Dell PowerEdge: Skapa en virtuell disk med iDRAC9

Summary: Skapa en virtuell disk med webbgränssnittshanteringen för iDRAC9 på en Dell Raid-styrenhet (PERC 9 och 10)

Article Content


Symptoms

I den här artikeln beskrivs hur du skapar en virtuell disk med hjälp av iDRAC9-webbhanteringsgränssnitt med PERC 9 och PERC 10. Alternativt kan den virtuella disken även skapas från menyn System Settings.

Anslutning till iDRAC-webbgränssnittet

Starta genom att ansluta till iDRAC-webbgränssnittet med den angivna IP-adressen och administratörsuppgifter.
Om du inte har konfigurerat iDRAC innehåller den här artikeln information om hur du fortsätter.

Skapa virtuell disk

1) I iDRAC-webbgränssnittet går du till Configuration (konfiguration) > Storage Configuration (lagringskonfiguration).

SLN307276_en_US__2idrac 1


2) Välj styrenheten som du vill skapa den virtuella disken för i listrutan Controller

3) Kontrollera att tillgängliga diskar visas i avsnittet Physical Disk Configuration.

SLN307276_en_US__3idrac 3


4) Öppna menyn Virtual Disk Configuration (virtuell diskkonfiguration) och klicka på knappen Create Virtual Disk (skapa virtuell disk)

SLN307276_en_US__4idrac 45) Skaparguiden öppnas för att konfigurera egenskaperna för den virtuella disken.
I fältet Capacity anger du storleken på den virtuella disken. Den maximala storleken visas och uppdateras när diskar markeras. Klicka på Add to Pending Operations när du är redo.

 

Du kan använda alfanumeriska tecken, mellanslag, bindestreck och understreck i diskens namn. Alla andra specialtecken som du anger tas bort när den virtuella disken skapas.

 

SLN307276_en_US__6idrac 56) Meddelandet ”RAC0685: A pending operation has been created for this Create Virtual Disk operation” visas för att bekräfta att uppgiften har skapats. (SEO)

7) Om du vill utföra den här uppgiften som ska skapas går du längst ner på sidan och väljer Apply Now. Om det behövs kan uppdraget schemaläggas.

SLN307276_en_US__7idrac 78) RAID-konfigurationsuppgiften startas. Det går att övervaka statusen på menyn Maintenance > Job Queue.

9) När uppgiften är slutförd visas den virtuella disken i menyn Storage > Virtual Disks.

SLN307276_en_US__8idrac 9


Du kan använda den virtuella disken när den har formaterats i operativsystemet.


För äldre system med iDRAC6, iDRAC7 och iDRAC8 är det här alternativet inte tillgängligt. Skapa en virtuell disk i RAID BIOS eller använd Dell OpenManage Server Administrator.
Mer information finns i Bästa metoder för RAID-konfiguration på Dell PowerEdge-server med OpenManage Server Administrator.
Om systemet finns i BIOS eller pre-Post måste systemet startas om och ta sig förbi BIOS-skärmen för att Life-Cycle Controller ska kunna slutföra uppgiften.

Cause

Dell EMC

Resolution

Dell Technologies 2021

Article Properties


Affected Product

Datacenter Scalable Solutions, iDRAC9, PowerEdge XR2, PowerEdge C6400, PowerEdge C6420, PowerEdge FC640, PowerEdge M640, PowerEdge R240, PowerEdge R340, PowerEdge R440, PowerEdge R540, PowerEdge R640, PowerEdge R6415, PowerEdge R6515, PowerEdge R740Datacenter Scalable Solutions, iDRAC9, PowerEdge XR2, PowerEdge C6400, PowerEdge C6420, PowerEdge FC640, PowerEdge M640, PowerEdge R240, PowerEdge R340, PowerEdge R440, PowerEdge R540, PowerEdge R640, PowerEdge R6415, PowerEdge R6515, PowerEdge R740, PowerEdge R740xd, PowerEdge R740xd2, PowerEdge R7415, PowerEdge R7425, PowerEdge R7515, PowerEdge R840, PowerEdge R940, PowerEdge R940xa, PowerEdge T440, PowerEdge T640, Precision 7920 RackSee more

Last Published Date

23 Feb 2021

Version

6

Article Type

Solution

Rate This Article


Accurate
Useful
Easy to Understand
Was this article helpful?

0/3000 characters