Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Wskaźniki diagnostyczne i baterii w notebookach i tabletach Latitude firmy Dell

Summary: Ten artykuł zawiera informacje o wskaźnikach diagnostycznych i wskaźnikach baterii notebooków i tabletów Dell Latitude.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Instructions

Ten artykuł zawiera informacje na temat kodów diagnostycznych diod LED laptopów i tabletów firmy Dell. Zapoznaj się z informacjami na temat standardowych czynności rozwiązywania problemów, uzyskaj przydatne łącza do wskazówek rozwiązywania problemów z baterią, zasilaczem sieciowym i nie tylko.


Notebooki firmy Dell są wyposażone w różnego rodzaju zintegrowane diagnostyczne wskaźniki wizualne (diody LED) i dźwiękowe (kody dźwiękowe), aby ułatwić wykrywanie podzespołów, które uległy awarii. Większość symptomów jest związana z awarią zasilania, zakończeniem procedury testowej (POST), problemem z ekranem lub z uruchomieniem systemu operacyjnego. Aby dowiedzieć się więcej na temat rozwiązywania tych problemów, zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy Dell Problemy z brakiem zasilania, brakiem testu POST, brakiem możliwości uruchomienia komputera lub brakiem obrazu.

Wybierz poniżej sekcję, która dotyczy danego modelu komputera, aby wyświetlić informacje w niej zawarte.

Uwaga: niektóre notebooki wykorzystują sekwencję kodów dźwiękowych w celu wskazania potencjalnej awarii podzespołu. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z tych kodów w celu rozwiązywania problemów z komputerem, zobacz tabelę Kody dźwiękowe w poniższej sekcji Dell Latitude.

Stan baterii:
Rysunek 1. Stan baterii:

Lampka zasilania lub baterii – zmienia kolor na biały lub bursztynowy, informując o stanie zasilania oraz poziomie naładowania baterii. Patrz tabele poniżej.

Opis lampek LED
1
Lampka zasilania
2
Lampka dysku twardego
3
Lampka stanu baterii
4
Lampka sieci Wi-Fi
Stan lampki baterii
Stan baterii Zachowanie diody LED Kolejne kroki

Do komputera przenośnego podłączono nieobsługiwany zasilacz prądu zmiennego producenta innego niż firma Dell.

Migające naprzemiennie lampki bursztynowa i biała

 1. Odłącz i ponownie podłącz zasilacz sieciowy.
 2. Użyj sprawdzonego zasilacza sieciowego. Jeśli sprawdzony zasilacz sieciowy działa prawidłowo, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Dell w celu uzyskania informacji na temat opcji wymiany zasilacza sieciowego.

Tymczasowa awaria akumulatora przy podłączonym zasilaczu prądu zmiennego

Naprzemiennie migająca bursztynowa lampka i świecąca biała lampka

 1. Wyłącz komputer.
 2. Odłącz zasilacz sieciowy.
 3. Wyjmij i włóż ponownie baterię. Jeśli notebook jest wyposażony w baterię niewymienną, przejdź do następnego kroku.
 4. Wypróbuj sprawdzoną baterię z innego podobnego laptopa firmy Dell (jeśli jest dostępna). Jeśli sprawdzona bateria jest sprawna, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Dell w celu uzyskania informacji na temat opcji wymiany baterii.
 5. Aby rozwiązać problemy z baterią, zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy firmy Dell Rozwiązywanie problemów z baterią notebooka firmy Dell.
Więcej informacji na temat obsługi gwarancji baterii można znaleźć w artykule bazy wiedzy Dell Obsługa gwarancyjna baterii notebooka Dell.

Całkowita awaria akumulatora przy podłączonym zasilaczu prądu zmiennego

Stale błyskające światło bursztynowe

 1. Wyłącz komputer.
 2. Odłącz zasilacz sieciowy.
 3. Wyjmij i włóż ponownie baterię. Jeśli notebook jest wyposażony w baterię niewymienną, przejdź do następnego kroku.
 4. Wypróbuj sprawdzoną baterię z innego podobnego laptopa firmy Dell (jeśli jest dostępna). Jeśli sprawdzona bateria jest sprawna, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Dell w celu uzyskania informacji na temat opcji wymiany baterii.
 5. Aby rozwiązać problemy z baterią, zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy firmy Dell Rozwiązywanie problemów z baterią notebooka firmy Dell.
Więcej informacji na temat obsługi gwarancji baterii można znaleźć w artykule bazy wiedzy Dell Obsługa gwarancyjna baterii notebooka Dell.

