Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Diagnostické kontrolky a kontrolky baterie notebooků a tabletů Dell Latitude

Summary: Tento článek obsahuje informace o diagnostických kontrolkách a kontrolce baterie u notebooků a tabletů Dell Latitude.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Instructions

Tento článek obsahuje informace o kódech diagnostických kontrolek LED pro notebooky a tablety Dell. Zde najdete informace o běžných krocích odstraňování problémů, užitečné odkazy pro baterii, napájecí adaptér a další pokyny k odstraňování problémů při řešení problémů s baterií a napájecím adaptérem.


Notebooky Dell mají různé typy vestavěných vizuálních (LED) a zvukových diagnostických indikátorů, které pomáhají zjistit příznaky vadných hardwarových součástí. Většina těchto příznaků souvisí s nemožností zapnutí, dokončením testu po spuštění (POST), problémem s obrazovkou nebo problémem se spouštěním operačního systému. Chcete-li se dozvědět více o řešení těchto problémů, přečtěte si článek znalostní databáze DellŘešení problémů s počítačem Dell, které se týkají ztráty napájení, případů Neproběhl test POST, Neproběhlo spuštění nebo Není obraz.

Vyberte část odpovídající modelu vašeho počítače a zobrazte informace uvnitř.

Poznámka: Některé notebooky používají sekvenci zvukových signálů, které značí možnou přítomnost nefunkčních hardwarových komponent. Další informace o použití těchto kódů při odstraňování potíží s počítačem naleznete níže v části Dell Latitude v tabulce Zvukové kódy.

Stav baterie:
Obrázek 1: Stav baterie:

Kontrolka napájení nebo baterie – Rozsvítí se bíle nebo žlutě pro vyznačení stavu napájení a zbývajícího stavu nabití baterie. Viz tabulky níže.

Popis kontrolek LED
1
Indikátor napájení
2
Kontrolka pevného disku
3
Kontrolka stavu baterie
4
Kontrolka Wi-Fi
Stav kontrolky baterie
Stav baterie Chování kontrolky LED Další kroky

K notebooku je připojen nepodporovaný napájecí adaptér nebo adaptér jiného výrobce než společnosti Dell.

Střídavě bliká žlutá kontrolka a bílá kontrolka

 1. Odpojte a znovu připojte napájecí adaptér.
 2. Vyzkoušejte napájecí adaptér, o kterém víte, že funguje. Pokud ověřený funkční napájecí adaptér funguje, obraťte se na technickou podporu společnosti Dell a požádejte o možnosti výměny napájecího adaptéru.

Dočasné selhání baterie s připojeným napájecím adaptérem

Střídavě bliká žlutá kontrolka a trvale svítí bílá kontrolka.

 1. Vypněte počítač.
 2. Odpojte napájecí adaptér.
 3. Vyjměte a znovu usaďte baterii. U notebooků s nevyjímatelnou baterií pokračujte dalším krokem.
 4. Zkuste použít baterii považovanou za funkční z jiného podobného notebooku Dell (je-li k dispozici). Pokud ověřená funkční baterie funguje, obraťte se na technickou podporu společnosti Dell a požádejte o možnosti výměny baterie.
 5. Informace o odstraňování problémů s baterií najdete v článku znalostní databáze Dell Jak odstraňovat problémy s baterií notebooku Dell.
Další informace o záruční podpoře baterií najdete v článku znalostní databáze Záruční podpora baterie notebooku Dell.

Závažné selhání baterie s připojeným napájecím adaptérem

Trvale bliká žlutá kontrolka

 1. Vypněte počítač.
 2. Odpojte napájecí adaptér.
 3. Vyjměte a znovu usaďte baterii. U notebooků s nevyjímatelnou baterií pokračujte dalším krokem.
 4. Zkuste použít baterii považovanou za funkční z jiného podobného notebooku Dell (je-li k dispozici). Pokud ověřená funkční baterie funguje, obraťte se na technickou podporu společnosti Dell a požádejte o možnosti výměny baterie.
 5. Informace o odstraňování problémů s baterií najdete v článku znalostní databáze Dell Jak odstraňovat problémy s baterií notebooku Dell.
Další informace o záruční podpoře baterií najdete v článku znalostní databáze Záruční podpora baterie notebooku Dell.

Baterie je v režimu plného nabití s připojeným napájecím adaptérem

Kontrolka nesvítí

Nejsou zapotřebí žádné další kroky.

Baterie je v režimu nabíjení s připojeným napájecím adaptérem

Svítí bílá kontrolka

Nejsou zapotřebí žádné další kroky.

