Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Microsoft Windows 7 kraschar, startar om eller så uppstår blåskärmsfel

Summary: På den här sidan kan du läsa om vad blåskärmsfel är, varför de uppstår, hur du känner igen dem och hur du löser dem.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

I den här artikeln beskrivs vad blåskärmsfel i Windows 7 är, varför de uppstår och hur du känner igen och korrigerar dem.Innehållsförteckning:

 1. Vad är ett blåskärmsfel?
 2. Kör onlinediagnostik
 3. Felsökning av vanliga blåskärmsfelmeddelanden
  1. 0x000000ED och 0x0000007B
  2. 0x00000024
  3. 0x0000007E och 0x0000008E
  4. 0x00000050
  5. 0x000000D1
  6. 0x000000EA
 4. Använda felsökningsprogrammet i Windows

 


 

Den här artikeln är specifik för Microsoft Windows 7.
Klicka här om du vill ändra operativsystem.

 

Dell rekommenderar:

Lösa stoppfel (blåskärmsfel) i Windows 7 (Microsoft-innehåll)

Video (på engelska) - Felsöka blåskärmsfel i Windows


Vad är ett blåskärmsfel?

När vissa situationer uppstår i Windows stoppas systemet och den resulterande diagnostikinformationen visas med vit text på en blå skärm. Det sätt som de här felmeddelanden visas på är ursprunget till termen blåskärmsfel eller "Blue Screen of Death".

Blåskärmsfel inträffar när:

 • Windows upptäcker ett fel som det inte går att återställa från utan att förlora data
 • Windows upptäcker att viktiga operativsystemsdata har skadats
 • Windows upptäcker att det har uppstått ett maskinvarufel som inte kan återställas
Felmeddelandet har ändrats från en svårgenomtränglig informationsmassa i Windows NT 4.0 till det jämförelsevis kortfattade meddelandet i moderna versioner av Windows.

Kör onlinediagnostik

Dell tillhandahåller onlinediagnostik som kan identifiera problem med datorns maskinvara eller konfiguration som kan vara orsaken till problemet. Om du vill veta mer eller göra en genomsökning av datorn kan du gå till Dell Diagnostic Online (Dells onlinediagnostik).


Felsökning av vanliga blåskärmsfelmeddelanden

Stop 0x000000ED (UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME)
Stop 0x0000007B (INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE)

De här två felen har liknande orsaker och samma steg gäller för dem båda. De här stoppkoderna uppstår alltid under startprocessen. När någon av de här stoppkoderna visas har följande inträffat:
 1. Systemet har slutfört självtest vid start (POST).
   
 2. Systemet har läst in NTLDR och överfört kontroll över startprocessen till NTOSKRNL (kärnan).
   
 3. Förvirring uppstår i NTOSKRNL. Antingen kan den inte hitta återstoden av sig själv eller så kan den inte läsa filsystemet på den plats där den tror att det är lagrat.
  När du felsöker det här felet måste du ta reda på varför förvirring uppstått i Windows-kärnan och åtgärda orsaken till förvirringen.
Saker att undersöka
 • Konfigurationen av SATA-styrenhet i system-BIOS: Om SATA-styrenheten växlas från ATA- till AHCI-läge (eller tvärtom) kan Windows inte kommunicera med SATA-styrenheten, eftersom olika lägen kräver olika drivrutiner. Försök med att växla SATA-styrenhetsläge i BIOS.
 • RAID-inställningar: Det kan hända att det här felet uppstår om du har experimenterat med inställningarna för RAID-kontrollern. Försök med att återställa RAID-inställningarna till Autodetect (automatisk avkänning, vanligen rätt inställning).
 • Felaktigt dragna eller dåligt anslutna kablar: Försök att koppla från och ansluta båda ändarna av kablarna mellan enheten och styrenheten igen.
 • Hårddiskfel: Kör inbyggd diagnostik på hårddisken. Kom ihåg: Kod 7 betecknar ett datafel som kan åtgärdas, inte ett diskfel.
 • Skadat filsystem: Starta återställningskonsolen från Windows-installationsskivan och kör chkdsk /f /r.
 • Felaktigt konfigurerad BOOT.INI (Windows Vista): Om du av misstag har tagit bort eller mixtrat med filen boot.ini kan det hända att stoppkoden 0x7B visas under startproceduren. Starta återställningkonsolen från Windows-installationsskivan och kör BOOTCFG /REBUILD

 


STOP 0x00000024 (NTFS_FILE_SYSTEM)

Den här stoppkoden visar att det har uppstått en situation som drivrutinen i NTFS-filsystemet inte kan hantera och det sker nästan alltid av någon av följande tre orsaker:
 • Skadade data på hårddisken
 • Skadade data i minnet
 • Det tar helt slut på minne i systemet (det här inträffar vanligen endast på servrar med stor belastning)
Saker att undersöka
 1. Installera om minnet och anslut alla enhetsdatakablar på nytt för att utesluta datafelproblem som orsakas av dåligt eller felaktigt ansluten maskinvara.
   
