Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

BitLocker, USB C Tipi/Thunderbolt Sistemleri Takıldığında veya Çıkarıldığında Her Önyüklemede Kurtarma Anahtarı Soruyor

Summary: USB C Tipi veya Thunderbolt 3 donanımlı sistemlerde Windows BitLocker bir kurtarma anahtarı istiyor.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

Bu makalede, Windows BitLocker, USB Type-C veya Thunderbolt 3 ile donatılmış sisteminizi önyükleme sırasında bir kurtarma anahtarı isterse ne yapmanız gerektiği açıklanmaktadır.


İçindekiler

 1. BitLocker Önyükleme Sırasında Kurtarma Anahtarı Soruyor
 2. BIOS'u, BitLocker'ın Kurtarma Anahtarı İstemesini Önleyecek Şekilde Ayarlama

Resolution

BitLocker Önyükleme Sırasında Kurtarma Anahtarı Soruyor

 
SLN304584_tr__1icon Not: Bazı BIOS güncelleştirmelerinde bu sorun için bir düzeltme bulunduğundan, devam etmeden önce sisteminizin BIOS'unu güncelleştirin. Güncel sürüme Dell.com/Support/Drivers/Home adresinden erişebilirsiniz.

BitLocker, Windows işletim sisteminin bir şifreleme özelliğidir. Sisteminizi her başlattığınızda BitLocker'ın kurtarma anahtarını sorduğu bir sorunla karşılaşabilirsiniz. Bu sorunun, USB Type-C ve Thunderbolt 3 (TBT) bağlantı noktalarına sahip sistemlerde görüldüğü belirlenmiştir.

BitLocker, önyükleme yapılandırmasında değişimlerin olup olmadığını tespit etmek için sistemi izler. BitLocker, önyükleme listesinde yeni bir aygıt veya takılı bir harici depolama aygıtı tespit ettiğinde güvenlik amacıyla anahtar isteyecektir. Bu normal bir davranıştır.

Bu sorun, USB-C/TBT için önyükleme desteğinin ve TBT için ön yüklemenin varsayılan durumda Açık olarak ayarlanması nedeniyle oluşur. BIOS'ta bu seçeneklerin kapatılması, önyükleme listesinden tüm USB-C/TBT aygıtlarını kaldırır ve BitLocker bunları görmez.

Bu yapılandırma değişikliğinin tek olumsuz etkisi, USB-C/TBT donanım kilidi veya bağlantı istasyonundan PXE önyüklemesi gerçekleştirememenizdir.

Sayfanın Başı


BIOS'u, BitLocker'ın Kurtarma Anahtarı İstemesini Önleyecek Şekilde Ayarlama

Sorunu çözmek için lütfen aşağıdaki adımları izleyin.

 1. BIOS'a girin (önyükleme ekranında F2 veya F12 tuşuna basın).
 2. System Configuration (Sistem Yapılandırması) ve ardından USB Configuration (USB Yapılandırması) öğesine gidin ve aşağıdaki değişiklikleri yapın:
  SLN304584_tr__1icon Not: Sistem türüne bağlı olarak, bu seçenekler farklı konumlarda olabilir.
   
  1. USB C Tipi veya Thunderbolt 3 Önyükleme desteğini devre dışı bırakın
  2. USB C Tipi veya Thunderbolt 3 (ve TBT'nin arkasındaki PCIe) Önyüklemeyi devre dışı bırakın
  3. UEFI Network Stack'i (UEFI Ağ Yığını) devre dışı bırakın
  4. POST Behavior (POST Davranışı) -> Fastboot (Hızlı Önyükleme) -> Thorough (Kapsamlı) seçeneğini ayarlayın

Bu değişiklikleri yaptıktan sonra, sistem her önyüklemede BitLocker anahtarını istemez.

SLN304584_tr__1icon Not: Bu işlemin çözemeyeceği başka kurtarma anahtarı isteği sebepleri vardır.

Bu çözüm UEFI modunda çalışmalıdır. Eski modun kullanıldığı sistemler için SLN305408 - Windows 10, UEFI ve TPM 1.2 Bellenimi ile yeniden başlatmada BitLocker açılamıyor veya Kurtarma Anahtarı istiyor makalesini inceleyin.

Sayfanın Başı


Daha fazla destek ve yol gösterici bilgi için lütfen "BitLocker Kurtarma Anahtarı İstemleri Sorununu Çözme" (İngilizce) başlıklı eğitim videomuzu izleyin.


Article Properties


Affected Product

Dell Dock WD15, Dell Thunderbolt Dock TB16

Last Published Date

14 Sep 2022

Version

4

Article Type

Solution