 

Poznámka: Chcete-li se dozvědět více o odstraňování problémů s bateriemi notebooků, přečtěte si článek znalostní databáze Dell Jak odstraňovat problémy s baterií notebooku Dell.

Pokud je notebook připojen k elektrické zásuvce, svítí kontrolka napájení/baterie následujícím způsobem: Konkrétní informace o notebooku Dell naleznete v uživatelské příručce vašeho notebooku Dell.

Stav napájení Stav nabíjení Chování kontrolky LED

Svítí

Libovolný (0–100 %)

Svítí bíle

Pohotovostní režim

Libovolný (0–100 %)

Pomalu blikající bílé světlo (pomalé zvýšení a snížení jasu).

Vypnuto, hibernace

Nabito na >90 %

Nesvítí

Vypnuto, hibernace

Nabito na 90 %

Svítí bíle

Pokud je notebook napájen z baterie, svítí kontrolka napájení/baterie následujícím způsobem: Konkrétní informace o notebooku Dell naleznete v uživatelské příručce vašeho notebooku Dell.

Stav napájení Zbývající energie v baterii Chování kontrolky LED

Svítí

Nabito na 10 %

Svítí bíle

Svítí

Nabito na <10 %

Svítí žlutě

Pohotovostní režim

Nabito na 10 %

Pomalu blikající bílé světlo (pomalé zvýšení a snížení jasu).

Pohotovostní režim

Nabito na <10 %

Svítí žlutě

Vypnuto, hibernace

Libovolný (0–100 %)

Nesvítí

Aktuálně dodávané modely:

Tři kontrolky LED jsou umístěny u přední pravé strany počítače, viz obrázek:

Diagnostická kontrolka LED
Obrázek 2: Diagnostická kontrolka LED

Kontrolky LED baterie na těchto noteboocích signalizují selhání hardwarových komponent žlutým nebo bílým blikáním. Pomocí níže uvedené tabulky určete význam jednotlivých sekvencí blikání kontrolek LED.

Poznámka: První číslo ve sloupci Sekvence blikání kontrolky LED představuje počet bliknutí žluté kontrolky, zatímco druhé číslo představuje počet bliknutí bílé kontrolky.
Příklad: Není detekována paměť nebo paměť RAM (2, 3): Kontrolka LED baterie zabliká dvakrát žlutě a třikrát bíle.
Kontrolka LED baterie mezi žlutým a bílým zablikáním přestane blikat po dobu 1,5 sekundy a sekvence se bude opakovat po 3sekundové pauze.

Následující tabulka obsahuje sekvence žlutého a bílého blikání kontrolky a uvádí možné způsoby řešení problémů:

Sekvence blikání kontrolky LED Popis chyby Chyby
2,1 Procesor Možná chyba procesoru
2,2 Systém BIOS základní desky Základní deska (zahrnuje poškození systému BIOS nebo chybu paměti ROM)
2,3 Paměť Není detekována paměť nebo paměť RAM
2,4 Paměť Chyba paměti nebo paměti RAM
2,5 Paměť Instalována neplatná paměť
2,6 Čipová sada základní desky Chyba základní desky nebo čipové sady
2,7 LCD Selhání LCD
3,1 Chyba napájení RTC Selhání baterie paměti CMOS
3,2 PCI nebo video Selhání PCI nebo grafické karty nebo čipu
3,3 BIOS Recovery 1 Nebyla nalezena bitová kopie pro obnovení
3,4 BIOS Recovery 2 Bitová kopie pro obnovení byla nalezena, ale je neplatná
Poznámka: Pokud chybový kód není uveden výše, kontaktujte technickou podporu společnosti Dell. Další informace o diagnostice Dell ePSA naleznete v článku znalostní databáze Dell Řešení problémů s hardwarem pomocí diagnostiky ePSA.

Starší modely:

Popisy kontrolek LED
Obrázek 3: Popisy kontrolek LED

Popis kontrolek LED
1
Indikátor napájení
2
Kontrolka pevného disku
3
Kontrolka stavu baterie
4
Kontrolka Wi-Fi

Níže uvedená tabulka obsahuje návod k interpretaci kódů kontrolek LED notebooku Dell, pokud se vyskytne možná chyba:

Kontrolka LED úložiště
Kontrolka LED úložiště
Kontrolka LED baterie
Kontrolka LED baterie
Kontrolka LED bezdrátové karty
Kontrolka LED bezdrátové karty
Popis chyby Další kroky
Bliká
Svítí nepřerušovaně
Svítí nepřerušovaně
Pravděpodobně došlo k selhání procesoru. Kontaktujte technickou podporu společnosti Dell
Svítí nepřerušovaně
Bliká
Svítí nepřerušovaně
Paměťové moduly jsou zjištěny, ale vyskytla se chyba. Viz článek znalostní databáze Dell Jak diagnostikovat a vyřešit běžné problémy s pamětí v počítači Dell.
Bliká
Bliká
Bliká
Došlo k selhání základní desky. Kontaktujte technickou podporu společnosti Dell
Bliká
Bliká
Svítí nepřerušovaně
Pravděpodobně došlo k selhání grafické karty. Viz článek znalostní databáze Dell Postup odstraňování problémů s displejem či obrazem na panelech LCD notebooků Dell.
Bliká
Bliká
Nesvítí
Počítač selhal při inicializaci pevného disku nebo volitelné paměti ROM. Přečtěte si článek znalostní databáze Dell Jak vyřešit problémy s pevným diskem v počítači Dell.
Bliká
Nesvítí
Bliká
Při inicializaci došlo k problému řadiče USB. Zkontrolujte, zda nejsou poškozené porty, a odpojte případná zařízení USB.
Přečtěte si článek znalostní databáze Dell Odstraňování problémů s porty na počítači Dell.
Svítí nepřerušovaně
Bliká
Bliká
Nebyly nainstalovány nebo zjištěny žádné paměťové moduly. Viz článek znalostní databáze Dell Jak diagnostikovat a vyřešit běžné problémy s pamětí v počítači Dell.
Bliká
Svítí nepřerušovaně
Bliká
Při inicializaci došlo k problému s displejem LCD. Viz článek znalostní databáze Dell Postup odstraňování problémů s displejem či obrazem na panelech LCD notebooků Dell.
Nesvítí
Bliká
Bliká
Modem brání počítači v dokončení testu POST. Zkuste odpojit a zase zapojit případné karty modemu.
Nesvítí
Bliká
Nesvítí
Paměť se nepodařilo inicializovat nebo není podporována. Viz článek znalostní databáze Dell Jak diagnostikovat a vyřešit běžné problémy s pamětí v počítači Dell.

Stav baterie

Pokud je počítač připojen k napájecímu adaptéru, kontrolka stavu baterie bude svítit následujícím způsobem: Konkrétní informace o notebooku Dell naleznete v uživatelské příručce vašeho notebooku Dell.

 • Svítí zeleně – Baterie se nabíjí.
 • Bliká zeleně – Baterie je téměř plně nabitá.

Pokud je počítač napájen z baterie, kontrolka baterie funguje následujícím způsobem: Konkrétní informace o notebooku Dell naleznete v uživatelské příručce vašeho notebooku Dell.

 • Nesvítí – Baterie je dostatečně nabitá (nebo je počítač vypnutý).
 • Bliká oranžově – Baterie není dostatečně nabitá.
 • Svítí oranžově – Stav nabití baterie je kriticky nízký.

Chybové kódy kontrolek LED

V následující tabulce jsou zobrazeny kódy kontrolek LED, které se mohou zobrazit, když neproběhne test POST.

Kód blikání Popis Další krok
Klávesa Num Lock bliká a klávesy Caps Lock a Scroll Lock svítí
Obrázek 4: Klávesa Num Lock bliká a klávesy Caps Lock a Scroll Lock svítí
Mikrořadič předává řízení počítače procesoru. Tento kód přetrvává, pokud není zjištěn žádný procesor.
 1. Znovu usaďte procesor.
 2. Vyměňte základní desku.
 3. Vyměňte procesor.
Klávesa Num Lock svítí, klávesa Caps Lock bliká a klávesa Scroll Lock svítí
Obrázek 5: Klávesa Num Lock svítí, klávesa Caps Lock bliká a klávesa Scroll Lock svítí
V paměti se vyskytla chyba.
 1. Znovu usaďte paměťové moduly.
 2. Vyměňte paměťové moduly.
 3. Vyměňte základní desku.
Klávesy Num Lock, Caps Lock Scroll Lock blikají
Obrázek 6: Klávesy Num Lock, Caps Lock Scroll Lock blikají
Komponenta základní desky je vadná. Vyměňte základní desku.
Klávesy Num Lock a Caps Lock blikají a klávesa Scroll Lock svítí
Obrázek 7: Klávesy Num Lock a Caps Lock blikají a klávesa Scroll Lock svítí
Grafická karta brání počítači v dokončení testu POST.
 1. Vyměňte grafickou kartu.
 2. Vyměňte základní desku.
Klávesy Num Lock a Caps Lock blikají a klávesa Scroll Lock je zhasnutá
Obrázek 8: Klávesy Num Lock a Caps Lock blikají a klávesa Scroll Lock je zhasnutá
Klávesnice brání počítači v dokončení testu POST.
 1. Odpojte a znovu připojte kabel klávesnice.
 2. Vyměňte klávesnici.
 3. Vyměňte základní desku.
Klávesy Num Lock a Scroll Lock blikají a klávesa Caps Lock je zhasnutá
Obrázek 9: Klávesy Num Lock a Scroll Lock blikají a klávesa Caps Lock je zhasnutá
Při inicializaci došlo k problému řadiče USB.
 1. Odpojte všechna zařízení USB.
 2. Vyměňte základní desku.
Klávesa Num Lock svítí a klávesy Caps Lock a Scroll Lock blikají
Obrázek 10: Klávesa Num Lock svítí a klávesy Caps Lock a Scroll Lock blikají
Nejsou nainstalovány žádné moduly SODIMM.
 1. Nainstalujte paměťové moduly.
 2. Znovu usaďte paměťové moduly.
 3. Vyměňte paměťové moduly.
 4. Vyměňte základní desku.
Klávesy Num Lock a Scroll Lock blikají a klávesa Caps Lock svítí
Obrázek 11: Klávesy Num Lock a Scroll Lock blikají a klávesa Caps Lock svítí
Při inicializaci došlo k problému s displejem LCD.
 1. Připojte znovu kabel displeje LCD.
 2. Vyměňte panel LCD.
 3. Vyměňte grafickou kartu.
Klávesa Num Lock je zhasnutá a klávesy Caps Lock a Scroll Lock blikají
Obrázek 12: Klávesa Num Lock je zhasnutá a klávesy Caps Lock a Scroll Lock blikají
Modem brání počítači v dokončení testu POST.
 1. Znovu usaďte modem.
 2. Vyměňte modem.
 3. Vyměňte základní desku.

