Jak povolit spouštění z disku DVD s povoleným režimem spouštění přes rozhraní UEFI (Windows 10, 8.1 a 8)

Summary: Tento článek obsahuje pokyny pro přidání možnosti spuštění z DVD v systému UEFI BIOS.

Article Content


Symptoms

Naučte se, jak se v systému UEFI BIOS povoluje spouštění z disku DVD s povoleným režimem spouštění přes rozhraní UEFI. Pokud se počítač se systémem UEFI BIOS nedokáže spouštět z disku DVD nebo CD, přidejte do seznamu spouštění optickou jednotku podle následujících pokynů.

Platí pro počítače s níže uvedenými specifikacemi a nastaveními:

 • Operační systém Windows 10/8.1/8 s režimem spouštění nastaveným na možnost UEFI.
 • Počítače s optickou jednotkou (CD, DVD nebo Blu-ray)

 

Možnost ručního přidání spouštění z DVD do systému BIOS

SLN142679_cs__1icon Poznámka: Informace o dalším způsobu, jak se dostat do systému BIOS v systému Windows, se nacházejí v článku databáze znalostí Dell Získání přístupu k nastavení systému UEFI (BIOS) ze systému Windows 10, 8.1 nebo 8.

Rozbalte níže uvedené části podle typu systému BIOS na vašem počítači.

Níže jsou uvedeny podrobné pokyny:

 1. Na obrazovce s logem Dell klepnutím na klávesu F2 přejděte do Konfigurace systému nebo systému BIOS.

 • V levém panelu klikněte na nabídku Boot Sequence (Pořadí spouštění).

 • Musí být vybrán režim spouštění UEFI (nikoli Legacy). V systému BIOS přejděte do části General (Obecné) > Boot Sequence (Spouštěcí sekvence) a klikněte na možnost Apply (Použít).
  SLN142679_cs__2UEFI_BIOS_Boot_Select
  Obrázek 1: Spouštěcí frekvence UEFI

 • Zkontrolujte, jestli je možnost Secure Boot (Zabezpečené spouštění) nastavena na hodnotu Disabled (Zakázáno). V systému BIOS přejděte do části Secure Boot (Zabezpečené spouštění) > Secure Boot Enable (Povolit zabezpečené spouštění) a zaškrtněte políčko Disabled (Zakázáno) (obrázek 2).
  SLN142679_cs__1icon Poznámka: Pokud není systém nastaven, aby se spouštěl do rozhraní UEFI, změňte to během spouštění (F2) nebo z nabídky jednorázového spouštění (F12) v systému BIOS.
  SLN142679_cs__4UEFI_BIOS_SecureBoot_Disabled
  Obrázek 2: Vypnuté zabezpečené spouštění

 • Přejděte v systému BIOS na kartu Boot Sequence (Spouštěcí frekvence) a vyberte položku Add Boot Option (Přidat možnost spuštění).
  SLN142679_cs__5UEFI_BIOS_Add_Boot_Option
  Obrázek 3: Přidání možnosti spuštění

 • Zobrazí se nové okno s nevyplněnými možnostmi spouštění.
  SLN142679_cs__6UEFI_BIOS_Add_Boot_Option2
  Obrázek 4: Přidání polí možností spuštění

 • Pojmenujte ji „Jednotka CD/DVD/CD-RW“.
  SLN142679_cs__1icon Poznámka: V poli File System List (Seznam systému souborů) vyberte možnost, která má na konci „CD“. Příklad: „PciRoot (0x0)/Pci (0x1F, 0x2)/Sata(0x3,0x0,0x0)/CD
  • Nevyplňujte pole File Name (Název souboru).
  • Klikněte na tlačítko OK.
   SLN142679_cs__1icon Poznámka: Pokud možnost Jednotka CD/DVD/CD-RW x, systémový hardware nemusí jednotku rozpoznat. Pokud možno zkuste jednotku znovu usadit nebo zaměnit s jinou systémovou jednotkou, abyste vyloučili jednotku jako příčinu závady.

 • Klikněte na tlačítko Exit (Konec).

 • Počítač se restartuje.

 • Stisknutím klávesy F12 při spuštění se zobrazí nabídka spouštění. V rozhraní UEFI se bude nacházet možnost DVD.
 • SLN142679_cs__1icon Poznámka: Pokud se zobrazí zpráva „Press any key to boot from CD/DVD“ (Stisknutím libovolné klávesy provedete spuštění z disku CD/DVD), pokračujte stisknutím libovolné klávesy.
Pokyny pro ruční přidání možnosti spouštění z disku DVD v nastaveních systému Dell Phoenix BIOS.

Níže jsou uvedeny podrobné pokyny:

 1. Musí být vybrán režim spouštění UEFI (nikoli Legacy).
 2. Možnost Secure Boot (Zabezpečené spouštění) nastavena na hodnotu Off (Vypnuto)
  SLN142679_cs__1icon Poznámka: Pokud není systém nastaven, aby se spouštěl do rozhraní UEFI, změňte to během spouštění (F2) nebo z nabídky jednorázového spouštění (F12) v systému BIOS.
 3. Přejděte v systému BIOS na kartu Boot (Spouštění) a vyberte možnost Add Boot (Přidat spuštění). (viz obr. 4)
  SLN142679_cs__111366198422915.Fig 1
  Obrázek 4
 4. Zobrazí se nové okno s nevyplněným názvem spouštění. (Obrázek 5)
  SLN142679_cs__121366198482230.fig 2
  Obrázek 5
 5. Pojmenujte ji „Jednotka CD/DVD/CD-RW“.
  SLN142679_cs__1icon Poznámka: V poli File System List (Seznam systému souborů) vyberte možnost, která má na konci „CD“.
  Příklad: „PciRoot (0x0)/Pci (0x1F, 0x2)/Sata(0x3,0x0,0x0)/CD
  1. Nevyplňujte pole File Name (Název souboru).
  2. Nyní pomocí tabulátoru zvýrazněte položku YES (Ano) a stiskněte klávesu ENTER.
  SLN142679_cs__141366198793273.fig 3
  SLN142679_cs__1icon Poznámka: Pokud možnost Jednotka CD/DVD/CD-RW x, systémový hardware nemusí jednotku rozpoznat. Pokud možno zkuste jednotku znovu usadit nebo zaměnit s jinou systémovou jednotkou, abyste vyloučili jednotku jako příčinu závady.
 6. Stisknutím klávesy F10 nastavení uložte a restartujte počítač.

 7. Počítač se restartuje.

 8. Stisknutím klávesy F12> při spuštění se zobrazí nabídka spouštění. V části UEFI bude k dispozici možnost DVD.

SLN142679_cs__1icon Poznámka: Pokud se zobrazí zpráva „Press any key to boot from CD/DVD“ (Stisknutím libovolné klávesy provedete spuštění z disku CD/DVD), pokračujte stisknutím libovolné klávesy.
SLN142679_cs__1icon Poznámka: Pokud se vám stále při přeinstalování systému Windows nedaří systém spustit z disku CD nebo DVD nebo pokud je disk CD nebo DVD poškozený, přejděte na stránku Dell OS Recovery Tool a stáhněte a vytvořte disk pro obnovení nebo přeinstalaci systému Windows pro svůj počítač.

Article Properties


Affected Product

Desktops & All-in-Ones, Laptops

Last Published Date

19 May 2021

Version

7

Article Type

Solution

Rate This Article


Accurate
Useful
Easy to Understand
Was this article helpful?

0/3000 characters