Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Diagnostiikka ja akun merkkivalot (Dell Latitude -kannettavat ja -tabletit)

Summary: Tämä artikkeli sisältää tietoja Dell Latitude -kannettavien ja -tablettien diagnostiikkaosoittimista ja akun merkkivaloista.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Instructions

Tässä artikkelissa on tietoa Dell-kannettavien ja -tablettien diagnostiikkamerkkivalokoodeista. Saat tietoja yleisistä vianmääritystoimista, hyödyllisiä linkkejä akkuun, verkkolaitteeseen ja muihin vianmääritysoppaisiin, jotka auttavat ratkaisemaan akkuun ja verkkolaitteeseen liittyviä ongelmia.


Dell-kannettavissa on erilaisia sisäänrakennettujen visuaalisten merkkivalojen ja äänten (äänimerkkikoodi) diagnostiikkaosoittimia, joiden avulla voidaan tunnistaa viallisten laitteisto-osien oireita. Useimmat näistä oireista liittyvät käynnistymisvirheisiin, POST (Power on self-test) -testiin, näyttöongelmaan tai käyttöjärjestelmän käynnistymisongelmaan. Lisätietoja tällaisten ongelmien vianmäärityksestä on Dellin tietämyskannan artikkelissa Ratkaise ei virtaa-, ei POST-testiä-, ei käynnistystä- tai ei kuvaa -ongelmia.

Katso tietokoneen mallitiedot valitsemalla alta osa, joka koskee tietokoneen mallia.

Huomautus: Joissakin kannettavissa on käytössä sarja äänimerkkikoodeja, jotka ilmaisevat mahdollisen laitteisto-osan vian. Katso lisätietoja näiden koodien käyttämisestä tietokoneen vianmääritykseen Dell Latitude -osan äänimerkkikoodien taulukosta.

Akun tila:
Kuva 1: Akun tila:

Virta- tai akkuvalo – palaa valkoisena tai oranssina merkkinä virtatilasta ja akun varauksesta. Lisätietoja on alla olevissa taulukoissa.

Merkkivalojen kuvaus
1
Virran merkkivalo
2
Kiintolevyn merkkivalo
3
Akun tilan merkkivalo
4
Wi-Fi-merkkivalo
Akkuvalon tila
Akun tila Merkkivalon toiminta Seuraavat vaiheet

Kannettavaan tietokoneeseen on kytketty verkkolaite, jota ei tueta tai joka ei ole Dellin valmistama.

Vuorotellen vilkkuva oranssi ja valkoinen merkkivalo

 1. Irrota verkkolaite ja liitä se uudelleen.
 2. Kokeile varmasti toimivaa verkkolaitetta. Jos varmasti toimiva verkkolaite toimii, kysy Dellin teknisestä tuesta lisätietoja muuntajan vaihtamisesta.

Tilapäinen akkuvirhe käytettäessä nykyistä verkkolaitetta

Vuorotellen vilkkuva oranssi merkkivalo ja tasaisesti palava valkoinen merkkivalo

 1. Katkaise tietokoneesta virta.
 2. Irrota verkkolaite.
 3. Aseta akku uudelleen. Jos kannettavassa on irrotettava akku, siirry seuraavaan vaiheeseen.
 4. Kokeile toisen samanlaisen Dell-kannettavan varmasti toimivaa akkua (jos saatavilla). Jos varmasti toimiva akku toimii, kysy Dellin teknisestä tuesta lisätietoja akun vaihtamisesta.
 5. Katso Dellin tietämyskannan artikkelia Dell-kannettavan akkuongelmien vianmääritys akun vianmääritystä varten.
Lisätietoja akun takuutuesta on Dellin tietämyskannan artikkelissa Dellin kannettavien tietokoneiden akun takuutuki.

