Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Diagnosticerings- og batteriindikatorer til Dell Latitude bærbare computere og tablets

Summary: Denne artikel indeholder oplysninger om diagnosticerings- og batteriindikator for Dell Latitude notebooks og tablets.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Instructions

Denne artikel indeholder oplysninger om LED-diagnosticeringskoderne til Dells bærbare computere og tablets. Find oplysninger om almindelige fejlfindingstrin, nyttige links til batteri, AC-adapter og andre fejlfindingsvejledninger til løsning af problemer med batteriet og AC-adapteren.


Dells bærbare pc'er har forskellige typer indbyggede visuelle (LED) og hørbare diagnostiske indikatorer (bipkode) til at hjælpe med at finde symptomerne på defekte hardwarekomponenter. De fleste af disse symptomer er relateret til manglende opstart, fuldførelse af POST (Selvtest ved opstart), skærmproblem eller et problem med opstart i operativsystemet. Du kan i vidensbaseartiklen Sådan løser du problemer med manglende strøm, ingen POST, ingen start eller ingen video i Dell Knowledge Base få mere at vide om, hvordan du foretager fejlfinding af sådanne problemer.

Vælg et afsnit nedenfor, der relaterer til din computermodel, for at få vist oplysningerne i dette.

Bemærk: Nogle bærbare computere bruger en række hørbare bipkoder til at indikere en mulig hardwarekomponentfejl. Se tabellen med bipkoder i afsnittet Dell Latitude nedenfor for at få flere oplysninger om, hvordan du bruger disse koder til at foretage fejlfinding på din computer.

Batteristatus:
Figur 1: Batteristatus:

Indikator for strøm eller batteri - Lyser hvidt eller gult for at angive strømstatus og den resterende batterikapacitet. Se tabellerne nedenfor.

LED-indikator - Beskrivelse
1
Strømindikator
2
Indikator for harddisk
3
Indikator for batteristatus
4
Wi-Fi-indikator
Indikator for batteristatus
Batteristatus LED-funktion Næste trin

Der er monteret en vekselstrømsadapter på din bærbare pc, der er ikke er understøttet af Dell.

Blinker skiftevist gult og hvidt.

 1. Frakobl og tilslut vekselstrømsadapteren igen.
 2. Prøv med en kendt fungerende vekselstrømsadapter. Hvis en kendt fungerende AC-adapter fungerer, skal du kontakte Dells tekniske support for at få valgmuligheder for udskiftning af AC-adapteren.

Midlertidig batterifejl med vekselstrømsadapteren tilsluttet

Blinker skiftevist gult med konstant hvidt lys

 1. Sluk for computeren.
 2. Frakobl vekselstrømsadapteren.
 3. Genindsæt batteriet. For bærbare pc'er med et ikke-flytbart batteri skal du gå til næste trin.
 4. Prøv med et kendt fungerende batteri fra en anden lignende bærbar Dell-computer (hvis tilgængelig). Hvis det kendt fungerende batteri fungerer, skal du kontakte Dells tekniske support for at få oplysninger om muligheder for udskiftning af batteriet.
 5. Se dell Knowledge Base-artiklen Sådan foretager du fejlfinding af batteriproblemer på bærbare pc'er fra Dell for at løse batteriproblemet.
Du kan finde flere oplysninger om batterigarantisupport i Vidensbaseartiklen Garantisupport på batterier til bærbare pc'er fra Dell.

Alvorlig batterifejl med vekselstrømsadapteren tilsluttet

Blinker konstant gult

 1. Sluk for computeren.
 2. Frakobl vekselstrømsadapteren.
 3. Genindsæt batteriet. For bærbare pc'er med et ikke-flytbart batteri skal du gå til næste trin.
 4. Prøv med et kendt fungerende batteri fra en anden lignende bærbar Dell-computer (hvis tilgængelig). Hvis det kendt fungerende batteri fungerer, skal du kontakte Dells tekniske support for at få oplysninger om muligheder for udskiftning af batteriet.
 5. Se dell Knowledge Base-artiklen Sådan foretager du fejlfinding af batteriproblemer på bærbare pc'er fra Dell for at løse batteriproblemet.
Du kan finde flere oplysninger om batterigarantisupport i Vidensbaseartiklen Garantisupport på batterier til bærbare pc'er fra Dell.

Batteriet er i fuld opladningstilstand i vekselstrømsadapteren

Indikator slukket

Der er ikke brug for yderligere handlinger.

