Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

BitLocker ber om en återställningsnyckel vid varje start av USB-C/Thunderbolt-system när den är dockad eller avdockad

Summary: Windows BitLocker ber om en återställningsnyckel i system som är utrustade med USB Type-C eller Thunderbolt 3.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

I den här artikeln beskrivs vad du ska göra om du uppmanas att ange en återställningsnyckel för Windows BitLocker när du startar ett USB Type-C- eller Thunderbolt 3-system.


Innehållsförteckning

 1. Du uppmanas att ange en återställningsnyckel för BitLocker vid start
 2. Ställa in BIOS för att förhindra uppmaningar om att ange BitLocker-återställningsnyckel

Resolution

Du uppmanas att ange en återställningsnyckel för BitLocker vid start

 
SLN304584_sv__1icon Obs! Uppdatera system-BIOS innan du fortsätter, eftersom en korrigering av problemet finns implementerat i vissa BIOS-uppdateringar. Du kan söka efter den uppdaterade versionen på Dell.com/Support/Drivers/Home.

BitLocker är en krypteringsfunktion i operativsystemet Windows. Det kan uppstå ett problem med att du uppmanas att ange en återställningsnyckel för BitLocker varje gång du startar systemet. Problemet har uppstått på system med USB Type-C- och Thunderbolt 3-portar (TBT).

BitLocker övervakar systemet vad gäller ändringar av startkonfigurationen. När BitLocker upptäcker en ny enhet i bootlistan eller en ansluten extern lagringsenhet uppmanas du att ange nyckeln av säkerhetsskäl. Detta är ett normalt beteende.

Problemet beror på att startstöd for USB-C/TBT och förstart för TBT är aktiverat som standard. Genom att avaktivera de här alternativen i BIOS tas alla USB-C-/TBT-enheter bort från bootlistan och BitLocker upptäcker dem inte.

Den enda negativa effekten av den här konfigurationsändringen är att du inte kan utföra en PXE start från en USB-C-/TBT-dongel eller dockan.

Sidans överkant


Ställa in BIOS för att förhindra uppmaningar om att ange BitLocker-återställningsnyckel

Följ anvisningarna nedan för att lösa problemet.

 1. Öppna BIOS (tryck på F2 eller F12 när startskärmen visas).
 2. Gå till System Configuration och sedan USB Configuration och gör följande ändringar:
  SLN304584_sv__1icon Obs! Beroende på systemtyp kan de här alternativen finnas på andra platser.
   
  1. Inaktivera startsupport för USB Type-C eller Thunderbolt 3
  2. Inaktivera förtstart för USB Type-C eller Thunderbolt 3 (och PCIe bakom TBT)
  3. Avaktivera UEFI-nätverksstack
  4. Ange Självtestbeteende -> Snabbstart -> Grundlig

När du har gjort de här ändringarna ska du inte uppmanas att ange BitLocker-nyckeln varje gång systemet startas.

SLN304584_sv__1icon Obs! Det finns andra orsaker till uppmaningar om att ange återställningsnyckel som kanske inte åtgärdas med den här proceduren.

Den här lösningen bör fungera i UEFI-läge. För system där det äldre läget används kan du läsa artikeln SLN305408 – BitLocker startar inte eller så uppmanas du att ange återställningsnyckeln efter varje omstart med Windows 10, UEFI och den fasta programvaran för TPM 1.2.

Sidans överkant


Titta på instruktionsvideon Lösa problemet med uppmaningar om BitLocker-återställningsnyckel (på engelska) om du behöver ytterligare hjälp och vägledning.


Article Properties


Affected Product

Dell Dock WD15, Dell Thunderbolt Dock TB16

Last Published Date

21 Feb 2021

Version

3

Article Type

Solution