Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

System Windows 8 (8.1): przewodnik rozwiązywania problemów i instrukcja obsługi domowej sieci bezprzewodowej

Summary: Zapoznaj się z odpowiednią sekcją, aby uzyskać pomoc przy tworzeniu, połączeniu, udostępnianiu plików, zdjęć i muzyki oraz podczas rozwiązywania problemów z siecią bezprzewodową w systemie Windows 8 (8.1). ...

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

Aby uzyskać pomoc podczas konfiguracji, połączenia, udostępniania plików, zdjęć i muzyki oraz rozwiązywania problemów z siecią bezprzewodową, przejdź do sekcji rozwijanej, postępuj zgodnie z instrukcjami i skorzystaj z łączy.

Cause

Brak dostępnych informacji o przyczynie.

Resolution

 

Dla celów niniejszego dokumentu sieć bezprzewodowa jest definiowana jako sposób przenoszenia informacji z jednego komputera, palmtopa (Person Digital Assistant, PDA) lub smartfona na drugi za pomocą fal radiowych zamiast przewodów.

Fale radiowe są modulowane podobnie do sygnałów telewizyjnych i FM w celu przenoszenia informacji wraz z falą.

W przypadku komunikacji z komputerem, palmtopem lub smartfonem odległości są zazwyczaj krótkie (mniej niż 60 metrów).

W przypadku kart komórkowej łączności szerokopasmowej odległość zależy od powierzchni i liczby pobliskich stacji bazowych.

 

Na co dzień wszyscy korzystamy z wielu rodzajów urządzeń bezprzewodowych, czasem zupełnie o tym nie myśląc. Telefony komórkowe, stacjonarne telefony bezprzewodowe, piloty TV to tylko pierwsze z brzegu przykłady. Komputerowa technologia bezprzewodowa może być równie łatwa i bezproblemowa w użyciu pod warunkiem jej prawidłowego skonfigurowania. W pozostałej części dokumentu odniesienie do komunikacji bezprzewodowej dotyczy komputerowej technologii bezprzewodowej.

Komputerowa technologia bezprzewodowa dzieli się na różne typy. Każdy z nich opisano w innym rozdziale. Każdy typ ma też inne zastosowania oraz wykorzystuje różne procesy i standardy. Poniżej przedstawiono krótki opis głównych komputerowych technologii bezprzewodowych.
 

 • Bezprzewodowa lokalna sieć komputerowa – określana mianem WLAN lub Wi-Fi. Ten rodzaj sieci bezprzewodowych wykorzystuje się przede wszystkim do Internetu i podłączania innych urządzeń, takich jak komputery, palmtopy, smartfony czy drukarki.
 
 • Bluetooth — technologia Bluetooth to łączność bezprzewodowa krótkiego zasięgu, służąca do przesyłania informacji między urządzeniami znajdującymi się bardzo blisko siebie (ok. 10 m). Wykorzystuje się ją głównie do podłączania takich urządzeń jak klawiatury komputerowe, myszy, słuchawki, palmtopy i smartfony. Wiele osób korzysta z tej technologii do podłączania zestawów bezprzewodowych (słuchawek) do telefonów komórkowych.
 
 • Szerokopasmowa łączność komórkowa – zwana także siecią WWAN (Wireless Wide Area Network – bezprzewodowa rozległa sieć internetowa). Szerokopasmowa łączność komórkowa wykorzystuje nadajniki telefonii komórkowej do dostarczania Internetu. Technologia ta jest wykorzystywana w telefonach komórkowych, umożliwiając im łączenie się z Internetem. Wymaga usługodawcy komórkowego umożliwiającego odbieranie danych. Usługa ta może nie być dostępna wszędzie.
 
 • Bezprzewodowa łączność USB -– technologia, która stała się dostępna w miarę niedawno. Umożliwia ona bezprzewodowe połączenie komputera z koncentratorem USB. Urządzenia USB podłącza się wtedy do koncentratora lub koncentrator pełni rolę mostu. Zasięg działania jest niewielki (3 metry).

 

Poniżej opisano urządzenia i usługi niezbędne do skonfigurowania bezprzewodowego połączenia z Internetem. Brak dowolnego z nich uniemożliwia skonfigurowanie bezprzewodowego połączenia z Internetem. Zasięg działania routera jest zwykle ograniczony (mniej niż 60 metrów).
 

 • Bezprzewodowa karta sieciowa – to urządzenie, które może być zainstalowane wewnątrz komputera lub występować w formie adaptera USB. W razie wątpliwości, czy dany komputer jest wyposażony w bezprzewodową kartę sieciową, należy skontaktować się z producentem komputera.
 
 • Szerokopasmowy router bezprzewodowy – router służy do połączenia wszystkich komputerów użytkownika w sieć bezprzewodową i jednocześnie daje im dostęp do Internetu.
 
 • Dostawca szerokopasmowych usług internetowych (ISP) — dostęp do Internetu oferują zwykle firmy telekomunikacyjne (korzystające z łącz DSL) i operatorzy telewizji kablowej.

 

UWAGA: Podczas tworzenia sieci bezprzewodowej postaraj się, aby router bezprzewodowy znalazł się jak najbliżej centralnego punktu mieszkania lub biura. Umieść router bezprzewodowy możliwie najwyżej, aby uniknąć zakłóceń.
 1. Dostawca szerokopasmowych usług internetowych (ISP) instaluje modem szerokopasmowy w domu użytkownika lub w miejscu jego pracy. Może on także wysłać zestaw do samodzielnej instalacji.
  UWAGA: podczas samodzielnej instalacji modemu szerokopasmowego należy postępować zgodnie z dostarczonymi instrukcjami lub skontaktować się z dostawcą usług internetowych. Bardzo możliwe, że kontakt z dostawcą szerokopasmowych usług internetowych będzie konieczny, aby skonfigurować nazwę użytkownika i hasło (podczas korzystania z łącza DSL) lub zarejestrować modem szerokopasmowy (podczas korzystania z kabla).
   
 2. Po zakończeniu konfiguracji modemu szerokopasmowego odłącz kabel sieciowy lub kabel USB łączący go z komputerem.
   
 3. Wyłącz modem szerokopasmowy na przynajmniej 3 minuty (jest to konieczne, aby modem mógł później zidentyfikować router bezprzewodowy).
   
 4. Po upływie przynajmniej 3 minut podłącz kabel sieciowy do routera bezprzewodowego i uruchom ponownie modem szerokopasmowy.
   
 5. Zapoznaj się z dokumentacją dołączoną do routera bezprzewodowego, aby uzyskać instrukcje instalacji.
  UWAGA: aby uzyskać więcej informacji na temat konfiguracji routera bezprzewodowego, należy zapoznać się z witryną producenta (tabela 1).
   
