Skip to main content
  • Place orders quickly and easily
  • View orders and track your shipping status
  • Enjoy members-only rewards and discounts
  • Create and access a list of your products
  • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Dell PowerEdge: Jak změnit úroveň pole RAID u virtuálního disku?

Summary: Jak lze změnit konfiguraci online virtuálního disku tak, aby došlo k navýšení jeho kapacity nebo ke změnám úrovně pole RAID.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

SLN305744_en_US__1icon Poznámka: Tento článek je součástí sady výukových programů pro servery: „Fyzické disky a řadič RAID“, která je k dispozici zde.
 

Online virtuální disk lze překonfigurovat tak, že dojde k navýšení jeho kapacity nebo ke změnám úrovně pole RAID.
 
SLN305744_en_US__1icon Poznámka: Řadič změní zásady zápisu do cache u všech virtuálních disků procházejících procesem RLM/OCE na přímý zápis, dokud se proces RLM/OCE nedokončí.
SLN305744_en_US__1icon Poznámka: Rozložené virtuální disky, např. RAID 50 nebo 60, překonfigurovat nelze. 
SLN305744_en_US__4icon Opětovná konfigurace virtuálních disků má až do dokončení operace obvykle dopad na výkon disku.
SLN305744_en_US__4icon Před jakýmkoli překonfigurováním pole RAID doporučujeme provést zálohu.

 

Rozšíření kapacity online (Online Capacity Expansion, OCE) lze provést dvěma způsoby:
  • Pokud se ve skupině disků nachází jeden virtuální disk a k dispozici je volné místo, lze kapacitu daného virtuálního disku rozšířit v rámci tohoto volného místa.
  • Pokud je vytvořen virtuální disk, který nevyužívá maximální velikost skupiny disků, je k dispozici volné místo.
Volné místo je rovněž k dispozici v případě, že jsou fyzické disky skupiny disků nahrazeny většími disky pomocí funkce výměny člena. Kapacitu virtuálního disku lze také rozšířit provedením operace OCE a přidáním dalších fyzických disků.


Funkce RLM (RAID Level Migration) umožňuje změnit úroveň pole RAID virtuálního disku. Operace RLM a OCE lze provést zároveň, a současně tak změnit úroveň pole RAID a navýšit kapacitu virtuálního disku. Po dokončení operace RLM/OCE není vyžadováno restartování. Sloupec zdrojové úrovně pole RAID označuje úroveň pole RAID virtuálního disku před provedením operace RLM/OCE. Sloupec cílové úrovně pole RAID označuje úroveň pole RAID po provedení operace RLM/OCE.
 
SLN305744_en_US__1icon Poznámka: Tato funkce je k dispozici počínaje generací řadiče iDRAC9, pokud používáte podporovaný ovladač PERC (9 a 10).

Chcete-li virtuální disk rozšířit, přidejte na základní desku podobný disk a poté změňte konfiguraci virtuálního disku.

Překonfigurování lze provést pomocí následujících kroků:
  • V nabídce PERC BIOS (při spuštění) po výběru virtuálního disku stiskněte klávesu F2 a zvolte možnost Reconfigure.
  • V části OMSA (OpenManage Server Administrator), System > Storage > PERC > Virtual Disk > v rozevírací nabídce vyberte možnost Reconfigure.

 


Možné migrace úrovní pole RAID:

Zdrojové pole RAID Cílové pole RAID Požadovaný počet FD (začátek) Počet FD (konec) Možné rozšíření kapacity Popis
RAID 0 RAID 0 1 2 nebo více Ano Zvyšuje kapacitu
RAID 0 RAID 1 1 2 Ne Přidáním jednoho disku převádí neredundantní virtuální disk na zrcadlený virtuální disk.
RAID 0 RAID 5 1 nebo více 3 nebo více Ano Je potřeba přidat alespoň jeden disk kvůli distribuovaným paritním datům.
RAID 0 RAID 6 1 nebo více 4 nebo více Ano Je potřeba přidat alespoň dva disky kvůli dvojitým distribuovaným paritním datům.
RAID 1 RAID 0 2 2 nebo více Ano Odstraňuje redundanci a zároveň zvyšuje kapacitu.
RAID 1 RAID 5 2 3 nebo více Ano Udržuje redundanci a zároveň zdvojnásobuje kapacitu.
RAID 1 RAID 6 2 4 nebo více Ano Je potřeba přidat dva disky kvůli distribuovaným paritním datům.
RAID 5 RAID 0 3 nebo více 3 nebo více Ano Převádí na neredundantní virtuální disk a získává zpět místo na disku používané pro distribuovaná paritní data.
RAID 5 RAID 5 3 4 nebo více Ano Zvyšuje kapacitu přidáním disku.
RAID 5 RAID 6 3 nebo více 4 nebo více Ano Je potřeba přidat alespoň jeden disk kvůli dvojitým distribuovaným paritním datům.
RAID 6 RAID 0 4 nebo více 4 nebo více Ano Převádí na neredundantní virtuální disk a získává zpět místo na disku používané pro distribuovaná paritní data.
RAID 6 RAID 5 4 nebo více 4 nebo více Ano Odstraňuje jednu sadu paritních dat a získává pro ně zpět využívané místo na disku.
RAID 6 RAID 6 4 5 nebo více Ano Zvyšuje kapacitu přidáním disku.
RAID 10 RAID 10 Méně než 32 32 Ano Zvyšuje kapacitu přidáním disku.

Cause

SLN305744_en_US__1icon Poznámka: Pokud již řadič obsahuje maximální počet virtuálních disků, migraci úrovně pole RAID ani rozšíření kapacity nelze provést na žádném virtuálním disku.

Resolution

-

Article Properties


Affected Product

PowerEdge, C Series, Modular Infrastructure, Rack Servers, Tower Servers, XE Servers

Last Published Date

21 Feb 2021

Version

6

Article Type

Solution