matematikprocessor Kör det diagnostiska förstartstestet.
4-4-4 Fel vid bufferttest Kör det diagnostiska förstartstestet.
OBS! Från och med D4-generationen av OptiPlex-modeller och framåt (dvs. 7010/9010/9010 AIO) elimineras pipkoderna och ersätts med ett enda mönster för minnesfel. Nu genererar endast minnesfeltillstånd pipkoden, pipmönstret är 1-3-2 (ett pip, sedan tre pip, sedan två pip). Ljudkoden innebär att det är problem med minnet i datorn. Den nya pipkoden avger endast symptom på minnesfel. Pipkodsfel kan ibland rättas till om du tar ut och sätter tillbaka minnesmodulerna.

Stationära Precision-datorer – pipkoder och LED-koder

Ljudkod Beskrivning Lösningsförslag
1-1-2 Registertest för processorn pågår kontakta teknisk support
1-1-3 CMOS skriv/läs-test pågår eller fel har inträffat Kör det diagnostiska förstartstestet.
1-1-4 Kontrollsumma för BIOS-ROM pågår eller fel har inträffat Kör det diagnostiska förstartstestet.
1-2-1 Timertest pågår eller fel har inträffat Kör det diagnostiska förstartstestet.
1-2-2 DMA-initiering pågår eller fel har inträffat Kör det diagnostiska förstartstestet.
1-2-3 DMA skriv/läs-test av sidregister pågår eller fel har inträffat Kör det diagnostiska förstartstestet.
1-3-1 Verifiering av RAM-uppdatering pågår eller fel har inträffat Felsöka minnet och minnesplatserna.
1-3-2 Första 64 K RAM-testet pågår eller fel har inträffat Felsöka minnet och minnesplatserna.
1-3-3 Första felet på 64 K RAM-krets eller datalinje (multibit) Felsöka minnet och minnesplatserna.
1-3-4 Första 64 K RAM udda/jämnt logikfel Felsöka minnet och minnesplatserna.
1-4-1 Första adressradfelet på 64 K RAM Felsöka minnet och minnesplatserna.
1-4-2 Första paritetstestet av 64 K RAM pågår eller fel har inträffat Felsöka minnet och minnesplatserna.
1-4-3 Test av felsäker timer pågår Felsöka minnet och minnesplatserna.
1-4-4 Test av port för mjukvaru-NMI pågår Felsöka minnet och minnesplatserna.
2-1-1 Första felet på 64 K RAM-krets eller datalinje – bit 0 Felsöka minnet och minnesplatserna.
2-1-2 Första felet på 64 K RAM-krets eller datalinje – bit 1 Felsöka minnet och minnesplatserna.
2-1-3 Första felet på 64 K RAM-krets eller datalinje – bit 2 Felsöka minnet och minnesplatserna.
2-1-4 Första felet på 64 K RAM-krets eller datalinje – bit 3 Felsöka minnet och minnesplatserna.
2-2-1 Första felet på 64 K RAM-krets eller datalinje – bit 4 Felsöka minnet och minnesplatserna.
2-2-2 Första felet på 64 K RAM-krets eller datalinje – bit 5 Felsöka minnet och minnesplatserna.
2-2-3 Första felet på 64 K RAM-krets eller datalinje – bit 6 Felsöka minnet och minnesplatserna.
2-2-4 Första felet på 64 K RAM-krets eller datalinje – bit 7 Felsöka minnet och minnesplatserna.
2-3-1 Första felet på 64 K RAM-krets eller datalinje – bit 8 Felsöka minnet och minnesplatserna.
2-3-2 Första felet på 64 K RAM-krets eller datalinje – bit 9 Felsöka minnet och minnesplatserna.
2-3-3 Första felet på 64 K RAM-krets eller datalinje – bit A Felsöka minnet och minnesplatserna.
2-3-4 Första felet på 64 K RAM-krets eller datalinje – bit B Felsöka minnet och minnesplatserna.
2-4-1 Första felet på 64 K RAM-krets eller datalinje – bit C Felsöka minnet och minnesplatserna.
2-4-2 Första felet på 64 K RAM-krets eller datalinje – bit D Felsöka minnet och minnesplatserna.
