Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Diagnostik- och batterilampor för bärbara Dell Latitude-datorer och Dell Latitude-surfplattor

Summary: Den här artikeln innehåller information om diagnostik och batterilampor för Dell Latitude bärbara datorer och surfplattor.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Instructions

Den här artikeln innehåller information om koder för diagnostik-LED-lampor för bärbara Dell-datorer och Dell-surfplattor. Här finns information om vanliga felsökningssteg, användbara länkar till batteri, nätadapter och andra felsökningsguider för att lösa problem med batteri och nätadapter.


Bärbara Dell-datorer har olika typer av visuella (LED-lampor) och hörbara (pipkoder) diagnostikindikatorer som hjälper dig att upptäcka symptom på trasiga maskinvarukomponenter. De flesta av dessa symptom är relaterade till fel vid start, problem med att slutföra självtest vid start, skärmproblem eller problem med att starta operativsystemet. Om du vill ha mer information om hur du felsöker den typen av problem läser du Dells kunskapsartikel Lösa problem med att datorn inte har någon ström, med att det inte går att slutföra självtestet, med att det inte går att starta datorn eller med att du inte har någon bild (på engelska).

Välj ett avsnitt nedan som gäller din datormodell för att visa informationen.

Obs! Vissa bärbara datorer använder en sekvens med pipkoder för att indikera ett möjligt fel på maskinvarukomponenter. Se tabellen över ljudsignalkoder i Dell Latitude-avsnittet nedan för mer information om hur du använder koderna för att felsöka datorn.

Batteritillstånd:
Bild 1: Batteritillstånd:

Ström-/batterilampan – lyser vitt eller gult som indikation på strömstatus och batterinivå. Se tabellerna nedan.

Beskrivning av indikatorlampor
1
Strömindikator
2
Indikatorlampa för hårddisken
3
Statusindikatorlampa för batteri
4
Indikatorlampa för Wi-Fi
Batterilampstillstånd
Batteritillstånd LED-beteende Nästa steg

En nätadapter som inte stöds eller en icke-Dell-nätadapter är ansluten till den bärbara datorn.

Blinkar växelvist gult och vitt

 1. Koppla bort och återanslut nätadaptern.
 2. Försök med en nätadapter du vet fungerar. Om en nätadapter som du vet fungerar kontaktar du Dells tekniska support för ersättningsalternativ för nätadaptern.

Tillfälligt batterifel med ansluten nätadapter

Blinkar växelvist gult med fast vitt sken

 1. Stäng av datorn.
 2. Koppla bort nätadaptern.
 3. Koppla från och sätt tillbaka batteriet. För bärbara datorer med icke-löstagbart batteri går du till nästa steg.
 4. Försök med ett batteri du vet fungerar från en liknande bärbar Dell-dator (om du har tillgång till det). Om det fungerar kontaktar du Dells tekniska support för att få ersättningsalternativ för batterier.
 5. Mer information finns i Dells kunskapsbank i artikeln How to Troubleshoot Dell Laptop Battery Issues to troubleshoot the battery issue. (Felsöka batteriproblem på bärbara Dell-datorer) för att felsöka batteriproblemet.
Mer information om garantin på batterier finns i Dells kunskapsartikel Dells garantisupport för batterier till bärbara datorer.

Allvarligt batterifel med ansluten nätadapter

Konstant blinkande gult sken

 1. Stäng av datorn.
 2. Koppla bort nätadaptern.
 3. Koppla från och sätt tillbaka batteriet. För bärbara datorer med icke-löstagbart batteri går du till nästa steg.
 4. Försök med ett batteri du vet fungerar från en liknande bärbar Dell-dator (om du har tillgång till det). Om det fungerar kontaktar du Dells tekniska support för att få ersättningsalternativ för batterier.
 5. Mer information finns i Dells kunskapsbank i artikeln How to Troubleshoot Dell Laptop Battery Issues to troubleshoot the battery issue. (Felsöka batteriproblem på bärbara Dell-datorer) för att felsöka batteriproblemet.
Mer information om garantin på batterier finns i Dells kunskapsartikel Dells garantisupport för batterier till bärbara datorer.

Batteri i fullt laddningsläge med ansluten nätadapter

Släckt lampa

Inga ytterligare åtgärder krävs.

