Skip to main content
  • Place orders quickly and easily
  • View orders and track your shipping status
  • Enjoy members-only rewards and discounts
  • Create and access a list of your products
  • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

How-To, serwer Dell: Pomoc w kwestii pamięci (DIMM)

Summary: Ta strona zawiera samouczek dotyczący pamięci i przewodnik pomocy technicznej dla serwerów Dell Servers (PowerEdge). Wyjaśnia on, jak dodać pamięć (DIMM) lub wyczyścić dziennik błędówSee more

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

SLN300676_en_US__1PowerEdgeBanner
       
       
 

Cause

-

Resolution

Ta strona zawiera samouczek dotyczący pamięci i przewodnik obsługi serwerów Dell (PowerEdge).
Wyjaśniono w nim, jak dodać pamięć (DIMM) lub wyczyścić dziennik błędów licznika.
 

Informacje o pamięci (DIMM)

Jakie występują typy pamięci DIMM? — SLN306395
Typ obsługiwanych modułów pamięci różni się w zależności od serwera. W celu uzyskania dodatkowych informacji zaleca się sprawdzenie instrukcji instalacji i obsługi serwera.

Jak skonfigurować pamięć w systemie BIOS — SLN306397
Konfiguracja pamięci w systemie BIOS różni się w zależności od serwera. W celu uzyskania szczegółowych informacji zaleca się zapoznanie się z instrukcją instalacji i serwisowania serwera.

Dodawanie modułu pamięci — SLN306395
Wskazówki dotyczące dodawania pamięci różnią się w zależności od serwera, w zależności od procesora (CPU), liczby kanałów pamięci, liczby gniazd DIMM i istniejącej pamięci. W celu uzyskania dodatkowych informacji zaleca się sprawdzenie instrukcji instalacji i obsługi serwera. Aby kupić nową pamięć, należy zapoznać się z poniższymi sekcją Kup pamięć.


Rozwiązywanie problemów z pamięcią

Jakie są kody błędów pamięci głównej?
Ten artykuł zawiera listę błędów DIMM podczas testu POST (podczas uruchamiania) — SLN72211.
Ten artykuł zawiera listę błędów modułów DIMM w narzędziu OMSA lub w iDRAC — SLN292634.

Jak rozwiązywać problemy z pamięcią systemową? — SLN306398
W tym artykule opisano sposób izolowania uszkodzonego modułu pamięci DIMM w serwerze Dell PowerEdge i wykrywania potencjalnych wąskich gardeł wydajności.

Jak usunąć błąd pamięci DIMM SBE?
Komunikat o błędzie „SBE log is full” (Dziennik SBE jest pełny) oznacza, że licznik Single Bit Errors (błędów jednobitowych) pamięci systemowej został przekroczony.
Aby rozwiązać ten problem, (1.) zaktualizuj system BIOS serwera do najnowszej wersji i (2.) Wyczyść Dziennik zdarzeń serwera (SEL/ESM).


Kup pamięć

Jak kupić dodatkową pamięć Dell (DIMM) dla serwerów PowerEdge?
Narzędzie Dell Memory Selector pokazuje, jakie moduły pamięci certyfikowane przez firmę Dell są dostępne do rozbudowy systemu, a także umożliwia zakup modułów pamięci DIMM potrzebnych do rozbudowy.

Article Properties


Affected Product

Servers

Last Published Date

23 Sep 2021

Version

5

Article Type

Solution