Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Microsoft Windows 7 krasjer, starter på nytt eller vises med blåskjerm

Summary: Utforsk denne siden for å finne ut hva blåskjermfeil er, hvorfor de oppstår, hvordan du gjenkjenner dem, og hvordan du retter dem opp.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

Denne artikkelen forklarer hva blåskjermfeil i Windows 7 er, hvorfor det oppstår, og hvordan du gjenkjenner og retter dem opp.Innholdsfortegnelse:

 1. Hva er en blåskjerm-feil?
 2. Kjøre diagnostikk på Internett
 3. Feilsøke vanlige blåskjerm-feilmeldinger
  1. 0x000000ED og 0x0000007B
  2. 0x00000024
  3. 0x0000007E og 0x0000008E
  4. 0x00000050
  5. 0x000000D1
  6. 0x000000EA
 4. Bruke feilsøkingsverktøyet for Windows

 


 

Denne artikkelen gjelder for Microsoft Windows 7.
Klikk nedenfor for å endre operativsystem.

 

Anbefalt av Dell:

Rette opp stoppfeil (blåskjerm) i Windows 7 (Microsoft-innhold)

Video (bare på engelsk) – Feilsøke problemer med blå skjerm i Windows


Hva er en blåskjerm-feil?

Windows vil stoppe opp i visse situasjoner, og diagnostikkinformasjonen vises i hvit skrift på en blå skjerm. Det er fra disse feilmeldingene at termene "blåskjerm" eller "Blue Screen of Death" har oppstått.

Blåskjerm-feil oppstår når:

 • Windows oppdager en feil som ikke kan gjenopprettes uten at data går tapt
 • Windows oppdager at kritiske operativsystemdata har blitt ødelagt.
 • Windows oppdager en maskinvarefeil som ikke kan rettes opp
Feilmeldingen har endret seg fra en omfattende vegg av informasjon i Windows NT 4.0 til den relativt kortfattede meldingen som vises i moderne Windows-versjoner.

Kjøre diagnostikk på Internett

Dell tilbyr diagnostikkverktøy på Internett som kan identifisere problemer med datamaskinens maskinvare eller konfigurasjoner. Gå til  Dell Online Diagnostics for å finne mer informasjon og kjøre en skanning av datamaskinen.


Feilsøke vanlige blåskjerm-feilmeldinger

Stop 0x000000ED (UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME)
Stop 0x0000007B (INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE)

Disse to feilene har lignende årsaker, og de samme feilsøkingstrinnene gjelder for begge to. Disse Stop-kodene oppstår alltid under oppstartsprosessen. Når du ser en av disse Stop-kodene, har følgende skjedd:
 1. Systemet har fullført POST (Power-On Self-Test).
   
 2. Systemet har lastet inn NTLDR og overført kontrollen over oppstartsprosessen til NTOSKRNL (kjernen).
   
 3. Det har oppstått en sammenblanding i NTOSKRNL. Enten er det uklart hvor resten av NTOSKRNL befinner seg, eller så kan den ikke lese filsystemet på den plasseringen det er forventet at det er lagret på.
  Hvis du skal feilsøke denne feilen, må du finne årsaken til sammenblandingen i Windows-kjernen og løse problemet.
Ting du bør kontrollere
 • SATA-kontrollerkonfigurasjonen i system-BIOS: Hvis SATA-kontrolleren veksler fra ATA- til AHCI-modus (eller omvendt), kan ikke Windows kommunisere med SATA-kontrolleren fordi de ulike modiene krever ulike drivere. Prøv å bytte SATA-kontrollermodus i BIOS.
 • RAID-innstillinger: Det kan hende at denne feilen oppstår hvis du har eksperimentert med RAID-kontrollerinnstillingene. Prøv å endre RAID-innstillingene tilbake til Autodetect (Identifiser automatisk) (vanligvis nøyaktig).
 • Feil kabel eller dårlig kabeltilkobling: Prøv å sette inn datakablene som kobler sammen stasjonen og kontrolleren i begge ender, på nytt.
 • Harddiskfeil: Kjør det innebygde diagnostikkverktøyet på harddisken. Husk: Code 7 (Kode 7) angir korrigerbar dataødeleggelse, ikke diskfeil.
 • Filsystemskade: Start gjenopprettingskonsollen fra installasjonsdisken for Windows, og kjør chkdsk /f /r.
 • Feil konfigurert BOOT.INI (Windows Vista): Hvis du uforvarende slettet eller endret noe i boot.ini-filen, kan det hende at du vil se stoppkoden 0x7B under oppstart. Start gjenopprettingskonsollen fra installeringsdisken for Windows, og kjør BOOTCFG /REBUILD