Vakava akkuvirhe käytettäessä nykyistä verkkolaitetta

Jatkuvasti vilkkuva oranssi merkkivalo

 1. Katkaise tietokoneesta virta.
 2. Irrota verkkolaite.
 3. Aseta akku uudelleen. Jos kannettavassa on irrotettava akku, siirry seuraavaan vaiheeseen.
 4. Kokeile toisen samanlaisen Dell-kannettavan varmasti toimivaa akkua (jos saatavilla). Jos varmasti toimiva akku toimii, kysy Dellin teknisestä tuesta lisätietoja akun vaihtamisesta.
 5. Katso Dellin tietämyskannan artikkelia Dell-kannettavan akkuongelmien vianmääritys akun vianmääritystä varten.
Lisätietoja akun takuutuesta on Dellin tietämyskannan artikkelissa Dellin kannettavien tietokoneiden akun takuutuki.

Akku täydessä lataustilassa käytettäessä verkkolaitetta

Merkkivalo ei pala

Muita toimenpiteitä ei tarvita.

Akku lataustilassa käytettäessä verkkolaitetta

Valkoinen valo palaa

Muita toimenpiteitä ei tarvita.

 

Huomautus: Lisätietoja kannettavan akun vianmäärityksestä on Dellin tietämyskannan artikkelissa Dell-kannettavan akun vianmääritys.

Jos kannettava on kytketty sähköpistorasiaan, virta- tai akkuvalo toimii seuraavasti. Tarkempia tietoja Dell-kannettavasta löydät Käyttöoppaasta.

Virrankäyttötila Latauksen tila Merkkivalon toiminta

Palaa

Mikä tahansa arvo (0–100 %)

Palaa valkoisena

Valmiustila

Mikä tahansa arvo (0–100 %)

Hitaasti vilkkuva valkoinen valo.

Ei käynnissä, lepotilassa

>90 % virtaa jäljellä

Ei pala

Ei käynnissä, lepotilassa

= 90 % virtaa jäljellä

Palaa valkoisena

Jos kannettava toimii akulla, virta- tai akkuvalo toimii seuraavasti. Tarkempia tietoja Dell-kannettavasta löydät Käyttöoppaasta.

Virrankäyttötila Jäljellä oleva akkuvirta Merkkivalon toiminta

Palaa

= 10 % virtaa jäljellä

Palaa valkoisena

Palaa

<10 % virtaa jäljellä

Palaa oranssina

Valmiustila

= 10 % virtaa jäljellä

Hitaasti vilkkuva valkoinen valo.

Valmiustila

<10 % virtaa jäljellä

Palaa oranssina

Ei käynnissä, lepotilassa

Mikä tahansa arvo (0–100 %)

Ei pala

Parhaillaan toimitettavat mallit:

Tietokoneen etupuolella oikeassa reunassa on kolme merkkivaloa, kuten kuvassa:

Diagnostiikkamerkkivalo
Kuva 2: Diagnostiikkamerkkivalo

Näiden kannettavien akun merkkivalot osoittavat viallisia laitteisto-osia vilkkumalla oranssissa tai valkoisessa kuviossa. Katso seuraavasta taulukosta, mitä kukin merkkivalon välähdyssarja tarkoittaa.

Huomautus: Merkkivalon välähdyssarjasarakkeen ensimmäinen numero tarkoittaa oranssien välähdysten määrää ja toinen numero tarkoittaa valkoisten välähdysten määrää.
Esimerkki: Ei muistia tai RAM-muistia havaittu -virheen sarja on (2,3): Akun merkkivalo vilkkuu kaksi kertaa keltaisena ja sitten kolmesti valkoisena.
Akun merkkivalo lakkaa vilkkumasta 1,5 sekunnille oranssien ja valkoisten välähdysten välissä, ja järjestys toistuu 3 sekunnin tauon jälkeen.