  Łącze do witryny internetowej producenta
  Linksys SLN130634_en_US__4iC_External_Link_BD_v1
   
  D-Link SLN130634_en_US__4iC_External_Link_BD_v1
   
  Netgear SLN130634_en_US__4iC_External_Link_BD_v1
   
  2Wire SLN130634_en_US__4iC_External_Link_BD_v1
   
  Belkin SLN130634_en_US__4iC_External_Link_BD_v1
   
  Apple SLN130634_en_US__4iC_External_Link_BD_v1
   
  TRENDnet SLN130634_en_US__4iC_External_Link_BD_v1
   
  TP-Link SLN130634_en_US__4iC_External_Link_BD_v1
   
  Cisco SLN130634_en_US__4iC_External_Link_BD_v1
   
  Ubiquiti SLN130634_en_US__4iC_External_Link_BD_v1
   
  Tabela 1: Witryny internetowe najczęściej spotykanych routerów bezprzewodowych
   
 6. Podczas wstępnej konfiguracji routera bezprzewodowego należy zmienić nazwę sieci (SSID) oraz klucz zabezpieczeń sieci Wi-Fi (klucz sieciowy). Więcej informacji na ten temat znajduje się w sekcji Zabezpieczanie sieci bezprzewodowej.
   

 

UWAGA: poniższe kroki dotyczą systemu Windows 8 (8.1); instrukcje dla innych systemów operacyjnych znajdują się w Centrum pomocy technicznej w zakresie sieci i łączności bezprzewodowej.
 1. Umieść komputer w odległości 1-3 metrów od routera (o ile to możliwe).
  UWAGA:
  • umieszczenie komputera bliżej routera pomoże wyeliminować źródła zakłóceń, które mogłyby spowalniać i przerywać połączenia, a także pozwoli kontrolować pracę urządzenia bezprzewodowego.
  • Gdy komputer łączy się z Internetem tylko wtedy, gdy ten jest blisko routera, to jest to wynikiem zakłóceń. Więcej informacji na temat źródeł zakłóceń można znaleźć w artykule bazy wiedzy firmy Dell Jak identyfikować i redukować zakłócenia sygnału sieci bezprzewodowej.

 2. Na ekranie pulpitu dotknij ikony lub kliknij ikonę sieci SLN130634_en_US__17iC_Wireless_Not_Connected_Windows_8_BD_v1na pasku zadań lub w obszarze ukrytych ikon (rysunek 1).
  UWAGA:
  SLN130634_en_US__19iC_Hidden_Icon_Winodws_8_BD_v2
  Rysunek 1. Lokalizacja ukrytej ikony
 3. Znajdź sieć, której siła sygnału ma najwięcej białych słupków (konieczne może być przewinięcie listy w górę lub w dół).
   
 4. Dotknij lub kliknij połączenie sieciowe z największą liczbą białych słupków (SLN130634_en_US__20iC_Wireless_Conected_Windows_8_BD_v2), a następnie dotknij lub kliknij Połącz.
  UWAGA: W przypadku więcej niż jednego połączenia z taką samą liczbą białych słupków lub kiedy na liście połączeń pojawi się „Sieć ukryta bądź Inna sieć”, zapoznaj się z kartą Pozyskiwanie nazwy sieci bezprzewodowej bezpośrednio z routera bezprzewodowego w sekcji Zabezpieczanie sieci bezprzewodowej. Uzyskasz tam instrukcje dotyczące uzyskania nazwy sieci bezprzewodowej bezpośrednio z routera bezprzewodowego.
   
 5. Jeśli będzie taka potrzeba, wpisz klucz zabezpieczeń sieci i kliknij Dalej.
  UWAGA:

 

 

 1. Umieść komputer w odległości 1-3 metrów od routera (o ile to możliwe).
  UWAGA:
  • umieszczenie komputera bliżej routera pomoże wyeliminować źródła zakłóceń, które mogłyby spowalniać i przerywać połączenia, a także pozwoli kontrolować pracę urządzenia bezprzewodowego.
  • Gdy komputer łączy się z Internetem tylko wtedy, gdy ten jest blisko routera, to jest to wynikiem zakłóceń. Więcej informacji na temat źródeł zakłóceń można znaleźć w artykule bazy wiedzy firmy Dell Jak identyfikować i redukować zakłócenia sygnału sieci bezprzewodowej.

 2. Na ekranie pulpitu znajdź ikonę sieci na pasku zadań lub w obszarze ukrytych ikon (rysunek 1); poniżej znajdziesz przykłady ikon sieci.
  UWAGA: Obie lokalizacje znajdują się w prawym dolnym rogu ekranu.
  SLN130634_en_US__19iC_Hidden_Icon_Winodws_8_BD_v2
  Rysunek 1. Lokalizacja ukrytej ikony
 3. Wybierz poniżej kartę odpowiadającą ikonie na Twoim komputerze.
  UWAGA:
  • upewnij się, że kable sieciowe (Ethernet) i stacje dokujące zostały odłączone przed wykonaniem wspomnianych czynności. W przeciwnym razie ikona sieci bezprzewodowej może się nie wyświetlić poprawnie.
  • Jeśli nie możesz znaleźć ikony połączenia bezprzewodowego, uruchom ponownie komputer. Jeśli nadal się nie wyświetla, pobierz i zainstaluj najnowsze sterowniki. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Jak pobrać i zainstalować najnowszy sterownik bezprzewodowej karty sieciowej firmy Dell.
 

 

Ta ikona oznacza, że komputer jest podłączony do sieci bezprzewodowej. Jeśli nie możesz połączyć się z Internetem, zapoznaj się z zakładką Rozwiązywanie problemu braku dostępu do Internetu.

 


Ta ikona oznacza, że antena bezprzewodowa jest włączona, ale nie ma połączenia z siecią bezprzewodową. Aby uzyskać informacje na temat nawiązywania połączenia z siecią bezprzewodową, należy zapoznać się z sekcją Chcę połączyć mój komputer lub tablet z istniejącą siecią bezprzewodową.

 


Ta ikona oznacza, że antena bezprzewodowa (Wi-Fi) jest wyłączona.

