Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Microsoft Windows 7 går ned, genstarter, eller der vises en blå skærm

Summary: Find ud af, hvad blå skærm-fejl er, hvorfor de opstår, hvordan du genkender dem, og hvordan du kan løse dem ved at udforske denne side.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

Denne artikel beskriver, hvad blå skærm-fejl i Windows 7 er, hvorfor de opstår, og hvordan du kan genkende og rette dem.Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad er en fejlmeddelelse på blå skærm?
 2. Kør onlinediagnosticering
 3. Fejlfinding i forbindelse med almindelige fejlmeddelelser på blå skærm
  1. 0x000000ED og 0x0000007B
  2. 0x00000024
  3. 0x0000007E og 0x0000008E
  4. 0x00000050
  5. 0x000000D1
  6. 0x000000EA
 4. Sådan bruges Windows Debugger

 


 

Denne artikel gælder specifikt for Microsoft Windows 7.
Klik nedenfor for at ændre operativsystem.

 

Dell anbefaler:

Løsning af stopfejl (blå skærm) i Windows 7 (Microsoft-indhold)

Video (kun på engelsk) – fejlfinding af problemer på blå skærm i Windows


Hvad er en fejlmeddelelse på blå skærm?

Når der opstår bestemte problemer i Windows, stopper programmet, og der vises diagnosticeringsoplysninger med hvid tekst på en blå skærm. Visningen af disse fejl er kilden til udtrykket "Blå skærm" eller "Blå skærmdød".

Fejlmeddelelser på blå skærm vises, når:

 • Windows registrerer en fejl, som ikke kan løses, uden at der går data tabt.
 • Windows registrerer, at vigtige OS-data er beskadigede.
 • Windows registrerer, at der er opstået hardwarefejl, der ikke kan genoprettes
Fejlmeddelelsen er blevet ændret fra store mængder oplysninger i Windows NT 4.0 til den relativt korte meddelelse i de nyere versioner af Windows.

Kør onlinediagnosticering

Dell leverer online diagnosticeringsværktøjer, der kan identificere problemer med din computerhardware eller konfiguration, der kan være årsag til problemet. Besøg Dell Online Diagnostics for at få flere oplysninger og køre en scanning af din computer.


Fejlfinding i forbindelse med almindelige fejlmeddelelser på blå skærm

Stop 0x000000ED (UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME)
Stop 0x0000007B (INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE)

Disse to fejl har samme årsager, og du kan bruge de samme trin til begge fejltyper. Disse stopkoder optræder altid i startprocessen. Når du får vist en af stopkoderne, er der sket følgende:
 1. Systemet har udført POST (Power-On Self-Test).
   
 2. Systemet har indlæst NTLDR og overført kontrollen af startprocessen til NTOSKRNL (kernen).
   
 3. NTOSKRNL er forvirret. Enten kan den ikke finde resten af sig selv, eller også kan den ikke læse filsystemet, hvor det skulle være placeret.
  For at udføre fejlfinding af denne fejl skal du finde ud af, hvorfor Windows-kernen er forvirret, og derefter løse årsagen til problemet.
Ting, som skal undersøges
 • Konfigurationen af SATA-controlleren i systemets BIOS: Hvis SATA-controlleren skifter mellem ATA- og AHCI-tilstand (eller omvendt), kan Windows ikke kommunikere med SATA-controlleren, fordi de forskellige tilstande kræver forskellige drivere. Prøv at skifte SATA-controllertilstand i BIOS.
 • RAID-indstillinger: Du får muligvis vist denne fejl, hvis du eksperimenterer med indstillingerne for RAID-controlleren. Prøv at skifte RAID-indstillingerne tilbage til Autodetect (Automatisk genkendelse) (normalt nøjagtig).
 • Forkert eller dårlig kabeltilslutning: Prøv at tilslutte datakablerne mellem drevet og dets controller igen i begge ender.
 • Harddiskfejl: Kør den indbyggede diagnosticering på harddisken. Husk: Kode 7 angiver databeskadigelse, der kan rettes. Det er ikke en diskfejl.
 • Filsystemfejl: Start genoprettelseskonsollen fra Windows-installationsdisken, og kør chkdsk /f /r.
 • Forkert konfigureret BOOT.INI (Windows Vista): Hvis du er kommet til at slette eller ændre filen boot.ini, kan stopkoden 0x7B udløses under start. Start genoprettelseskonsollen fra Windows-installationsdisken, og kør BOOTCFG /REBUILD

 


STOP 0x00000024 (NTFS_FILE_SYSTEM)

Denne stopkode angiver, at der er opstået en situation, som NTFS-filsystemdriveren ikke kan håndtere, og den er næsten altid forårsaget af følgende tre ting:
 • Databeskadigelse på disken
 • Databeskadigelse i hukommelsen
 • Der er ikke mere hukommelse på systemet (sker normalt kun på meget belastede servere)
Ting, som skal undersøges
 1. Indsæt hukommelsen og alle drevdatakabler igen for at fjerne eventuelle fejl i forbindelse med beskadigede data, der opstår som følge af dårlig eller forkert isat hardware.
   
