Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Aktualizace firmwaru a ovladačů na serverech Dell EMC PowerEdge

Summary: V tomto článku jsou vysvětleny různé způsoby aktualizace serveru Dell PowerEdge. Z operačního systému, prostřednictvím nástroje iDRAC nebo pomocí aktualizačního souboru ISO Dell.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

SLN300662_en_US__1PowerEdgeBanner
       
       

Cause

-

Resolution
Tato stránka vysvětluje rozdíl mezi ovladači a firmwarem a postup jejich aktualizace na serverech Dell PowerEdge za použití různých způsobů. 
 
 1. Jakými různými způsoby lze aktualizovat server PowerEdge?
 2. Jaký je rozdíl mezi ovladači a firmwarem?
 
   
SLN300662_en_US__2icon Společnost Dell EMC důrazně doporučuje přihlásit se k odběru upozornění ohledně ovladačů a firmwaru.Zde zjistěte, jak se přihlásit k odběru e-mailových upozornění podpory Dell ohledně firmwaru a ovladačů. Jakmile je zveřejněna naléhavá aktualizace firmwaru nebo ovladače, důrazně vám doporučujeme ji ihned provést. Článek „Aktualizace firmwaru serveru pro dosažení optimálního výkonu“ vysvětluje, proč je důležité aktualizovat ovladače a firmware.
 

  

 


Jakými různými způsoby lze aktualizovat server PowerEdge?

Server PowerEdge je možné aktualizovat různými metodami, které jsou vhodné pro různé potřeby. Dané metody jsou popsány v této části.


Ruční metoda pro aktualizace jednotlivých komponentů

Balíček Dell Update Package (DUP)
Pomocí balíčků Dell Update Package (DUP) lze snadno a rychle aktualizovat firmware nebo ovladače celého systému nebo jednotlivých komponent systému. Balíček DUP je spustitelný soubor, který obsahuje firmware pro jednu komponentu. 


Aktualizace všech komponent systému zároveň

Spouštěcí soubor ISO pro konkrétní platformu
 • Online metoda – Veškerý firmware pro server Dell EMC PowerEdge 12., 13. a 14. generace lze aktualizovat najednou pomocí spouštěcího souboru ISO pro konkrétní platformu. Aktualizace se provedou automaticky po spuštění serveru pomocí samospustitelného souboru ISO. Tato metoda vyžaduje nakonfigurovaný řadič iDRAC, externí připojení k internetu a může trvat až jednu hodinu.
 • Offline metoda – Jedná se o alternativní způsob, jak u serverů bez nakonfigurovaného řadiče iDRAC nebo externího připojení k internetu aktualizovat veškerý firmware serveru v jediném kroku. Soubor ISO lze přenést na spouštěcí paměťové zařízení USB.
Server Update Utility (SUU)
Bitová kopie ISO nástroje Dell EMC Server Update Utility (SUU) je místní nástroj 1:1 k aktualizaci systému BIOS, firmwaru, ovladačů a aplikací na serverech PowerEdge na nejnovější verzi. Nástroj SUU také umožňuje porovnání aktuálních verzí nainstalovaných na serveru a nejaktuálnější verze, která je k dispozici. Vyberte komponenty, které je třeba aktualizovat. Po potvrzení nástroj SUU spustí nasazení vybraných aktualizací.

LifeCycle Controller
Dell Lifecycle Controller je pokročilá integrovaná technologie pro správu systémů, která umožňuje vzdálenou správu serveru. Pomocí nástroje Lifecycle Controller můžete aktualizovat firmware za využití místního úložiště nebo firmwarového úložiště Dell.Aktualizace několika vybraných systémových komponent

Dell EMC Repository Manager (DRM)
Nástroj pro správu aktualizací, který vám pomůže identifikovat, shromáždit a zabalit balíčky Dell Update Package (DUP) do formátu, který bude použit k nasazení.

Dell EMC System Update (DSU)
Nástroj s rozhraním příkazového řádku pro optimalizované nasazení slouží zákazníkům, kteří dávají přednost správě implementace aktualizací pomocí skriptů.

Integrated Dell Remote Access Controller (iDRAC)
Integrovaný nástroj pro správu systémů dostupný na serverech PowerEdge. Pomocí integrovaného řadiče iDRAC můžete systém na dálku ovládat a provádět řadu úloh správy sytému, včetně aktualizací firmwaru. *Některé doplňkové funkce mohou vyžadovat licenci iDRAC Enterprise.


Metody založené na konzoli pro aktualizace několika komponent
 
OpenManage Enterprise (OM Enterprise)
Konzole OpenManage Enterprise pro správu systémů zjednodušuje, inteligentně automatizuje a sjednocuje úlohy správy IT infrastruktury. Jednou z těchto úloh je aktualizace více komponent.

VMware vCenter
Provádění aktualizací firmwaru pro clustery.

Microsoft System Center (MSSC)
Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) označovaný také jako ConfigMgr a dříve známý jako Systems Management Server (SMS) je softwarový produkt pro správu systémů vyvinutý společností Microsoft pro správu velkých skupin počítačů se systémem Windows NT, Windows Embedded, macOS (OS X), Linux nebo UNIX. Nástroj Configuration Manager poskytuje vzdálené ovládání, správu oprav, distribuci softwaru, zavádění operačního systému, ochranu přístupu k síti a inventarizaci hardwaru a softwaru.
 

Aktualizace firmwaru a ovladačů pomocí nástrojů DevOps
 
Ansible
Ansible je open source nástroj, který slouží ke zřizování softwaru, správě konfigurace a nasazování aplikací. Běží na mnoha systémech ve stylu Unix a dokáže konfigurovat jak unixové systémy, tak systémy Microsoft Windows.
 
  
Poznámka: Ovladače se liší v závislosti na operačním systému. Ovladače a firmware pro servery Dell jsou zdarma ke stažení na webových stránkách podpory společnosti Dell.
  
 

 Jaký je rozdíl mezi ovladači a firmwarem?

Na serveru můžete aktualizovat ovladače a firmware.
 
 • Ovladač zařízení je zvláštní forma softwarové aplikace, která umožňuje interakci s hardwarovými zařízeními. Bez požadovaného ovladače zařízení nemůže příslušné hardwarové zařízení fungovat. Ovladače zařízení jsou specifické pro různé operační systémy a jsou závislé na hardwaru. Ovladač funguje jako překladatel mezi hardwarovým zařízením a programy nebo operačními systémy, které jej používají.
   
 • Firmware je softwarový program trvale uložený do hardwarového zařízení, jako jsou například klávesnice, pevné disky, systém BIOS nebo grafické karty. Je naprogramován tak, aby vydával trvalé pokyny ke komunikaci s ostatními zařízeními a prováděl funkce, jako například základní vstupně/výstupní úlohy. Firmware je obvykle uložen v paměti flash ROM (paměť pouze pro čtení) hardwarového zařízení. Firmware je možné vymazat a přepsat. Udržování serveru v aktuálním stavu je důležité pro zajištění maximální možné interoperability mezi operačním systémem a serverem a kvůli prevenci potíží. Chcete-li se podrobněji seznámit se změnami firmwaru, doporučujeme si přečíst přiložené Poznámky k verzi.

 


 

 

Article Properties


Affected Product

Servers, PowerEdge

Last Published Date

20 Sep 2021

Version

5

Article Type

Solution