Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Błąd podczas instalacji systemu Windows 7 lub Windows 10 „Narzędzie konfiguracji systemu Windows nie było w stanie skonfigurować go do uruchomienia w bieżącej konfiguracji sprzętowej”

Summary: Usuwanie błędu „Narzędzie konfiguracji systemu Windows nie było w stanie skonfigurować go do uruchomienia w bieżącej konfiguracji sprzętowej”, który może pojawić się podczas instalacji systemu Windows 7 lub Windows 10. ...

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w tym artykule, aby usunąć błąd „Narzędzie konfiguracji systemu Windows nie było w stanie skonfigurować go do uruchomienia w bieżącej konfiguracji sprzętowej”, który może pojawić się podczas instalacji systemu Windows 7 lub Windows 10.


Cause

Błąd konfiguracji systemu Windows podczas instalacji systemu Windows 7 lub Windows 10

Podczas pełnej instalacji lub ponownej instalacji systemu Windows 7 lub Windows 10 może wystąpić błąd „Narzędzie konfiguracji systemu Windows nie było w stanie skonfigurować go do uruchomienia w bieżącej konfiguracji sprzętowej” bezpośrednio po lub podczas etapu „Kończenie instalacji”. Proces instalacji nie będzie kontynuowany po wystąpieniu tego błędu. W przypadku ponownego uruchomienia komputera, proces instalacji zatrzyma się na tym samym błędzie bez dalszego postępu.


Resolution

Uruchom ręcznie program msoobe.exe, aby zakończyć instalację

Możliwe rozwiązanie tego problemu polega na ręcznym uruchomieniu programu Msoobe. exe (w celu zagwarantowania, że wersja Microsoft Windows jest włączona i poprawnie zarejestrowana), aby umożliwić ukończenie instalacji. Wykonaj następujące czynności, aby ręcznie uruchomić program msoobe.exe:

Windows 7:

 1. Na ekranie błędu naciśnij klawisze SHIFT + F10 , aby otworzyć wiersz poleceń (lub wpisz cmd na pasku wyszukiwania Windows, a następnie wybierz pozycję wiersz poleceń z menu wyników wyszukiwania).
 2. Wpisz polecenie cd \ i naciśnij klawisz Enter.
 3. Wpisz CD x: \Windows\System32\Oobe (z literą dysku , na którym zainstalowano Windows, np. c:\Windows\System32\Oobe) i naciśnij klawisz ENTER.
 4. Wpisz polecenie msoobe i naciśnij klawisz Enter. Proces instalacji powinien być automatycznie kontynuowany.
 5. Usuń wszystkie nośniki instalacyjne, system powinien zakończyć instalację i uruchomić system Windows.

Windows 10:

 1. Na ekranie, na którym został wyświetlony błąd, naciśnij kombinację klawiszy Shift+F10, aby wywołać wiersz poleceń.
 2. Wpisz CD x: \Windows\System32\Oobe (z literą dysku , na którym zainstalowano Windows), na przykład c:\Windows\System32\Oobe) i naciśnij przycisk.
 3. Wpisz polecenie msoobe i naciśnij klawisz Enter.
 4. Użytkownik może następnie zostać poproszony o utworzenie nazwy konta i hasła i ustawienie prawidłowej daty i godziny. Kliknij przycisk Zakończ po zakończeniu instalacji.
  UWAGA: UWAGA: w przypadku detalicznej wersji systemu Windows 10 użytkownik może także zostać poproszony o wprowadzenie klucza produktu dla systemu Windows 10. Wprowadź klucz produktu i kliknij opcję Zakończ.
 5. Proces instalacji powinien zakończyć się i komputer powinien uruchomić system Windows.

Jeśli problem nadal występuje po wykonaniu powyższych czynności lub jeśli nie można wykonać czynności, należy skontaktować się z Dell pomocą techniczną na poniższym łączu, aby uzyskać dalszą pomoc: Skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Dell.


Article Properties


Last Published Date

08 Jul 2021

Version

4

Article Type

Solution