2-4-3 Första felet på 64 K RAM-krets eller datalinje – bit E Felsöka minnet och minnesplatserna.
2-4-4 Första felet på 64 K RAM-krets eller datalinje – bit F Felsöka minnet och minnesplatserna.
3-1-1 Registertest för DMA (sekundär) pågår eller fel har inträffat Kör det diagnostiska förstartstestet.
3-1-2 Registertest för DMA (primär) pågår eller fel har inträffat Kör det diagnostiska förstartstestet.
3-1-3 IMR-test (primärt) pågår eller fel har inträffat kontakta teknisk support
3-1-4 IMR-test (sekundärt) pågår eller fel har inträffat kontakta teknisk support
3-2-2 Laddning av avbrottsvektor pågår kontakta teknisk support
3-2-4 Test av tangentbordets styrenhet pågår eller fel har inträffat Kör det diagnostiska förstartstestet.
3-3-1 Test av CMOS-strömavbrott och kontrollsumma pågår Kör det diagnostiska förstartstestet.
3-3-2 Validering av CMOS-konfigurering pågår Kör det diagnostiska förstartstestet.
3-3-3 Styrenhet för RTC/tangentbord hittades inte Kör det diagnostiska förstartstestet.
3-3-4 Minnestest av bildskärm pågår eller fel har inträffat Kör det diagnostiska förstartstestet.
3-4-1 Test av bildskärmsinitiering pågår eller fel har inträffat Kör det diagnostiska förstartstestet.
3-4-2 Omskrivningstest av bildskärm pågår eller fel har inträffat Kör det diagnostiska förstartstestet.
3-4-3 Sökning efter grafik-ROM pågår Kör det diagnostiska förstartstestet.
4-2-1 Avbrottstest för timer pågår eller fel har inträffat kontakta teknisk support
4-2-2 Avstängningstest pågår eller fel har inträffat kontakta teknisk support
4-2-3 Fel på port A20 kontakta teknisk support
4-2-4 Oväntat avbrott i skyddat läge kontakta teknisk support
4-3-1 RAM-test pågår eller fel har inträffat ovanför adress 0FFFFh Kör det diagnostiska förstartstestet.
4-3-2 Inget minne i bank 0 Kör det diagnostiska förstartstestet.
4-3-3 Test av intervalltimerkanal 2 pågår eller fel har inträffat kontakta teknisk support
4-3-4 Klocktest pågår eller fel har inträffat kontakta teknisk support
4-4-1 Fel på superkrets-I/O Kör det diagnostiska förstartstestet.
4-4-4 Fel vid bufferttest Kör det diagnostiska förstartstestet.
OBS! Nyare modellerna har eliminerat pipkoderna som ersätts med ett enda mönster för minnesfel. Nu genererar endast minnesfeltillstånd pipkoden, pipmönstret är 1-3-2 (ett pip, sedan tre pip, sedan två pip). Ljudkoden innebär att det är problem med minnet i datorn. Den nya pipkoden avger endast symptom på minnesfel. Pipkodsfel kan ibland rättas till om du tar ut och sätter tillbaka minnesmodulerna.

Överst på sidan


Kontakta vår tekniska support om du behöver mer hjälp. Kontakta oss

Additional Information

Rekommenderade artiklar

Här är några rekommenderade artiklar om detta ämne som kan vara av intresse för dig.


Support efter garantin Har garantin upphört att gälla? Inga problem. Gå till Dell.com/support och ange ditt Dell Service Tag-nummer för att se våra erbjudanden.

Obs! Erbjudandena är endast tillgängliga för kunder i USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Kina som köper en persondator. Det här gäller inte servrar och lagring.

Article Properties


Affected Product

Inspiron, OptiPlex, Vostro, XPS, G Series, Fixed Workstations

Last Published Date

20 Dec 2023

Version

13

Article Type

How To