Bateria w pełni naładowana przy podłączonym zasilaczu prądu zmiennego

Lampka wyłączona

Nie są wymagane żadne dalsze czynności.

Bateria jest w trakcie ładowania przy podłączonym zasilaczu prądu zmiennego

Biała lampka włączona

Nie są wymagane żadne dalsze czynności.

 

Uwaga: więcej informacji na temat rozwiązywania problemów z baterią notebooka można znaleźć w artykule bazy wiedzy Dell Jak rozwiązywać problemy z baterią notebooka firmy Dell.

Jeśli notebook jest podłączony do gniazdka elektrycznego, lampka zasilania lub baterii funkcjonuje następująco. Szczegółowe informacje na temat laptopa Dell można znaleźć w podręczniku użytkownika urządzenia.

Stan zasilania Stan ładowania Zachowanie diody LED

Włączone

Dowolny (0-100%)

Biała, stale zapalona

Tryb gotowości

Dowolny (0-100%)

Biała, migająca powoli (jasność stopniowo rosnąca/malejąca).

Wył., hibernacja

Stan naładowania >90%

Wyłączony

Wył., hibernacja

Stan naładowania = 90%

Biała, stale zapalona

Jeśli notebook jest zasilany z baterii, lampka zasilania lub baterii funkcjonuje następująco. Szczegółowe informacje na temat laptopa Dell można znaleźć w podręczniku użytkownika urządzenia.

Stan zasilania Pozostała moc baterii Zachowanie diody LED

Włączone

Stan naładowania = 10%

Biała, stale zapalona

Włączone

Stan naładowania <10%

Świeci na pomarańczowo

Tryb gotowości

Stan naładowania = 10%

Biała, migająca powoli (jasność stopniowo rosnąca/malejąca).

Tryb gotowości

Stan naładowania <10%

Świeci na pomarańczowo

Wył., hibernacja

Dowolny (0-100%)

Wyłączony

Obecnie dostarczane modele:

Trzy kontrolki LED znajdują się blisko prawej przedniej strony komputera, jak przedstawiono poniżej:

Dioda diagnostyczna LED
Rysunek 2. Dioda diagnostyczna LED

Diody LED akumulatora w tych laptopach migają na bursztynowo lub biało, wskazując awarie elementów sprzętowych. W poniższej tabeli przedstawiono informacje na temat znaczenia poszczególnych sekwencji diod LED.

Uwaga: pierwsza liczba w kolumnie sekwencji diod LED odpowiada liczbie błysków w kolorze bursztynowym, natomiast druga liczba odpowiada liczbie błysków w kolorze białym.
Przykład: Nie wykryto pamięci masowej lub pamięci RAM to (2,3): Dioda LED baterii miga dwa razy na pomarańczowo, a następnie trzy razy na biało.
Dioda LED baterii przestanie migać na 1,5 sekundy między błyskami pomarańczowymi i białymi, a następnie ta sekwencja powtórz się po 3 sekundach przerwy.

Poniższa tabela przedstawia przyczyny migania diody na bursztynowo i biało z możliwymi rozwiązaniami problemów:

