Slik bruker du tvunget ePSA for å gjenopprette fra POST- eller oppstartsfeil på Dell Latitude-PC-er

Summary: Lær hvordan du bruker tvunget ePSA (Enhanced Pre-boot System Assessment) for å gjenopprette fra POST- eller oppstartsfeil på Dell Latitude-PC-er. Gjenopprett en bærbar Dell Latitude-PC See more

Article Content


Symptoms

Denne artikkelen inneholder informasjon om hvordan du bruker tvunget ePSA for å gjenopprette en bærbar PC av typen Dell Latitude fra en POST- eller oppstartsfeil. Her kan du finne informasjon om hva tvunget ePSA er, hvordan du setter dem i gang på en bærbar PC av typen Dell Latitude, og en videoveiledning om hvordan du bruker tvunget ePSA.

Innholdsfortegnelse

 1. Hva er tvunget ePSA?
 2. Sette i gang tvunget ePSA
 3. Relatert video

Hva er tvunget ePSA?

Bærbare PC-er av typen Dell Latitude har en gjenopprettingsfunksjon som kalles tvunget ePSA. Tvunget ePSA kan brukes for å forsøke å gjenopprette en bærbar PC av typen Dell Latitude fra en POST- eller oppstartsfeil, slik at ytterligere feilsøking kan utføres hvis nødvendig. Tvunget ePSA kan bidra til å gjenopprette en bærbar PC av typen Dell Latitude i følgende scenarioer:

 • POST-feil: PC-en viser tegn på strøm, men Dell-logoen vises ikke etter at den er slått på. Caps Lock-lyset slås ikke på når du trykker på Caps Lock-tasten. LCD-skjermen er tom eller svart når PC-en er slått på.
 • Oppstartsfeil: Dell-logoen vises, men PC-en starter ikke opp i operativsystemet når den er slått på. Dette omfatter tilfeller der PC-en ikke starter opp i operativsystemet i det hele tatt, og der oppstarten stopper midt i prosessen.
SLN304045_no__1icon Merk: Tvunget ePSA er bare tilgjengelig på bærbare PC-er av typen Dell Latitude.

Tilbake til toppen

Sette i gang tvunget ePSA

Slik setter du i gang tvunget ePSA på en bærbar PC av typen Dell Latitude:

 1. Slå av PC-en.
  Trykk på og hold nede av/på-knappen i 10–20 sekunder, til alle lysene er slått av.

 • Koble fra strømadapteren.

 • Ta ut batteriet. Se brukerhåndboken for Dell-PC-en hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du tar ut batteriet.

 • Trykk på og hold nede av/på-knappen i 10 sekunder for å lade ut eventuell resterende strøm.

 • Trykk på og hold nede av/på-knappen, og plugg inn strømadapteren i Dell-PC-en.
  SLN304045_no__1icon Merk: Ikke slipp av/på-knappen før tekst eller Dell-velkomstbildet vises. Ikke koble batteriet til PC-en før gjenopprettingen er fullført.


 • Ved ledeteksten Were color bars displayed? (Y/N) (Ble fargestolper vist? (J/N)) trykker du på Y-tasten for å bekrefte.

 • Trykk på Esc-tasten for å stoppe ePSA, og klikk på Exit (Avslutt) for å avslutte ePSA-diagnostikken trygt og starte PC-en på nytt.

Tilbake til toppen

Relatert video

Slik bruker du tvunget ePSA-gjenoppretting


Article Properties


Affected Product

Latitude

Last Published Date

05 Dec 2020

Version

3

Article Type

Solution

Rate This Article


Accurate
Useful
Easy to Understand
Was this article helpful?

0/3000 characters