Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

PowerEdge: Exportera en SupportAssist-samling med iDRAC7 och iDRAC8

Summary: I den här artikeln beskrivs hur du exporterar TSR (Tech Support Report) och SupportAssist-insamlingen med hjälp av det grafiska användargränssnittet för Dell iDRAC7 och iDRAC8.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Instructions

Med iDRAC7- och iDRAC8-verktyget SupportAssist kan du skapa en SupportAssist-samling, även kallad TSR (Technical Support Report). iDRAC tillhandahåller ett programgränssnitt för insamling av plattformsinformation som gör det möjligt för supporttjänster att lösa plattforms- och systemproblem. iDRAC genererar en SupportAssist-samling av servern och exporterar sedan samlingen till en plats på hanteringsstationen (lokal).

Det kan vara en delad nätverksplats, till exempel:

 • FTP
 • TFTP (Trivial File Transfer Protocol)
 • HTTP
 • HTTPS
 • CIFS (Common Internet File System)
 • Nätverksfilresurs (NFS)

Samlingen kan skickas till teknisk support för felsökning och inventeringsinsamling. Samlingen genererar en ZIP-standardfil.

Information om PowerEdge-servrar med iDRAC9 finns i Exportera en SupportAssist-samling med iDRAC9.


Om du vill lära dig hur du konfigurerar och får åtkomst till iDRAC7- eller iDRAC8-webbgränssnittet kan du titta på den här informativa videoguiden:

Anslut till iDRAC8 och ändra standardlösenordet.

Längd: 00:01:39 (hh:mm:ss)
Om det är möjligt kan du välja språkinställningar för dold textning (undertexter) med hjälp av CC-ikonen i den här videospelaren.


Generera en SupportAssist-samling (TSR) med hjälp av webbgränssnittet

Fast programvara för iDRAC7 och iDRAC8 version 2.30 och senare.

 1. Logga in på iDRAC-användargränssnittet. (Bild 1)

Generera en SupportAssist-samling

Bild 1: UI för iDRAC

 1. Expandera Overview → Server → Troubleshooting → SupportAssist. (Bild 1)
 2. Klicka på Edit Collection Data. Välj vilka data som ska ingå i samlingen. (Bild 1)
 3. Välj vilka data som ska ingå i samlingen. (Bild 2)

Välj de data som ska inkluderas

Bild 2: Insamlingsinställningar

Obs! Operativsystems- och programdata kräver att iDRAC Service Module (iSM) är installerad och körs.
 
Obs! iSM är ett tillvalsprogram som kan innehålla relevanta operativsystems- och programdata i SupportAssist-samlingen.
 
Obs! Alternativet Operativsystem och programdata är inaktiverat och kan inte väljas om (1) iDRAC Service Module inte är installerad.
 
 1. Klicka på Verkställ (Fig.2
 2. Klicka på Export Support Collection (bild 1)
 3. Förloppet visas. (Bild 3)

SupportAssist_Collection_Progress

Bild 3: Förloppet av SupportAssist-samlingen


Obs! Logginsamlingen tar vanligtvis cirka 15 minuter att slutföra, men den kan variera beroende på kundmiljön. Om det inte slutförs efter flera timmar återställer du iDRAC och försöker igen. Hur återställer jag iDRAC (Integrated Dell Remote Access Controller)?
 
 1. När samlingen har skapats klickar du på OK. (Bild 4)

  När samlingen har genererats klickar du på OK
  Bild 4: SupportAssist-samlingen har slutförts.

 2. Ange platsen där du vill spara SupportAssist-samlingen för att skicka SupportAssist-samlingen till Dells support.
Obs! Uppdatering av systemets drivrutiner och fasta programvara kan lösa många av de problem som registreras i en SupportAssist-samling. Läs mer om hur du uppdaterar fast programvara och drivrutiner på Dell PowerEdge-servrar.

Generera en SupportAssist-samling (TSR) med kommandot racadm

Fast programvara för iDRAC7 och iDRAC8 version 2.30 och senare.
 1. Ansluta till iDRAC med en SSH-anslutning (använd en SSH-klient om det behövs)
Putty-program – Öppna en anslutning till iDRAC
Bild 5: Putty-program – Öppna en anslutning till iDRAC
 1. Kör
racadm
Kör racadm
Bild 6: Kör det första kommandot.
 1. Kör
racadm techsupreport generate -t SysInfo
[options for logs are added with comma (,) no spaces, logs are SysInfo [main log], TTYLog [Storage controller logs], OSAppAll [OS logs, available only if iDRAC Service Module [iSM] is installed on the OS and running]]
Kör racadm-kommandot för att endast samla in TSR-huvudloggen
Bild 7: Kör TSR-insamlingskommandot.
 1. Kontrollera jobbkön för att säkerställa att filinsamlingen är klar 
Jobqueue-kontroll på samlingen som körs
Bild 8: Kör kommandot Job queue view.
 1. När jobbet har slutförts kör du
racadm techsupreport collect -f <filename>.zip [Local save when run on the server]
or racadm techsupreport collect -l <your CIFS or NFS share name> [-u <your share username> -p <your share user password> as needed]
Lokal export av TSR
Bild 9: Lokal export 
 
fjärrexport av TSR
Bild 10: Fjärrexport

Obs! -f för filnamnet behövs INTE när du använder en resurs för att spara filen.

Versioner av den fasta programvaran iDRAC7 och iDRAC8 från 2.10 till tidigare än 2.30

Generera en teknisk supportrapport med iDRAC8.

Längd: 00:01:08 (hh:mm:ss)
Om det är möjligt kan du välja språkinställningar för dold textning (undertexter) med hjälp av CC-ikonen i den här videospelaren.

Uppdatering av systemets drivrutiner och fasta programvara kan lösa många av de problem som registreras i en SupportAssist-samling. Läs mer om hur du uppdaterar fast programvara och drivrutiner på Dell PowerEdge-servrar.

åtkomst till dokumentationen för iDRAC7 och iDRAC8 genom att välja iDRAC-version , den installerade versionen av den fasta programvaran och dokumentation.


Article Properties


Affected Product

iDRAC7, iDRAC8, Poweredge FC430, Poweredge FC830, PowerEdge M420, PowerEdge M520, PowerEdge M520 (for PE VRTX), PowerEdge M620, PowerEdge M620 (for PE VRTX), PowerEdge M630

Product
PowerEdge M630 (for PE VRTX), PowerEdge M820, PowerEdge M820 (for PE VRTX), PowerEdge M830, PowerEdge M830 (for PE VRTX), PowerEdge R220, PowerEdge R230, PowerEdge R320, PowerEdge R330, PowerEdge R420, PowerEdge R420XR, PowerEdge R430, PowerEdge R520 , PowerEdge R530, PowerEdge R530xd, PowerEdge R620, PowerEdge R630, PowerEdge R720, PowerEdge R720XD, PowerEdge R730, PowerEdge R730xd, PowerEdge R820, PowerEdge R830, PowerEdge R920, PowerEdge R930, PowerEdge T320, PowerEdge T330, PowerEdge T420, PowerEdge T430, PowerEdge T630 ...
Last Published Date

12 Jul 2024

Version

11

Article Type

How To