 2. Kör en fullständig minnes- och hårddisksdiagnostik. Snabbtestet är inte ett tillräckligt genomgripande test i det här fallet. Du måste köra fullständig systemdiagnostik.
   
 3. Om diagnostiktesterna körs utan fel kör du en fullständig filsystemkontroll från återställningskonsolen (chkdsk /f /r) för att identifiera och (möjligen) åtgärda skadade data.
   
 4. Om det inte går att lösa problemet med någon av ovanstående åtgärder installerar du om Windows.
   
 5. Om inte heller det löser problemet byter du ut hårddisken.

   


STOP 0x0000007E (SYSTEM_THREAD_EXEPTION_NOT_HANDLED)
STOP 0x0000008E (KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED)

Dessa två felmeddelanden visar att ett oväntat tillstånd uppstod i ett program som körs i kärnan som programmet inte kunde återställas från. Felsöknings- och åtgärdsstegen för meddelandena är desamma och du behöver troligen använda felsökningsverktyget för Windows för att ta reda på vad som orsakade felet.
Saker att undersöka
 • Om en drivrutins- eller biblioteksfil nämns i blåskärmsmeddelandet tar du reda på vilken drivrutin eller tillämpning som filen hör till och uppdaterar eller avaktiverar den.
 • Uppdatera system-BIOS till den senaste tillgängliga versionen.
 • Avinstallera alla nyligen installerade program och återställ nyligen installerade drivrutiner.
 • Kör diagnostik för datorminnet.
 

STOP 0x00000050 (PAGE_FAULT_IN_NON_PAGED_AREA)

Den här stoppkoden anger att systemet försökte få åtkomst till en icke existerande del av minnet. Det beror vanligtvis på:

 • En drivrutin försöker få åtkomst till en minnessida som inte finns
 • En systemtjänst (ex. virusskanning) orsakar ett undantagsfel
 • Skadat eller felaktigt installerat minne
 • Skadade data på hårddisken
Använd felsökningsverktyget för Windows för att ta reda på den exakta orsaken till felen.
Saker att undersöka
 1. Om en drivrutins- eller biblioteksfil nämns i blåskärmsmeddelandet tar du reda på vilken drivrutin eller vilket program som filen hör till och uppgradera antingen till den senaste versionen eller avinstallera drivrutinen eller programmet.
   
 2. Om felet uppstår under startproceduren försöker du med att starta om med den senast fungerande konfigurationen.
   
 3. Om felet började visas efter att ett program eller en drivrutin hade installerats avinstallerar du programmet eller drivrutinen.
   
 4. Försök med att köra en fullständig hårddisks- och minnesdiagnostik efter att du har installerat om minnet och anslutit datakablarna till hårddisken på nytt.

 

STOP 0x000000D1 (DRIVER_IRQL_NOT_LESS_THAN_OR_EQUAL_TO)

Den här stoppkoden anger att en drivrutin försökte få åtkomst till ett visst minnesområde när så inte skulle ske, vilket innebär att själva drivrutinen är felaktig. Målet med felsökningen är att hitta den drivrutinen och antingen avaktivera eller byta ut den. Använd felsökningsverktyget för Windows för att göra en felsökning.
Utan felsökningsverktyget är du begränsad till att avinstallera, uppdatera, eller återställa den drivrutin som innehåller den drivrutinsfil som nämns i blåskärmsmeddelandet.

 


 

STOP 0x000000EA (THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER)

Det här blåskärmsfelet anger att en enhetsdrivrutin – nästan alltid en grafikdrivrutin – väntar på att något (vanligen en maskinvaruåtgärd) ska hända. De flesta av er har troligen sett nv4_disp.sys i samband med det här blåskärmsfelet.
Saker att undersöka:
 1. Kontrollera att grafikdrivrutinerna är uppdaterade med den senaste Dell-versionen.
   
 2. Kontrollera att system-BIOS är uppdaterat.
   
 3. Om både grafikdrivrutinerna och system-BIOS är uppdaterade kontrollerar du om tillverkaren har några nya drivrutinsuppdateringar.
   
 4. Som en sista utväg försöker du med att byta grafikkortet.

Du kan troligen inte förhindra att det här felet uppstår igen genom att installera om Windows.

 

Använda felsökningsprogrammet i Windows

Felsökningsverktyget för Windows är ett av de verktyg som Microsofts programvaruutvecklare och supportpersonal använder mest för att analysera och lösa fel som leder till minnesdumpfiler.

Felsökningsverktyget för Windows är ett kraftfullt verktyg med många användningsområden, men i den här artikeln är vi endast intresserade av hur väl det kan analysera minnesdumpfiler som genererats vid blåskärmsfel och fastställa orsaken till felet.

