Aktivera start från DVD-skiva när UEFI-startläget aktiverats (Windows 10, 8.1 och 8)

Summary: Den här artikeln beskriver hur du lägger till alternativet starta från DVD i systemet UEFI BIOS.

Article Content


Symptoms

Lär dig hur du aktiverar start från DVD-skiva i UEFI BIOS när UEFI-startläget aktiverats. Om din dator med UEFI BIOS inte går att starta från DVD- eller CD-skiva följer du anvisningarna nedan för att lägga till den optiska drivenheten i startlistan.

Gäller för datorer med nedanstående specifikationer och inställningar:

 • Dator med Windows 10, Windows 8.1 eller Windows 8 med startläge inställt på UEFI
 • Datorer med optisk drivenhet (CD, DVD eller Blu-ray)

 

Lägga till alternativet CD/DVD-start manuellt i BIOS

SLN142679_sv__1icon Obs! Alternativt kan du se artikeln Åtkomst till UEFI-systeminställningarna (BIOS) från Windows 10 eller 8.1 eller 8 i Dells kunskapsbas för ett annat sätt att komma åt BIOS i Windows.

Expandera avsnitten nedan beroende på datorns BIOS-typ

Gör så här:

 1. Tryck på F2-tangenten när skärmbilden med Dell-logotypen visas för att öppna systeminställningarna eller BIOS.

 • I den vänstra rutan klickar du på Boot Sequence (startsekvens).

 • Välj UEFI (inte äldre) som startläge inom BIOS. Välj General (Allmänt) > Boot Sequence (Startsekvens) och klicka på Apply (Verkställ).
  SLN142679_sv__2UEFI_BIOS_Boot_Select
  Bild 1: Startsekvens för UEFI

 • Kontrollera att Secure Boot (Säker start) är inställt på Disabled (Avaktiverad). I BIOS går du till Secure boot (Säker start) > Secure Boot Enable (Aktivera säker start) och ställer in kryssrutan till Disabled (Avaktiverad) (bild 2)
  SLN142679_sv__1icon Obs! Om systemet inte är inställt på att starta med UEFI ändrar du det från BIOS (F2) under start eller från menyn för engångsstart (F12).
  SLN142679_sv__4UEFI_BIOS_SecureBoot_Disabled
  Bild 2: säker start inaktiverad

 • Öppna fliken Boot Sequence (Startsekvens) i BIOS och välj Add Boot Option (Lägg till startalternativ).
  SLN142679_sv__5UEFI_BIOS_Add_Boot_Option
  Bild 3: lägg till startalternativ

 • Ett nytt fönster visas med tomma startalternativ.
  SLN142679_sv__6UEFI_BIOS_Add_Boot_Option2
  Bild 4: lägg till fält med startalternativ

 • Ge det namnet CD/DVD/CD-RW Drive
  SLN142679_sv__1icon Obs! I fältet File System List (filsystemlista) väljer du alternativet med ”CD” i slutet. Exempel: ”PciRoot (0x0)/Pci (0x1F, 0x2)/Sata(0x3,0x0,0x0)/CD
  • Lämna File Name (filnamnet) tomt.
  • Klicka på OK.
   SLN142679_sv__1icon Obs! Om alternativet för CD/DVD/CD-RW-enhet inte finns kanske enheten inte detekteras av systemets maskinvara. Försök om möjligt att fysiskt montera enheten på nytt eller byt till ett annat system för att utesluta att det är enheten som orsakar eventuella fel.

 • Klicka på Exit (Avsluta).

 • Systemet startas om.

 • Tryck på F12 vid start för startmenyn. DVD-alternativet finns under UEFI
 • SLN142679_sv__1icon Obs! Om meddelandet ”Press any key to boot from CD/DVD” (Tryck på valfri tangent för att starta från CD/DVD) visas på skärmen trycker du på valfri tangent för att fortsätta.
I Dell Phoenix-system kan du lägga till alternativet DVD-start manuellt i BIOS-inställningar.

Gör så här:

 1. Välj UEFI (inte äldre) som startläge
 2. Secure Boot (Säker start) inställd på Off (Av)
  SLN142679_sv__1icon Obs! Om systemet inte är inställt på att starta med UEFI ändrar du det från BIOS (F2) under start eller från menyn för engångsstart (F12).
 3. Öppna fliken Boot (Start) i BIOS och välj Add Boot (Lägg till start). (se bild 4)
  SLN142679_sv__111366198422915.Fig 1
  Bild 4
 4. Ett nytt fönster visas med tomt startalternativ. (Bild 5)
  SLN142679_sv__121366198482230.fig 2
  Bild 5
 5. Ge det namnet CD/DVD/CD-RW Drive
  SLN142679_sv__1icon Obs! I fältet File System List (filsystemlista) väljer du alternativet med ”CD” i slutet.
  Exempel: ”PciRoot (0x0)/Pci (0x1F, 0x2)/Sata(0x3,0x0,0x0)/CD
  1. Lämna File Name (filnamnet) tomt.
  2. Nu använder du tab-tangenten för att markera YES (Ja) och trycker på ENTER (Retur).
  SLN142679_sv__141366198793273.fig 3
  SLN142679_sv__1icon Obs! Om alternativet för CD/DVD/CD-RW-enhet inte finns kanske enheten inte detekteras av systemets maskinvara. Försök om möjligt att fysiskt montera enheten på nytt eller byt till ett annat system för att utesluta att det är enheten som orsakar eventuella fel.
 6. Spara ändringar och starta om genom att trycka på < F10 >.

 7. Systemet startas om.

 8. Tryck på F12> vid start för startmenyn. DVD-alternativet finns under UEFI.

SLN142679_sv__1icon Obs! Om meddelandet ”Press any key to boot from CD/DVD” (Tryck på valfri tangent för att starta från CD/DVD) visas på skärmen trycker du på valfri tangent för att fortsätta.
SLN142679_sv__1icon Obs! Om du fortfarande inte kan starta från CD-eller DVD-skivan för ominstallation av Windows eller om CD-eller DVD-skivan är skadad, bläddrar du till sidan Dell OS Recovery Tool (Dells OS-återställningsverktyg) för att hämta och skapa en CD-skiva för återställning eller ominstallation av Windows för din dator.

Article Properties


Affected Product

Desktops & All-in-Ones, Laptops

Last Published Date

19 May 2021

Version

7

Article Type

Solution

Rate This Article


Accurate
Useful
Easy to Understand
Was this article helpful?

0/3000 characters