Dell PowerEdge: Slik oppretter du en virtuell disk ved hjelp av iDRAC9

Summary: Slik oppretter du en virtuell disk ved hjelp av iDRAC9-grensesnittet for webbehandling på en Dell Raid-kontroller (PERC 9 og 10)

Article Content


Symptoms

Denne artikkelen forklarer hvordan du oppretter en virtuell disk ved hjelp av grensesnittet for webbehandling (iDRAC9) med PERC 9 og PERC 10. Den virtuelle disken kan også opprettes ved hjelp av menyen System Settings (Systeminnstillinger).

Tilkobling til webgrensesnittet for iDRAC

Begynn med å koble til iDRAC-webgrensesnittet ved hjelp av den definerte IP-adressen med administratorlegitimasjon.
Hvis iDRAC ikke er konfigurert, kan du se denne artikkelen SLN306877 for en forklaring på dette.

Opprettelse av virtuell disk

1) Gå til Configuration (Konfigurasjon) > Storage Configuration (Lagringskonfigurasjon) i iDRAC-webgrensesnittet.

SLN307276_en_US__2idrac 1


2) Fra nedtrekksmenyen for kontroller velger du kontrolleren som du vil opprette den virtuelle disken fra

3) Kontroller at tilgjengelige disker er oppført i delen Physical Disk Configuration (Konfigurasjon av fysiske disker)

SLN307276_en_US__3idrac 3


4) Åpne menyen for konfigurasjon av virtuelle disker, og klikk på knappen Create Virtual Disk (Opprett virtuell disk).

SLN307276_en_US__4idrac 45) Opprettingsveiviseren vises for konfigurasjon av egenskapene til den virtuelle disken.
I feltet Capacity (Kapasitet) angir du størrelsen på den virtuelle disken. Den maksimale størrelsen vises og oppdateres etter hvert som diskene velges. Klikk på Add to Pending Operations (Legg til i ventende operasjoner) når du er klar.

 

Du kan bruke alfanumeriske tegn, mellomrom, tankestreker og understrekingstegn i disknavnet. Eventuelle andre spesialtegn du angir, blir fjernet mens den virtuelle disken opprettes.

 

SLN307276_en_US__6idrac 56) Meldingen «RAC0685: A pending operation has been created for this Create Virtual Disk operation» («RAC0685: En ventende operasjon er opprettet for denne operasjonen for opprettelse av en virtuell disk») vises for å bekrefte at oppgaven er opprettet. (SEO)

7) Når du skal utføre denne opprettingsoppgaven, navigerer du til bunnen av siden og velger Apply Now (Bruk nå). Oppgaven kan planlegges hvis nødvendig.

SLN307276_en_US__7idrac 78) Konfigurasjonsoppgaven for RAID starter. Det er mulig å overvåke status i menyen Maintenance (Vedlikehold) > Job Queue (Arbeidskø).

9) Når oppgaven er fullført, vises den virtuelle disken på menyen Storage (Lagring) > Virtual Disks (Virtuelle disker).

SLN307276_en_US__8idrac 9


Den virtuelle disken er nå klar til bruk, og krever formatering av operativsystemet.


Dette alternativet er ikke tilgjengelig for eldre eldre systemer med iDRAC6, iDRAC7 og iDRAC8. Opprett virtuell disk i Raid-BIOS, eller bruk Dell Open Manage Server Administrator.
Du finner mer informasjon i RAID setup Best practices on Dell PowerEdge Server using OpenManage Server Administrator (Beste praksis for RAID på Dell PowerEdge server ved hjelp av OpenManage Server Administrator).
Hvis systemet ditt er i BIOS eller pre-Post, må det bli angitt på nytt på BIOS-skjermen for at Life-Cycle Controller skal kunne fullføre oppgaven.

Cause

Dell EMC

Resolution

Dell Technologies 2021

Article Properties


Affected Product

Datacenter Scalable Solutions, iDRAC9, PowerEdge XR2, PowerEdge C6400, PowerEdge C6420, PowerEdge FC640, PowerEdge M640, PowerEdge R240, PowerEdge R340, PowerEdge R440, PowerEdge R540, PowerEdge R640, PowerEdge R6415, PowerEdge R6515, PowerEdge R740Datacenter Scalable Solutions, iDRAC9, PowerEdge XR2, PowerEdge C6400, PowerEdge C6420, PowerEdge FC640, PowerEdge M640, PowerEdge R240, PowerEdge R340, PowerEdge R440, PowerEdge R540, PowerEdge R640, PowerEdge R6415, PowerEdge R6515, PowerEdge R740, PowerEdge R740xd, PowerEdge R740xd2, PowerEdge R7415, PowerEdge R7425, PowerEdge R7515, PowerEdge R840, PowerEdge R940, PowerEdge R940xa, PowerEdge T440, PowerEdge T640, Precision 7920 RackSee more

Last Published Date

23 Feb 2021

Version

6

Article Type

Solution

Rate This Article


Accurate
Useful
Easy to Understand
Was this article helpful?

0/3000 characters