Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Dell EMC PowerEdge -palvelinten laiteohjelmiston ja ohjainten päivittäminen

Summary: Dell PowerEdge -palvelimen päivitystavat esitellään tässä artikkelissa. Sen voi päivittää käyttöjärjestelmän tai iDRACin kautta tai Dellin ISO-päivitystiedostosta.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

SLN300662_en_US__1PowerEdgeBanner
       
       

Cause

-

Resolution
Tällä sivulla esitellään ohjaimen ja laiteohjelmisto ero ja kerrotaan, miten ne päivitetään Dell PowerEdge -palvelimissa eri tavoilla. 
 
 1. PowerEdge-palvelimen päivitystavat
 2. Mikä on ohjaimen ja laiteohjelmiston ero?
 
   
SLN300662_en_US__2icon Dell EMC suosittelee, että tilaat ohjain- ja laiteohjelmistoilmoitukset.Katso täältä, miten voit tilata Dell-tuen sähköposti-ilmoitukset laiteohjelmistoista ja ohjaimista. Kun kiireellinen laiteohjelmisto- tai ohjainpäivitys julkaistaan, suosittelemme että asennat sen välittömästi. Artikkelissa Dell PowerEdge: optimoi suorituskyky päivittämällä palvelimen laiteohjelmisto kerrotaan, miksi ohjainten ja laiteohjelmiston päivittäminen on tärkeää.
 

  

 


PowerEdge-palvelimen päivitystavat

PowerEdge-palvelimen voi päivittää usealla tavalla. Eri tavat esitellään tässä osassa.


Manuaalinen tapa päivittää yksittäisiä osia

Dell Update Package (DUP) 
DUP (Dell Update Package) Dell Update Package (DUP) -pakettien käyttäminen on helppo ja nopea tapa päivittää koko järjestelmän tai yksittäisten järjestelmän osien laiteohjelmisto tai ohjaimet. DUP on suoritettava tiedosto, joka sisältää yhden osan laiteohjelmiston. 


Kaikkien järjestelmän osien päivittäminen samanaikaisesti

Ympäristökohtainen ISO-käynnistystiedosto
 • Verkossa: Päivitä 12G-, 13G- tai 14G Dell EMC PowerEdge -palvelinten laiteohjelmisto kerralla ympäristökohtaisen ISO-käynnistystiedoston avulla. Päivitys jatkuu automaattisesti, kun palvelin on käynnistetty itse käynnistyvän ISO-tiedoston avulla. Tämä tapa edellyttää määritettyä iDRACia ja ulkoista Internet-yhteyttä. Päivitys voi kestää enintään tunnin.
 • Offline-tilassa: Jos määritettyä iDRACia tai ulkoista Internet-yhteyttä ei ole, tämä on vaihtoehtoinen tapa päivittää kaikki palvelimen laiteohjelmistot kerralla. ISO-tiedoston voi siirtää käynnistystä tukevassa USB-tallennuslaitteessa.
Server Update Utility (SUU)
SUU (Server Update Utility) Dell EMC:n SUU (Server Update Utility) ISO on paikallinen apuohjelma, jolla voi päivittää PowerEdge-palvelinten BIOSin, laiteohjelmiston, ohjaimet ja sovellukset uusimpaan versioon. SUU-apuohjelmalla voi vertailla palvelimeen asennettuja nykyisiä versioita ja uusimpia saatavilla olevia versioita. Valitse päivitystä tarvitsevat osat. Vahvistamisen jälkeen SUU järjestää valittujen päivitysten käyttöönoton.

LifeCycle Controller
Dell Lifecycle Controller on edistynyt järjestelmänhallinnan tekniikka, joka mahdollistaa palvelimen etähallinnan. Lifecycle Controllerin avulla voit päivittää laiteohjelmiston käyttämällä paikallista tai Dellin laiteohjelmistojen varastoa.Usean valitun järjestelmän osan päivittäminen

Dell EMC Repository Manager (DRM)
Päivitysten hallintatyökalu, jolla DUP (Dell Update Package) -paketit tunnistetaan, kerätään ja paketoidaan muotoon, jota käytetään käyttöönottoon.

