Jak zkontrolovat stav baterie v noteboocích Dell?

Summary: Tento článek obsahuje informace o tom, jak zkontrolovat stav baterie na notebooku Dell. Přečtěte si informace o použití různých metod kontroly stavu baterieSee more

Article Content


Symptoms

Využití funkce úspory energie k prodloužení výdrže baterie

Délka: 0:26
Titulky: Pouze v angličtině


Zjistěte, jak zkontrolovat stav baterie v systému BIOS, diagnostice ePSA (Pre-boot System Assessment) nebo nástrojích Dell, jako je Dell Power Manager nebo Dell Command | Power Manager.


POZNÁMKA: Notebooky Dell používají stejně jako většina ostatních notebooků lithium-iontové baterie, které se mohou vyboulit z různých důvodů, jako je stáří, počet cyklů nabíjení nebo vystavení velmi vysokým teplotám. Přestože vyboulený zdroj nepředstavuje bezpečnostní riziko, poškozené nebo vyboulené komponenty by neměly být používány. Pokud se vyskytne problém s vyboulením baterie, společnost Dell doporučuje tuto baterii přestat používat a nahradit ji baterií schválenou společností Dell. Další informace naleznete v článku znalostní báze Dell Vyboulená baterie – informace a pokyny.

Cause

Kontrola stavu baterie je důležitým krokem při odstraňování problémů souvisejících s bateriemi a pomáhá určit, zda je pro ni nutný náhradní stav baterie.

Resolution

Informace o systému BIOS se mohou u jednotlivých počítačů Dell lišit. Následující obrázky se týkají dvou různých typů systému BIOS, které mohou být ve vašem počítači Dell k dispozici:

POZNÁMKA: Je-li stav baterie prázdný nebo nedostupný, systém nemusel baterii rozpoznat nebo došlo k závažné chybě baterie. V případě potřeby znovu usaďte baterii (pouze vyměnitelné baterie).

Způsob 1

 1. Zapněte počítač a klepněte na tlačítko F2 na obrazovce s logem Dell.
 2. V levém podokně v části General vyberte možnost Battery Information.
 3. Ověřte informace o stavu baterie podle obrázku (Obrázek 1).

SLN143156_en_US__3I_Battery_Health_BIOS-1_TM_v1
Obrázek 1: Stav baterie v systému BIOS

Způsob 2

 1. Zapněte počítač a klepněte na tlačítko F2 na obrazovce s logem Dell.
 2. Vyberte kartu Advanced.
 3. Ověřte informace o stavu baterie podle obrázku (Obrázek 2).

SLN143156_en_US__4I_Battery_Health_BIOS_TM_v1
Obrázek 2: Stav baterie v systému BIOS

Diagnostický test hodnocení systému aplikace SupportAssist, ePSA nebo PSA může pomoci identifikovat potenciální poruchu baterie a v případě selhání komponent nahlaste chybový kód. Pokud máte kód ePSA, můžete výrobní číslo, chybu ePSA ověřovací kód zadat na stránce Kontrola výkonu nástroje SupportAssist před spuštěním operačního systému, kde získáte informace o dalším postupu.

Poznámka: Nástroj ePSA Pre-boot System Assessment testuje pouze primární baterii systému. Výsledkem testu baterie je zobrazení celkového stavu baterie a procentní hodnoty jejího nabití.
 1. Zapněte počítač a klepněte na tlačítko F12 na obrazovce s logem Dell.
 2. Z jednorázové spouštěcí nabídky vyberte možnost Diagnostics a poté stiskněte klávesu Enter. Enter .
 3. V diagnostice před spuštěním odpovídajícím způsobem zareagujte na dané výzvy.
 4. Zkontrolujte výsledky testu baterie (Obrázek 3). Pokud test baterie selže, můžete výrobní číslo, chybu ePSA ověřovací kód zadat na stránce Kontrola výkonu nástroje SupportAssist před spuštěním operačního systému, kde získáte informace o dalším postupu.
  POZNÁMKA:
  • Společnost Dell také nabízí online diagnostický test, který naleznete na stránce Online diagnostika baterie.
  • Test se spustí automaticky.
  • Můžete být vyzváni k instalaci nebo aktualizaci programu SupportAssist. Pokud se tak stane, postupujte podle pokynů.