Sekwencja diod LED Opis awarii Awarie
2,1 Procesor Możliwa awaria procesora
2,2 Płyta główna, system BIOS Płyta główna (obejmuje awarię systemu BIOS lub błąd pamięci ROM)
2,3 Pamięć Nie wykryto pamięci masowej lub pamięci RAM
2,4 Pamięć Błąd pamięci masowej lub pamięci RAM
2,5 Pamięć Zainstalowano nieprawidłową pamięć
2,6 Płyta główna, chipset Błąd płyty głównej lub chipsetu
2,7 LCD Awaria wyświetlacza LCD
3,1 Awaria zasilania RTC Błąd baterii CMOS
3,2 Karta graficzna lub PCI Błąd karty graficznej, PCI lub układu graficznego
3,3 Przywracanie systemu BIOS 1 Nie odnaleziono obrazu odzyskiwania
3,4 Przywracanie systemu BIOS 2 Odnaleziono obraz odzyskiwania, ale jest on nieprawidłowy
Uwaga: Jeśli kod błędu nie został wymieniony powyżej, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Dell. Aby dowiedzieć się więcej na temat diagnostyki Dell ePSA, zobacz artykuł bazy wiedzy Dell Rozwiązywanie problemów ze sprzętem przy użyciu programu diagnostyki ePSA.

Starsze modele:

Opisy diod LED
Rysunek 3. Opisy diod LED

Opis lampek LED
1
Lampka zasilania
2
Lampka dysku twardego
3
Lampka stanu baterii
4
Lampka sieci Wi-Fi

W poniższej tabeli przedstawiono sposób odczytywania kodów wskaźników LED na laptopie firmy Dell w przypadku wystąpienia błędu:

Dioda LED pamięci masowej
Dioda LED pamięci masowej
Dioda LED baterii
Dioda LED baterii
Dioda LED sieci bezprzewodowej
Dioda LED sieci bezprzewodowej
Opis awarii Kolejne kroki
Miganie
Światło ciągłe
Światło ciągłe
Możliwa awaria procesora. Skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Dell.
Światło ciągłe
Miganie
Światło ciągłe
Moduły pamięci zostały wykryte, jednak wystąpił problem. Patrz artykuł z bazy wiedzy firmy Dell Diagnozowanie i rozwiązywanie typowych problemów z modułami pamięci w komputerze firmy Dell.
Miganie
Miganie
Miganie
Wystąpiła awaria płyty głównej. Skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Dell.
Miganie
Miganie
Światło ciągłe
Możliwa awaria karty graficznej. Zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy firmy Dell Rozwiązywanie problemów z wyświetlaniem lub obrazem na wyświetlaczu LCD notebooka firmy Dell.
Miganie
Miganie
Wyłączony
Awaria komputera podczas inicjalizacji dysku twardego lub opcjonalnej pamięci ROM. Zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy firmy Dell Jak rozwiązywać problemy z dyskiem twardym w komputerze firmy Dell.
Miganie
Wyłączony
Miganie
Podczas inicjalizacji kontrolera USB wystąpił błąd. Sprawdź, czy złącza nie są uszkodzone i odłącz urządzenia USB.
Zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy firmy Dell Rozwiązywanie problemów z portami w komputerze firmy Dell.
Światło ciągłe
Miganie
Miganie
Nie wykryto / nie zainstalowano żadnych modułów pamięci. Patrz artykuł z bazy wiedzy firmy Dell Diagnozowanie i rozwiązywanie typowych problemów z modułami pamięci w komputerze firmy Dell.
Miganie
Światło ciągłe
Miganie
Podczas inicjalizacji ekranu LCD wystąpił błąd. Zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy firmy Dell Rozwiązywanie problemów z wyświetlaniem lub obrazem na wyświetlaczu LCD notebooka firmy Dell.
Wyłączony
Miganie
Miganie
Modem uniemożliwia komputerowi wykonanie testu POST. Spróbuj wyjąć i włożyć lub usunąć karty modemowe.
Wyłączony
Miganie
Wyłączony
Nie można zainicjować pamięci lub nie jest ona obsługiwana. Patrz artykuł z bazy wiedzy firmy Dell Diagnozowanie i rozwiązywanie typowych problemów z modułami pamięci w komputerze firmy Dell.

Stan baterii

Jeśli komputer jest podłączony do zasilacza sieciowego, lampka stanu akumulatora zachowuje się w następujący sposób. Szczegółowe informacje na temat laptopa Dell można znaleźć w podręczniku użytkownika urządzenia.

 • Ciągłe światło zielone — trwa ładowanie baterii.
 • Miga na zielono — bateria jest prawie całkowicie naładowana.