Batteriet er i opladningstilstand i vekselstrømsadapteren

Indikator lyser hvidt

Der er ikke brug for yderligere handlinger.

 

Bemærk: Du kan få mere at vide om fejlfinding af batteri på bærbare pc'er i Dell Knowledge Base-artiklen Sådan foretager du fejlfinding af batteriproblemer på bærbare pc'er fra Dell.

Hvis den bærbare computer er tilsluttet en stikkontakt, virker strøm- eller batteriindikatoren på følgende måde. Du kan finde specifikke oplysninger om din bærbare Dell-computer i brugervejledningen.

Strømtilstand Opladningsstatus LED-funktion

Tændt

Alle (0-100 %)

Konstant hvid

Standby

Alle (0-100 %)

Pulserende hvid (langsomt kraftigere og svagere lysstyrke).

Slukket, dvale

>90 % opladning

Slukket

Slukket, dvale

= 90 % opladning

Konstant hvid

Hvis den bærbare computer kører på batteristrøm, fungerer strøm- eller batteriindikatoren på følgende måde. Du kan finde specifikke oplysninger om din bærbare Dell-computer i brugervejledningen.

Strømtilstand Resterende batterikapacitet LED-funktion

Tændt

= 10% opladning

Konstant hvid

Tændt

<10 % opladning

Konstant gul

Standby

= 10% opladning

Pulserende hvid (langsomt kraftigere og svagere lysstyrke).

Standby

<10 % opladning

Konstant gul

Slukket, dvale

Alle (0-100 %)

Slukket

Aktuelle forsendelsesmodeller:

De tre LED-indikatorer er placeret tæt på den forreste højre side af computeren som vist nedenfor:

Diagnostisk LED-indikator
Figur 2: Diagnostisk LED-indikator

LED-batteriindikatorerne på disse bærbare computere blinker i et gult eller hvidt mønster for at indikere hardwarekomponentfejl. Brug tabellen nedenfor til at finde ud af, hvad hver LED-blinkesekvens betyder.

Bemærk: Det første tal i kolonnen LED-blinkesekvens repræsenterer antallet af gule blink, mens det andet tal repræsenterer antallet af hvide blink.
Eksempel: Ingen hukommelse eller RAM registreret er (2,3): Batteri-LED-indikatoren blinker to gange gult og derefter tre gange hvidt.
Batteri-LED-indikatoren stopper med at blinke i 1,5 sekunder mellem de gule og hvide blink, og sekvensen gentages efter 3 sekunders pause.

Følgende tabel viser de gule og hvide blinkemønstre med mulig fejlfindingsløsning:

LED-blinkesekvens Beskrivelse af fejl Fejl
2.1 CPU Mulig CPU-fejl
2.2 Bundkort-BIOS Bundkort (inkluderer BIOS-beskadigelse eller ROM-fejl)
2.3 Hukommelse Ingen hukommelse eller RAM registreret
2.4 Hukommelse Hukommelses- eller RAM-fejl
2.5 Hukommelse Ugyldig hukommelse installeret
2.6 Bundkort-chipset Fejl i motherboard eller chipset
2.7 LCD LCD-fejl
3,1 RTC-strømfejl Fejl på CMOS-batteri
3,2 PCI eller video Fejl i PCI- eller videokort eller chip
3,3 BIOS Recovery 1 Gendannelsesafbildning blev ikke fundet
3,4 BIOS Recovery 2 Gendannelsesafbildning blev fundet, men er ugyldig
Bemærk: Hvis fejlkoden ikke er angivet ovenfor, skal du kontakte Dells tekniske support. Du kan få mere at vide om Dell ePSA-diagnosticering i vidensbaseartiklen sådan løses hardwareproblemer vha. ePSA-diagnosticering.

