Kontrollera batteristatus på en bärbar Dell-dator

Summary: Den här artikeln innehåller information om hur du kontrollerar batteriets hälso status på en Dell bärbara datorn. Hitta information om hur du använderSee more

Article Content


Symptoms

Använda funktioner för energibesparing för att förlänga batteriets livslängd

Längd: 00:26
Undertext: Endast på engelska


Lär dig mer om hur du kontrollerar batteristatus i BIOS, i diagnostiken ePSA Pre-Boot System Assessment eller med Dell-verktyg som Dell Power Manager eller Dell Command | Power Manager.


OBS! Som de flesta bärbara datorer har Dells bärbara datorer litiumjonbatterier som kan svälla till följd av batteriets ålder, antalet laddningscykler eller att det har utsatts för hög värme. Även om ett svullet batteri inte utgör ett säkerhetsproblem, så ska skadade eller svullna komponenter inte användas. Om du har problem med ett batteri som sväller rekommenderar Dell att du slutar använda batteriet och ersätter det med ett auktoriserat Dell-batteri. Mer information finns i följande artikel i Dells kunskapsdatabas Information och vägledning om svullet batteri (på engelska).

Cause

Att kontrol lera batteriets tillstånd är ett viktigt steg i fel sökningen av problem med batterier som hjälper till att identifiera om ett åldrande batteri kräver ett utbyte.

Resolution

BIOS-informationen kan skilja sig mellan Dell-datorer. Följande bilder visar två olika typer av BIOS som kan vara tillämpliga för din Dell-dator:

OBS! Om batteriets status är tomt eller inte tillgängligt kanske batteriet inte kan identifieras eller så har ett allvarligt fel inträffat med batteriet. Koppla från och sätt tillbaka batteriet vid behov (endast löstagbara batterier).

Metod 1

 1. Slå på datorn och tryck på F2 flera gånger på skärmen med Dell-logotypen.
 2. I den vänstra rutan under General väljer du Battery Information.
 3. Kontrollera informationen om batteristatus enligt bilden (bild 1).

SLN143156_en_US__3I_Battery_Health_BIOS-1_TM_v1
Bild 1: Batteristatus i BIOS

Metod 2

 1. Slå på datorn och tryck på F2 flera gånger på skärmen med Dell-logotypen.
 2. Välj fliken Advanced.
 3. Kontrollera informationen om batteristatus enligt bilden (bild 2).

SLN143156_en_US__4I_Battery_Health_BIOS_TM_v1
Bild 2: Batteristatus i BIOS

SupportAssist, ePSA eller PSA Preboot system Assessment diagnostiska test kan hjälpa till att identifiera ett potentiellt batteri fel och, om det föreligger ett komponent fel, rapportera en felkod. Om du har en ePSA-kod kan du posta service tag-numret, ePSA-felet och valideringskoden på sidan SupportAssist-kontroll av systemprestanda innan start för att få veta hur du ska fortsätta.

Obs! ePSA Pre-boot System Assessment testar endast det primära systembatteriet. Batteriet testas genom att visa dess procentandel av full laddning och allmänna status.
 1. Slå på datorn och tryck på F12 flera gånger på skärmen med Dell-logotypen.
 2. Välj Diagnostics på menyn för engångsstart och tryck på Retur. Besök tangenten.
 3. Svara på användaruppmaningarna i diagnostiken före start.
 4. Granska testresultatet för batteriet (bild 3). Om batteritestet misslyckas kan du posta service tag-numret, ePSA-felet och valideringskoden på sidan SupportAssist-kontroll av systemprestanda innan start för att få veta hur du ska fortsätta.
  OBS!
  • Dell erbjuder också ett onlinediagnostiktest. Gå till sidan för onlinediagnostik av batteri.
  • Testet startar automatiskt.
  • Du uppmanas eventuellt att installera eller uppdatera SupportAssist-programmet. Följ i så fall anvisningarna.

SLN143156_en_US__7I_ePSA_Diagnostic_Battery_Test_TM_V1
Bild 3: Batteristatus i ePSA-diagnostiken

