Dell PowerEdge: jak utworzyć dysk wirtualny za pomocą kontrolera iDRAC9

Summary: Jak stworzyć dysk wirtualny z wykorzystaniem zarządzania interfejsem sieciowym kontrolera iDRAC 9 w kontrolerze Dell Raid Controller (PERC 9 i 10)

Article Content


Symptoms

Artykuł zawiera informacje dotyczące tworzenia dysku wirtualnego za pomocą interfejsu zarządzania siecią iDRAC9 z wykorzystaniem kontrolerów PERC 9PERC 10. Dysk wirtualny można także utworzyć z poziomu menu ustawień systemu.

Nawiązywanie połączenia z interfejsem sieciowym kontrolera iDRAC

Aby rozpocząć, połącz się z interfejsem sieciowym kontrolera iDRAC z wykorzystaniem określonego adresu IP z uprawnieniami administratora.
Jeśli kontroler iDRAC nie został wcześniej skonfigurowany, zapoznaj się z tym artykułem.

Tworzenie dysku wirtualnego

1) W interfejsie sieciowym iDRAC wybierz Configuration > Storage Configuration (Konfiguracja > Konfiguracja pamięci masowej).

SLN307276_en_US__2idrac 1


2) Wybierz kontroler, dla którego chcesz utworzyć dysk wirtualny z menu rozwijanego kontrolera.

3) Upewnij się, że dostępne dyski znajdują się w sekcji Physical Disk Configuration (Konfiguracja dysku fizycznego).

SLN307276_en_US__3idrac 3


4) Otwórz menu Virtual Disk Configuration (Konfiguracja dysku wirtualnego) i kliknij przycisk Create Virtual Disk (Utwórz dysk wirtualny).

SLN307276_en_US__4idrac 45) Pojawi się kreator do skonfigurowania właściwości dysku wirtualnego.
W polu Capacity (Pojemność) wprowadź rozmiar dysku wirtualnego. Maksymalna pojemność jest wyświetlana i aktualizowana w miarę wyboru dysków. Gdy skończysz, kliknij polecenie Add to Pending Operations (Dodaj do oczekujących operacji).

 

Nazwa dysku może zawierać znaki alfanumeryczne, spacje, myślniki i podkreślniki. Wszystkie inne znaki specjalne zostaną usunięte podczas tworzenia dysku wirtualnego.

 

SLN307276_en_US__6idrac 56) Pojawi się komunikat „RAC0685: A pending operation has been created for this Create Virtual Disk operation” (RAC0685: utworzono oczekującą operację dla tej operacji utworzenia dysku wirtualnego) w celu potwierdzenia utworzenia zadania. (SEO)

7) Aby wykonać zadanie utworzenia, przewiń do dołu strony i wybierz pozycję Apply Now (Zastosuj teraz). W razie potrzeby zadanie można zaplanować.

SLN307276_en_US__7idrac 78) Rozpocznie się zadanie konfiguracji macierzy RAID. Stan zadania można obserwować w menu Maintenance > Job Queue (Konserwacja > Kolejka zadań).

9) Po zakończeniu zadania dysk wirtualny jest wymieniony w menu Storage > Virtual Disks (Pamięć > Dyski wirtualne).

SLN307276_en_US__8idrac 9


Dysk wirtualny jest gotowy do użytku i będzie wymagał sformatowania w systemie operacyjnym.


Ta opcja nie jest dostępna w przypadku starszych systemów z iDRAC6, iDRAC7 i iDRAC8. Utwórz dysk wirtualny w systemie BIOS Raid lub korzystając z Dell OpenManage Server Administrator.
Więcej informacji można znaleźć w sekcji Najlepsze praktyki dotyczące konfiguracji RAID na Dell PowerEdge Server przy użyciu OpenManage Server Administrator.
Jeśli komputer wyświetla system BIOS lub jest przed testem POST, wymaga ponownego uruchomienia i przejścia ekranu BIOS, aby kontroler cyklu eksploatacji (LC) mógł wykonać zadanie.

Cause

Dell EMC

Resolution

Dell Technologies 2021

Article Properties


Affected Product

Datacenter Scalable Solutions, iDRAC9, PowerEdge XR2, PowerEdge C6400, PowerEdge C6420, PowerEdge FC640, PowerEdge M640, PowerEdge R240, PowerEdge R340, PowerEdge R440, PowerEdge R540, PowerEdge R640, PowerEdge R6415, PowerEdge R6515, PowerEdge R740Datacenter Scalable Solutions, iDRAC9, PowerEdge XR2, PowerEdge C6400, PowerEdge C6420, PowerEdge FC640, PowerEdge M640, PowerEdge R240, PowerEdge R340, PowerEdge R440, PowerEdge R540, PowerEdge R640, PowerEdge R6415, PowerEdge R6515, PowerEdge R740, PowerEdge R740xd, PowerEdge R740xd2, PowerEdge R7415, PowerEdge R7425, PowerEdge R7515, PowerEdge R840, PowerEdge R940, PowerEdge R940xa, PowerEdge T440, PowerEdge T640, Precision 7920 RackSee more

Last Published Date

23 Feb 2021

Version

6

Article Type

Solution

Rate This Article


Accurate
Useful
Easy to Understand
Was this article helpful?

0/3000 characters