Seuraava taulukko sisältää oranssin ja valkoisen merkkivalon vilkuntakuviot ja mahdolliset vianmääritysratkaisut:

Merkkivalon välähdyssarja Vian kuvaus Viat
2,1 Suoritin Mahdollinen keskusyksikön vika
2,2 Emolevy: BIOS Emolevy (kattaa BIOSin vioittumisen tai ROM-virheen)
2,3 Muisti Ei muistia tai RAM-muistia ei tunnistettu
2,4 Muisti Muisti- tai RAM-virhe
2,5 Muisti Virheellinen muisti asennettu
2,6 Emolevy: piirisarja Emolevyn tai piirisarjan virhe
2,7 LCD LCD-vika
3,1 RTC-virtavika CMOS-pariston vika
3,2 PCI tai näytönohjain PCI-kortin tai näytönohjaimen/piirisarjan vika
3,3 BIOS Recovery 1 Palautuksen näköistiedostoa ei löydy
3,4 BIOS Recovery 2 Palautuksen näköistiedosto löytyi, mutta se on virheellinen
Huomautus: Jos virhekoodi ei ole edellä mainittu, ota yhteys Dellin tekniseen tukeen. Lisätietoja Dellin ePSA-diagnostiikasta löytyy Dellin tietämyskannan artikkelissa Laitteisto-ongelmien ratkaiseminen sisäisellä tai verkkodiagnostiikalla (SupportAssist ePSA-, ePSA- ja PSA-virhekoodit).

Vanhat mallit:

Merkkivalojen kuvaukset
Kuva 3: Merkkivalojen kuvaukset

Merkkivalojen kuvaus
1
Virran merkkivalo
2
Kiintolevyn merkkivalo
3
Akun tilan merkkivalo
4
Wi-Fi-merkkivalo

Seuraavassa taulukossa on kuvattu Dell-kannettavan merkkivalokoodit virhetilanteissa:

Muistin merkkivalo
Muistin merkkivalo
Akun merkkivalo
Akun merkkivalo
Langattoman verkon merkkivalo
Langattoman verkon merkkivalo
Vian kuvaus Seuraavat vaiheet
Vilkkuva
Palaa
Palaa
Mahdollinen suoritinhäiriö. Ota yhteys Dellin tukeen
Palaa
Vilkkuva
Palaa
Muistimoduulit on havaittu, mutta niissä on virhe. Lisätietoja on Dellin tietämyskannan artikkelissa Dell-tietokoneen yleisten muistiongelmien diagnosointi ja ratkaiseminen.
Vilkkuva
Vilkkuva
Vilkkuva
Emolevyssä on vika. Ota yhteys Dellin tukeen
Vilkkuva
Vilkkuva
Palaa
Näytönohjaimessa saattaa olla vikaa. Katso Dellin tietämyskannan artikkelia Dell-kannettavan LCD-paneelin näyttöongelmien vianmääritys.
Vilkkuva
Vilkkuva
Ei pala
Tietokoneen kiintolevyn alustus tai Option ROM -alustus epäonnistui. Katso Dellin tietämyskannan artikkelia Dell-tietokoneen kiintolevyongelmien ratkaiseminen.
Vilkkuva
Ei pala
Vilkkuva
USB-ohjaimen virhe alustuksen aikana. Tarkista portit vikojen varalta ja irrota USB-laitteet.
Katso Dellin tietämyskannan artikkelia Dell-tietokoneen porttien vianmääritys.
Palaa
Vilkkuva
Vilkkuva
Muistimoduuleja ei ole asennettu tai havaittu. Lisätietoja on Dellin tietämyskannan artikkelissa Dell-tietokoneen yleisten muistiongelmien diagnosointi ja ratkaiseminen.
Vilkkuva
Palaa
Vilkkuva
LCD-virhe alustuksen aikana. Katso Dellin tietämyskannan artikkelia Dell-kannettavan LCD-paneelin näyttöongelmien vianmääritys.
Ei pala
Vilkkuva
Vilkkuva
Modeemi estää tietokonetta suorittamasta POST-testiä. Kokeile irrottaa modeemikortit tai asettaa ne takaisin paikoilleen.
Ei pala
Vilkkuva
Ei pala
Muistia ei voitu alustaa tai muistia ei tueta. Lisätietoja on Dellin tietämyskannan artikkelissa Dell-tietokoneen yleisten muistiongelmien diagnosointi ja ratkaiseminen.