Zvukové signály

Pokud počítač nemůže zobrazit chyby nebo problémy na displeji, může při spuštění vydávat zvukové signály. Tyto série krátkých, opakovaných pípnutí, tzv zvukových kódů, identifikují různé poruchy počítače.

Zvukový kód Popis chyby Doporučená náprava
1 Byla zjištěna chyba v kontrolním součtu ROM BIOS nebo součet probíhá. Chyba základní desky (patří sem i poškození systému BIOS nebo chyby paměti ROM).
2 Paměť Není detekována paměť nebo paměť RAM
3
 • Chyba čipové sady (chyba North a South bridge, chyba DMA/IMR/časovače)
 • Chyba testu hodin
 • Chyba brány A20
 • Chyba čipu Super Input/Output
 • Chyba testu řadiče klávesnice
Chyba základní desky
4 Porucha čtení/zápisu paměti RAM Chyba paměti nebo paměti RAM
5 Chyba napájení hodin reálného času
 1. Znovu zapojte baterii CMOS.
 2. Pokud problém přetrvává, může to znamenat možnou závadu baterie CMOS nebo základní desky.
6 Chyba testu systému BIOS grafické karty Chyba grafické karty nebo čipu
7 Chyba testu vyrovnávací paměti procesoru Chyba procesoru
8 LCD Selhání LCD

Chybové kódy kontrolek LED

Kontrolka LED tlačítka napájení nebo alternativní kontrolka LED opakovaným blikáním předává diagnostické informace. Kódy blikání kontrolek LED a odpovídající chyby naleznete v tabulce níže.

Poznámka: Pro Není detekována paměť nebo paměť RAM kontrolka LED tlačítka napájení dvakrát blikne, poté zhasne a sekvence se opakuje, dokud se počítač nevypne.

Kódy LED
Obrázek 13: Kódy LED

Kód LED Popis chyby Doporučená náprava
1 Základní deska: Chyba paměti ROM systému BIOS Základní deska (patří sem poškození systému BIOS nebo chyba paměti ROM).
2 Paměť Není detekována paměť nebo paměť RAM
3
 • Chyba základní desky
 • Chyba čipové sady
 • Porucha hodin
 • Chyba brány A20
 • Chyba Super I/O
 • Chyba řadiče klávesnice
Chyba základní desky
4 Paměť Chyba paměti nebo paměti RAM
5 Porucha hodin reálného času
 1. Znovu zapojte baterii CMOS.
 2. Pokud problém přetrvává, může to znamenat možnou závadu baterie nebo základní desky.
6 Video BIOS Chyba grafické karty nebo čipu
7 Procesor Chyba procesoru
8 LCD Selhání LCD
Poznámka:
Jaké jsou další kroky? – Pokud kódy LED naznačují možné selhání baterie, přečtěte si články znalostní databáze Dell. Pokud chybový kód není uveden výše, kontaktujte technickou podporu společnosti Dell.

Additional Information

Article Properties


Affected Product

Latitude

Last Published Date

20 Dec 2023

Version

8

Article Type

How To