Dell PowerEdge: Jak vytvořit virtuální disk pomocí řadiče iDRAC9

Summary: Pokyny k vytvoření virtuálního disku pomocí webového rozhraní pro správu iDRAC9 v řadiči Dell RAID (PERC 9 a 10)

Article Content


Symptoms

Tento článek obsahuje pokyny k vytvoření virtuálního disku pomocí webového rozhraní pro správu iDRAC9 s řadičem PERC 9PERC 10. Virtuální disk lze případně vytvořit v nabídce System Settings.

Připojení k webovému rozhraní iDRAC

Začněte připojením k webovému rozhraní řadiče iDRAC použitím definované IP adresy s pověřením správce.
Pokud řadič iDRAC dosud nebyl nakonfigurován, postupujte podle pokynů v tomto článku.

Vytvoření virtuálního disku

1) Ve webovém rozhraní iDRAC přejděte na položku Configuration > Storage Configuration.

SLN307276_en_US__2idrac 1


2) V rozbalovací nabídce Controller vyberte řadič, pro který chcete vytvořit virtuální disk.

3) Zkontrolujte, zda jsou dostupné disky uvedeny v části Physical Disk Configuration.

SLN307276_en_US__3idrac 3


4) Otevřete nabídku Virtual Disk Configuration a klikněte na tlačítko Create Virtual Disk.

SLN307276_en_US__4idrac 45) Zobrazí se průvodce vytvoření pro nakonfigurování vlastností virtuálního disku.
Do pole Capacity zadejte velikost virtuálního disku. Zobrazí se maximální velikost, která se po výběru disků aktualizuje. Až budete připraveni, klikněte na možnost Add to Pending Operations.

 

V názvu disku můžete použít alfanumerické znaky, mezery, pomlčky a podtržítka. Všechny ostatní zvláštní znaky, které zadáte, budou při vytváření virtuálního disku odebrány.

 

SLN307276_en_US__6idrac 56) Zobrazí se zpráva „RAC0685: A pending operation has been created for this Create Virtual Disk operation“ potvrzující úlohu vytvoření. (SEO)

7) Chcete-li tuto úlohu vytvoření provést, přejděte do dolní části obrazovky a vyberte možnost Apply Now. Podle potřeby lze úlohu naplánovat.

SLN307276_en_US__7idrac 78) Bude zahájena úloha konfigurace RAID. Stav lze sledovat v nabídce Maintenance > Job Queue.

9) Po dokončení úlohy se virtuální disk zobrazí v nabídce Storage > Virtual Disks.

SLN307276_en_US__8idrac 9


Virtuální disk je nyní připraven k použití a bude vyžadovat naformátovaní operačním systémem.


U starších starších systémů s řadiči iDRAC6, iDRAC7 a iDRAC8 není tato možnost k dispozici. Vytvořte virtuální disk v systému BIOS pole RAID nebo pomocí nástroje Dell OpenManage Server Administrator.
Další informace naleznete v článku Vzorové postupy nastavení pole RAID na serveru Dell PowerEdge pomocí nástroje OpenManage Server Administrator.
Pokud se váš systém nachází v systému BIOS nebo před spuštěním testu POST, je třeba jej znovu uvést na obrazovku systému BIOS, aby mohl nástroj LifeCycle Controller dokončit úlohu.

Cause

Dell EMC

Resolution

Dell Technologies 2021

Article Properties


Affected Product

Datacenter Scalable Solutions, iDRAC9, PowerEdge XR2, PowerEdge C6400, PowerEdge C6420, PowerEdge FC640, PowerEdge M640, PowerEdge R240, PowerEdge R340, PowerEdge R440, PowerEdge R540, PowerEdge R640, PowerEdge R6415, PowerEdge R6515, PowerEdge R740Datacenter Scalable Solutions, iDRAC9, PowerEdge XR2, PowerEdge C6400, PowerEdge C6420, PowerEdge FC640, PowerEdge M640, PowerEdge R240, PowerEdge R340, PowerEdge R440, PowerEdge R540, PowerEdge R640, PowerEdge R6415, PowerEdge R6515, PowerEdge R740, PowerEdge R740xd, PowerEdge R740xd2, PowerEdge R7415, PowerEdge R7425, PowerEdge R7515, PowerEdge R840, PowerEdge R940, PowerEdge R940xa, PowerEdge T440, PowerEdge T640, Precision 7920 RackSee more

Last Published Date

23 Feb 2021

Version

6

Article Type

Solution

Rate This Article


Accurate
Useful
Easy to Understand
Was this article helpful?

0/3000 characters