Slik gjenoppretter du BIOS (systemoppsettet) til standardinnstillingene på et Dell-produkt

Summary: Tilbakestilling av BIOS kan løse mange problemer med systemet, og det er et nyttig første feilsøkingstrinn.

Article Content


Symptoms

Av og til kan endringer i innstillingene i BIOS (systemoppsettet) forhindre at datamaskinen fungerer som den skal (for eksempel fra oppstart i Windows). Hvis du gjenoppretter standardinnstillingene for BIOS, kan dette løse problemet. Denne artikkelen inneholder informasjon om hvordan du gjenoppretter BIOS-standardinnstillingene på et Dell-system.
 1. Slå på datamaskinen.
 2. Når du ser Dell-logoen under POST, trykker du én gang i ett sekund på F2-tasten for å åpne systemoppsettet.
  SLN245206_no__1icon Merk: Når datamaskinen starter opp i Windows. Start datamaskinen på nytt, og prøv å koble til igjen.

Avhengig av BIOS-typen (systemoppsettet) på Dell-datamaskinen vises skjermbildet på én av to måter.

Velg skjermbildet som passer til datamaskinen, for å få informasjon om hvordan du gjenoppretter BIOS til standardinnstillingene.

 1. På BIOS-skjermen (systemoppsett) klikker du på Restore Settings (Gjenopprett innstillinger) eller Load Defaults (Last standardinnstillinger) (alt etter hva som er oppført).
 2. Kontroller at BIOS Defaults (BIOS-standardinnstillingene) er valgt, eller bekreft at du vil laste inn standardinnstillingene (når du får det valget), og klikk på OK.
 3. Klikk på Exit (Avslutt).
 4. Bekreft avsluttingen når du blir bedt om det.

Datamaskinen startes nå på nytt.

 1. BIOS-skjermbildet trykker du på pil høyre-tasten helt til Exit-menyen (Avslutt) er uthevet.
 2. Trykk på pil ned-tasten helt til Restore Defaults (Gjenopprett standardinnstillinger) eller Load Optimal Defaults (Last inn optimale standardinnstillinger) er uthevet (alt etter hva som er oppført), og trykk deretter på Enter.
 3. Trykk på Enter for å velge Yes (Ja) for Load Optimized Defaults (Last inn optimaliserte standardinnstillinger) eller Load Optimal Defaults (Last inn optimale standarder) (alt etter hva som er oppført).

Datamaskinen startes nå på nytt.

 

SLN245206_no__1icon Merk: Denne prosedyren tilbakestiller alle systeminnstillinger til standardinnstillingene. Du må du tilbakestille eventuelle tilpassede innstillinger i BIOS. Dette omfatter avslåing av innebygde RAID-kontrollere og eventuelle andre integrerte eksterne enheter samt tilbakestilling av dato og klokkeslett på systemet.

Slik gjenoppretter du standardinnstillingene for BIOS (systemoppsettet) på et Dell-system:

 

 1. Start systemet.
 2. Mens den blå Dell-logoen vises, trykker du på F2-tasten én gang i ett sekund for å åpne systemoppsettet.
 3. Trykk på Num Lock-tasten, og kontroller at Num Lock-lampen lyser.
 4. Trykk på Caps Lock-tasten, og kontroller at Caps Lock lyser.
 5. Trykk på Scroll Lock-tasten, og kontroller at Scroll Lock lyser. Alle lampene på tastaturet skal lyse, som i figur 1.
 6. Trykk på Alt- og F-tastene samtidig. Systemet piper når oppsettstandardene gjenopprettes.
 7. Trykk på Alt- og B-tastene samtidig for å starte systemet på nytt. Endringene lagres automatisk.
  SLN245206_no__5I_KEYBOARD_BIOS_JP_V1a
  Figur 1: Tastaturoppsett

Article Properties


Affected Product

Desktops & All-in-Ones, Laptops

Last Published Date

21 Feb 2021

Version

3

Article Type

Solution

Rate This Article


Accurate
Useful
Easy to Understand
Was this article helpful?

0/3000 characters