Så här installerar du operativsystemet Ubuntu på en Dell OptiPlex-dator med RAID

Summary: Den här artikeln är en manual i hur du installerar operativsystemet Ubuntu 16.04 på Dells stationära OptiPlex-datorer med Intel Matrix RAID-konfiguration.

Article Content


Symptoms

 


Den här artikeln innehåller information om operativsystemet Ubuntu 16.04 och Dells stationära OptiPlex-datorer med Intel Matrix RAID-konfiguration.


Innehållsförteckning:

 1. Inledning
 2. Installera Ubuntu på en VHD (RAID 1 eller 0)
 3. Återskapa RAID med Ubuntu installerat
 4. Alternativ för utökad skärm saknas i RAID med Ubuntu installerat

 

Inledning

 

Ubuntu 16.04 och den typ av RAID som används på våra stationära OptiPlex-datorer är inte en naturlig kombination. OptiPlex använder programvara från Intel för att tillhandahålla en version av RAID 1 eller 0. Ubuntu är som standard inte konfigurerat för att identifiera den här typen av RAID. Olika problem uppstår på grund av det här ursprungsproblemet. Även om du kan uppgradera till den senaste LTS-versionen har OptiPlex-serien med stationära datorer certifierats för användning med version 12.04 till 16.04. Nedan finns information och länkar till lösningar och olika installationssteg som tar dig runt det här RAID-problemet.

SLN299297_sv__1icon Obs! Har du fortfarande problem? Du kan kontakta experterna på något av de forum som anges längst ned i artikeln. Linux-communityn är din bästa resurs för de vanliga programvaruproblemen. Dell har endast stöd för Ubuntu som är installerat på datorn. Den här informationen tillhandahålls för att du ska känna till den, men används efter eget gottfinnande.


Överst på sidan


Resolution

 

Installera Ubuntu på en VHD (RAID 1 eller 0)

 

Ubuntu kan inte installeras på en VHD (RAID 1 eller 0) med standardinställningen i partitionstabellen som används av Ubuntu. När du konfigurerar en RAID-konfiguration under Intel Matrix Manager (genom att trycka på CTRL+I innan du startar datorn) och sedan startar datorn från Ubuntu LIVE-mediet och startar installationen. Ett fel visas i nästa steg Ubuntu cannot be installed on this partition.

Istället måste du installera RAID-partitionerna med hjälp av Intel Matrix Controller-gränssnittet och sedan fortsätta med resten av instruktionerna nedan.

Börja med att konfigurera din programvaru-RAID. Gå till Canonical-artikeln som finns länkad nedan och följ instruktionerna från början av artikeln fram till avsnittet Bootloader:

För att lösa det här problemet måste du ändra standardinställningen till /dev/mapper/xxxxxxxx_Volume1 och ställa in partitionerna swap, Boot och EXT4 manuellt. Titta i artikeln nedan om hur du ändrar den här inställningen:

Läs manualerna nedan om du vill ha mer information om anpassade Ubuntu-installationer:

SLN299297_sv__3icon Obs! Om du har slutfört installationen och det finns några problem är den enklaste och snabbaste lösningen att köra installationen igen.


Överst på sidan


 

Återskapa RAID med Ubuntu installerat

 

Tidigare kunde inte systemet återskapa RAID1 eftersom plattformen inte har stöd för VHD. Om du har bytt ut en av de två hårddiskarna står systemet kvar på återskapningsstatus. Om du återställer den nya hårddisken i RAID-styrenhetens gränssnitt genom att trycka på funktionen CTRL+I innan systemet startas. Detta tvingar fram återskapandet. Det fungerar inte. RAID1-volymen står kvar på status återskapande.

SLN299297_sv__3icon Obs!: Jag säger RAID1, eftersom du bara kan återskapa från en speglad konfiguration. RAID0 är snabbare eftersom det är stripat, men har ingen kapacitet för feltolerans.

Men om vi säger att du har använt de korrekta metoderna för att installera (enligt rekommendationerna i avsnitt 2). Ubuntu med den senaste versionen av BIOS. Då rekommenderar vi följande steg för att lösa eller testa just det här problemet:

 1. För att återskapa ett fel kan vi ta bort en hårddisk från disksystemet och starta om datorn.

 2. Det första som ska kontrolleras är att systemet startar i degraderat läge.

 3. I degraderat läge är bara en hårddisk aktiv i RAID1-gruppen (oftast md0). När sdX är den inaktiva hårddisken kan följande kommando i terminalen (CTRL+ALT+T) ta bort den från RAID1-gruppen:

  sudo mdadm --zero-superblock /dev/sdX

   

 4. Om det startar som det ska lägger du tillbaka hårddisken och låter operativsystemet synkronisera om RAID-innehållet.

 5. Om du vill synkronisera om innehållet från den aktiva hårddisken och återskapa gruppen kan du köra följande kommando i terminalen (CTRL+ALT+T):

  sudo mdadm --manage /dev/md0 --ass /dev/sdX

   

 6. För att kontrollera RAID-status kör du det här terminalkommandot (CTRL+ALT+T):

  cat /proc/mdstat

   


Överst på sidan


 

Alternativ för utökad skärm saknas i RAID med Ubuntu installerat

 

Vissa personer som använder 12.04 kan bara se kloningsläget.

Det kan lösas genom ett byte från integral grafik till ett tillagt PCI-grafikkort eller genom en uppgradering till Ubuntu LTS-version 14.04 eller 16.04.

Här är några artiklar som går in på Ubuntu Video mer i detalj:


Överst på sidan


 

Ytterligare information:

 

SLN299297_sv__3icon Obs!
Programvarusupport för Canonical tillhandahålls via följande metoder:
Teknisk support tillhandahålls av Dell:


Överst på sidan


Article Properties


Affected Product

OptiPlex 9020

Last Published Date

21 Feb 2021

Version

4

Article Type

Solution

Rate This Article


Accurate
Useful
Easy to Understand
Was this article helpful?

0/3000 characters