Eksporter en SupportAssist-samling og PERC-logg via iDRAC 9 – PowerEdge 14G

Summary: SupportAssist-samling kan opprettes manuelt via nettgrensesnittet på Dell-enheter med iDRAC9. Denne artikkelen inneholder informasjon om hvordan du kan gjøre dette.

Article Content


Symptoms
Denne artikkelen og den tilhørende videoen inneholder informasjon om eksport av SupportAssist-samlingen. Denne samlingen omfatter operativsystemloggene, applikasjonsdataene og RAID-kontrollerloggene. Dette utføres ved hjelp av webgrensesnittet for integrated Dell Remote Access Controller (iDRAC9) på PowerEdge-servere, Datacenter Scalable-servere og Dell Precision-arbeidsstasjoner.


Eksport av SupportAssist-samling på en PowerEdge-server ved hjelp av iDRAC7 eller 8 er beskrevet i en egen artikkel
Du får tilgang til dokumentasjonen for iDRAC ved å gå til www.dell.com/idracmanuals, klikke på iDRAC-generasjonen din og den installerte fastvareversjonen, og deretter på Manuals and documents (Håndbøker og dokumenter).

Følg instruksjonene i denne videoen for å trekke ut SupportAssist-logger ved hjelp av iDRAC9. Du kan også bruke tekstinstruksjonene under videoen.


 

SLN306670_no__1icon Merk: Last ned og installer iDRAC Service Module (iSM). På siden med drivere og nedlastinger finner du riktig versjon for det installerte operativsystemet på den spesifikke serveren.

Hvis iDRAC-servicemodulen (iSM) er installert og kjører i vertsoperativsystemet, kan du generere SupportAssist-samlingen manuelt, inkludert informasjonen om operativsystemet. iDRAC-servicemodulen aktiverer den riktige operativsysteminnsamlingen på vertsoperativsystemet, samler inn dataene og overfører dem til iDRAC. Deretter kan du lagre dataene på ønsket plassering. Slik genererer du SupportAssist-samlingen manuelt:
 

 1. Når du har logget på iDRAC-webgrensesnittet, går du til Maintenance (Vedlikehold) (fig. 1).

 2. Velg deretter fanen SupportAssist (fig. 1).

SLN306670_no__1icon Merk: Hvis serveren ikke er registrert for SupportAssist-arbeidsflyten, vises registreringsveiviseren for SupportAssist. Registrering er anbefalt, men ikke obligatorisk. Hvis du ikke ønsker å registrere, klikker du på Cancel (Avbryt) → Cancel Registration (Avbryt registrering). Registreringen må fullføres for å sende samlingen til Dell EMC-støtte automatisk.
 1. Klikk på Start a Collection (Start en samling) (fig. 1).

  SLN306670_no__3iDRAC_9_SupportAssist_Collection
  Fig. 1: GUI i iDRAC 9 

 2. Data to Collect (Data som skal samles inn): Velg datasettene som skal inkluderes i samlingen, eller behold standardinnstillingene. Samle inn operativsystem- og applikasjonsdata på forespørsel fra teknisk støtte.

SLN306670_no__1icon Merk: Alternativet Operating System and Application Data (Operativsystem- og applikasjonsdata) er deaktivert og kan ikke velges hvis:
 1. Collection Preferences (Innsamlingsinnstillinger): Du kan velge datasettene som må filtreres for personlig identifiserbar informasjon (PII) (figur 2).

  SLN306670_no__5image(9411)
  Figur 2: Innstillinger for samling 

 2. Velg målet der samlingen må lagres.

  1. Hvis serveren er registrert for SupportAssist-arbeidsflyten, er alternativet Send now (Send nå) aktivert. Hvis du velger dette alternativet, sendes den genererte samlingen direkte til Dell EMC-støtte.
  2. Alternativet Save locally (Lagre lokalt) gjør det mulig å lagre den genererte samlingen på det lokale systemet.
  3. Alternativet Save to Network (Lagre på nettverk) lagrer den genererte samlingen på en brukerdefinert plassering for delt CIFS eller NFS.
SLN306670_no__1icon Merk: Hvis alternativet Save to Network (Lagre på nettverk) er valgt, lagres den brukerangitte nettverksinformasjonen som standard for alle fremtidige samlinger.
 1. Klikk på Collect (Samle inn) når du vil fortsette med generering av samlingen.

 2. Godta lisensavtalen for sluttbrukere (EULA) for å fortsette prosessen.

 

Hvis du vil vite hvordan du sender SATC direkte til Dell Support, klikker du her.

 Need more help?  
SLN306670_no__7cloud Find additional PowerEdge and PowerVault articles
Watch Part Replacement Videos for Enterprise products
   
SLN306670_no__8chat

Visit and ask for support in our Communities

   
SLN306670_no__9key

Create an online support Request

Article Properties


Affected Product

iDRAC Service Module, iDRAC9, PowerEdge XR2, PowerEdge C4140, PowerEdge C6400, PowerEdge C6420, PowerEdge C6525, PowerEdge FC640, PowerEdge M640, PowerEdge M640 (for PE VRTX), PowerEdge MX740c, PowerEdge MX840c, PowerEdge R240, PowerEdge R340 iDRAC Service Module, iDRAC9, PowerEdge XR2, PowerEdge C4140, PowerEdge C6400, PowerEdge C6420, PowerEdge C6525, PowerEdge FC640, PowerEdge M640, PowerEdge M640 (for PE VRTX), PowerEdge MX740c, PowerEdge MX840c, PowerEdge R240, PowerEdge R340, PowerEdge R440, PowerEdge R540, PowerEdge R640, PowerEdge R6415, PowerEdge R6515, PowerEdge R6525, PowerEdge R740, PowerEdge R740xd, PowerEdge R740xd2, PowerEdge R7415, PowerEdge R7425, PowerEdge R7515, PowerEdge R7525, PowerEdge R840, PowerEdge R940, PowerEdge R940xa, PowerEdge T140, PowerEdge T340, PowerEdge T440, PowerEdge T640, PowerEdge XE2420, Precision 7920 Rack See more

Last Published Date

05 Dec 2020

Version

3

Article Type

Solution

Rate This Article


Accurate
Useful
Easy to Understand
Was this article helpful?

0/3000 characters