 2. Kør en komplet diagnosticering af hukommelsen og harddisken. Den hurtige test er ikke tilstrækkelig i dette tilfælde. Du skal køre den komplette systemdiagnosticering.
   
 3. Hvis diagnosticeringen udføres uden fejl, skal du køre en komplet systemkontrol fra genoprettelseskonsollen (chkdsk /f /r) for at registrere og reparere eventuelle beskadigede data.
   
 4. Hvis ingen af ovenstående handlinger løser problemet, skal du geninstallere Windows.
   
 5. Hvis dette ikke løser problemet, skal du udskifte harddisken.

   


STOP 0x0000007E (SYSTEM_THREAD_EXEPTION_NOT_HANDLED)
STOP 0x0000008E (KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED)

Disse to fejltyper angiver, at et program, der kører i kernen, har registreret en uventet betingelse, som ikke kunne løses. Der er samme fejlfindings- og løsningstrin til de to fejltyper, og du skal sandsynligvis bruge fejlfindingsværktøjet Windows Debugger til at finde årsagen til fejlen.
Ting, som skal undersøges
 • Hvis fejlmeddelelsen på blå skærm angiver en driver- eller biblioteksfil, skal du finde ud af, hvilken driver eller hvilket program filen er en del af, og derefter opdatere eller deaktivere det.
 • Opdater systemets BIOS til den seneste tilgængelige version.
 • Fjern de senest installerede programmer, og annuller eventuelle drivere, du har installeret for nylig.
 • Kør diagnosticering på computerens hukommelse.
 

STOP 0x00000050 (PAGE_FAULT_IN_NON_PAGED_AREA)

Denne stopkode angiver, at systemet har forsøgt at få adgang til en ikke-eksisterende del af hukommelsen. Det skyldes typisk:

 • En driver, der forsøger at få adgang til en side i hukommelsen, som ikke findes
 • En usædvanlig fejl på en systemtjeneste (f.eks. virusscanner)
 • Fejlbehæftet eller forkert isat hukommelse
 • Beskadigede data på harddisken
Brug Windows Debugger til at finde den præcise årsag til disse fejl.
Ting, som skal undersøges
 1. Hvis fejlmeddelelsen på blå skærm angiver en driver- eller biblioteksfil, skal du finde frem til, hvilken driver eller hvilket program filen er en del af, og derefter opgradere til den seneste version eller fjerne driveren eller programmet.
   
 2. Hvis fejlen opstår under start, skal du forsøge at starte til den sidst anvendte fungerende konfiguration.
   
 3. Hvis fejlen opstod, efter at du havde installeret et program eller en driver, skal du fjerne driveren/programmet.
   
 4. Prøv at køre en komplet diagnosticering af harddisk og hukommelse, efter at du har isat hukommelsen igen og sluttet datakablerne til harddisken igen.

 

STOP 0x000000D1 (DRIVER_IRQL_NOT_LESS_THAN_OR_EQUAL_TO)

Denne stopkode angiver, at en driver har forsøgt at få adgang til et bestemt område af hukommelsen på et tidspunkt, hvor den ikke skulle have adgang. Det vil sige, at der er en fejl i selve driveren. Målet med fejlfindingen er at finde frem til denne driver og enten deaktivere eller udskifte den. Brug Windows Debugger til at finde fejlen.
Uden dette fejlfindingsværktøj er du begrænset til at fjerne, opdatere eller annullere den driver, som indeholder den fil, der er angivet i fejlmeddelelsen på blå skærm.

 


 

STOP 0x000000EA (THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER)

Denne fejl på blå skærm angiver, at en enhedsdriver (næsten altid en videokortdriver), sidder fast og venter på noget (normalt en hardwarehandling). De fleste af jer har sandsynligvis set nv4_disp.sys, der er knyttet til denne blå skærm.
Ting, som skal undersøges:
 1. Kontroller, at videodriverne er opdaterede til den seneste Dell-version.
   
 2. Systemets BIOS skal være fuldt opdateret.
   
 3. Hvis både videodriveren og systemets BIOS er opdateret, skal du kontakte producenten for at få oplysninger om nye driveropdateringer.
   
 4. Endelig kan du forsøge at skifte videokortet.

Fejlen løses sandsynligvis ikke ved at geninstallere Windows.

 

Sådan bruges Windows Debugger

Windows Debugger er et af de primære værktøjer, som Microsofts softwareudviklere og supportmedarbejdere bruger til at analysere og løse fejl, som resulterer i hukommelses-dumps.

Windows Debugger er et effektivt værktøj med mange nyttige anvendelsesmuligheder, men i denne artikel er vi kun interesserede i dets evne til at analysere hukommelsesdump-filer, der er genereret af fejl med blå skærm, for at finde årsagen til fejlen.