Tabell 1: SupportAssist eller ePSA fel koder för Preboot diagnostisk test
Felkod Felmeddelande Felsökningssteg
ePSA 2000-0131 ePSA: Battery - The battery is not installed. (Batteri – Batteriet är inte installerat.)
 1. Kontrollera att batteriet är korrekt installerat.
 2. Koppla från och sätt tillbaka batteriet.
 3. Kontrollera om det finns skräp eller skadade kontakter.
För bärbara datorer med icke-löstagbart batteri kontaktar du Dells tekniska support för reparationsalternativ.
ePSA 2000-0132 ePSA: Battery – The battery is reaching the end of its usable life. Batteriet laddas men ger färre drifttimmar.
 1. Koppla från och sätt tillbaka batteriet.
 2. Se Dell kunskapsartikel Så här förbättrar du en bärbar Dell-dators batteriprestanda (på engelska).
 3. Läs Dell kunskaps bas artikeln så här felsöker du Dell problem med batterier i datorn.
 4. Överväg att byta ut batteriet för fler drifttimmar.
ePSA 2000-0133 ePSA: Battery – The battery cannot provide sufficient power.
 1. Kontrollera kontakterna, strömkontakten och kablarna.
 2. Koppla från och sätt tillbaka batteriet.
 3. Läs Dell kunskaps bas artikeln så här felsöker du Dell problem med batterier i datorn.
 4. Överväg att byta ut batteriet.

Med Dell Power Manager och Dell Command | Power Manager kan du maximera batteriets livslängd genom att konfigurera hur batteriet ska underhållas baserat på dina personliga önskemål.

 • Dell Power Manager kan användas på Dells bärbara Inspiron-, Vostro- och XPS-datorer med Windows 10, och för programmet krävs att Microsoft.NET Framework 4.6.1 är installerat på datorn.
 • Dell Command | Power Manager-programvaran tillhandahåller förenklad och effektiv strömhantering för Dells bärbara datorer och surfplattor som kör operativsystemen Windows 7, Windows 8 och Windows 10. Dell Command | Power Manager stöds på utvalda bärbara Latitude- och Precision-datorer från Dell.

Hjärtsymbolen och fyra runda ikoner visar batteriets status. Antalet ifyllda runda ikoner anger batteristatus.

Exempel på batteriets hälso indikator i Dell Power Manager
Bild 4: Exempel på batteriets hälso indikator i Dell Power Manager

OBS! Information om batteristatus finns bara när Dell-batterier är anslutna till den bärbara datorn.
Tabell 1: Indikatorkoder för batteristatus
Kod Beskrivning
Exempel på batteri drift vid maximal kapacitet Utmärkt – Batteriet fungerar med maximal kapacitet.
Exempel på bra batteri laddning Bra – Batteriet kan laddas normalt, men drifttiden minskas eftersom batteriets långsiktiga livslängd minskar.
Exempel på verkligt värde på batteri laddning OK – Batteriet kan laddas normalt, men det är nära slutet av livscykeln. Vi rekommenderar att du köper ett nytt batteri snart.
Exempel på dåligt batteri laddning Dåligt – Batteriet ger inte längre tillräcklig strömförsörjning. Vi rekommenderar att du byter ut batteriet.
Exempel på ingen laddnings indikator Batteriet fungerar inte längre eller så kan batteriets status inte fastställas. Vi rekommenderar att du byter ut batteriet.

Bärbara Dell XPS-datorer och mobila Dell Precision-arbetsstationer levereras med indikatorer för batteriladdning på vänster eller höger sida (bild 4). Tryck på laddningsstatusknappen för att visa hur mycket batteriladdning som återstår.

Varje LED-lampa indikerar 20 % batteriladdning.

OBS! Indikatorer för batteriladdning finns på utvalda bärbara Dell XPS-datorer och Dell Precision Mobile Workstation-datorer.

Exempel på lampa för batteri laddning
Bild 5: Illustration av indikatorn för batteriladdning på bärbara Dell XPS-datorer och Dell Precision Mobile Workstation-datorer

Additional Information

Användbara resurser

Användbara videor

Kontrollera batteristatusen på bärbara datorer

Längd: 02:34
Undertext: Endast på engelska

Maximera batteritiden på bärbara datorer

Längd: 01:25
Undertext: finns på flera språk


SLN143156_en_US__17Battery(1) SLN143156_en_US__18Power(1) På vår webbplats för batterier och strömförsörjning finns ytterligare resurser och information.

Support efter garantin Har garantin upphört att gälla? Inga problem. Besök webbplatsen Dell.com/support och ange ditt Dell Service Tag-nummer för att se våra erbjudanden.

OBS! Erbjudandena är endast tillgängliga för datorkunder i USA, Kanada, Storbritannien och Frankrike. Det här gäller inte servrar och lagring.

Videos

Check Your Laptop Battery Health - (2:34)

Maximize Laptop Battery Runtime - (1:25)

Article Properties


Affected Product

Laptops, Workstations

Product

Chromebook, G Series, Alienware, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Retired Models, Mobile Workstations

Last Published Date

11 Jun 2021

Version

11

Article Type

Solution

Rate This Article


Accurate
Useful
Easy to Understand
Was this article helpful?

0/3000 characters