Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Serwer PowerEdge: Aktualizacja kontrolera cyklu eksploatacji

Summary: Jak zainstalować aktualizację oprogramowania wewnętrznego serwera Dell za pomocą kontrolera cyklu eksploatacji na serwerach 12G i starszych.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

SLN292343_en_US__1icon Uwaga: Ten artykuł wchodzi w skład samouczków dotyczących serwerów: Aktualizacja, dostępnych tutaj.


Ten artykuł zawiera informacje na temat aktualizacji oprogramowania wewnętrznego systemu z poziomu kontrolera cyklu eksploatacji w serwerach generacji 11G, 12G i nowszych. Oprogramowanie wewnętrzne dla systemu można pobrać na stronie pomocy technicznej firmy Dell. Aby przejść do kontrolera cyklu eksploatacji, naciśnij klawisz F10> podczas uruchamiania komputera. Przed rozpoczęciem aktualizacji upewnij się, czy skonfigurowano połączenie sieciowe, jeśli chcesz skorzystać z metody aktualizacji online (HTTPS lub udział sieciowy).
 

Aby skonfigurować sieć, przejdź do menu Ustawienia z poziomu menu głównego i wybierz opcję Ustawienia sieciowe. Opcję tę należy skonfigurować, aby zatwierdzić szczegóły odnośnie sieci.

SLN292343_en_US__1icon Uwaga: żadne ustawienia sieci dla kontrolera cyklu eksploatacji nie mają wpływu na działanie systemu operacyjnego po jego ponownym uruchomieniu.

 

Cause

-

Resolution

Aktualizacja serwerów PowerEdge 12G (lub nowszych)

Aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe za pośrednictwem kontrolera cyklu eksploatacji:

 1. Uruchom kontroler cyklu eksploatacji, naciskając przycisk F10 > podczas uruchamiania systemu.

 2. W lewym okienku kliknij pozycję Aktualizacja oprogramowania sprzętowego.

 3. W prawym okienku kliknij pozycję Uruchom aktualizację oprogramowania sprzętowego.

 4. Wybierz jedno z repozytoriów aktualizacji: Udział sieciowy (CIFS, NFS lub HTTP) lub serwer FTP, dysk lokalny (CD, DVD lub USB) i kliknij przycisk Dalej. Zostanie wyświetlona strona Wprowadź dane dostępowe.

Ostrzeżenie: w przypadku wykorzystywania nośnika USB jako źródła, urządzenie musi zostać sformatowane w systemie FAT32, aby kontroler cyklu eksploatacji mógł je rozpoznać.
SLN292343_en_US__1icon Uwaga: aby skorzystać z internetowego katalogu firmy Dell dla serwerów 12G i nowszych (najpierw zaktualizuj kontroler iDRAC do najnowszej wersji)
 • W przypadku opcji HTTPS wybierz kolejno Udział sieciowy -> HTTPS i wprowadź downloads.dell.com w polu Nazwa/adres udziału. Następnie przejdź do katalogu w polu Ścieżka pliku lub Ścieżka pakietu aktualizacyjnego, aby pobrać najnowszy katalog aktualizacji.

 • Adres serwera FTP to ftp.dell.com. Nie ma konieczności wprowadzania danych uwierzytelniających. Możesz sprawdzić połączenie, klikając Test połączenia sieciowego. Jeśli nazwa domeny jest podana, zostanie ona wyświetlona razem z adresem IP serwera. Jeżeli adres IP serwera proxy jest podany, zostanie on wyświetlony razem z adresem IP serwera. Protokół FTP może nie działać. Więcej informacji można znaleźć w artykule SLN316878 Aktualizacja platformy kontrolera cyklu eksploatacji z repozytoriów internetowych firmy Dell nie powiodła się.

 1. Wpisz lub wybierz odpowiednie dane.

 2. Kliknij przycisk Next. Zostanie wyświetlona strona wyboru aktualizacji z plikiem i wersją katalogu oraz nazwami komponentów, dla których dostępne są aktualizacje.

 3. Wybierz komponenty wymagające aktualizacji, a następnie kliknij przycisk Zastosuj. Rozpocznie się proces aktualizacji i aktualizacja oprogramowania wewnętrznego zostanie zakończona. Po ponownym uruchomieniu system będzie gotowy do pracy. 

 

SLN292343_en_US__1icon Uwaga: dodatkowe informacje można znaleźć w sekcji: aktualizacja oprogramowania wewnętrznego i sterowników na serwerach Dell EMC PowerEdge — SLN300662 

 


Ten film opisuje krok po kroku metodę aktualizacji kontrolera cyklu eksploatacji: 


 

Aktualizacja serwerów PowerEdge 11G (film)

  Film: Aktualizacje platformy kontrolera cyklu eksploatacji firmy Dell [3:15]


 
obraz

Additional Information

Zobacz ten opublikowany film:

Article Properties


Affected Product

PowerEdge

Last Published Date

19 Dec 2022

Version

11

Article Type

Solution