Postup obnovení výchozích nastavení systému BIOS (nastavení systému) v produktu Dell

Summary: Resetování systému BIOS může vyřešit mnoho problémů s vaším systémem. Je to první vhodný krok při odstraňování problémů.

Article Content


Symptoms

Změny v nastavení systému BIOS (nastavení systému) v některých případech způsobí, že počítač nefunguje očekávaným způsobem (například se nespustí systém Windows). Obnovení výchozích nastavení systému BIOS může vyřešit stávající problém. Tento článek nabízí informace o tom, jak obnovit výchozí nastavení systému BIOS v počítači Dell.
 1. Restartujte nebo zapněte počítač.
 2. Jakmile se během testu při spuštění počítače (POST) zobrazí logo společnosti Dell, přejděte stisknutím klávesy F2 do nastavení systému.
  SLN245206_cs__1icon Poznámka: Pokud se spustí systém Windows: Restartujte počítač a zkuste to znovu.

V závislosti na typu systému BIOS (nastavení systému) ve vašem počítači Dell bude mít obrazovka jednu z těchto dvou podob.

Vyberte obrázek shodný s tím ve vašem počítači, a vyhledejte si informace o obnovení výchozích nastavení systému BIOS.

 1. Na obrazovce systému BIOS (nastavení systému) klikněte na možnost Restore Settings (Obnovit nastavení) nebo Load Defaults (Načíst výchozí) podle toho, co je uvedeno.
 2. Ujistěte se, že je vybrána možnost BIOS Defaults (Výchozí nastavení systému BIOS) (pokud se zobrazila) a klikněte na tlačítko OK.
 3. Klikněte na tlačítko Exit (Konec).
 4. Až se zobrazí nabídka, potvrďte ukončení.

Počítač se nyní restartuje.

 1. Na obrazovce systému BIOS stiskněte klávesu se šipkou doprava, dokud se neoznačí nabídka Exit (Konec).
 2. Stiskněte klávesu se šipkou dolů, dokud se neoznačí možnost Restore Defaults (Obnovit výchozí) nebo Load Optimal Defaults (Načíst optimální výchozí hodnoty) (podle toho, která možnost se zobrazí), a poté stiskněte klávesu Enter.
 3. Stiskněte klávesu Enter, jakmile se zobrazí možnost Yes (Ano) pro položku Load Optimized Defaults (Načíst optimalizované výchozí hodnoty) nebo Load Optimal Defaults (Načíst optimální výchozí hodnoty) podle toho, která možnost se zobrazí.

Počítač se nyní restartuje.

 

SLN245206_cs__1icon Poznámka: Tento postup obnoví všechna nastavení systému na výchozí hodnoty od výrobce. Bude potřeba obnovit všechna vlastní nastavení v systému BIOS. Patří sem vypnutí vestavěných řadičů polí RAID a veškerých dalších integrovaných periferních zařízení, stejně jako resetování systémového data a času.

Postup obnovení výchozích nastavení systému BIOS (nastavení systému) v počítači Dell:

 

 1. Spusťte systém.
 2. Po zobrazení modrého loga společnosti Dell přejděte jedním stisknutím klávesy F2 do nabídky nastavení systému.
 3. Stiskněte klávesu Num Lock a ověřte, zda svítí kontrolka klávesy Num Lock.
 4. Stiskněte klávesu Caps Lock a ověřte, zda svítí kontrolka klávesy Caps Lock.
 5. Stiskněte klávesu Scroll Lock a ověřte, zda svítí kontrolka klávesy Scroll Lock. Kontrolky na klávesnici by měly svítit stejně jako na obrázku 1.
 6. Stiskněte současně klávesy Alt a F. Počítač vydá zvukový signál (pípnutí), když obnoví výchozí hodnoty nastavení.
 7. Stiskněte současně klávesy Alt a B a restartujte systém. Změny se automaticky uloží.
  SLN245206_cs__5I_KEYBOARD_BIOS_JP_V1a
  Obrázek 3: Rozvržení klávesnice

Article Properties


Affected Product

Desktops & All-in-Ones, Laptops

Last Published Date

21 Feb 2021

Version

3

Article Type

Solution

Rate This Article


Accurate
Useful
Easy to Understand
Was this article helpful?

0/3000 characters