Dell EMC System Update (DSU)
Komentorivikäyttöliittymälle optimoitu käyttöönottotyökalu, jolla asiakkaat voivat hallita päivitysten käyttöönottoa komentosarjojen avulla.

Integrated Dell Remote Access Controller (iDRAC)
PowerEdge-palvelimien sisäinen järjestelmänhallintatyökalu. iDRACilla voi muodostaa etäyhteyden järjestelmään ja tehdä monenlaisia järjestelmänhallintatehtäviä, kuten laiteohjelmiston päivityksen. *Joitakin lisäominaisuuksia varten tarvitaan ehkä iDRAC Enterprise -käyttöoikeus.


Konsoliperustaiset tavat päivittää useita osia
 
OpenManage Enterprise (OM Enterprise)
OpenManage Enterprise -järjestelmänhallintakonsoli yksinkertaistaa, automatisoi älykkäästi ja yhtenäistää IT-infrastruktuurin hallintatehtävät. Yksi näistä tehtävistä on useiden osien päivitys.

VMware vCenter
Klusterien laiteohjelmistopäivitykset

Microsoft System Center (MSSC)
SCCM (Microsoft System Center Configuration Manager), joka tunnetaan myös nimellä ConfigMgr (aiemmin SMS (Systems Management Server)), on Microsoftin kehittämä järjestelmänhallintaohjelmisto, jolla voi hallinnoida suuria tietokoneryhmiä, joiden käyttöjärjestelmä on Windows NT, Windows Embedded, macOS (OS X), Linux tai UNIX. Configuration Manager sisältää etäohjauksen, korjaustiedostojen hallinnan, ohjelmistojen jakelun, käyttöjärjestelmän käyttöönoton, verkkokäytön suojauksen sekä laitteisto- ja ohjelmistoluettelon.
 

Laiteohjelmiston ja ohjainten päivittäminen DevOps-työkaluilla
 
Ansible
Ansible on työkalu avoimen lähdekoodin ohjelmistojen valmisteluun, kokoonpanon hallintaan ja sovellusten käyttöönottoon. Se toimii monissa Unix-tyyppisissä järjestelmissä ja sillä voi määrittää sekä Unix-tyyppisiä järjestelmiä että Microsoft Windowsin.
 
  
Huomautus: ohjaimet ovat käyttöjärjestelmäkohtaisia. Kaikki Dell-palvelinten ohjaimet ja laiteohjelmistot ovat ladattavissa maksutta Dellin tukisivustosta.
  
 

 Mikä on ohjaimen ja laiteohjelmiston ero?

Palvelimessa voi päivittää ohjaimet ja laiteohjelmiston.
 
 • Laitteen ohjain on tietynlainen ohjelmistosovellus, joka mahdollistaa laitteiden välisen viestinnän. Laite ei toimi ilman tarvittavaa laiteohjainta. Laiteohjaimet ovat käyttöjärjestelmä- ja laitteistokohtaisia. Ne toimivat laitteiden ja ohjelmistojen tai käyttöjärjestelmien välisenä kääntäjänä.
   
 • Laiteohjelmisto on ohjelma, joka on lisätty pysyvästi laitteeseen, kuten näppäimistöön, kiintolevyyn, BIOSiin tai näytönohjaimeen. Se on ohjelmoitu antamaan laitteelle ohjeita, joilla se voi viestiä muiden laitteiden kanssa ja tehdä toimintoja, kuten perussiirräntätehtäviä. Laiteohjelmisto sijaitsee tavallisesti laitteen flash-ROM-muistissa (vain luku -muistissa). Laiteohjelmisto voidaan poistaa ja tallentaa uudelleen. Pitämällä palvelimen ajantasaisena varmistat, että käyttöjärjestelmä ja palvelin toimivat yhdessä mahdollisimman hyvin, ja vältät ongelmat. Tarkat tiedot laiteohjelmiston lisäämistä muutoksista ovat vastaavissa julkaisutiedoissa.

 


 

 

Article Properties


Affected Product

Servers, PowerEdge

Last Published Date

20 Sep 2021

Version

5

Article Type

Solution