Batteri laddas med ansluten nätadapter

Vitt sken

Inga ytterligare åtgärder krävs.

 

Obs! Mer information om felsökning av batterier till bärbara datorer finns i Följande artikel i Dells kunskapsbank : Felsöka batteriproblem på bärbara Dell-datorer.

Om den bärbara datorn är ansluten till ett eluttag fungerar ström- eller batterilampan enligt nedan. Information om din bärbara Dell-dator finns i användarmanualen för den.

Energiläge Status på laddningen LED-beteende

Alla (0–100 %)

Fast vitt sken

Vänteläge

Alla (0–100 %)

Blinkar vitt (långsam ökning och minskning av ljusstyrkan)

Av, viloläge

>90 % laddning

Av

Av, viloläge

= 90 % laddning

Fast vitt sken

Om den bärbara datorn drivs med batteri fungerar ström- eller batterilampan enligt nedan. Information om din bärbara Dell-dator finns i användarmanualen för den.

Energiläge Ström kvar i batteriet LED-beteende

= 10 % laddning

Fast vitt sken

<10 % laddning

Fast gult sken

Vänteläge

= 10 % laddning

Blinkar vitt (långsam ökning och minskning av ljusstyrkan)

Vänteläge

<10 % laddning

Fast gult sken

Av, viloläge

Alla (0–100 %)

Av

Aktuella modeller som levereras:

De tre lysdiodslamporna är placerade nära den främre högra sidan av datorn enligt nedan:

Diagnostikampa
Bild 2: Diagnostikampa

Batteri-LED-lamporna på de här bärbara datorerna blinkar gult/vitt i ett mönster för att ange att det är fel på maskinvarukomponenter. Du kan använda tabellen nedan till att ta reda på vad LED-lampsblinksekvenserna innebär.

Obs! Den första siffran i kolumnen LED-blinkningssekvens representerar antalet gula blinkningar, medan den andra siffran representerar antalet vita blinkningar.
Exempel: Inget minne eller RAM-minne identifierades är (2,3): Batterilampan blinkar gult två gånger och sedan vitt tre gånger.
Batterilampan slutar att blinka i 1,5 sekunder mellan de gula och vita blinkarna och sekvensen upprepas efter en tre sekunder lång paus.

I följande tabell förklaras de gula och vita blinkningsmönstren med möjliga felsökningslösningar:

Indikatorlampan blinkningsmönster Felbeskrivning Fel
2.1 Processor Eventuellt processorfel
2.2 Moderkort BIOS Moderkort (innefattar skadat BIOS och ROM-fel)
2.3 Minne Inget minne eller RAM-minne identifierades
2.4 Minne Minnes- eller RAM-minnesfel
2.5 Minne Ogiltigt minne är installerat
2.6 Moderkort kretsuppsättning Moderkorts- eller kretsuppsättningsfel
2.7 LCD LCD-fel
3,1 RTC-elfel CMOS-batterifel
3,2 PCI eller video PCI-, grafikkorts- eller kretsfel
3,3 BIOS-återställning 1 Återställningsavbildning hittades inte
3,4 BIOS-återställning 2 Återställningsavbildning hittades men är ogiltig
Obs! Om felkoden inte finns med i listan ovan kontaktar du Dells tekniska support. Om du vill ha mer information om Dell ePSA-diagnostik läser du i Dells kunskapsartikel Lösa maskinvaruproblem med hjälp av ePSA-diagnostik (på engelska).

Äldre modeller:

Beskrivning av indikatorlampor
Bild 3: Beskrivning av indikatorlampor

Beskrivning av indikatorlampor
1
Strömindikator
2
Indikatorlampa för hårddisken
3
Statusindikatorlampa för batteri
4
Indikatorlampa för Wi-Fi

Tabellen nedan innehåller information om hur du tolkar de LED-lampskoder som visas på bärbara Dell-datorer när det uppstår fel:

Lagrings-LED
Lagrings-LED
Indikatorlampa för batteri
Indikatorlampa för batteri
Indikatorlampa för trådlöst
Indikatorlampa för trådlöst
Felbeskrivning Nästa steg
Blinkande
Fast
Fast
Ett möjligt processorfel har uppstått. Kontakta Dells support.
Fast
Blinkande
Fast
Minnesmodulerna identifieras, men ett fel har uppstått. Mer information finns i Följande artikel i Dells kunskapsbank : Så här diagnostiserar och löser du vanliga minnesproblem på en Dell-dator.
Blinkande
Blinkande
Blinkande
Ett moderkortsfel har uppstått. Kontakta Dells support.
Blinkande
Blinkande
Fast
Ett möjligt grafikkorts- eller videofel har uppstått. Mer information finns i följande artikel i Dells kunskapsbank : Så här felsöker du skärm- eller videoproblem med LCD-skärmen på bärbara Dell-datorer.
Blinkande
Blinkande
Av
Datorn misslyckades vid initiering av hårddisk eller tillvals-ROM. Mer information finns i Dells kunskapsbank i artikeln How to resolve HDD (Hard drive) issues on a Dell Computer. (Så här löser du hårddiskproblem på en Dell-dator).
Blinkande
Av
Blinkande
Ett fel i USB-styrenheten uppstod vid start. Se efter om portarna är skadade. Ta bort alla USB-enheter.
Mer information finns i Dells kunskapsbank i artikeln Troubleshooting Ports on a Dell Computer (felsök portar på en Dell-dator).
Fast
Blinkande
Blinkande
Inga minnesmoduler har installerats eller upptäckts. Mer information finns i Följande artikel i Dells kunskapsbank : Så här diagnostiserar och löser du vanliga minnesproblem på en Dell-dator.
Blinkande
Fast
Blinkande
Ett fel i LCD-skärmen uppstod vid start. Mer information finns i följande artikel i Dells kunskapsbank : Så här felsöker du skärm- eller videoproblem med LCD-skärmen på bärbara Dell-datorer.
Av
Blinkande
Blinkande
Modemet gör att det inte går att slutföra självtest i datorn. Installera om eller ta bort alla modemkort.
Av
Blinkande
Av
Det gick inte att initiera minnet, eller så stöds det inte. Mer information finns i Följande artikel i Dells kunskapsbank : Så här diagnostiserar och löser du vanliga minnesproblem på en Dell-dator.

Batteristatus

Om datorn är ansluten till en nätadapter fungerar batterilampan så här. Information om din bärbara Dell-dator finns i användarmanualen för den.

 • Fast grönt sken – batteriet laddas.
 • Blinkande grönt sken – batteriet är nästan fulladdat.

Om datorn körs på batteri fungerar batterilampan enligt nedan. Information om din bärbara Dell-dator finns i användarmanualen för den.

 • Släckt – batteriet är tillräckligt laddat (eller datorn är avstängd).
 • Blinkar orange – batteriladdningen är låg.
 • Fast orange – batteriladdningen är kritiskt låg.

Felkoder för indikatorlampor

I följande tabell ser du de felkoder som kan visas i en situation utan självtest:

Flash-kod Beskrivning Nästa steg
Num Lock blinkar, Caps Lock på, Scroll Lock på
Bild 4: Num Lock blinkar, Caps Lock på, Scroll Lock på
Mikrostyrenheten ger kontroll över datorn till processorn. Koden kvarstår om ingen processor identifieras.
 1. Sätt tillbaka processorn.
 2. Byt ut moderkortet.
 3. Byt ut processorn.
Num Lock på, Caps Lock blinkar, Scroll Lock på
Bild 5: Num Lock på, Caps Lock blinkar, Scroll Lock på
Det har uppstått ett fel i minnet.
 1. Ta ur och sätt tillbaka minnesmoduler.
 2. Byt ut minnesmodulerna.
 3. Byt ut moderkortet.
Num Lock blinkar, Caps Lock blinkar, Scroll Lock blinkar
Bild 6: Num Lock blinkar, Caps Lock blinkar, Scroll Lock blinkar
En komponent i moderkortet är defekt. Byt ut moderkortet.
Num Lock blinkar, Caps Lock blinkar, Scroll Lock på
Bild 7: Num Lock blinkar, Caps Lock blinkar, Scroll Lock på
Grafikkortet gör att det inte går att utföra självtest i datorn.
 1. Sätt tillbaka grafikkortet.
 2. Byt ut moderkortet.
Num Lock blinkar, Caps Lock blinkar, bläddringslås av
Bild 8: Num Lock blinkar, Caps Lock blinkar, bläddringslås av
Tangentbordet gör att det inte går att utföra självtest i datorn.
 1. Koppla från och anslut tangentbordskabeln igen.
 2. Byt ut tangentbordet.
 3. Byt ut moderkortet.
Num Lock blinkar, Caps Lock Off, Scroll Lock blinkar
Bild 9: Num Lock blinkar, Caps Lock Off, Scroll Lock blinkar
Ett fel i USB-styrenheten uppstod vid start.
 1. Ta bort eventuella USB-enheter.
 2. Byt ut moderkortet.
Num Lock på, Caps Lock blinkar, Scroll Lock blinkar
Bild 10: Num Lock på, Caps Lock blinkar, Scroll Lock blinkar
Inga SODIMM-minnen är installerade.
 1. Installera minnesmodulerna.
 2. Ta ur och sätt tillbaka minnesmoduler.
 3. Byt ut minnesmodulerna.
 4. Byt ut moderkortet.
Num Lock blinkar, Caps Lock på, Scroll Lock blinkar
Bild 11: Num Lock blinkar, Caps Lock på, Scroll Lock blinkar
Ett fel i LCD-skärmen uppstod vid start.
 1. Återställ LCD-kabeln.
 2. Byt ut LCD-skärmen.
 3. Sätt tillbaka grafikkortet.
Num Lock av, Caps Lock blinkar, Scroll Lock blinkar
Bild 12: Num Lock av, Caps Lock blinkar, Scroll Lock blinkar
Modemet gör att det inte går att slutföra självtest i datorn.
 1. Återställ modemet.
 2. Byt ut modemet.
 3. Byt ut moderkortet.

