Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Gromadzenie informacji dla pomocy technicznej — MD32xx + MD34xx + MD36xx + MD38xx (SAS + I + f)

Summary: Zbieranie informacji dla pomocy technicznej w PowerVault z serii MD32xx + MD34xx + MD36xx + MD38xx (SAS + I + f).

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

Ten samouczek przedstawia sposób gromadzenia danych o macierzy, które muszą zostać poddane analizie przez dział pomocy technicznej.

SLN321922_en_US__1icon Uwaga: ten artykuł wchodzi w skład biblioteki wiedzy Dell PowerVault, dostępnej tutaj.

 

Cause

Dzienniki zapisują i rejestrują informacje na temat sposobu działania urządzenia. Zebranie dzienników w celu analizy, rozwiązywania i debugowania występujących problemów może pomóc w ustaleniu przyczyn zachowania urządzenia i znalezieniu odpowiedniego rozwiązania. Pełne instrukcje dotyczące gromadzenia informacji dla pomocy technicznej dla urządzeń MD32xx, MD34xx, MD36xx lub MD38xx (SAS + I + f) przedstawiono poniżej: 

 

SLN316651_en_US__1icon Należy pamiętać, że zainstalowane oprogramowanie wewnętrzne musi być w wersji 07.84.44.60 lub nowszej, aby można było korzystać z tej metody. Aby zaktualizować oprogramowanie wewnętrzne urządzenia z serii MD, zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy KB136967: Dell PowerVault: Aktualizacja macierzy dyskowej PowerVault MD32xx – MD36xx  
 1. Otwórz program Modular Disk Storage Manager (MDSM).
 2. Połącz się z urządzeniem pamięci masowej, z którego potrzebne są dzienniki.

 3. W karcie Summary (Podsumowanie) zostanie wyświetlone łącze Collect all Support Data (Zbierz wszystkie dane pomocy technicznej).
  SLN316651_en_US__2SupLogN1

 4. Ta czynność powoduje wyświetlenie nowego okna. Kliknij Browse (Przeglądaj), aby wybrać nazwę i lokalizację do zapisania dzienników.

 5. Kliknij Start, aby rozpocząć gromadzenie danych pomocy technicznej.
  SLN316651_en_US__3SupLogN2

 6. Zostanie wyświetlony pasek postępu. Gromadzenie może potrwać do 5 minut.

 7. Po zakończeniu gromadzenia można zamknąć okno, klikając przycisk OK.
  SLN316651_en_US__4SupLogN3
SLN321922_en_US__1icon Uwaga: narzędzie uruchomi się i utworzy plik .zip (*.7z lub *.zip) zawierający informacje dla pomocy technicznej. Jeśli macierz jest połączona z jednym lub kilkoma modułami rozszerzeń (MD1xxx), procedura może potrwać około 10 minut.
Resolution
-

Article Properties


Affected Product
Dell PowerVault MD3600f/3620f Windows HA Cluster, PowerVault MD3220, PowerVault MD3220i, PowerVault MD3260, PowerVault MD3620f, PowerVault MD3620i, PowerVault MD3660f, PowerVault MD3660i, PowerVault MD3800f, PowerVault MD3800i, PowerVault MD3820f , PowerVault MD3820i ...
Product

Dell PowerVault OEM Ready MD34XX and MD38XX

Last Published Date

23 Sep 2021

Version

6

Article Type

Solution