Aby włączyć antenę bezprzewodową (Wi-Fi):

 1. Dotknij lub kliknij ikonę sieci (SLN130634_en_US__31iC_Wireless_Antenna_Off_Windows_8_BD_v1).
 2. Dotknij suwaka lub kliknij suwak po prawej stronie etykiety Wi-Fi. Suwak powinien przesunąć się w prawo, a napis pod Wi-Fi powinien zmienić się z Wyłączony na Włączony, jak pokazano na rysunku 2.
  UWAGA:
  1. Aby uzyskać informacje na temat nawiązywania połączenia z siecią bezprzewodową, zapoznaj się z sekcją Chcę połączyć mój komputer lub tablet z istniejącą siecią bezprzewodową.
  2. jeżeli chcesz wyłączyć wszystkie urządzenia bezprzewodowe (sieć bezprzewodowa (Wi-Fi), szerokopasmowe połączenie sieci komórkowej, GPS i komunikacja zbliżeniowa (NFC)), np. w samolocie, dotknij suwaka lub kliknij suwak po prawej stronie etykiety Tryb samolotowy. Suwak powinien przesunąć się w prawo, a napis pod trybem samolotowym powinien zmienić się z Wyłączony na Włączony, jak pokazano na rysunku 3.
  SLN130634_en_US__37I_Wireless_Antenna_On_Windows_8_BD_v2 SLN130634_en_US__38I_Wireless_Airplane_Mode_On_Windows_8_BD_v1
  Rysunek 2. Antena Wi-Fi włączona Rysunek 3. Tryb samolotowy włączony
 

 


Ta ikona oznacza, że komputer jest w trybie samolotowym, a wszystkie urządzenia komunikujące się bezprzewodowo za pomocą sieci bezprzewodowej (Wi-Fi), mobilnego połączenia szerokopasmowego, Bluetooth, GPS i NFC oraz wszelkich innych form komunikacji bezprzewodowej są wyłączone.

Aby ponownie włączyć urządzenia komunikacyjne i antenę bezprzewodową (Wi-Fi):

 1. Dotknij lub kliknij ikonę sieci (SLN130634_en_US__32iC_Wireless_Airplane_Mode_On_Windows_8_BD_v1).
 2. Dotknij lub kliknij suwak po prawej stronie etykiety Tryb samolotowy. Suwak powinien przesunąć się w lewo, a napis pod etykietą Tryb samolotowy powinien zmienić się z Włączony na Wyłączony, jak pokazano na rysunku 2.
 3. Jeżeli napis pod etykietą Wi-Fi to nadal Wyłączony. Dotknij suwaka lub kliknij suwak po prawej stronie etykiety Wi-Fi. Suwak powinien przesunąć się w prawo, a napis pod Wi-Fi powinien zmienić się z Wyłączony na Włączony, jak pokazano na rysunku 2.
  UWAGA: Aby uzyskać informacje na temat nawiązywania połączenia z siecią bezprzewodową, zapoznaj się z sekcją Chcę połączyć mój komputer lub tablet z istniejącą siecią bezprzewodową.
  SLN130634_en_US__41I_Wireless_Antenna_On_Windows_8_BD_v1
  Rysunek 2. Antena bezprzewodowa włączona

 

Jeśli nie zostało to zrobione, należy najpierw wykonać poniższe czynności opisane w karcie Rozwiązywanie problemów z połączeniem bezprzewodowym.

 1. Uruchamianie procedury rozwiązywania problemów z siecią
  1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Windows (SLN130634_en_US__42iC_Windows_Key_BD_v4), a następnie naciśnij klawisz q.
  2. W polu wyszukiwania wpisz rozwiązywanie problemów
  3. Dotknij lub kliknij opcji Rozwiązywanie problemów.
  4. Dotknij lub kliknij pozycję Sieć i Internet.
  5. Dotknij lub kliknij pozycję Połączenia internetowe.
  6. Dotknij lub kliknij przycisk Dalej i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
   
 2. Wyłącz i włącz ponownie wszystkie urządzenia w sieci i zsynchronizuj je; więcej informacji zawiera zakładka Wyłączanie i ponowne włączanie wszystkich urządzeń w sieci.
   
 3. Uruchom aplikację Dell SupportAssist Optimize Network.
  1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Windows (SLN130634_en_US__42iC_Windows_Key_BD_v4), a następnie naciśnij klawisz q.
  2. W polu wyszukiwania wpisz supportassist.
  3. Dotknij lub kliknij SupportAssist (aplikacja komputerowa).
   UWAGA: jeśli aplikacja SupportAssist nie jest wyświetlana na liście aplikacji, konieczne będzie jej pobranie na komputer, na którym wystąpił dany problem (jeśli to możliwe), lub na nośnik pamięci masowej USB na innym urządzeniu, które ma połączenie z Internetem. Więcej informacji na temat uzyskiwania i instalowania oprogramowania SupportAssist można znaleźć na stronie Oprogramowanie SupportAssist dla komputerów i tabletów. Konieczne może być wprowadzenie kodu serwisowego lub kod usług ekspresowych albo wybranie modelu komputera z listy.

  4. Dotknij lub kliknij Optymalizuj mój system.
  5. Dotknij lub kliknij Optymalizuj sieć.
  6. Dotknij lub kliknij Uruchom teraz.
  7. Po zakończeniu optymalizacji sieci (pasek stanu będzie wskazywał 100%) dotknij karty Historia lub kliknij ją.
  8. Dotknij najnowszej listy funkcji Optymalizuj sieć (ręcznie) lub kliknij ją, aby zapoznać się z wynikami.

 4. Upewnij się, że zainstalowane są najnowsze sterowniki sieci bezprzewodowej, system BIOS oraz oprogramowanie wewnętrzne routera.
  UWAGA: Jeśli dane urządzenie nie ma łączności z siecią bezprzewodową i nie możesz pobrać sterownika ani systemu BIOS, wykonaj jedną z poniższych czynności, aby pobrać sterownik:
  • Podłącz dane urządzenie do routera za pomocą kabla sieciowego (gdy jest to możliwe).
  • Skorzystaj z innego urządzenia, które jest połączone z siecią bezprzewodową, aby pobrać sterownik i użyj napędu USB, aby przenieść sterownik na dane urządzenie.
  • W przypadku tabletu można skorzystać z kabla USB dołączonego do tabletu i skopiować sterownik na tablet, a następnie na urządzenie, które nie jest połączone z internetem.
   
  • Więcej informacji na temat pobierania i instalacji najnowszej wersji systemu BIOS można znaleźć w artykule bazy wiedzy firmy Dell Aktualizacje systemu BIOS firmy Dell.
   UWAGA:
   • Po aktualizacji systemu z wersji Windows 7 lub 8 (8.1) do Windows 10. Zalecane jest zaktualizowanie systemu BIOS do najnowszej wersji dostępnej dla komputera przed zainstalowaniem sterowników urządzeń łączności bezprzewodowej.
   • Najnowsza wersja systemu BIOS znajduje się w podsekcji BIOS.
 5. Aby uzyskać więcej informacji na temat pobierania i instalowania najnowszych sterowników bezprzewodowych kart sieciowych, zapoznaj się z sekcją Pobieranie i instalowanie sterowników firmy Dell.
  UWAGA: Sterowniki karty sieciowej znajdują się w kategorii Sieć.
 