Pipkoder

Datorn kan ge ifrån sig en serie pip under start om bildskärmen inte kan visa fel och problem. Dessa serier med korta, upprepade pipsignaler, som kallas pipkoder, identifierar olika datorfel.

Ljudkod Felbeskrivning Föreslagen åtgärd
1 Kontrollsumma för BIOS-ROM pågår eller fel har inträffat Moderkortsfel (omfattar fel på grund av att BIOS är skadat och ROM-fel).
2 Minne Inget minne eller RAM-minne identifierades
3
 • Kretsuppsättningsfel ("North and South bridge error", "DMA/IMR/Timer error")
 • Fel vid test av klockan
 • Fel på port A20
 • Superfel i indata/utdata-krets
 • Fel vid test av tangentbordets styrenhet
Moderkortsfel
4 Fel vid läsning från/skrivning till RAM-minne Minnes- eller RAM-minnesfel
5 Fel på realtidsklockan
 1. Koppla från och sätt tillbaka CMOS-batterianslutningen.
 2. Om problemet kvarstår kan det tyda på ett möjligt fel med CMOS-batteriet eller moderkortet.
6 Fel vid test av grafik-BIOS Fel på grafikkort eller -krets
7 Fel vid test av processorcache Fel på processorn
8 LCD LCD-fel

Felkoder för indikatorlampor

Strömknappens indikatorlampa, eller en annan bestämd lysdiod, blinkar i ett upprepande mönster för att kommunicera diagosinformation. Se tabellen nedan för de blinkande koderna för lysdioderna och motsvarande fel.

Obs! För Inget minne eller RAM-minne identifierades blinkar strömbrytarlampan två gånger följt av en paus och upprepas sedan tills datorn stängs av.

Koder för lampor
Bild 13: Koder för lampor

LED-kod Felbeskrivning Föreslagen åtgärd
1 Moderkort: BIOS ROM-fel Moderkort (omfattar fel på grund av att BIOS är skadat och ROM-fel).
2 Minne Inget minne eller RAM-minne identifierades
3
 • Moderkortsfel
 • Kretsuppsättningsfel
 • Klockfel
 • Fel på port A20
 • Fel på super-I/O
 • Fel på tangentbordets styrenhet
Moderkortsfel
4 Minne Minnes- eller RAM-minnesfel
5 Fel på realtidsklockan
 1. Koppla från och sätt tillbaka CMOS-batterianslutningen.
 2. Om problemet kvarstår kan det bero på ett batteri- eller moderkortsfel.
6 Grafik-BIOS Fel på grafikkort eller -krets
7 Processor Fel på processorn
8 LCD LCD-fel

Additional Information

Article Properties


Affected Product

Latitude

Last Published Date

20 Dec 2023

Version

8

Article Type

How To