Ældre modeller:

Beskrivelser af led-lys
Figur 3: Beskrivelser af led-lys

LED-indikator - Beskrivelse
1
Strømindikator
2
Indikator for harddisk
3
Indikator for batteristatus
4
Wi-Fi-indikator

Tabellen nedenfor viser, hvordan LED-koderne på en bærbar Dell-computer skal læses, når en mulig fejl opstår:

LED-indikator for lagring
LED-indikator for lagring
LED-indikator for batteri
LED-indikator for batteri
LED-indikator for trådløs
LED-indikator for trådløs
Beskrivelse af fejl Næste trin
Blinker
Konstant
Konstant
Der er opstået en mulig processorfejl. Kontakt Dell Support.
Konstant
Blinker
Konstant
Hukommelsesmodulerne registreres, men der er opstået en fejl. Se dell Knowledge Base-artiklen Sådan diagnosticeres og løses almindelige hukommelsesproblemer på en Dell-computer.
Blinker
Blinker
Blinker
En fejl er opstået på bundkortet. Kontakt Dell Support.
Blinker
Blinker
Konstant
Der kan være opstået en grafikkortfejl. Se Dell Knowledge Base-artiklen Sådan foretager du fejlfinding af skærm- eller videoproblemer på LCD-skærmen på Dells bærbare pc'er.
Blinker
Blinker
Slukket
Computeren fejlede under initialisering af harddisk eller initialisering af Option ROM. Se Dell Knowledge Base-artiklen Sådan løser du problemer med harddisken (HDD) på en Dell-computer.
Blinker
Slukket
Blinker
USB-controlleren stødte på et problem under initialiseringen. Tjek portene for skader, og fjern alle USB-enheder.
Se artiklen fejlfindingsporte på en Dell-computer i Dell Knowledge Base.
Konstant
Blinker
Blinker
Der blev ikke fundet hukommelsesmoduler, eller de er ikke installeret. Se dell Knowledge Base-artiklen Sådan diagnosticeres og løses almindelige hukommelsesproblemer på en Dell-computer.
Blinker
Konstant
Blinker
LCD-skærmen stødte på et problem under initialiseringen. Se Dell Knowledge Base-artiklen Sådan foretager du fejlfinding af skærm- eller videoproblemer på LCD-skærmen på Dells bærbare pc'er.
Slukket
Blinker
Blinker
Modemmet forhindrer computeren i at fuldføre POST. Prøv at genindsætte eller fjerne alle modemkort.
Slukket
Blinker
Slukket
Hukommelsen kunne ikke initialiseres, eller den er ikke understøttet. Se dell Knowledge Base-artiklen Sådan diagnosticeres og løses almindelige hukommelsesproblemer på en Dell-computer.

Batteristatus

Hvis computeren er tilsluttet en AC-adapter, fungerer batteriindikatoren på følgende måde. Du kan finde specifikke oplysninger om din bærbare Dell-computer i brugervejledningen.

 • Konstant grøn – Batteriet oplades.
 • Blinkende grønt – Batteriet er næsten fuldt opladet.

Hvis computeren kører på batteristrøm, fungerer batteriindikatoren på følgende måde. Du kan finde specifikke oplysninger om din bærbare Dell-computer i brugervejledningen.

 • Fra – Batteriet er tilstrækkeligt opladet (eller computeren er slukket)
 • Blinkende orange – Batteriniveauet er lavt.
 • Konstant orange – Batteriniveauet er kritisk lavt.

Fejlkoder for LED-indikator

Følgende tabel viser de mulige LED-indikatorkoder, der kan vises i en ikke-POST-situation:

Blinkkode Beskrivelse Næste skridt
Num Lock blinker, Caps Lock slået til, Scroll Lock slået til
Figur 4: Num Lock blinker, Caps Lock slået til, Scroll Lock slået til
Microcontrolleren overlader styringen af computeren til processoren. Denne kode opstår, hvis der ikke registreres en processor.
 1. Genindsæt processoren.
 2. Udskift systemkortet.
 3. Udskift processoren.
Num Lock tændt, Caps Lock blinker, Scroll Lock aktiveret
Figur 5: Num Lock tændt, Caps Lock blinker, Scroll Lock aktiveret
Hukommelsen er stødt på en fejl.
 1. Sæt hukommelsesmodulerne på plads igen.
 2. Genmonter hukommelsesmodulerne.
 3. Udskift systemkortet.
Num Lock blinker, Caps Lock blinker, Scroll Lock blinker
Figur 6: Num Lock blinker, Caps Lock blinker, Scroll Lock blinker
En komponent på systemkortet er defekt. Udskift systemkortet.
Num Lock blinker, Caps Lock blinker, Scroll Lock aktiveret
Figur 7: Num Lock blinker, Caps Lock blinker, Scroll Lock aktiveret
Grafikkortet forhindrer computeren i at fuldføre POST.
 1. Udskift skærmkortet.
 2. Udskift systemkortet.
Num Lock blinker, Caps Lock blinker, Scroll Lock slået fra
Figur 8: Num Lock blinker, Caps Lock blinker, Scroll Lock slået fra
Tastaturet forhindrer computeren i at fuldføre POST.
 1. Genindsæt tastaturkablet.
 2. Udskift tastaturet.
 3. Udskift systemkortet.
Num Lock blinker, Caps Lock slukket, Scroll Lock blinker
Figur 9: Num Lock blinker, Caps Lock slukket, Scroll Lock blinker
USB-controlleren stødte på et problem under initialiseringen.
 1. Fjern eventuelle USB-enheder.
 2. Udskift systemkortet.
Num Lock tændt, Caps Lock blinker, Scroll Lock blinker
Figur 10: Num Lock tændt, Caps Lock blinker, Scroll Lock blinker
Der er ikke installeret nogen SODIMM.
 1. Monter hukommelsesmodulerne.
 2. Sæt hukommelsesmodulerne på plads igen.
 3. Genmonter hukommelsesmodulerne.
 4. Udskift systemkortet.
Num Lock blinker, Caps Lock tændt, Scroll Lock blinker
Figur 11: Num Lock blinker, Caps Lock tændt, Scroll Lock blinker
LCD-skærmen stødte på et problem under initialiseringen.
 1. Sæt LCD-kablet i igen.
 2. Udskift LCD-skærmen.
 3. Udskift skærmkortet.
Num Lock slukket, Caps Lock blinker, Scroll Lock blinker
Figur 12: Num Lock slukket, Caps Lock blinker, Scroll Lock blinker
Modemmet forhindrer computeren i at fuldføre POST.
 1. Sæt modemmet i igen.
 2. Udskift modem.
 3. Udskift systemkortet.

Bipkoder

Computeren kan udsende en række bip under opstart, hvis skærmen ikke kan vise fejl eller problemer. Disse serier af korte, gentagne bip, kaldet bipkoder, identificerer forskellige computerfejl.

Bipkode Beskrivelse af fejl Anbefalet afhjælpning
1 BIOS ROM-kontrolsum i gang eller mislykket Fejl på systemkort (dækker BIOS-beskadigelse eller ROM-fejl).
2 Hukommelse Ingen hukommelse eller RAM registreret
3
 • Fejl på chipset (fejl på nord- og sydbro, DMA/IMR/Timer-fejl)
 • Fejl på test af ur
 • Gate A20-fejl
 • Fejl på super input/output-chip
 • Fejl på test af tastatur-controller
Fejl på systemkort
4 Fejl ved RAM-læsning/-skrivning Hukommelses- eller RAM-fejl
5 Strømfejl på realtidsur
 1. Genindsæt CMOS-batteriet.
 2. Hvis problemet fortsætter, kan det indikere en mulig fejl på CMOS-batteriet eller systemkortet.
6 Video-BIOS-testfejl Fejl i videokort eller chip
7 Fejl ved test af CPU-cache Processorfejl
8 LCD LCD-fejl

Fejlkoder for LED-indikator

LED-indikatoren for tænd/sluk-knappen eller en fastsat alternativ LED-indikator blinker i et gentaget mønster for at kommunikere diagnosticeringsoplysninger. Se tabellen nedenfor for disse LED-blinkkoder og deres tilknyttede fejl.

Bemærk: For Ingen hukommelse eller RAM registreret blinker LED-indikatoren for tænd/sluk-knappen to gange efterfulgt af en pause og gentages derefter, indtil computeren er slukket.

LED-koder
Figur 13: LED-koder

LED-indikatorkode Beskrivelse af fejl Anbefalet afhjælpning
1 Systemkort: Fejl på BIOS ROM Systemkort (dækker BIOS-beskadigelse eller ROM-fejl).
2 Hukommelse Ingen hukommelse eller RAM registreret
3
 • Fejl på systemkort
 • Chipsæt-fejl
 • Clock-fejl
 • Gate A20-fejl
 • Fejl på super I/O
 • Tastaturcontrollerfejl
Fejl på systemkort
4 Hukommelse Hukommelses- eller RAM-fejl
5 Fejl på realtidsur
 1. Genindsæt CMOS-batteriet.
 2. Hvis problemet fortsætter, er der muligvis en fejl i batteriet eller på systemkortet.
6 Video-BIOS Fejl i videokort eller chip
7 CPU Processorfejl
8 LCD LCD-fejl

Additional Information

Article Properties


Affected Product

Latitude

Last Published Date

20 Dec 2023

Version

8

Article Type

How To