 • Zaktualizuj oprogramowanie wewnętrzne routera do najnowszej dostępnej wersji. Informacje na ten temat można znaleźć w dokumentacji dostarczonej z routerem bezprzewodowym lub uzyskać u producenta urządzenia; łącza podano w tabeli 1.
  UWAGA: Aby zaktualizować oprogramowanie wewnętrzne routera, potrzebny będzie komputer podłączony do routera bezprzewodowego (za pomocą kabla sieciowego lub innego komputera połączonego bezprzewodowo).
   
  Producent Nazwa użytkownika Hasło
  Linksys SLN130634_en_US__4iC_External_Link_BD_v1
   
  należy pozostawić puste admin
  D-Link SLN130634_en_US__4iC_External_Link_BD_v1
   
  admin należy pozostawić puste
  Netgear SLN130634_en_US__4iC_External_Link_BD_v1
   
  admin hasło
  2Wire SLN130634_en_US__4iC_External_Link_BD_v1
   
  Brak (możliwość zdefiniowania). Brak (możliwość zdefiniowania).
  Belkin SLN130634_en_US__4iC_External_Link_BD_v1
   
  None należy pozostawić puste
  Apple SLN130634_en_US__4iC_External_Link_BD_v1
   
  Należy użyć narzędzia AirPort  
  SMC
   
  Admin smcadmin
  Tabela 1: Odnośniki do stron producentów sprzętu bezprzewodowego, domyślne nazwy użytkownika i hasła do routerów
 
 • Upewnij się, że bezprzewodowa karta sieciowa działa z pełną przepustowością. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z zakładką Konfiguracja ustawień bezprzewodowej karty sieciowej w celu zapewnienia jej optymalnego działania.
   
 • Uruchom aplikację Dell SupportAssist Troubleshooting.
  1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Windows (SLN130634_en_US__42iC_Windows_Key_BD_v4), a następnie naciśnij klawisz q.
  2. W polu wyszukiwania wpisz supportassist.
  3. Dotknij lub kliknij SupportAssist (aplikacja komputerowa).
   UWAGA: Jeśli aplikacja SupportAssist nie jest wyświetlana na liście aplikacji, konieczne będzie jej pobranie na komputer, na którym wystąpił dany problem (jeśli to możliwe), lub na nośnik pamięci masowej USB na innym urządzeniu, które ma połączenie z Internetem. Więcej informacji na temat uzyskiwania i instalowania oprogramowania SupportAssist można znaleźć na stronie Oprogramowanie SupportAssist dla komputerów i tabletów. Konieczne może być wprowadzenie kodu serwisowego lub kod usług ekspresowych albo wybranie modelu komputera z listy.

  4. Dotknij karty Sprzęt (lub kliknij ją).
  5. Dotknij opcji Mam problemy z Internetem (lub kliknij ją).
  6. Dotknij żądanej drukarki (lub kliknij ją), aby ją podświetlić.
  7. Dotknij opcji Uruchom teraz (lub kliknij ją) i postępuj zgodnie z instrukcjami.
   
 • Zrealizuj procedurę diagnozowania problemów z kartą sieciową, która jest dostępna na witrynie pomocy technicznej firmy Dell.
  UWAGA:
  • Jeśli dane urządzenie nie ma łączności z siecią bezprzewodową, to w celu prawidłowego wykonania tej czynności jeden z portów sieci LAN znajdujących się z tyłu routera bezprzewodowego musi być połączony kablem sieciowym z portem sieci LAN w komputerze. Zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy firmy Dell Instrukcje i dokumentacje produktu firmy Dell, aby uzyskać instrukcję obsługi komputera, która pomoże określić położenie złącza RJ-45 lub portu USB-C w komputerze.
  • Może być konieczne pobranie i zainstalowanie niewielkiego programu. Postępuj zgodnie ze wskazówkami.

 • Przeczytaj jeden z następujących artykułów stosownie do przeglądarki WWW zainstalowanej na komputerze.

 

 1. Odłącz zasilanie modemu szerokopasmowego na co najmniej 3 minuty.
  UWAGA: Niektórzy dostawcy usług internetowych (ISP) zapewniają urządzenie łączące funkcje routera i modemu.

 2. Wyłącz wszystkie komputery podłączone do sieci.
   
 3. Odłącz zasilanie od routera bezprzewodowego.
   
 4. Sprawdź, czy modem szerokopasmowy jest połączony za pomocą kabla sieciowego z portem sieci Internet lub WAN routera bezprzewodowego.
   
 5. Upewnij się, że do modemu szerokopasmowego nie są podłączone żadne kable USB ani kable szeregowe.
   
 6. Podłącz zasilanie do modemu szerokopasmowego. Odczekaj co najmniej 2 minuty na zainicjowanie modemu szerokopasmowego.
  (Jeśli modem nie ustanowi połączenia internetowego, odłącz go. Odczekaj co najmniej 5 minut, a następnie ponownie podłącz modem).
   
 7. Podłącz zasilanie do routera bezprzewodowego. Odczekaj co najmniej 2 minuty na zainicjowanie routera.
   
 8. Włącz komputer i spróbuj uzyskać połączenie z Internetem.
  UWAGA: Jeśli nadal nie możesz połączyć się z Internetem, sprawdź, czy inne komputery są w stanie się połączyć lub podłącz komputer za pomocą kabla sieciowego bezpośrednio do routera (jeśli to możliwe). Gdy żaden inny komputer lub ten podłączony bezpośrednio do routera nie może połączyć się z Internetem, skontaktuj się z dostawcą usług internetowych (ISP) lub z producentem danego routera.
   
 9. Jeśli komputer nadal nie może połączyć się z Internetem, zapoznaj się z zakładką Rozwiązywanie braku dostępu do Internetu, a następnie przejdź do Kroku 3.

 

UWAGA: Informacje na temat sprawdzania, jaka bezprzewodowa karta sieciowa jest zainstalowana w danym komputerze znajdują się w artykule bazy wiedzy Dell, Jaka bezprzewodowa karta sieciowa jest zainstalowana w komputerze Dell,
Bezprzewodowe karty sieciowe firmy Intel:
 1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Windows (SLN130634_en_US__42iC_Windows_Key_BD_v4), a następnie naciśnij klawisz q.
   
 2. W polu Wyszukaj wpisz menedżer urządzeń.
   
 3. Dotknij lub kliknij opcję Menedżer urządzeń.
  (Gdy zostanie wyświetlone okno dialogowe Kontrola konta użytkownika, dotknij lub kliknij przycisk Kontynuuj).
   
