Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Włączanie wirtualnych obszarów roboczych na komputerze Dell w systemie operacyjnym Ubuntu.

Summary: Ten artykuł umożliwia włączenie narzędzia wirtualnych obszarów roboczych na komputerze Dell z systemem operacyjnym Ubuntu.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

 


Poniższy artykuł zawiera informacje na temat włączania obszarów roboczych na komputerze z systemem operacyjnym Ubuntu.


Spis treści:

 1. Wprowadzenie
 2. Rozwiązanie przy użyciu interfejsu GUI
 3. Rozwiązanie przy użyciu terminala
 4. Informacje dodatkowe:

 

Wprowadzenie

 

Ten artykuł przedstawia kilka sposobów włączania wirtualnych obszarów roboczych w systemie Ubuntu.

Po pierwsze, można tu znaleźć krótki opis wirtualnych obszarów roboczych i powodów, dla których warto je włączyć.

Wirtualne obszary robocze

Jest to nazwa narzędzia, z którego system Ubuntu korzysta od wielu lat. Choć obszary robocze Ubuntu nie są już automatycznie włączone, wciąż wchodzą w skład każdej instalacji pulpitu Ubuntu.

Narzędzie to umożliwia jednoczesne otwarcie wielu wersji pulpitu. Na jednym pulpicie mogą być otwarte wszystkie aplikacje dla bieżącego projektu, na drugim pulpicie aplikacje do odtwarzania muzyki lub filmów, a na kolejnym jeszcze inne aplikacje. Obsługa pulpitów odbywa się przy użyciu skrótów klawiaturowych i są one wygodnym sposobem organizacji pracy na komputerze.

Podobna funkcja została niedawno dodana do najnowszego systemu operacyjnego Windows 10.

Ustawienie domyślne po włączeniu to 4 okna ułożone w trójwymiarową kostkę. W razie potrzeby można zwiększyć tę liczbę.

SLN299511_pl__1icon Uwaga:

Naciśnięcie klawiszy Super+S spowoduje wyświetlenie zawartości wszystkich obszarów roboczych na jednym ekranie.

Naciśnięcie klawiszy Ctrl+Alt+strzałka spowoduje zmianę okien obszaru roboczego w kierunku strzałki.

Naciśnięcie klawiszy Shift+Ctrl+Alt+strzałka spowoduje przełączenie bieżącego okna na żądany obszar roboczy.

Klawisz Super jest znany także jako klawisz Windows (klawisz Win).


Powrót do góry


Resolution

 

Rozwiązanie przy użyciu interfejsu GUI

 

W przypadku używania okien GUI do włączania tej funkcji należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:

 1. Kliknij Dash i zacznij pisać Appearance.

 2. Gdy ikona Appearance pojawi się na ekranie, kliknij ją dwukrotnie.

 3. Zmień kartę z Look na Behaviour .

 4. Znajdź pole wyboru z oznaczeniem Enable Workspaces.

 5. Zaznacz pole wyboru.


Powrót do góry


 

Rozwiązanie przy użyciu terminala

 

W przypadku używania okien terminala do włączania tej funkcji należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:

 1. Otwórz okno terminala skrótem klawiaturowym Ctrl+Alt+T.

 2. Wykonaj następujące dwa polecenia, aby włączyć obszary robocze i ustawić standardową konfigurację kostki:

gsettings set org.compiz.core:/org/copmiz/profiles/unity/plugins/core/ hsize 2

gsettings set org.compiz.core:/org/copmiz/profiles/unity/plugins/core/ vsize 2

 
SLN299511_pl__2icon Uwaga: można zwiększyć liczbę stron obszaru roboczego poprzez zwiększenie parametrów hsize i vsize z 2. Efektem zwiększenia do 3 byłby układ 3 na 3.


Powrót do góry


 

Informacje dodatkowe:

 

SLN299511_pl__2icon Uwaga:

wsparcie dla oprogramowania zapewnia firma Canonical za pośrednictwem poniższych kanałów:

Wsparcie techniczne zapewnia firma Dell:


Powrót do góry


Article Properties


Affected Product

Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Fixed Workstations

Last Published Date

21 Feb 2021

Version

3

Article Type

Solution