Exporteer een SupportAssist-verzameling en PERC-logboek via iDRAC 9 - PowerEdge 14G

Summary: SupportAssist-verzameling kan handmatig worden gemaakt via de webinterface, op Dell apparaten met iDRAC9. In dit artikel wordt beschreven hoe u dit kunt doen.

Article Content


Symptoms
Dit artikel en de bijbehorende video bevatten informatie over het exporteren van de SupportAssist-verzameling. Deze verzameling omvat de logboeken van het besturingssysteem, de applicatiedata en de logboeken van de RAID-controller. Dit gebeurt met behulp van de integrated Dell Remote Access Controller 9 (iDRAC9) webinterface van PowerEdge servers, Datacenter Scalable servers en Dell Precision workstations.


Het exporteren van een SupportAssist-verzameling op een PowerEdge server via een iDRAC7 or 8 staat beschreven in een afzonderlijk artikel
U kunt uw documentatie voor uw iDRAC bekijken op www.dell.com/idracmanuals. Klik op uw iDRAC-generatie, dan op de geïnstalleerde firmwareversie en vervolgens op Handleidingen en documenten.

Volg de instructies in deze video om SupportAssist-logboeken te genereren met iDRAC9. U kunt ook de tekstinstructies onder de video gebruiken.


 

SLN306670_nl_NL__1icon Opmerking: Download en installeer de iDRAC Service Module (iSM). De juiste versie voor het geïnstalleerde besturingssysteem van uw specifieke server bevindt zich op de pagina Drivers en downloads.

Als de iDRAC Service Module (iSM) is geïnstalleerd en wordt uitgevoerd op het hostbesturingssysteem, kunt u de SupportAssist-verzameling inclusief besturingssysteeminformatie handmatig genereren. De iDRAC Service Module roept de juiste verzamelaar van het besturingssysteem aan op het hostbesturingssysteem, verzamelt de data en brengt deze over naar iDRAC. U kunt vervolgens de data opslaan op de gewenste locatie. De SupportAssist-verzameling handmatig genereren:
 

 1. Nadat u hebt ingelogd op de iDRAC-webinterface, gaat u naar Maintenance (Onderhoud - afbeelding 1)

 2. Kies vervolgens het tabblad SupportAssist (afbeelding 1).

SLN306670_nl_NL__1icon Opmerking: Als de server niet is geregistreerd voor de SupportAssist-workflow, wordt de SupportAssist registratiewizard weergegeven. Registratie wordt aangemoedigd, maar is niet verplicht. Als u de registratie niet wenst, klikt u op AnnulerenRegistratie annuleren. U moet de registratie voltooien om de verzameling automatisch naar Dell EMC Support te sturen.
 1. Klik op Start a Collection (Een verzameling starten - Afbeelding 1).

  SLN306670_nl_NL__3iDRAC_9_SupportAssist_Collection
  Afb. 1: iDRAC9 gebruikersinterface 

 2. Data to Collect: Selecteer de datasets die moeten worden opgenomen in de verzameling of laat de standaardwaarden ongewijzigd. Verzamel de data van het besturingssysteem en de applicaties op verzoek van de technische support.

SLN306670_nl_NL__1icon Opmerking: De optie "OS and Application Data" is uitgeschakeld en kan niet worden geselecteerd als:
 1. Collection Preferences: U kunt datasets selecteren die moeten worden gefilterd op Persoonlijke Identificeerbare Informatie (PII). (Afb. 2).

  SLN306670_nl_NL__5image(9411)
  Afb. 2: Verzamelingsvoorkeuren 

 2. Selecteer de bestemming waar de verzameling moet worden opgeslagen.

  1. Als de server is geregistreerd voor de SupportAssist workflow, is de optie Send Now (Nu verzenden) beschikbaar. Als u deze optie selecteert, wordt de gegenereerde verzameling rechtstreeks verzonden naar DellEMC Support.
  2. Met de optie Save Locally (Lokaal opslaan) kunt u de gegenereerde verzameling op het lokale systeem opslaan.
  3. Met de optie Save to Network wordt de gegenereerde verzameling opgeslagen op de door de gebruiker gedefinieerde CIFS- of NFS-share.
SLN306670_nl_NL__1icon Opmerking: Als de optie Save to Network is geselecteerd, wordt de door de gebruiker opgegeven netwerkdata standaard opgeslagen voor alle toekomstige verzamelingen.
 1. Klik op Collect (Verzamelen) om verder te gaan met het genereren van de verzameling.

 2. Accepteer de Licentieovereenkomst voor eindgebruikers (EULA) om door te gaan met het proces.

 

Klik hier als u wilt weten hoe u de SATC rechtstreeks naar Dell Support kunt verzenden.

 Need more help?  
SLN306670_nl_NL__7cloud Find additional PowerEdge and PowerVault articles
Watch Part Replacement Videos for Enterprise products
   
SLN306670_nl_NL__8chat

Visit and ask for support in our Communities

   
SLN306670_nl_NL__9key

Create an online support Request

Article Properties


Affected Product

iDRAC Service Module, iDRAC9, PowerEdge XR2, PowerEdge C4140, PowerEdge C6400, PowerEdge C6420, PowerEdge C6525, PowerEdge FC640, PowerEdge M640, PowerEdge M640 (for PE VRTX), PowerEdge MX740c, PowerEdge MX840c, PowerEdge R240, PowerEdge R340 iDRAC Service Module, iDRAC9, PowerEdge XR2, PowerEdge C4140, PowerEdge C6400, PowerEdge C6420, PowerEdge C6525, PowerEdge FC640, PowerEdge M640, PowerEdge M640 (for PE VRTX), PowerEdge MX740c, PowerEdge MX840c, PowerEdge R240, PowerEdge R340, PowerEdge R440, PowerEdge R540, PowerEdge R640, PowerEdge R6415, PowerEdge R6515, PowerEdge R6525, PowerEdge R740, PowerEdge R740xd, PowerEdge R740xd2, PowerEdge R7415, PowerEdge R7425, PowerEdge R7515, PowerEdge R7525, PowerEdge R840, PowerEdge R940, PowerEdge R940xa, PowerEdge T140, PowerEdge T340, PowerEdge T440, PowerEdge T640, PowerEdge XE2420, Precision 7920 Rack See more

Last Published Date

05 Dec 2020

Version

3

Article Type

Solution

Rate This Article


Accurate
Useful
Easy to Understand
Was this article helpful?

0/3000 characters