 4. W oknie Menedżera urządzeń kliknij lub dotknij strzałkę znajdującą się obok opcji Karty sieciowe.
   
 5. Dwukrotnie kliknij ikonę lub dotknij ikony SLN130634_en_US__69planet_edited-1Intel WiFi, sieci bezprzewodowej lub Centrino.
   
 6. Dotknij lub kliknij kartę Zaawansowane.
  UWAGA: karta sieci bezprzewodowej może nie obsługiwać wszystkich poniższych opcji. Zmień tylko te dostępne.
   
 7. W oknie Właściwości: kliknij lub dotknij opcji Szerokość kanału 802.11n dla pasma 2,4 GHz i wybierz opcję Automatyczna z listy rozwijanej.
   
 8. W oknie Właściwości: kliknij lub dotknij opcji Szerokość kanału 802.11n dla pasma 5,2 GHz i wybierz opcję Automatyczna z listy rozwijanej.
   
 9. W oknie Właściwości: kliknij lub dotknij opcji Tryb 802.11n i wybierz opcję Włączony z listy rozwijanej.
   
 10. W oknie Właściwości: kliknij lub dotknij opcji Brak odporności na szerokie pasmo i wybierz opcję Wyłączony z listy rozwijanej.
   
 11. W oknie Właściwości: kliknij lub dotknij opcji Ekspansywność roamingu i wybierz wartość 1. Najniższa z menu rozwijanego.
  UWAGA: To ustawienie jest sugerowane dla domowych sieci bezprzewodowych. Jeśli sieć jest siecią biznesową, a Ty przenosisz się z miejsca na miejsce, włącz ustawienie 3. Średnia.
   
 12. W oknie Właściwości: kliknij lub dotknij opcji Ulepszenie przepływności Intel lub Wzmacniacz przepływności i wybierz opcję Wyłączone z listy rozwijanej.
  UWAGA: Jeśli w sieci bezprzewodowej znajduje się tylko jedno urządzenie lub pobierasz strumieniowo obraz wideo, możesz wyłączyć to ustawienie, ale karta sieciowa z włączoną funkcją nie zezwoli innym komputerom w sieci na równorzędny dostęp do sieci bezprzewodowej.
   
 13. W oknie Właściwości: kliknij lub dotknij opcji Moc transmisji i wybierz wartość 5. Największa z menu rozwijanego.
   
 14. W oknie Właściwości: kliknij lub dotknij opcji Tryb bezprzewodowy i wybierz najwyższą dostępną liczbę z listy rozwijanej.
   
 15. Kliknij przycisk OK.  
Bezprzewodowe karty sieciowe firmy Dell:
UWAGA: nie każda karta sieci bezprzewodowej ma opcje wymienione poniżej. Znajdź i zmień opcje dostępne poniżej.
 1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Windows (SLN130634_en_US__42iC_Windows_Key_BD_v4), a następnie naciśnij klawisz q.
   
 2. W polu Wyszukaj wpisz menedżer urządzeń.
   
 3. Dotknij lub kliknij opcję Menedżer urządzeń.
  (Gdy zostanie wyświetlone okno dialogowe Kontrola konta użytkownika, dotknij lub kliknij przycisk Kontynuuj).
   
 4. W oknie Menedżera urządzeń kliknij lub dotknij strzałkę znajdującą się obok opcji Karty sieciowe.
   
 5. Dotknij dwukrotnie lub kliknij dwukrotnie pozycję Dell Wireless WLAN Card.
   
 6. Dotknij lub kliknij kartę Zaawansowane.
   
 7. W oknie Właściwości kliknij, aby podświetlić pozycję AP Compatibility Mode (Tryb zgodności AP), a następnie w menu rozwijanym wybierz pod pozycją Value (Wartość) opcję Broader Compatibility (Większa zgodność).
   
 8. W oknie Właściwości kliknij, aby podświetlić pozycję Minimum Power Consumption (Minimalne zużycie energii), a następnie wybierz opcję Disabled (Wyłącz) w menu rozwijanym pozycji Value (Wartość).
   
 9. Dotknij lub kliknij. OK.

Aby rozwiązać ten problem, należy wykonać następujące czynności:

 1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Windows (SLN130634_en_US__42iC_Windows_Key_BD_v4), a następnie naciśnij klawisz q.
   
 2. W polu wyszukiwania wpisz tryb samolotowy.
   
 3. Dotknij lub kliknij opcję Tryb samolotowy.
  (Gdy zostanie wyświetlone okno dialogowe Kontrola konta użytkownika, dotknij lub kliknij przycisk Kontynuuj).
   
 4. W oknie Sieć dotknij lub kliknij ikonę wadliwego urządzenia, aby włączyć je ponownie.
   
UWAGA: Jeśli poniższe kroki nie pomogą w rozwiązaniu problemu, to może być on spowodowany uszkodzeniem systemu operacyjnego komputera. Aby dowiedzieć się, jak naprawić uszkodzenie, zapoznaj się z artykułami bazy wiedzy firmy Dell:

 

 

Nazwa sieci Wi-Fi (SSID) to nazwa rozgłaszana przez dany router bezprzewodowy (na podobnej zasadzie jak w przypadku stacji radiowej), która umożliwia odróżnienie go od innych routerów.

Fabrycznie nadana nazwa SSID routera bezprzewodowego powinna być zmieniona przez użytkownika podczas wstępnej konfiguracji przy użyciu płyty CD dołączonej do urządzenia; nazwa powinna zawierać od 1 do 32 znaków. Uwzględnia małe i wielkie litery, co oznacza, że korzystając z nazwy SSID, należy ją wpisać na każdym komputerze w identyczny sposób, w jaki została wpisana w routerze.

Nazwa nie może zawierać adresu, nazwiska lub czegokolwiek, co umożliwiłoby identyfikację użytkownika.

 

Klucz zabezpieczeń Wi-Fi (sieć) jest bardzo podobny do klucza do drzwi. Chroni Cię przed nieznanymi osobami w Twojej sieci bezprzewodowej.

Poniżej przedstawiono listę trzech rodzajów zabezpieczeń sieci bezprzewodowej dla użytkowników domowych i małych firm, wraz z ich zaletami w porównaniu z innymi.

Zaleca się, aby konfiguracja sieci bezprzewodowej miała najwyższy poziom bezpieczeństwa, wspólny dla urządzeń bezprzewodowych.

