Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Felkoder för Dells kommersiella produkter och konsumentprodukter

Summary: Så här felsöker du felkoder för maskinvara, inklusive PSA och ePSA, hårddisk- och skrivarfel samt Windows-felkoder.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Instructions

När det uppstår ett problem med din Dell-produkt visas oftast en felkod. De här koderna är utformade för att hjälpa dig att identifiera källan till problemet och, om möjligt, visa hur du ska lösa problemet.

De här felkoderna kan i allmänhet delas in i fem olika kategorier. Om du vill ha mer information klickar du på hyperlänkarna i kategorirubrikerna (länkar till kodförklaringarna).

Följ riktlinjerna nedan för att felsöka och lösa felkoder på Dell-datorn.

Innehållsförteckning:

 1. Felkoder för ePSA/PSA/SupportAssist före start för maskinvara
  Fel som genereras av PSAEller ePSA diagnostik som är inbyggd i Dell-datorn.
 2. Windows-felkoder
  Kallas även blåskärmsfel eftersom många Windows-fel visas på en blå skärm med vit text.
 3. Felkoder
  för hårddisk Hårddisken i datorn har en integrerad diagnostikfunktion som kallas SMART. som kan rapportera väntande fel eller rapportera orsaken till ett fel.
 4. Felkoder
  för skrivare Dell-skrivare har inbyggd diagnostik som rapporteras i diagnostikkoder för skrivare.
 5. Allmänna felkoder
  Om felkoden du upplever inte passar in i de andra kategorierna kan det vara ditt bästa alternativ att söka med Google.

Felkoder från ePSA/PSA/SupportAssist före start i maskinvaran

De här felkoderna genereras efter att du har utfört ett diagnostiktest på datorn med hjälp av det integrerade diagnostikverktyget. Koderna är numeriska och visas i formatet XXXX-XXXX (t.ex. 2000-0142).
Om du behöver hjälp med felkoderna som påträffas under diagnostiktestet kan du läsa kunskapsartikeln Dell Diagnostic Tools to Diagnose and Fix Hardware Problems on Your Dell PC, Tablet or Servers (Dells diagnostikverktyg för att diagnostisera och åtgärda maskinvaruproblem på din Dell-dator, surfplatta eller servrar).

OBS! Dell ePSA-tabellen över diagnostiska felkoder visas längst ned i avsnittet Resolve Hardware Issues With Integrated and Online Diagnostics (SupportAssist ePSA-, ePSA- eller PSA-felkoder) i avsnittet – referenstabell för ePSA-, PSA-felkoder och felsökningssteg.

Överst på sidan


Windows-felkoder

När vissa situationer uppstår i Windows stoppas systemet och den resulterande diagnostikinformationen visas med vit text på en blå skärm. Det sätt som de här felmeddelandena visas på är varifrån termen blåskärmsfel har uppstått. Dessa felkoder börjar vanligtvis med "STOP 0xXXXXXXXX" (Xs representerar olika bokstäver och nummerkoder som pekar mot orsaken till felet. För Windows 8 har blåskärmen ändrats avsevärt. Nu visas ett ASCII-uttryckstecken =( och meddelandet "Your PC ran into a problem that it couldn't handle, and now it needs to restart." följt av feltypen. De välbekanta felkoderna "0xXXXXXXXX" visas endast i fler informationslänkar på felsidan.

Dell-artiklar om Windowsproblem:

 

Mer hjälp med den här typen av fel finns i följande artiklar i Microsofts kunskapsbas:

 

Överst på sidan


Felkoder för hårddisk

Hårddiskar (HDD) kan ha specifika interna diagnostikfunktioner som kallas SMART. som fungerar med datorn BIOS och PSA/ePSA-diagnostik.

Felkoder för hårddisken visas vanligtvis som alfanumeriska koder i vanliga testmeddelanden innan Windows läses in, t.ex.:

"SMART Failure Predicted on Hard Disk 0: (Information om tillverkare och modell)
VARNING: Säkerhetskopiera omedelbart dina data och byt ut hårddisken. Ett fel kan vara nära förestående.
Tryck på F1 för att fortsätta
."

Vanligtvis löser S.M.A.R.T.-fel ett meddelande om att diagnostiken körs. Om du stöter på ett S.M.A.R.T.-fel bekräftar du felet med PSA/ePSA-diagnostik i avsnittet Felkoder för maskinvara .

Överst på sidan


Felkoder för skrivare

Felkoder för skrivare kan variera mellan skrivarmodeller, så det är bäst att se användarhandboken för den enskilda skrivaren.

Du kan hitta användarhandboken och gå till Dell.com/support. Identifiera din produkt genom att antingen ange skrivarens Service Tag-nummer eller klicka på Bläddra bland alla produkter.

 • Ange skrivarensService Tag-nummer och sedan:
  1. Klicka på Submit (skicka)
  2. Se till att du befinner dig på fliken Dokumentation . Du ser alla dokument som visas under Handböcker och dokument
  3. Tryck eller klicka på hyperlänken bredvid användarhandboken.
   Obs! Beroende på hastigheten på internetanslutningen kan det ta flera minuter att hämta användarhandboken för skrivaren på grund av filens storlek.
  Du kan också trycka eller klicka på Bläddra bland alla produkter och sedan:
  1. Peka eller klicka på Elektronik och tillbehör.
  2. Peka eller klicka på Printers & Accessories (Skrivare och tillbehör).
  3. Välj skrivarmodell så öppnas sidan Produktsupport för din skrivare.
  4. Kontrollera att du befinner dig på fliken Dokumentation . Du ser alla dokument som visas under Handböcker och dokument. Tryck eller klicka på hyperlänken bredvid användarhandboken.
   Obs! Beroende på hastigheten på internetanslutningen kan det ta flera minuter att hämta användarhandboken för skrivaren på grund av filens storlek.
 • Felkodslistor för skrivaren ska finnas i avsnittet Felsökning i användarhandboken.

Vad kan jag göra om ett av de här felen uppstår?

Du kan också behöva läsa informationen som finns på vår Supportsida för skrivare

Överst på sidan


Allmänna felkoder

Det finns många typer av felkoder som orsakas av många situationer. Om felet inte är en felkod för ett maskinvaru-ePSA-/PSA-/SupportAssist-förstartsfel, Windows-fel, hårddiskfel eller skrivarfel kan det hjälpa dig att identifiera problemet genom att söka på Google.

Bläddra till Google.comDen här hyperlänken tar dig till en webbplats utanför Dell Technologies. med din favoritwebbläsare och sök efter felet exakt som det visas på skärmen.

Kontakta Dells support om du behöver mer hjälp.

Överst på sidan

Additional Information

Rekommenderade artiklar

Här är några rekommenderade artiklar om detta ämne som kan vara av intresse för dig.


Support efter garantin Har garantin upphört att gälla? Inga problem. Gå till Dell.com/support och ange ditt Dell Service Tag-nummer för att se våra erbjudanden.

Obs! Erbjudandena är endast tillgängliga för kunder i USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Kina och Japan som köper en persondator. Det här gäller inte servrar och lagring.

Article Properties


Affected Product

Alienware, Inspiron, OptiPlex, Vostro, XPS, G Series, G Series, Alienware, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Fixed Workstations, Mobile Workstations

Last Published Date

14 Nov 2023

Version

12

Article Type

How To