Jak przywrócić domyślne ustawienia systemu BIOS (konfiguracji systemu) w urządzeniu firmy Dell?

Summary: Resetowanie systemu BIOS może rozwiązać wiele problemów z komputerem i jest dobrym pierwszym krokiem w takich przypadkach.

Article Content


Symptoms

Czasami zmiany w ustawieniach systemu BIOS (konfiguracji systemu) powodują, że komputer nie działa zgodnie z oczekiwaniami (np. nie uruchamia systemu Windows). Powrót do ustawień domyślnych systemu BIOS może rozwiązać problemy. Niniejszy artykuł zawiera informacje na temat przywracania ustawień domyślnych systemu BIOS w komputerze firmy Dell.
 1. Uruchom komputer ponownie lub włącz go.
 2. Gdy zobaczysz logo firmy Dell w fazie POST, naciskaj klawisz F2 co sekundę, aby przejść do ekranu konfiguracji.
  SLN245206_pl__1icon Uwaga: gdy w komputerze uruchomi się system Windows. Uruchom komputer ponownie i ponów próbę.

W zależności od typu systemu BIOS (konfiguracji systemu) komputera Dell ekran może mieć jedną z dwóch postaci.

Wybierz obrazek, który odpowiada sytuacji na komputerze, aby uzyskać informacje na temat przywracania ustawień domyślnych systemu BIOS.

 1. Na ekranie systemu BIOS (konfiguracji systemu) kliknij opcję Restore Defaults (Przywróć ustawienia domyślne) lub Load Defaults (Załaduj ustawienia domyślne) – zależnie od tego, która opcja jest wyświetlana.
 2. Upewnij się, że jest wybrana opcja BIOS Defaults (Domyślne ustawienia systemu BIOS), lub potwierdź załadowanie ustawień domyślnych (jeśli dotyczy) i kliknij przycisk OK.
 3. Kliknij przycisk Zakończ.
 4. Potwierdź zamiar wyjścia po wyświetleniu się monitu.

Komputer uruchomi się ponownie.

 1. Na ekranie BIOS naciśnij klawisz strzałki w prawo, aby przejść do menu Exit (Zakończ).
 2. Naciskaj klawisz strzałki w dół, aby zaznaczyć opcję Restore Defaults (Przywróć ustawienia domyślne) lub Load Optimal Defaults (Wczytaj optymalne ustawienia domyślne) – zależnie od tego, która opcja jest wyświetlana – a następnie naciśnij klawisz Enter.
 3. Naciśnij klawisz Enter po wybraniu opcji Yes (Tak), aby wczytać zoptymalizowane ustawienia domyślne (Load Optimized Defaults) lub wczytać optymalne ustawienia domyślne (Load Optimal Defaults) – w zależności od tego, która opcja jest wyświetlana.

Komputer uruchomi się ponownie.

 

SLN245206_pl__1icon Uwaga: Ta procedura spowoduje przywrócenie wszystkich ustawień systemu do ustawień fabrycznych. Konieczne będzie zresetowanie wszystkich ustawień użytkownika w systemie BIOS. Obejmuje to także wyłączenie wbudowanych kontrolerów RAID i innych zintegrowanych urządzeń peryferyjnych, a także zresetowanie systemowej daty i godziny.

Jak przywrócić domyślne ustawienia systemu BIOS (konfiguracji systemu) w komputerze firmy Dell?

 

 1. Włącz komputer.
 2. Gdy zobaczysz niebieskie logo firmy Dell, naciskaj klawisz F2 co sekundę, aby przejść do konfiguracji systemu.
 3. Naciśnij klawisz Num Lock i sprawdź, czy lampka Num Lock świeci się.
 4. Naciśnij klawisz Caps Lock i sprawdź, czy lampka Caps Lock świeci się.
 5. Naciśnij klawisz Scroll Lock i sprawdź, czy lampka Scroll Lock świeci się. Wszystkie lampki na klawiaturze powinny się świecić, jak to pokazano na rysunku 1.
 6. Naciśnij klawisze Alt i F w tym samym czasie. Komputer wyemituje sygnał dźwiękowy informujący o przywróceniu ustawień domyślnych.
 7. Naciśnij klawisze Alt i B w tym samym czasie, aby uruchomić ponownie komputer. Zmiany zostaną automatycznie zapisane.
  SLN245206_pl__5I_KEYBOARD_BIOS_JP_V1a
  Rysunek 1: Układ klawiatury

Article Properties


Affected Product

Desktops & All-in-Ones, Laptops

Last Published Date

21 Feb 2021

Version

3

Article Type

Solution

Rate This Article


Accurate
Useful
Easy to Understand
Was this article helpful?

0/3000 characters