 • Szyfrowanie WEP (Wired Equivalent Privacy)
  Niski poziom ochrony

  WEP to jeden z pierwszych typów zabezpieczeń, jaki zaczął być stosowany. Każdy bezprzewodowy router do użytku domowego obsługuje standard WEP (również najnowsze modele), co umożliwia współpracę z każdą bezprzewodową kartą sieciową. Choć zabezpieczenie WEP jest lepsze niż brak zabezpieczeń, klucz szyfrowania danych w tym standardzie można załamać w ciągu zaledwie kilku minut.
 
 • Szyfrowanie WPA (Wi-Fi Protected Access)
  Średnia ochrona

  Szyfrowanie WPA zostało opracowane w celu zamknięcia lub w zabezpieczeniach szyfrowania WEP. Wykorzystuje ono kilka mechanizmów zapobiegających załamaniu klucza sieciowego, korzysta jednak z tej samej metody szyfrowania, co standard WEP.
 
 • Metoda WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2)
  Najwyższa ochrona

  Metoda WPA2 została wdrożone i zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa w zastosowaniach domowych i małych firmach. Opiera się na mechanizmach zabezpieczeń WPA, ale wykorzystuje bezpieczniejszą metodę szyfrowania.
   

 

WPA i WPA2

Standardy WPA i WPA2 wykorzystują kody złożone z cyfr i liter (a-z, A-Z, 0-9) o długości od 8 do 63 znaków. Klawisz może składać się z wielkich i małych liter, cyfr i znaków specjalnych (~!@#$%^&*()_+:;'"
Zaleca się stosowanie wszystkich trzech rodzajów znaków w kolejności losowej. Dzięki temu bardzo trudne dla kogokolwiek będzie odgadnięcie klucza.

WEP

Standard WEP ma dwie wersje (64-bitową i 128-bitową) w dwóch formatach: ASCII i szesnastkowym. Tworzony przez użytkownika klucz zawiera dodatkowy 24-bitowy nagłówek, więc w rzeczywistości długość klucza wynosi 40 lub 104 bity. To dlatego 64-bitowy klucz WEP określa się czasem mianem klucza 40-bitowego. Kod ASCII wykorzystuje cyfry i litery, których używamy na co dzień (litery: a-z, A-Z, cyfry: 0-9). Kod szesnastkowy jest również nazywany kodem maszynowym. Gdy komputer wykonuje program, otrzymuje polecenia w postaci liczb szesnastkowych. Kod szesnastkowy wykorzystuje cyfry od 0 do 9 oraz litery a–f.

Liczbę i typ znaków potrzebnych do utworzenia klucza WEP przedstawiono w (tabeli 1).

Długość klucza ASCII Szesnastkowy
64 bity 5 znaków z uwzględnieniem wielkości liter
(a–z, A–Z, 0–9)
10 znaków (0-9, a-f)
128 bitów 13 znaków z uwzględnieniem wielkości liter
(a–z, A–Z, 0–9)
26 znaków (0-9, a-f)
Tabela 1: Tworzenie klucza WEP

(W Internecie dostępne są darmowe generatory kluczy WEP i WPA).
UWAGA: Po utworzeniu klucza zabezpieczeń należy go zapisać i umieścić w bezpiecznym miejscu.

 

Najprostszym sposobem sprawdzenia nazwy sieci bezprzewodowej (SSID) jest ustawienie obok siebie routera bezprzewodowego i komputera (w odległości 1–3 metrów).

Wykonaj jedną z poniższych czynności, a następnie poniższe instrukcje:
 

 • Jeśli masz notebooka, ustaw go obok routera bezprzewodowego i wykonaj poniższe polecenia.
   
 • W przypadku komputera stacjonarnego, który nie jest połączony z siecią, może zajść konieczność przeniesienie routera bezprzewodowego w pobliże tego komputera (nie ma potrzeby przenoszenia ani wyłączania modemu szerokopasmowego, bo przy tych czynnościach dostęp internetowy jest niepotrzebny, ale inne komputery, które mogą być połączone z routerem bezprzewodowym, nie będą mogły w czasie ich trwania korzystać z Internetu). Upewnij się, że przeniesiony router jest włączony, i wykonaj poniższe polecenia.
  • Po znalezieniu nazwy sieci bezprzewodowej trzeba przenieść router bezprzewodowy z powrotem w jego pierwotne położenie i ponownie podłączyć go do modemu szerokopasmowego.
 • Posiadacze komputerów połączonych z routerem bezprzewodowym przy użyciu kabla mogą pobrać nazwę sieci bezpośrednio z tego routera. W tym celu należy wykonać instrukcje dostępne tutaj.

 1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Windows (SLN130634_en_US__42iC_Windows_Key_BD_v4), a następnie naciśnij klawisz c.
   
 2. Dotknij lub kliknij pozycję Ustawienia, a następnie wybierz opcję Dostępne lub WiFi.
   
 3. Zanotuj nazwę sieci bezprzewodowej o najmocniejszym sygnale — dokładnie tak, jak jest wyświetlana.
  • Siła sygnału odpowiada liczbie słupków. Poszukaj na liście pozycji oznaczonej pięcioma kreskami (znalezienie jej może wymagać przewinięcia w górę lub w dół; jeżeli oznaczona 5 kreskami sieć figuruje jako Sieć ukryta, kliknij tutaj w celu uzyskania instrukcji dotyczących pobierania nazwy sieci bezprzewodowej bezpośrednio z routera bezprzewodowego.
    

 

Routery bezprzewodowe 2Wire dostarczane przez firmę AT&T posiadają umieszczony na spodzie obudowy 10-cyfrowy klucz WEP podany w nawiasach (np. [ xxxxxxxxxx ]).
 
 • Zanotuj 10-cyfrowy klucz dokładnie tak, jak jest widoczny.

W celu prawidłowego wykonania tej czynności jeden z portów sieci LAN znajdujących się z tyłu routera bezprzewodowego musi być połączony kablem sieciowym z portem sieci LAN w komputerze.

UWAGA: Więcej informacji na temat umiejscowienia portu sieci LAN w danym komputerze znajduje się w Elektronicznym podręczniku użytkownika. Kliknij markę i model komputera oraz preferowany język. Kliknij opcję View (Wyświetl) obok pozycji Setup Guide (Instrukcja konfiguracji) lub User's Guide (Instrukcja użytkownika) i poszukaj sekcji poświęconej podłączaniu kabla sieciowego (Connecting the Network Cable).
 1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Windows (SLN130634_en_US__42iC_Windows_Key_BD_v4), a następnie naciśnij klawisz q.
   
 2. W polu wyszukiwania wpisz panel sterowania.
   
 3. Dotknij lub kliknij opcję Panel sterowania.
  (Gdy zostanie wyświetlone okno dialogowe Kontrola konta użytkownika, dotknij przycisku lub kliknij przycisk Kontynuuj).
   
