Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Exportera en SupportAssist-samling via iDRAC7 och iDRAC8

Summary: Exportera TSR (Tech Support Report)/SupportAssist-samling via Dell iDRAC7- eller iDRAC8-webbgränssnittet.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

iDRAC7 och iDRAC8 SupportAssist-verktyget kan skapa en SupportAssist-samling, även kallad TSR (Technical Support Report). iDRAC har ett programgränssnitt för insamling av plattformsinformation som gör det möjligt för supporttjänster att lösa plattforms- och systemproblem. iDRAC genererar en SupportAssist-samling av servern och exporterar sedan samlingen till en plats på hanteringsstationen (lokalt), till en delad nätverksplats, till exempel FTP, Trivial File Transfer Protocol (TFTP), HTTP, HTTPS, Common Internet File System (CIFS) eller Network File Share (NFS), eller skickar samlingen till teknisk support för felsökning och tillgångsinsamling. Samlingen genererar en ZIP-fil av standardtyp.

För PowerEdge-servrar med iDRAC9 kan du läsa Exportera en SupportAssist Collection och PERC-logg via iDRAC 9.

Generera en SupportAssist-samling

Fast programvaruversion 2.30 och senare för iDRAC7 och iDRAC8

 1. Logga in på det grafiska iDRAC-gränssnittet. (Bild 1)

  SLN295784_en_US__2iDRAC7_iDRAC8_SupportAssist_Collection
  Bild 1: iDRAC GUI

 2. Expandera Overview → Server → Troubleshooting → SupportAssist. (Bild 1)

 3. Klicka på Edit Collection Data. Välj vilka data som ska ingå i samlingen. (Bild 1)

 4. Välj vilka data som ska ingå i samlingen. (Bild 2).

  SLN295784_en_US__3iDRAC7_iDRAC8_SupportAssist_Collection_dataset
  Bild 2: Insamlingsinställningar

  För OS- och programdata krävs att iDRAC Service Module (ISM) är installerad och körs. ISM är ett tillvalsprogram som kan ta med relevanta OS- och programdata i SupportAssist-samlingen. Alternativet Operating System and Application Data är avaktiverat och kan inte väljas om (1) iDRAC Service Module inte är installerad och inte körs eller (2) vidarekoppling av operativsystemet till BMC/iDRAC är avaktiverat i iDRAC.
 5. Klicka på Apply (bild 2)

 6. Klicka på Export Support Collection (bild 1)

 7. Förloppet visas. (Bild 3)

  SLN295784_en_US__5iDRAC7_iDRAC8_SupportAssist_Collection_Progress
  Bild 3: Förloppet av SupportAssist-samlingen

 8. När samlingen har skapats klickar du på OK. (Bild 4)

  SLN295784_en_US__6iDRAC7_iDRAC8_SupportAssist_Collection_Complete
  Bild 4: SupportAssist-samlingen har slutförts.

 9. Ange den plats där SupportAssist-samlingen ska sparas.
  Skicka SupportAssist-samlingen till Dell EMC-support. Mer information.
Uppdatering av systemdrivrutiner och fast programvara kan lösa många av de problem som registreras i en SupportAssist-samling. Mer information om hur du uppdaterar fast programvara och drivrutiner på Dell EMC PowerEdge-servrar.

Fast programvara för iDRAC7 och iDRAC8, version från 2.10 till under 2.30

Uppdatering av systemdrivrutiner och fast programvara kan lösa många av de problem som registreras i en SupportAssist-samling. Mer information om hur du uppdaterar fast programvara och drivrutiner på Dell EMC PowerEdge-servrar.

Få åtkomst till iDRAC7- och iDRAC8-dokumentation genom att välja iDRAC-version, installerad version av fast programvara och sedan dokumentation.

Cause

Dell EMC

Resolution

Dell Technologies

Article Properties


Affected Product

iDRAC8, PowerEdge M620, PowerEdge M620 (for PE VRTX), PowerEdge M630, PowerEdge M630 (for PE VRTX), PowerEdge M640, PowerEdge M640 (for PE VRTX), PowerEdge M820, PowerEdge M820 (for PE VRTX), PowerEdge M830, PowerEdge M830 (for PE VRTX)iDRAC8, PowerEdge M620, PowerEdge M620 (for PE VRTX), PowerEdge M630, PowerEdge M630 (for PE VRTX), PowerEdge M640, PowerEdge M640 (for PE VRTX), PowerEdge M820, PowerEdge M820 (for PE VRTX), PowerEdge M830, PowerEdge M830 (for PE VRTX), PowerEdge R220, PowerEdge R230, PowerEdge R320, PowerEdge R330, PowerEdge R420, PowerEdge R420xr, PowerEdge R430, PowerEdge R440, PowerEdge R520, PowerEdge R530, PowerEdge R530xd, PowerEdge R540, PowerEdge R620, PowerEdge R630, PowerEdge R640, PowerEdge R720, PowerEdge R720xd, PowerEdge R730, PowerEdge R730xd, PowerEdge R740, PowerEdge R740xd, PowerEdge R820, PowerEdge R830, PowerEdge R920, PowerEdge R930, PowerEdge R940, PowerEdge T430, PowerEdge T630See more

Product

iDRAC7, iDRAC8, PowerEdge FC430, PowerEdge FC830, PowerEdge M420, PowerEdge M520, PowerEdge M520 (for PE VRTX), PowerEdge M620, PowerEdge M620 (for PE VRTX), PowerEdge M630, PowerEdge M630 (for PE VRTX), PowerEdge M820, PowerEdge M820 (for PE VRTX)iDRAC7, iDRAC8, PowerEdge FC430, PowerEdge FC830, PowerEdge M420, PowerEdge M520, PowerEdge M520 (for PE VRTX), PowerEdge M620, PowerEdge M620 (for PE VRTX), PowerEdge M630, PowerEdge M630 (for PE VRTX), PowerEdge M820, PowerEdge M820 (for PE VRTX), PowerEdge M830, PowerEdge M830 (for PE VRTX), PowerEdge R220, PowerEdge R230, PowerEdge R320, PowerEdge R330, PowerEdge R420, PowerEdge R420xr, PowerEdge R430, PowerEdge R520, PowerEdge R530, PowerEdge R530xd, PowerEdge R620, PowerEdge R630, PowerEdge R720, PowerEdge R720xd, PowerEdge R730, PowerEdge R730xd, PowerEdge R820, PowerEdge R830, PowerEdge R920, PowerEdge R930, PowerEdge T320, PowerEdge T330, PowerEdge T420, PowerEdge T430, PowerEdge T630See more

Last Published Date

25 Feb 2021

Version

5

Article Type

Solution