Akun tila

Jos tietokone on liitetty verkkolaitteeseen, akun merkkivalo toimii seuraavasti. Tarkempia tietoja Dell-kannettavasta löydät Käyttöoppaasta.

 • Palaa vihreänä – akku latautuu.
 • Vilkkuu vihreänä – akku on ladattu lähes täyteen.

Jos tietokone toimii akulla, akun tilan merkkivalo toimii seuraavasti. Tarkempia tietoja Dell-kannettavasta löydät Käyttöoppaasta.

 • Ei pala – akku on riittävästi ladattu (tai tietokone on sammutettu)
 • Vilkkuu oranssina – akun varaus on vähissä.
 • Palaa oranssina – akun varaus on kriittisen pieni.

Merkkivalovirhekoodit

Seuraavassa taulukossa näkyvät merkkivalokoodit, joita voi näkyä Ei POST-testiä -tilanteessa:

Vilkunta Kuvaus Seuraava vaihe
Num Lock vilkkuu, Caps Lock on, Scroll Lock on
Kuva 4: Num Lock vilkkuu, Caps Lock on, Scroll Lock on
Mikro-ohjain luovuttaa tietokoneen hallinnan suorittimelle. Jos suoritinta ei havaita, vilkunta jatkuu.
 1. Asenna suoritin paikalleen uudelleen.
 2. Vaihda emolevy.
 3. Vaihda suoritin.
Num Lock päällä, Caps Lock vilkkuu, scroll lock on
Kuva 5: Num Lock päällä, Caps Lock vilkkuu, scroll lock on
Muistissa on virhe.
 1. Aseta muistimoduulit uudelleen paikoilleen.
 2. Asenna muistimoduulit.
 3. Vaihda emolevy.
Num Lock vilkkuu, Caps Lock vilkkuu, scroll lock vilkkuu
Kuva 6: Num Lock vilkkuu, Caps Lock vilkkuu, scroll lock vilkkuu
Emolevyn osa on viallinen. Vaihda emolevy.
Num Lock vilkkuu, Caps Lock vilkkuu, scroll lock on
Kuva 7: Num Lock vilkkuu, Caps Lock vilkkuu, scroll lock on
Näytönohjain estää tietokonetta suorittamasta POST-testiä.
 1. Vaihda näytönohjain.
 2. Vaihda emolevy.
Num Lock vilkkuu, Caps Lock vilkkuu, scroll lock off
Kuva 8: Num Lock vilkkuu, Caps Lock vilkkuu, scroll lock off
Näppäimistö estää tietokonetta suorittamasta POST-testiä.
 1. Liitä näppäimistön kaapeli uudelleen.
 2. Vaihda näppäimistö.
 3. Vaihda emolevy.
Num Lock vilkkuu, Caps Lock ei pala, scroll lock vilkkuu
Kuva 9: Num Lock vilkkuu, Caps Lock ei pala, scroll lock vilkkuu
USB-ohjaimen virhe alustuksen aikana.
 1. Irrota kaikki USB-laitteet.
 2. Vaihda emolevy.
Num Lock on käytössä, Caps Lock vilkkuu, scroll lock vilkkuu
Kuva 10: Num Lock on käytössä, Caps Lock vilkkuu, scroll lock vilkkuu
SODIMM-muisteja ei ole asennettu.
 1. Asenna muistimoduulit.
 2. Aseta muistimoduulit uudelleen paikoilleen.
 3. Asenna muistimoduulit.
 4. Vaihda emolevy.
Num Lock vilkkuu, Caps Lock on, Scroll Lock vilkkuu
Kuva 11: Num Lock vilkkuu, Caps Lock on, Scroll Lock vilkkuu
LCD-virhe alustuksen aikana.
 1. Aseta LCD-kaapeli uudelleen paikalleen.
 2. Vaihda LCD-paneeli.
 3. Vaihda näytönohjain.
Num Lock pois päältä, Caps Lock vilkkuu, Scroll Lock vilkkuu
Kuva 12: Num Lock pois päältä, Caps Lock vilkkuu, Scroll Lock vilkkuu
Modeemi estää tietokonetta suorittamasta POST-testiä.
 1. Aseta modeemi uudelleen paikalleen.
 2. Vaihda modeemi.
 3. Vaihda emolevy.