 4. Korzystając z menu rozwijanego w prawym górnym rogu, obok napisu Wyświetl według:, wybierz opcję Kategoria.
   
 5. Kliknij opcję Wyświetl stan sieci i zadania w sekcji Sieć i Internet.
   
 6. Kliknij polecenie Połączenie lokalne po prawej stronie okna.
   
 7. Kliknij przycisk Szczegóły.
   
 8. Znajdź i zanotuj adres IP znajdujący się po prawej stronie pozycji Brama domyślna IPv4.
   
 9. Otwórz przeglądarkę internetową.
   
 10. W pasku adresu przeglądarki wpisz http://[Adres_IP_bramy_domyślnej], gdzie [Adres_IP_bramy_domyślnej] odpowiada adresowi IP bramy domyślnej IPv4 (pomiń nawiasy).
   
 11. Zaloguj się w routerze. Tabela 3 prezentuje nazwy użytkownika i hasła do najczęściej spotykanych routerów.

   

  Producent Nazwa użytkownika Hasło
  Linksys SLN130634_en_US__4iC_External_Link_BD_v1
   

  należy pozostawić puste
  admin
  D-Link SLN130634_en_US__4iC_External_Link_BD_v1
   

  admin
  należy pozostawić puste
  Netgear SLN130634_en_US__4iC_External_Link_BD_v1
   

  admin
  hasło
  2Wire SLN130634_en_US__4iC_External_Link_BD_v1
   

  Brak (możliwość zdefiniowania).
  Brak (możliwość zdefiniowania).
  Belkin SLN130634_en_US__4iC_External_Link_BD_v1
   

  None
  należy pozostawić puste
  Apple SLN130634_en_US__4iC_External_Link_BD_v1
   

  Należy użyć narzędzia AirPort
   
  SMC 
   

  Admin
  smcadmin
  Tabela 3: Nazwy użytkownika i hasła w najczęściej spotykanych routerach bezprzewodowych

  Producenci routerów bezprzewodowych najczęściej umieszczają klucz lub hasło sieci na stronie o nazwie Wireless security (zabezpieczenia łączności bezprzewodowej). Sposób dotarcia do tej strony może być różny (sprawdź w dokumentacji routera bezprzewodowego lub skontaktuj się z jego producentem — łącza podano w tabeli 3).

  Nie zapomnij bardzo dokładnie zapisać klucza sieci bezprzewodowej.

  Jeśli domyślna nazwa użytkownika i hasło nie działają, oznacza to, że albo ktoś zmienił ustawienia domyślne, albo dany model routera wymaga podania unikalnej nazwy użytkownika i hasła. Spytaj osoby, które mogły konfigurować router bezprzewodowy, o hasło i nazwę użytkownika. Sprawdź także w dokumentacji routera bezprzewodowego lub skontaktuj się z jego producentem (łącza podano w Tabeli 3). 
   
  UWAGA: Jeśli wszystkie próby zalogowania się do routera bezprzewodowego zawiodą, będzie konieczne przywrócenie ustawień domyślnych tego urządzenia (takich, jakie były bezpośrednio po rozpakowaniu routera). Aby dowiedzieć się, jak zresetować router bezprzewodowy, skorzystaj z jego dokumentacji lub skontaktuj się z jego producentem (łącza podano w Tabeli 3).

  Przed zresetowaniem routera bezprzewodowego zapamiętaj:
   
  • Jeśli korzystasz z Internetu za pośrednictwem łącza DSL (telefonicznego):
   • Skontaktuj się z usługodawcą internetowym (ISP) i poproś o podanie nazwy użytkownika i hasła, które pozwalają łączyć się z Internetem. Trzeba będzie wprowadzić te dane z powrotem do routera bezprzewodowego.
   • Do momentu ponownego wprowadzenia danych uzyskanych od ISP żaden inny komputer podłączony do Twojej sieci nie będzie mógł korzystać z Internetu.
   • Aby przywrócić dostęp do Internetu, po dokonaniu tej czynności należy ponownie skonfigurować router i komputery korzystające z sieci bezprzewodowej (aby dowiedzieć się, jak zmienić konfigurację routera, skorzystaj z jego dokumentacji lub skontaktuj się z jego producentem; łącza podano w tabeli 3).
  • Jeśli korzystasz z Internetu za pośrednictwem TV kablowej:
  • Komputery korzystające z sieci bezprzewodowej i podłączone do Twojego routera nie będą mogły korzystać z Internetu, dopóki nie zmienisz konfiguracji routera oraz tych komputerów (aby dowiedzieć się, jak zmienić konfigurację routera, skorzystaj z jego dokumentacji lub skontaktuj się z jego producentem; łącza podano w tabeli 3).

 

W celu prawidłowego wykonania tej czynności jeden z portów sieci LAN znajdujących się z tyłu routera bezprzewodowego musi być połączony kablem sieciowym z portem sieci LAN w komputerze.

Uwaga: aby uzyskać informacje na temat lokalizacji portu LAN w komputerze, przejdź do skróconej instrukcji obsługi, instrukcji konfiguracji lub podręcznika użytkownika i wyszukaj sekcję na temat podłączania kabla sieciowego. Więcej informacji na temat pobierania dokumentacji komputera znajduje się w artykule bazy wiedzy Dell: Instrukcje i dokumentacja do produktów Dell.
 1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Windows (SLN130634_en_US__42iC_Windows_Key_BD_v4), a następnie naciśnij klawisz q.
   
 2. W polu wyszukiwania wpisz panel sterowania.
   
 3. Dotknij lub kliknij opcję Panel sterowania.
  (Gdy zostanie wyświetlone okno dialogowe Kontrola konta użytkownika, dotknij przycisku lub kliknij przycisk Kontynuuj).
   
 4. Korzystając z menu rozwijanego w prawym górnym rogu, obok napisu Wyświetl według:, wybierz opcję Kategoria.
   
 5. Kliknij opcję Wyświetl stan sieci i zadania w sekcji Sieć i Internet.
   
 6. Kliknij polecenie Połączenie lokalne po prawej stronie okna.
   
 7. Kliknij przycisk Szczegóły.
   
 8. Znajdź i zanotuj adres IP znajdujący się po prawej stronie pozycji Brama domyślna IPv4.
   
 9. Otwórz przeglądarkę internetową.
   
 10. W pasku adresu przeglądarki wpisz http://[Adres_IP_bramy_domyślnej], gdzie [Adres_IP_bramy_domyślnej] odpowiada adresowi IP bramy domyślnej IPv4 (pomiń nawiasy).
   