SLN143156_en_US__7I_ePSA_Diagnostic_Battery_Test_TM_V1
Obrázek 3: Stav baterie v diagnostice ePSA Pre-boot System Assessment

Tabulka 1: Diagnostické kódy chyby testu před spuštěním aplikace SupportAssist nebo ePSA
Chybový kód Chybová zpráva Kroky pro odstranění problémů
ePSA 2000-0131 ePSA: Battery - The battery is not installed.
 1. Zkontrolujte, zda je baterie správně nainstalována.
 2. Vyjměte a znovu usaďte baterii.
 3. Zkontrolujte, zda jsou kontakty čisté a nepoškozené.
U notebooků s nevyměnitelnou baterií kontaktujte technickou podporu společnosti Dell ohledně možností opravy.
ePSA 2000-0132 ePSA: Battery - The battery is reaching the end of its usable life. Baterie se nabíjí, ale může mít kratší výdrž.
 1. Vyjměte a znovu usaďte baterii.
 2. Přečtěte si článek databáze znalostí Dell Jak zlepšit výkon baterie notebooku Dell.
 3. Další informace o řešení problémů s baterií notebooku Dellnaleznete v článku znalostní báze Dell Knowledge Base.
 4. Chcete-li dosáhnout delší doby provozu baterie, zvažte její výměnu.
ePSA 2000-0133 ePSA: Battery - The battery cannot provide sufficient power.
 1. Zkontrolujte kontakty, napájecí zástrčku a kabely.
 2. Vyjměte a znovu usaďte baterii.
 3. Další informace o řešení problémů s baterií notebooku Dellnaleznete v článku znalostní báze Dell Knowledge Base.
 4. Zvažte výměnu baterie.

Dell Power Manager a Dell Command | Power Manager jsou aplikace, které vám umožní prostřednictvím konfigurace údržby baterie maximalizovat její životnost podle vašich osobních předvoleb.

 • Aplikace Dell Power Manager je podporována v noteboocích Dell Inspiron, Vostro a XPS, které používají výhradně systém Windows 10, a vyžaduje instalaci rozhraní Microsoft .NET Framework 4.6.1 do počítače.
 • Dell Command | Power Manager – Software Dell Command | Power Manager poskytuje zjednodušené a efektivní možnosti řízení spotřeby pro notebooky a tablety Dell s operačním systémem Windows 7, Windows 8 nebo Windows 10. Aplikace Dell Command | Power Manager je podporována u vybraných notebooků Dell Latitude a Precision.

Stav baterie znázorňuje ikona srdce a sada čtyř kruhových ikon. Počet vyplněných kruhových ikon udává stav baterie.

Příklad indikátoru stavu baterie v nástroji Dell Power Manager
Obrázek 4: Příklad indikátoru stavu baterie v nástroji Dell Power Manager

POZNÁMKA: Informace o stavu baterie jsou dostupné pouze v případě, že je k vašemu notebooku připojena baterie značky Dell.
Tabulka 1: Kódy kontrolky stavu baterie
Kód Popis
Příklad baterie s maximální kapacitou Vynikající – Baterie poskytuje maximální kapacitu.
Příklad dobré velikosti nabití baterie Dobrý – Baterii lze normálně nabíjet, ale můžete si povšimnout kratší provozní doby, protože se zkracuje dlouhodobá výdrž baterie.
Příklad spravedlivého množství nabití baterie Přijatelný – Baterii lze normálně nabíjet, ale blíží se konec doby její použitelnosti. Doporučujeme brzy zakoupit novou baterii.
Příklad nedostatečného nabití baterie Špatný – Baterie už neposkytuje dostatečnou energii. Doporučujeme baterii vyměnit.
Příklad nezatíženého indikátoru Baterie již není funkční nebo nelze určit její stav. Doporučujeme baterii vyměnit.

Notebooky Dell XPS a mobilní pracovní stanice Dell Precision se dodávají s kontrolkami nabíjení baterie na levé nebo pravé straně (obrázek 4). Stisknutím tlačítka stavu nabití zobrazíte zbývající výdrž baterie.

Každá kontrolka LED indikuje 20 % nabití baterie.

POZNÁMKA: Kontrolky nabití baterie jsou k dispozici u vybraných notebooků Dell XPS a mobilních pracovních stanic Dell Precision.

Příklad LED nabití baterie
Obrázek 5: Obrázek znázorňující kontrolku nabití baterie na mobilních pracovních stanicích Dell XPS a Dell Precision

Additional Information

Užitečné zdroje

Užitečná videa

Kontrola stavu baterie notebooku

Délka: 2:34
Titulky: Pouze v angličtině

Maximalizace výdrže baterie notebooku

Délka: 1:25
Titulky: dostupné v mnoha jazycích


SLN143156_en_US__17Battery(1) SLN143156_en_US__18Power(1) Další zdroje a informace naleznete na naší stránce Baterie a napájení.

Pozáruční podpora Záruka vypršela? Žádný problém. Navštivte web Dell.com/support, zadejte výrobní číslo Dell a prohlédněte si naše nabídky.

POZNÁMKA: V současné době jsou nabídky dostupné pouze pro zákazníky z USA, Kanady, Spojeného královstvíFrancie. Server ani úložiště nejsou k dispozici.

Videos

Check Your Laptop Battery Health - (2:34)

Maximize Laptop Battery Runtime - (1:25)

Article Properties


Affected Product

Laptops, Workstations

Product

Chromebook, G Series, Alienware, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Retired Models, Mobile Workstations

Last Published Date

11 Jun 2021

Version

11

Article Type

Solution

Rate This Article


Accurate
Useful
Easy to Understand
Was this article helpful?

0/3000 characters