Jeśli komputer jest zasilany z baterii, lampka baterii funkcjonuje następująco. Szczegółowe informacje na temat laptopa Dell można znaleźć w podręczniku użytkownika urządzenia.

 • Wyłączona — bateria jest odpowiednio naładowana lub komputer jest wyłączony.
 • Miga na pomarańczowo — niski poziom baterii.
 • Ciągłe światło pomarańczowe — krytycznie niski poziom baterii.

Kody lampek diagnostycznych

W poniższej tabeli przedstawiono kody lampek diagnostycznych, jakie mogą być wyświetlane w przypadku wystąpienia błędu podczas testu POST:

Kod błyskowy pamięci Opis Dalsze kroki
Lampka Num Lock miga, lampka Caps Lock włączona, lampka Scroll Lock włączona
Rysunek 4. Lampka Num Lock miga, lampka Caps Lock włączona, lampka Scroll Lock włączona
Mikrokontroler przekazuje kontrolę nad komputerem procesorowi. Ten kod pozostaje aktywny w przypadku niewykrycia procesora.
 1. Ponownie zamontuj procesor.
 2. Wymień płytę systemową.
 3. Zainstaluj procesor.
Lampka Num Lock włączona, lampka Caps Lock miga, lampka Scroll Lock włączona
Rysunek 5. Lampka Num Lock włączona, lampka Caps Lock miga, lampka Scroll Lock włączona
Wystąpił błąd dotyczący pamięci.
 1. Popraw osadzenie modułów pamięci.
 2. Ponownie zamontuj moduły pamięci.
 3. Wymień płytę systemową.
Lampka Num Lock miga, lampka Caps Lock miga, lampka Scroll Lock miga
Rysunek 6. Lampka Num Lock miga, lampka Caps Lock miga, lampka Scroll Lock miga
Jeden z podzespołów płyty głównej jest niesprawny. Wymień płytę systemową.
Lampka Num Lock miga, lampka Caps Lock miga, lampka Scroll Lock włączona
Rysunek 7. Lampka Num Lock miga, lampka Caps Lock miga, lampka Scroll Lock włączona
Karta graficzna uniemożliwia komputerowi wykonanie testu POST.
 1. Wymień kartę graficzną.
 2. Wymień płytę systemową.
Lampka Num Lock miga, lampka Caps Lock miga, lampka Scroll Lock wyłączona
Rysunek 8. Lampka Num Lock miga, lampka Caps Lock miga, lampka Scroll Lock wyłączona
Klawiatura uniemożliwia komputerowi wykonanie testu POST.
 1. Wyjmij, a następnie włóż ponownie wtyczkę klawiatury.
 2. Ponownie załóż klawiaturę.
 3. Wymień płytę systemową.
Lampka Num Lock miga, lampka Caps Lock wyłączona, lampka Scroll Lock miga
Rysunek 9. Lampka Num Lock miga, lampka Caps Lock wyłączona, lampka Scroll Lock miga
Podczas inicjalizacji kontrolera USB wystąpił błąd.
 1. Odłącz wszystkie urządzenia USB.
 2. Wymień płytę systemową.
Lampka Num Lock włączona, lampka Caps Lock miga, lampka Scroll Lock miga
Rysunek 10. Lampka Num Lock włączona, lampka Caps Lock miga, lampka Scroll Lock miga
Brak zainstalowanych modułów pamięci SODIMM.
 1. Zainstaluj moduły pamięci.
 2. Popraw osadzenie modułów pamięci.
 3. Ponownie zamontuj moduły pamięci.
 4. Wymień płytę systemową.
Lampka Num Lock miga, lampka Caps Lock włączona, lampka Scroll Lock miga
Rysunek 11. Lampka Num Lock miga, lampka Caps Lock włączona, lampka Scroll Lock miga
Podczas inicjalizacji ekranu LCD wystąpił błąd.
 1. Odłącz i podłącz ponownie kabel wyświetlacza LCD.
 2. Wymień panel wyświetlacza LCD.
 3. Wymień kartę graficzną.
Lampka Num Lock wyłączona, lampka Caps Lock miga, lampka Scroll Lock miga
Rysunek 12. Lampka Num Lock wyłączona, lampka Caps Lock miga, lampka Scroll Lock miga
Modem uniemożliwia komputerowi wykonanie testu POST.
 1. Popraw osadzenie modemu.
 2. Wymień modem.
 3. Wymień płytę systemową.