 11. Zaloguj się w routerze. Tabela 2 prezentuje nazwy użytkownika i hasła do najczęściej spotykanych routerów.

   

  Producent Nazwa użytkownika Hasło
  Linksys SLN130634_en_US__4iC_External_Link_BD_v1
   

  należy pozostawić puste
  admin
  D-Link SLN130634_en_US__4iC_External_Link_BD_v1
   

  admin
  należy pozostawić puste
  Netgear SLN130634_en_US__4iC_External_Link_BD_v1
   

  admin
  hasło
  2Wire SLN130634_en_US__4iC_External_Link_BD_v1
   

  Brak (możliwość zdefiniowania).
  Brak (możliwość zdefiniowania).
  Belkin SLN130634_en_US__4iC_External_Link_BD_v1
   

  None
  należy pozostawić puste
  Apple SLN130634_en_US__4iC_External_Link_BD_v1
   

  Należy użyć narzędzia AirPort
   
  SMC 
   

  Admin
  smcadmin
  Tabela 2: nazwy użytkownika i hasła w najczęściej spotykanych routerach bezprzewodowych

  Producenci routerów bezprzewodowych najczęściej umieszczają nazwę sieci lub SSID na stronie o nazwie Wireless (łączność bezprzewodowa). Sposób dotarcia do tej strony może być różny (sprawdź w dokumentacji routera bezprzewodowego lub skontaktuj się z jego producentem — łącza podano w tabeli 2).

  Nie zapomnij bardzo dokładnie zanotować nazwy sieci bezprzewodowej.

  Jeśli domyślna nazwa użytkownika i hasło nie działają, oznacza to, że albo ktoś zmienił ustawienia domyślne, albo dany model routera wymaga podania unikalnej nazwy użytkownika i hasła. Spytaj osoby, które mogły konfigurować router bezprzewodowy, o hasło i nazwę użytkownika. Sprawdź także w dokumentacji routera bezprzewodowego lub skontaktuj się z jego producentem (łącza podano w Tabeli 2).
   
  UWAGA: Jeśli wszystkie próby zalogowania się do routera bezprzewodowego zawiodą, będzie konieczne przywrócenie ustawień domyślnych tego urządzenia (takich, jakie były bezpośrednio po rozpakowaniu routera). Aby dowiedzieć się, jak zresetować router bezprzewodowy, skorzystaj z jego dokumentacji lub skontaktuj się z jego producentem (łącza podano w Tabeli 2).

  Przed zresetowaniem routera bezprzewodowego zapamiętaj:
   
  • Jeśli korzystasz z Internetu za pośrednictwem łącza DSL (telefonicznego):
   • Skontaktuj się z usługodawcą internetowym (ISP) i poproś o podanie nazwy użytkownika i hasła, które pozwalają łączyć się z Internetem. Trzeba będzie wprowadzić te dane z powrotem do routera bezprzewodowego.
   • Do momentu ponownego wprowadzenia danych uzyskanych od ISP żaden inny komputer podłączony do Twojej sieci nie będzie mógł korzystać z Internetu.
   • Aby przywrócić dostęp do Internetu, po dokonaniu tej czynności należy ponownie skonfigurować router i komputery korzystające z sieci bezprzewodowej (aby dowiedzieć się, jak zmienić konfigurację routera, skorzystaj z jego dokumentacji lub skontaktuj się z jego producentem; łącza podano w Tabeli 2).
  • Jeśli korzystasz z Internetu za pośrednictwem TV kablowej:
  • Komputery korzystające z sieci bezprzewodowej i podłączone do Twojego routera nie będą mogły korzystać z Internetu, dopóki nie zmienisz konfiguracji routera oraz tych komputerów (aby dowiedzieć się, jak zmienić konfigurację routera, skorzystaj z jego dokumentacji lub skontaktuj się z jego producentem; łącza podano w Tabeli 2).

 

 

Zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy firmy Microsoft Grupa domowa od początku do końca, aby uzyskać informacje na temat tworzenia grupy domowej lub dołączenia do niej oraz tego, jak można udostępniać w niej pliki, zdjęcia, muzykę i inne materiały. SLN130634_en_US__4iC_External_Link_BD_v1

 

 1. W polu wyszukiwania wpisz grupa domowa.
   
 2. Dotknij lub kliknij Grupa domowa (Panel sterowania).
   
 3. Dotknij lub kliknij Uruchom narzędzie do rozwiązywania problemów w grupie domowej.
   
 4. Dotknij lub kliknij przycisk Dalej i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

 

W tych artykułach zawarto wskazówki, jak skonfigurować udostępnianie plików i drukarek.

W tych artykułach znajdują się informacje pomagające skonfigurować udostępnianie plików i drukarek między komputerami z różnymi wersjami systemu Windows.

Najnowsze sterowniki znajdują się w witrynie Sterowniki i pliki do pobrania firmy Dell.
Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy firmy Dell Pobieranie i instalowanie sterowników firmy Dell, ten artykuł zawiera informacje na temat pobierania sterowników bezprzewodowej karty sieciowej zainstalowanej w komputerze.

UWAGA:
 • Jeśli dane urządzenie nie ma łączności z siecią bezprzewodową i nie możesz pobrać sterownika, wykonaj jedną z poniższych czynności, aby pobrać sterownik:
  • Podłącz dane urządzenie do routera za pomocą kabla sieciowego (gdy jest to możliwe).
  • Skorzystaj z innego urządzenia, które jest połączone z siecią bezprzewodową, aby pobrać sterownik i użyj napędu USB, aby przenieść sterownik na dane urządzenie.
  • W przypadku tabletu można skorzystać z kabla USB dołączonego do tabletu i skopiować sterownik na tablet, a następnie na urządzenie, które nie jest połączone z internetem.
 • Sterowniki karty sieciowej znajdują się w kategorii Sieć.
 • Informacje na temat sprawdzania, która bezprzewodowa karta sieciowa jest zainstalowana w danym komputerze, znajdują się w artykule bazy wiedzy Dell Jaka bezprzewodowa karta sieciowa jest zainstalowana w komputerze Dell?.
 • Po aktualizacji sterownika karty sieci bezprzewodowej może być konieczne ponowne połączenie z siecią bezprzewodową. Aby uzyskać informacje na temat nawiązywania połączenia z siecią bezprzewodową, należy zapoznać się z sekcją Chcę połączyć mój komputer lub tablet z istniejącą siecią bezprzewodową.

Additional Information

SLN130634_en_US__104Networking  SLN130634_en_US__105WiFi Nasza strona pomocy technicznej poświęcona sieci i łączności bezprzewodowej zawiera dodatkowe informacje i zasoby.

Article Properties


Affected Product

G Series, Alienware, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Mobile Workstations

Last Published Date

23 Aug 2023

Version

9

Article Type

Solution