Instalowanie systemu operacyjnego Ubuntu na komputerze Dell OptiPlex z macierzą RAID

Summary: Ten artykuł zawiera przewodnik dotyczący instalowania systemu operacyjnego Ubuntu 16.04 na komputerach stacjonarnych Dell OptiPlex, które używają konfiguracji Intel Matrix RAID.

Article Content


Symptoms

 


W tym artykule zamieszczono informacje na temat systemu operacyjnego Ubuntu 16.04 i komputerów Dell OptiPlex z konfiguracją macierzy Intel Matrix RAID.


Spis treści:

 1. Wprowadzenie
 2. Instalowanie systemu operacyjnego Ubuntu na dysku VHD (RAID 1 lub 0)
 3. Odbudowywanie macierzy RAID z zainstalowanym systemem operacyjnym Ubuntu
 4. Brak opcji rozszerzonego wyświetlacza w systemie Ubuntu z zainstalowaną macierzą RAID

 

Wprowadzenie

 

System Ubuntu 16.04 i rodzaj macierzy RAID używany w komputerach stacjonarnych OptiPlex nie jest naturalnym dopasowaniem. Komputer OptiPlex korzysta z oprogramowania firmy Intel w celu zapewnienia obsługi macierzy RAID 1 lub 0. System operacyjny Ubuntu nie jest domyślnie skonfigurowany do rozpoznawania tego rodzaju macierzy RAID. Wiele pośrednich problemów wynika z tego oryginalnego problemu. Podczas gdy użytkownik może dokonać aktualizacji do najnowszej wersji LTS, seria komputerów stacjonarnych OptiPlex została certyfikowana do obsługi wersji od 12.04 do 16.04. Poniżej zamieszczono informacje i łącza do obejścia tego problemu oraz różne kroki instalacji w celu obejścia tego problemu z macierzą RAID.

SLN299297_pl__1icon Uwaga: Czy problemy nadal występują? Możesz spróbować dotrzeć do ekspertów na jednym z forów wymienionych na dole artykułu. Społeczność systemu Linux jest najlepszym zasobem, z którego można korzystać podczas rozwiązywania problemów z oprogramowaniem. Firma Dell obsługuje tylko te systemy Ubuntu, które są oryginalnie zainstalowane na komputerze. Informacje te są podane w celu poszerzenia wiedzy użytkownika i można z nich korzystać według własnego uznania.


Powrót do góry


Resolution

 

Instalowanie systemu operacyjnego Ubuntu na dysku VHD (RAID 1 lub 0)

 

Nie można zainstalować systemu operacyjnego Ubuntu na dysku VHD (RAID 1 lub 0) z domyślnym ustawieniem tabeli partycji używanym przez Ubuntu. W przypadku dostosowania konfiguracji RAID w ramach programu Intel Matrix Manager (naciśnięcie funkcji Ctrl + I przed rozpoczęciem rozruchu), a następnie uruchomienie komputera z nośnika Ubuntu LIVE Media i uruchomienie instalacji. W następnym kroku wyświetli się komunikat o błędzie Ubuntu cannot be installed on this partition.

Zamiast tego należy skonfigurować partycje RAID za pomocą interfejsu Intel Matrix Controller, a następnie wykonać dalsze instrukcje.

Zacznij od skonfigurowania RAID z oprogramowaniem. Przejdź do artykułu firmy Canonical, do którego łącze znajduje się poniżej, i postępuj zgodnie z instrukcjami na początku artykułu aż do sekcji Bootloader:

Aby obejść ten problem, należy zmienić ustawienie domyślne na /dev/mapper/xxxxxxxx_Volume1 i ręcznie skonfigurować partycje wymiany, rozruchowe i EXT4. Zapoznaj się z poniższym artykułem, aby uzyskać informację na temat zmiany tego ustawienia:

Aby uzyskać więcej informacji na temat niestandardowych instalacji systemu operacyjnego Ubuntu, należy zapoznać się z poniższymi przewodnikami:

SLN299297_pl__3icon Uwaga: jeśli instalacja została zakończona i istnieją jakiekolwiek problemy, najłatwiejszym i najszybszym rozwiązaniem jest ponowne uruchomienie instalacji.