Tänk på följande innan du använder verktyget:

 • Felsökningsverktyget för Windows är inte ett verktyg som ingår i Windows som standard. Du måste hämta och installera programmet (15 MB) från Microsofts webbplats. Det krävs administratörsbehörighet för att installera verktyget.
 • Felsökningsverktyget måste anpassas något innan det går att använda.
 • Det tar mellan 30 sekunder och två minuter att göra en fullständig analys av en minnesdumpfil.
Så här använder du verktyget:
 1. Hämta och installera felsökningsverktyget för Windows från Microsofts webbplats 

   

  Om du söker efter "windows debugger" på Google leder den första sökträffen till hemsidan för felsökningsverktyget för Windows.

   

 2. När installationen är klar klickar du på Start, klicka på Alla program, klicka Debugging Tools for Windows (felsökningsverktyg för Windows), därefter på WinDbg för att öppna felsökningsverktyget.

   

 3. Konfigurera symbolsökvägen som används av felsökningsverktyget för att omvandla adresser i minnesdumpfilen till begripliga sökvägar: expandera menyn File (arkiv), välj Symbol File Path (symbolsökväg), skriv in "SRV*c:\debug_symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols" i dialogrutan och klicka på OK.

   

 4. Öppna en minidumpfil: expandera menyn File (arkiv), välj Open Crash Dump (öppna kraschdumpfil), välj önskad dumpfil och klicka på Open (öppna).

   

  Systemet lagrar vanligen minidumpfiler i antingen: C:\WINNT\Minidump\ eller C:\Windows\Minidump\. Filerna får namnet miniMMDDYY-NN.dmp, där MM är månaden, DD är dagen och YY är det år då dumpfilen skapades. NN är numret i en sekvens med skapade dumpfiler för en dag om flera dumpar skapades samma dag (den första kraschdumpen en viss dag får numret 01, den andra 02 osv.).

   

 5. Felsökningsverktyget öppnar dumpfilen och visar en kort beskrivning av orsaken till att systemet kraschade. (Bild 2)

   

  Första gången du använder felsökningsverktyget för att öppna en dumpfil för ett system måste du vänta en stund, medan symbolinformationen laddas ner i bakgrunden, innan informationen visas.

  SLN115577_sv__1W_cat_dump1_cc_v1
  Bild 2: Felsökningsverktyget för Windows

  SLN115577_sv__2W_cat_Caption1_cc_v1 Föreslaget kommando för kommandoraden i felsökningsverktyget

  SLN115577_sv__3W_cat_Caption2_cc_v1 Stoppkod från blå skärm-meddelandet ("1000007F" är samma som "0x7F")

  SLN115577_sv__4W_cat_Caption3_cc_v1 Vad som orsakade kraschen enligt Windows (atapi.sys i det här exemplet, ibland visas information som memory_corruption)

   

 6. Den här preliminära analysen returneras och du uppmanas att gå vidare med analysen. Ange "!analyze -v" i kommandoradsfältet (kd>) längst ned i fönstret och tryck på Retur så utför WinDbg en detaljerad analys av filen.

   

  Resultatet är ett långt stycke text och det kan hända att du måste bläddra nedåt i felsökningsverktygsfönstret för att hitta all relevant information.

  SLN115577_sv__5W_cat_dump2_cc_v1
  Bild 3: Analysera resultatet

  SLN115577_sv__2W_cat_Caption1_cc_v1 Detaljerad förklaring av stoppkoden (i exemplet kan du se att felet "EXCEPTION_DOUBLE_FAULT (8)" påträffades i kärnan, dvs. ett fel när ett fel bearbetades)

  SLN115577_sv__7W_cat_dump3_cc_v1
  Bild 4: Vidare analys av resultatet

  SLN115577_sv__2W_cat_Caption1_cc_v1 Felkontrollkod (lägg märke till att siffran 8 visas i exemplet, vilket anger dubbelfel)

  SLN115577_sv__3W_cat_Caption2_cc_v1 Antal gånger systemet kraschat på grund av exakt det här felet (vanligtvis en gång)

  SLN115577_sv__4W_cat_Caption3_cc_v1 Den bucket som kraschen har kategoriserats som

  SLN115577_sv__11W_cat_Caption4_cc_v1 Stackspårningen när systemet kraschade med den senast anropade proceduren längst upp (av exemplet framgår att systemet kraschade när en begäran från IDE-styrenheten bearbetades)

  SLN115577_sv__12W_cat_dump4_cc_v1
  Bild 5: Vidare analys

  SLN115577_sv__2W_cat_Caption1_cc_v1 Namnet på den modul som var aktiv när systemet kraschade. I ett verkligt system är modulnamnet en länk som du kan klicka på om du vill ha användbar information om modulen

 

Article Properties


Last Published Date

21 Feb 2021

Version

4

Article Type

Solution