Kody dźwiękowe

Podczas rozruchu system może emitować serie sygnałów dźwiękowych, jeśli na wyświetlaczu nie można wyświetlić informacji o błędach lub problemach. Te serie krótkich, powtarzających się sygnałów dźwiękowych, zwanych kodami dźwiękowymi, identyfikują różne usterki komputera.

Kod dźwiękowy Opis awarii Sugerowane rozwiązanie
1 Test sumy kontrolnej pamięci ROM systemu BIOS w toku lub błąd pamięci Awaria płyty systemowej (obejmuje awarię systemu BIOS lub błąd pamięci ROM).
2 Pamięć Nie wykryto pamięci masowej lub pamięci RAM
3
 • Błąd chipsetu (błąd mostka północnego i południowego, błąd DMA/IMR/zegara)
 • Błąd testu zegara systemowego
 • Gate A20 failure (Błąd bramy A20)
 • Awaria chipa super wejścia/wyjścia
 • Błąd podczas testowania kontrolera klawiatury
Awaria płyty systemowej
4 Błąd zapisu lub odczytu pamięci operacyjnej (RAM). Błąd pamięci masowej lub pamięci RAM
5 Błąd zasilania zegara czasu rzeczywistego
 1. Wyjmij, a następnie włóż na miejsce baterię CMOS.
 2. Jeśli problem nie ustąpi, może to oznaczać usterkę baterii CMOS lub płyty systemowej.
6 Błąd podczas testowania systemu BIOS wideo. Awaria karty graficznej lub chipa
7 Błąd podczas testowania pamięci podręcznej CPU Awaria procesora
8 LCD Awaria wyświetlacza LCD

Kody lampek diagnostycznych

Dioda LED przycisku zasilania lub ustalona inna dioda LED miga z powtarzającym się wzorem w celu przekazania informacji diagnostycznych. W poniższej tabeli przedstawiono kody tych migających diod LED i odpowiadające im błędy.

Uwaga: W przypadku błędu Nie wykryto pamięci masowej lub pamięci RAM wskaźnik LED przycisku zasilania miga dwa razy, a następnie po krótkiej przerwie powtarza sygnał aż do momentu wyłączenia komputera.

Kody diod LED
Rysunek 13. Kody diod LED

Kod diody LED Opis awarii Sugerowane rozwiązanie
1 Płyta systemowa: Awaria układu ROM systemu BIOS Płyta systemowa (obejmuje awarię systemu BIOS lub błąd pamięci ROM).
2 Pamięć Nie wykryto pamięci masowej lub pamięci RAM
3
 • Awaria płyty systemowej
 • Błąd chipsetu
 • Awaria zegara
 • Gate A20 failure (Błąd bramy A20)
 • Błąd układu Super I/O
 • Błąd sterownika klawiatury
Awaria płyty systemowej
4 Pamięć Błąd pamięci masowej lub pamięci RAM
5 Błąd zegara czasu rzeczywistego
 1. Wyjmij, a następnie włóż na miejsce baterię CMOS.
 2. Jeśli problem nie ustąpi, może to oznaczać usterkę baterii lub płyty systemowej.
6 BIOS karty graficznej Awaria karty graficznej lub chipa
7 Procesor Awaria procesora
8 LCD Awaria wyświetlacza LCD
Uwaga:
Co zrobić dalej? — Jeśli kody sygnału diody LED wskazują na możliwą awarię baterii, zapoznaj się z artykułami bazy wiedzy Dell. Jeśli kod błędu nie został wymieniony powyżej, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Dell.

Additional Information

Article Properties


Affected Product

Latitude

Last Published Date

20 Dec 2023

Version

8

Article Type

How To