Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Windows Server: Jak naprawić pliki startowe w systemie Windows Server 2008 lub 2008 R2, gdy serwer nie uruchamia się

Summary: Istnieje kilka możliwych przyczyn błędu uruchamiania serwera w systemie Windows. Niniejszy artykuł omawia problem plików startowych i opisuje, jak je naprawić.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

Istnieje kilka możliwych przyczyn błędu uruchamiania serwera w systemie Windows. Niniejszy artykuł omawia problem plików startowych i opisuje, jak je naprawić.
 

Wprowadzenie

Podczas uruchamiania środowiska Windows Recovery Environment (WinRE) litery dysków są przydzielane według zasady pierwszy lepszy. Na przykład dysk C: często jest oznaczony inna literą w WinRE niż w systemie Windows. Można użyć narzędzia DiskPart, aby rozpoznać dyski i ich zawartość.
 

 • Pierwsza partycja: 100 MB, systemowa (brak litery dysku)

 • Druga partycja: 60 GB (C:) System operacyjny

 • Trzecia partycja:  1,5 TB (D:) Dane

 • Napęd DVD: E:


SLN167714_en_US__1I_Windows_Boot1_JP_V1a
Rysunek 1: Ilustracja literowania dysków w systemie Windows i WinRE (tylko angielski)
SLN167714_en_US__2icon Uwaga: W przypadku, gdy nie istnieje partycja systemowa. można wybrać partycję zawierającą folder Windows.Przywracanie plików startowych

 1. Uruchomić system za pomocą nośnika DVD z systemem Windows Server.

 2. Otworzyć wiersz poleceń.

  1. Server 2008 R2:

   1. Jeśli sterownik nie jest wymagany, nacisnąć Shift-F10, aby otworzyć wiersz poleceń.

   2. Przejść do 3 kroku.
     

    

  2. Server 2008 (lub 2008 R2 jeśli sterownik nie jest wymagany)

   1. Na pierwszym ekranie kliknąć Next (Dalej).

   2. Kliknąć przycisk Rapair your computer (Napraw komputer).

   3. Jeśli sterownik nie jest wymagany, nacisnąć Next (Dalej) i przejść do kroku 7 poniżej.

   4. W przypadku, gdy sterownik jest wymagany, kliknąć Load Drivers (Załaduj sterowniki).

   5. Włożyć nośnik zawierający wymagany sterownik.

     

    Uwaga: Nośnikiem może być dysk CD lub DVD albo pamięć USB

     

   6. Należy przejść do folderu, który zawiera sterownik, wybrać go i kliknąć Open (Otwórz).

   7. Kliknąć wiersz poleceń.
     

    

   

 3. Pojawi się okno z wierszem poleceń.

 4. Wpisać DiskPart w wierszu poleceń.

  SLN167714_en_US__3I_Windows_Boot5_JP_V1a
  Rysunek 2: Wynik DiskPart (tylko angielski)
   

 
 • Wpisać  List vol w wierszu DiskPart.

 • Wprowadzić literę napędu DVD W tym przykładzie jest to litera F.

 • Wprowadzić literę partycji systemowej W tym przykładzie jest to litera C.

 • Wpisać Select vol 1 (zakładając, że 1 to pojemność zarezerwowana dla systemu, tak jak tutaj).

 • Wpisać active. Wybrana pojemność zostanie ustawiona jako aktywna.

 • Wpisać exit, aby powrócić do linii komend.

 • Wpisać Copy f:\BootMgr c:\ w wierszu poleceń. Stanie się jedna z dwóch rzeczy:

  1. Jeśli plik Bootmgr  już istnieje na C:, wpisać N, aby uniknąć nadpisania.

  2. Jeśli plik Bootmgr  nie istnieje na C:, zostanie on automatycznie skopiowany.
    

   

 • Wpisać Bootrec /Fixmbr w wierszu poleceń.

 • Wpisać Bootrec /Fixboot w wierszu poleceń.

 • Wpisać Bootrec /rebuildBCD w wierszu poleceń.

  1. Jeśli nie znaleziono systemu operacyjnego, wyświetli się następujący napis:

   SLN167714_en_US__4I_Windows_Boot8_JP_V1a
   Rysunek 3: Wynik, gdy nie znaleziono systemu operacyjnego (tylko w języku angielskim)


   Oznacza to, że spełniony jest jeden z następujących warunków:

   1. Baza danych ustawień startowych (BCD) już istnieje.

   2. Nie ma systemu operacyjnego.

   3. System operacyjny jest uszkodzony w sposób uniemożliwiający wykrycie go przez BootRec.
     

    

  2. W przypadku, gdy BootRec /RebuildBCD zadziała pomyślnie, wyświetli się lista wszystkich znalezionych instalacji systemu Windows. Nacisnąć Y , aby zaakceptować i dodać je do BCD.

   

 • Serwer jest teraz skonfigurowany tak, aby uruchamiać się z poprawnej partycji. Zamknąć wiersz poleceń i uruchomić system ponownie w trybie normalnym.

Cause

-

Resolution

-

Article Properties


Affected Product
Servers, PowerEdge, Microsoft Hyper-V™ Server 2008, Microsoft Windows HPC Server 2008, Microsoft Windows HPC Server 2008 Service Pack 2, Microsoft Windows Small Business Server 2008, Microsoft Windows 2008 Server R2 , Microsoft Windows 2008 Server Service Pack 2 ...
Last Published Date

28 Sep 2021

Version

4

Article Type

Solution