Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Feilmeldingen «Installasjonsprogrammet kan ikke konfigurere Windows til å kjøre på maskinvaren til denne datamaskinen» under installering av Windows 7 eller Windows 10

Summary: Løse feilen «Installasjonsprogrammet kan ikke konfigurere Windows til å kjøre på maskinvaren til denne datamaskinen», som kan vises under installeringen av Windows 7 eller Windows 10. ...

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

Følg fremgangsmåten i denne artikkelen for å løse feilen «Installasjonsprogrammet kan ikke konfigurere Windows til å kjøre på maskinvaren til denne datamaskinen», som kan vises under installeringen av Windows 7 eller Windows 10.


Cause

Windows-installasjonsfeil under installasjon av Windows 7 eller Windows 10

Når du utfører en fullstendig installering eller installerer Windows 7 eller Windows 10 på nytt, kan du få feilmeldingen «Installasjonsprogrammet kan ikke konfigurere Windows til å kjøre på maskinvaren til denne datamaskinen» rett etter eller under «Fullfører installasjonen»-fasen i prosessen. Installasjonsprosessen fortsetter ikke etter at feilen har oppstått. Hvis du starter datamaskinen på nytt, kommer installasjonsprosessen tilbake til den samme feilen uten videre fremdrift.


Resolution

Kjør msoobe.exe manuelt for å fullføre installasjonen

En mulig løsning på dette problemet er å manuelt kjøre msoobe. exe-programmet (som sikrer at Microsoft Windows-versjonen er aktivert og registrert på riktig måte), slik at installasjonen kan full føres. Følg fremgangsmåten nedenfor for å kjøre msoobe.exe-programmet manuelt:

Windows 7

 1. Trykk på Shift + F10 for å åpne en lede tekst (eller skriv inn cmd i Windows søke feltet, og velg lede tekst fra menyen søke resultater).
 2. Skriv inn cd \, og trykk på Enter.
 3. Skriv inn CD x: \windows\system32\oobe (med x som stasjons bokstaven der Windows er installert, for eksempel C:\windows\system32\oobe), og trykk på ENTER.
 4. Skriv inn msoobe, og trykk på Enter. Installasjonsprosessen skal nå fortsette automatisk.
 5. Fjern installasjonsmediet, og systemet fullfører installasjonen og starter opp i Windows.

Windows 10:

 1. Når du er på skjermen der feilen oppstår, trykker du på Skift+F10 for å få frem ledeteksten.
 2. Skriv inn CD x: \windows\system32\oobe (med x som stasjons bokstaven der Windows er installert, for eksempel C:\windows\system32\oobe), og trykk på Enter.
 3. Skriv inn msoobe, og trykk på Enter.
 4. Det kan hende at du blir bedt om å opprette et kontonavn og et passord, og angi klokkeslett og dato. Klikk på Fullfør når du er ferdig.
  MERK: MERK: Hvis dette er en utsalgsversjon av Windows 10, kan du også bli bedt om å angi en produktnøkkel for Windows 10. Skriv inn produktnøkkelen, og klikk på Fullfør.
 5. Installasjonsprosessen skal nå fullføres, og datamaskinen starter opp i Windows.

Hvis du fremdeles får denne feil meldingen etter at du har forsøkt trinnene ovenfor, eller hvis du ikke er ferdig med trinnene, kan du ta kontakt med Dell teknisk kunde støtte på følgende lenke for å få hjelp. Kontakt Dells tekniske kundestøtte.


Article Properties


Last Published Date

08 Jul 2021

Version

4

Article Type

Solution