Äänimerkit

Tietokoneesta saattaa kuulua sarja äänimerkkejä käynnistyksen aikana, jos virhettä tai ongelmaa ei voida näyttää näytössä. Nämä lyhyet, toistuvat äänimerkit (eli äänimerkkikoodit) tunnistavat tietokoneen erilaiset viat.

Äänimerkkikoodi Vian kuvaus Ehdotettu ratkaisu
1 BIOS ROM -tarkistussumma käynnissä tai virhe Emolevyn vika (kattaa BIOSin vioittumisen tai ROM-virheen).
2 Muisti Ei muistia tai RAM-muistia ei tunnistettu
3
 • Piirilevyn virhe (North- ja South-siltauksen virhe, DMA-/IMR-/ajastinvirhe)
 • Kellotestin virhe
 • Portin A20 vika
 • Supertulo-/lähtösirun vika
 • Näppäimistöohjaimen testihäiriö
Emolevyn vika
4 RAM-luku/-kirjoitusvirhe Muisti- tai RAM-virhe
5 Reaaliaikakellon virtavika
 1. Aseta CMOS-paristo uudelleen paikalleen.
 2. Jos ongelma toistuu, CMOS-paristossa tai emolevyssä saattaa olla vikaa.
6 Video BIOS -testivika Näytönohjaimen tai piirisarjan vika
7 Suorittimen välimuistin testivika Suorittimen virhe
8 LCD LCD-vika

Merkkivalovirhekoodit

Virtapainikkeen merkkivalo tai muu vastaava merkkivalo ilmaisee diagnostiikkatietoja vilkkumalla toistuvassa kuviossa. Seuraavassa taulukossa on tietoja tällaisista merkkivalokoodeista ja niiden ilmaisemista virheistä.

Huomautus: For the Ei muistia tai RAM-muistia ei tunnistettu -virhe, virtapainikkeen merkkivalo vilkkuu kahdesti, mitä seuraa tauko, ja toistuu, kunnes tietokoneesta katkaistaan virta.

Merkkivalokoodit
Kuva 13: Merkkivalokoodit

Merkkivalon koodi Vian kuvaus Ehdotettu ratkaisu
1 Emolevy: BIOS- tai ROM-virhe Emolevy (kattaa BIOSin vioittumisen tai ROM-virheen).
2 Muisti Ei muistia tai RAM-muistia ei tunnistettu
3
 • Emolevyn vika
 • Piirilevyn virhe
 • Kellon vika
 • Portin A20 vika
 • I/O-pääpiirin vika
 • Näppäimistöohjaimen vika
Emolevyn vika
4 Muisti Muisti- tai RAM-virhe
5 Reaaliaikakellon vika
 1. Aseta CMOS-paristo uudelleen paikalleen.
 2. Jos ongelma toistuu, akussa tai emolevyssä saattaa olla vikaa.
6 Video-BIOS Näytönohjaimen tai piirisarjan vika
7 Suoritin Suorittimen virhe
8 LCD LCD-vika
Huomautus:
Mitä tehdä seuraavaksi? - Jos merkkivalo osoittaa, että akussa saattaa olla vikaa, saat lisätietoja Dellin tietämyskannan artikkeleista. Jos virhekoodi on jokin muu kuin edellä mainittu, ota yhteys Dellin tekniseen tukeen.

Additional Information

Article Properties


Affected Product

Latitude

Last Published Date

20 Dec 2023

Version

8

Article Type

How To