Før du kan bruge værktøjet, skal du huske følgende:

 • Windows Debugger er ikke et standardværktøj i Windows. Du skal downloade og installere programmet (15 MB) fra Microsofts websted. Du skal have administratoradgang for at kunne installere værktøjet.
 • Debugger skal tilpasses en smule, før det kan bruges.
 • Debugger bruger mellem 30 sekunder og to minutter på at lave en komplet analyse af et hukommelses-dump.
Hvis du vil bruge værktøjet, skal du udføre følgende trin:
 1. Download og installer Windows Debugger fra Microsofts websted 

   

  Hvis du bruger Google til at søge efter "windows debugger", vil det første resultat være startsiden til Windows Debugger.

   

 2. Når installationen er fuldført, skal du klikke på Start, klikke på Alle programmer, klikke på Debugging Tools for Windows (Fejlfindingsværktøjer til Windows) og derefter på WinDbg for at åbne fejlfindingsværktøjet.

   

 3. Konfigurer den symbolsti, der bruges af fejlfindingsværktøjet, til at lave adresser i hukommelsesdump-filen om til relevante placeringsnavne: Udvid menuen File (Fil), vælg Symbolfilsti, skriv "SRV*c:\debug_symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols" i dialogboksen, og klik derefter på OK.

   

 4. Åbn en minidump-fil: Udvid menuen File (Fil), vælg Open Crash Dump (Åbn crashdump), marker den ønskede dump-fil, og klik på Open (Åbn).

   

  Systemet gemmer automatisk minidump-filer på enten: C:\WINNT\Minidump\ eller C:\Windows\Minidump\. Filerne navngives miniMMDDÅÅ-NN.dmp, hvor MM er måneden, DD er dagen, og ÅÅ er året, hvor dump-filen blev oprettet. NN er den sekvens, hvor dump-filen blev oprettet i, hvis der blev oprettet flere dumps på samme dag (det første crashdump på en given dag får tallet 01, den anden 02 osv.).

   

 5. Debugger åbner dump-filen og viser en kort beskrivelse af årsagen til systemnedbruddet. (Figur 2)

   

  Første gang du bruger Debugger til at åbne en dump-fil på et system, tager det et par minutter at downloade symboloplysninger i baggrunden, før der vises nogen oplysninger.

  SLN115577_da__1W_cat_dump1_cc_v1
  Figur 2: Windows Debugger

  SLN115577_da__2W_cat_Caption1_cc_v1Forslag til kommando på kommandolinjen i Debugger

  SLN115577_da__3W_cat_Caption2_cc_v1Stopkoden fra den blå skærm (1000007F er det samme som 0x7F)

  SLN115577_da__4W_cat_Caption3_cc_v1Windows' anslåede årsag til nedbruddet (atapi.sys i dette eksempel. Du kan f.eks. også få vist memory_corruption)

   

 6. Når Debugger viser denne foreløbige analyse, får du også oplysninger om, hvordan du kan grave dybere. Skriv "!analyze -v" i kommandolinjefeltet (kd>) nederst i vinduet, og tryk på Enter for at få WinDbg til at udføre en detaljeret analyse af filen.

   

  Resultaterne er omfattende, og du bliver muligvis nødt til at rulle lodret i vinduet i Debugger for at kunne se alle relevante oplysninger.

  SLN115577_da__5W_cat_dump2_cc_v1
  Figur 3: Analyser resultaterne

  SLN115577_da__2W_cat_Caption1_cc_v1En detaljeret forklaring på stopkoden (i eksemplet kan du se, at kernen registrerede en fejl af typen EXCEPTION_DOUBLE_FAULT (8), eller en fejl, der opstod under forsøg på behandling af en fejl)

  SLN115577_da__7W_cat_dump3_cc_v1
  Figur 4: Yderligere analyse af resultaterne

  SLN115577_da__2W_cat_Caption1_cc_v1Fejlkode (bemærk, at i eksemplet vises tallet 8, der angiver en dobbelt fejl)

  SLN115577_da__3W_cat_Caption2_cc_v1Det antal gange, systemet er gået ned på grund af denne fejl (normalt 1)

  SLN115577_da__4W_cat_Caption3_cc_v1Det filsæt, som Windows har kategoriseret nedbruddet i

  SLN115577_da__11W_cat_Caption4_cc_v1Stakspor på det tidspunkt, hvor systemet gik ned, med den senest kaldte procedure øverst (du kan se i eksemplet, at systemet gik ned under behandling af en forespørgsel fra IDE-controlleren)

  SLN115577_da__12W_cat_dump4_cc_v1
  Figur 5: Yderligere analyse

  SLN115577_da__2W_cat_Caption1_cc_v1Navnet på det modul, som systemet var i, da det gik ned. På et faktisk system er modulnavnet et link, du kan klikke på for at få vist nyttige oplysninger om modulet

 

Article Properties


Last Published Date

21 Feb 2021

Version

4

Article Type

Solution