Powrót do góry


 

Odbudowywanie macierzy RAID z zainstalowanym systemem operacyjnym Ubuntu

 

Wcześniej system nie mógł odbudować macierzy RAID1, ponieważ platforma nie obsługiwała dysków VHD. W przypadku wymiany jednego z dwóch dysków twardych system pozostanie w stanie odbudowywania. W przypadku resetowania nowego dysku twardego w interfejsie kontrolera RAID przez naciśnięcie funkcji CTRL + I przed uruchomieniem systemu. Co zmusza do odbudowywania, ten krok nie działa. Wolumin RAID1 pozostaje w stanie odbudowywania.

SLN299297_pl__3icon Uwaga: piszę tu o macierzy RAID 1, ponieważ odzyskiwanie może się odbyć tylko z konfiguracji lustrzanej. Macierz RAID 0 jest szybsza, ale nie jest odporna na uszkodzenia.

Jeśli jednak zastosowano prawidłowe metody instalacji (zalecane w Sekcji 2) systemu Ubuntu z najnowszym systemem BIOS, możemy zalecić wykonanie następujących czynności, aby rozwiązać lub przetestować ten konkretny problem:

 1. W celu odtworzenia uszkodzenia można wyjąć dysk twardy z macierzy i uruchomić ponownie komputer.

 2. Przede wszystkim należy sprawdzić, czy system jest uruchamiany w trybie obniżonej sprawności.

 3. Jeśli w trybie obniżonej sprawności jest aktywny tylko jeden dysk twardy w grupie RAID 1 (najczęściej md0). Kiedy sdX jest nieaktywnym dyskiem twardym, następujące polecenie w Terminalu (CTRL + ALT + T) może usunąć go z grupy macierzy RAID1:

  sudo mdadm --zero-superblock /dev/sdX

   

 4. Jeśli uruchomi się prawidłowo, dodaj z powrotem dysk twardy i pozwól, aby system operacyjny przeprowadził ponowną synchronizację zawartości macierzy RAID.

 5. Aby ponownie zsynchronizować zawartość z aktywnego dysku twardego i odzyskać grupę, można uruchomić następujące polecenie w Terminalu (CTRL + ALT + T):

  sudo mdadm --manage /dev/md0 --ass /dev/sdX

   

 6. Aby sprawdzić stan macierzy RAID, uruchom to polecenie Terminala (CTRL + ALT + T):

  cat /proc/mdstat

   


Powrót do góry


 

Brak opcji rozszerzonego wyświetlacza w systemie Ubuntu z zainstalowaną macierzą RAID

 

Niektóre osoby korzystające z wersji 12.04 mogą widzieć tylko tryb klonowania.

Zalecanym sposobem rozwiązania tego problemu jest zmiana zintegrowanej karty graficznej na dodatkową kartę graficzną PCI lub aktualizacja systemu Ubuntu LTS do wersji 14.04 lub 16.04.

Poniżej przedstawiono niektóre artykuły, które zawierają dokładniejsze informacje na temat obrazu w systemie operacyjnym Ubuntu:


Powrót do góry


 

Informacje dodatkowe:

 

SLN299297_pl__3icon Uwaga:
Pomoc techniczna w zakresie oprogramowania firmy Canonical jest dostępna za pośrednictwem poniższych kanałów:
Pomoc techniczną zapewnia firma Dell:


Powrót do góry


Article Properties


Affected Product

OptiPlex 9020

Last Published Date

21 Feb 2021

Version

4

Article Type

Solution

Rate This Article


Accurate
Useful
Easy to Understand
Was this article helpful?

0/3000 characters