Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Slik bruker du tvunget ePSA for å gjenopprette fra POST- eller oppstartsfeil på Dell Latitude-PC-er

Summary: Lær hvordan du bruker tvunget ePSA (Enhanced Pre-boot System Assessment) for å gjenopprette fra POST- eller oppstartsfeil på Dell Latitude-PC-er. Gjenopprett en bærbar Dell Latitude-PC fra POST- eller oppstartsfeil eller delvis oppstartsfeil eller at oppstarten stopper opp, ved hjelp av den nye metoden med tvunget ePSA (Enhanced Pre-boot System Assessment). ...

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms


Denne artikkelen inneholder informasjon om hvordan du bruker tvunget ePSA for å gjenopprette en bærbar PC av typen Dell Latitude fra en POST- eller oppstartsfeil. Her kan du finne informasjon om hva tvunget ePSA er, hvordan du setter dem i gang på en bærbar PC av typen Dell Latitude, og en videoveiledning om hvordan du bruker tvunget ePSA.

Innholdsfortegnelse

 1. Hva er tvunget ePSA?
 2. Sette i gang tvunget ePSA
 3. Relatert video

Hva er tvunget ePSA?

Bærbare PC-er av typen Dell Latitude har en gjenopprettingsfunksjon som kalles tvunget ePSA. Tvunget ePSA kan brukes for å forsøke å gjenopprette en bærbar PC av typen Dell Latitude fra en POST- eller oppstartsfeil, slik at ytterligere feilsøking kan utføres hvis nødvendig. Tvunget ePSA kan bidra til å gjenopprette en bærbar PC av typen Dell Latitude i følgende scenarioer:

 • POST-feil: PC-en viser tegn på strøm, men Dell-logoen vises ikke etter at den er slått på. Caps Lock-lyset slås ikke på når du trykker på Caps Lock-tasten. LCD-skjermen er tom eller svart når PC-en er slått på.
 • Oppstartsfeil: Dell-logoen vises, men PC-en starter ikke opp i operativsystemet når den er slått på. Dette omfatter tilfeller der PC-en ikke starter opp i operativsystemet i det hele tatt, og der oppstarten stopper midt i prosessen.
SLN304045_no__1icon Merk: Tvunget ePSA er bare tilgjengelig på bærbare PC-er av typen Dell Latitude.

Tilbake til toppen

Sette i gang tvunget ePSA

Slik setter du i gang tvunget ePSA på en bærbar PC av typen Dell Latitude:

 1. Slå av PC-en.
  Trykk på og hold nede av/på-knappen i 10–20 sekunder, til alle lysene er slått av.

 • Koble fra strømadapteren.

 • Ta ut batteriet. Se brukerhåndboken for Dell-PC-en hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du tar ut batteriet.

 • Trykk på og hold nede av/på-knappen i 10 sekunder for å lade ut eventuell resterende strøm.

 • Trykk på og hold nede av/på-knappen, og plugg inn strømadapteren i Dell-PC-en.
  SLN304045_no__1icon Merk: Ikke slipp av/på-knappen før tekst eller Dell-velkomstbildet vises. Ikke koble batteriet til PC-en før gjenopprettingen er fullført.


 • Ved ledeteksten Were color bars displayed? (Y/N) (Ble fargestolper vist? (J/N)) trykker du på Y-tasten for å bekrefte.

 • Trykk på Esc-tasten for å stoppe ePSA, og klikk på Exit (Avslutt) for å avslutte ePSA-diagnostikken trygt og starte PC-en på nytt.

Tilbake til toppen

Relatert video

Slik bruker du tvunget ePSA-gjenoppretting


Article Properties


Affected Product

Latitude

Last Published Date

10 Apr 2021

Version

4

Article Type

Solution