Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

PowerEdge Sunucusu: LifeCycle Controller Güncelleştirmesi

Summary: 12G ve daha eski sunucularda LifeCycle Controller kullanarak Dell sunucu bellenimini güncelleştirme.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

SLN292343_en_US__1icon Not: Bu makale Güncelleştirmeye buradan ulaşabilirsiniz.


Bu makalede 11G, 12G ve üzeri sunucu nesillerinde sisteminizin bellenimini Lifecycle Controller'dan nasıl güncelleştireceğiniz hakkında bilgiler yer almaktadır. Sisteminizin bellenimini Dell Support sayfasından indirebilirsiniz. Lifecycle Controller'a girmek için önyükleme sırasında F10> tuşuna basın. Güncelleştirmeleri başlatmadan önce çevrimiçi bir güncelleştirme yöntemi (HTTPS veya Ağ paylaşımı) kullanmak isterseniz lütfen bir ağ bağlantısının kurulu olduğundan emin olun.
 

Ağı kurmak için ana menüden Settings (Ayarlar) seçeneğine gidin ve Network settings (Ağ ayarları) öğesini seçin. Bu ayar, ağınız için geçerli bilgilere ayarlanmalıdır.

SLN292343_en_US__1icon Not: Lifecycle Controller'daki ağ ayarları, yeniden önyükleme yaptığınızda normal işletim sistemini etkilemez.

 

Cause

-

Resolution

12G (ve üzeri) PowerEdge Sunucuları Güncelleştirme

Bellenimi Lifecycle Controller aracılığıyla güncelleştirmek için:

 1. Sistem başlatılırken F10> tuşuna basarak Lifecycle Controller'ı başlatın.

 2. Sol bölmede Firmware Update (Bellenim Güncelleştirmesi) öğesine tıklayın.

 3. Sağ bölmede Launch Firmware Update (Bellenim Güncelleştirmesini Başlat) öğesine tıklayın.

 4. Aşağıdaki güncelleştirme depolarından herhangi birini seçin: Network Share (CIFS, NFS or HTTP) [Ağ Paylaşımı (CIFS, NFS veya HTTP)] ya da FTP Server (FTP Sunucusu), Local Drive (CD, DVD or USB) [Yerel Sürücü (CD, DVD veya USB)]. Ardından Next (İleri) öğesine tıklayın. Enter Access Details (Erişim Bilgilerini Gir) sayfası görüntülenir.

Uyarı: USB'yi kaynak olarak kullanmak üzere aygıtın LifeCycle Controller tarafından tanınabilmesi için FAT32 olarak biçimlendirilmesi gerekir.
SLN292343_en_US__1icon Not: 12G ve sonraki sürümler için çevrimiçi Dell kataloğunu kullanmak istiyorsanız öncelikle iDRAC'ınızı en yeni sürüme güncelleştirin
 • HTTPS için Network Share (Ağ Paylaşımı) -> HTTPS öğesini seçin ve Share Name/Address (Paylaşım Adı/Adresi) alanına downloads.dell.com girin. Ardından en son güncelleştirme kataloğunu indirmek için File Path or Update package path (Dosya Yolu veya Güncelleştirme paketi yolu) içine kataloğu girin.

 • FTP Sunucusu adresi ftp.dell.com'dur. Kimlik bilgisi girmenize gerek yoktur. Test Network Connection (Ağ Bağlantısını Sına) öğesine tıklayarak bağlantıyı doğrulayabilirsiniz. Etki alanı adı sağlanmışsa sunucu IP adresi ve etki alanı adı görüntülenir. Proxy IP'si sağlanmışsa sunucu IP'siyle birlikte proxy IP'si görüntülenir. FTP çalışmayabilir, ek bilgi için lütfen SLN316878 Dell'in çevrimiçi depolarından Lifecycle Controller platform güncelleştirmeleri başarısız oluyor makalesine bakın.

 1. Uygun veriyi yazın veya seçin.

 2. İleri öğesine tıklayın. Select Updates (Güncelleştirmeleri Seç) sayfası katalog dosyası, katalog sürümü ve güncelleştirmelerin bulunduğu bileşen adlarıyla görüntülenir.

 3. Güncelleştirme gereken bileşenleri seçin ve ardından Apply (Uygula) öğesine tıklayın. Güncelleştirme işlemi başlatılır ve bellenim güncelleştirmesi tamamlanır. Sistem yeniden başlatıldıktan sonra kullanılmaya hazırdır. 

 

SLN292343_en_US__1icon Not: Ek bilgi için bkz. Dell EMC PowerEdge Sunucularda Bellenimi ve Sürücüleri Güncelleştirme - SLN300662 

 


Bu videoda, Lifecycle Controller güncelleştirme yöntemi adım adım açıklanmaktadır: 


 

11G PowerEdge Sunucuları Güncelleştirme (Video)

  Video: Dell Lifecycle Controller Platform Güncelleştirmeleri [3:15]


 
görüntü

Additional Information

Yayımlanan bu videoyu inceleyin:

Article Properties


Affected Product

PowerEdge

Last Published Date

19 Dec 2022

Version

11

Article Type

Solution