 


STOP 0x00000024 (NTFS_FILE_SYSTEM)

Denne stoppkoden indikerer at det oppstod en situasjon som NTFS-filsystemdriveren ikke kan håndtere, og den forårsakes vanligvis av tre ting:
 • dataødeleggelse på disken
 • dataødeleggelse i minnet
 • Systemet har ikke mer minne igjen (dette skjer vanligvis bare på servere med stor belastning)
Ting du bør kontrollere
 1. Ta ut og sett på plass minnet og alle stasjonsdatakabler for å utelukke dataødeleggelsesfeil forårsaket av maskinvare som er dårlig eller feil satt inn.
   
 2. Kjør en komplett diagnostikk av minnet og harddisken. Hurtigtesten er ikke grundig nok i dette tilfellet. Du må kjøre den fullstendige systemdiagnostikken.
   
 3. Hvis disse diagnostikktestene blir bestått, kjører du en fullstendig filsystemkontroll fra gjenopprettingskonsollen (chkdsk /f /r) for å finne og (potensielt) reparere eventuelle ødelagte data.
   
 4. Hvis ingen av alternativene ovenfor løser problemet, installerer du Windows på nytt.
   
 5. Hvis dette ikke løser problemet, bytter du ut harddisken.

   


STOP 0x0000007E (SYSTEM_THREAD_EXEPTION_NOT_HANDLED)
STOP 0x0000008E (KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED)

Disse to feilene indikerer at det oppstod en uventet situasjon som et program som kjører i kjernen, ikke kunne gjenopprettes fra. De har identiske feilsøkings- og løsningstrinn, og du må sannsynligvis bruke feilsøkingsverktøyet for Windows til å finne ut hva som forårsaket feilen.
Ting du bør kontrollere
 • Hvis blåskjerm-meldingen angir en driver- eller en bibliotekfil, må du finne ut hvilken driver eller hvilket program den filen er en del av, og oppdatere eller deaktivere den/det.
 • Oppdater system-BIOS-en til den nyeste tilgjengelige utgaven.
 • Avinstaller eventuelle nylig installerte programmer, og tilbakestill eventuelle nylig installerte drivere.
 • Kjør diagnostikken på datamaskinens minne.
 

STOP 0x00000050 (PAGE_FAULT_IN_NON_PAGED_AREA)

Denne stoppkoden indikerer at systemet prøvde å få tilgang til en del av minnet som ikke eksisterer. Dette skyldes gjerne:

 • en driver som forsøker å få tilgang til en side i minnet som ikke finnes
 • en systemtjeneste (f.eks. virusskanner) som mislykkes på en uvanlig måte
 • ødelagt eller feil satt inn minne
 • ødelagte data på harddisken
Bruk feilsøkingsverktøyet for Windows til å finne den nøyaktige årsaken til disse feilene.
Ting du bør kontrollere
 1. Hvis blåskjerm-feilen angir en driver- eller bibliotekfil, må du finne ut hvilken driver eller hvilket program som filen er en del av, og enten oppgradere til den nyeste versjonen eller avinstallere driveren eller programmet.
   
 2. Hvis feilen oppstår under oppstart, kan du prøve å starte med den siste fungerende konfigurasjonen.
   
 3. Hvis feilen oppstod etter at et program eller en driver ble installert, avinstallerer du det programmet eller den driveren.
   
 4. Prøv å kjøre en fullstendig diagnostikk av harddisken og minnet etter at du har satt inn minnet og harddiskdatakablene på nytt.

 

STOP 0x000000D1 (DRIVER_IRQL_NOT_LESS_THAN_OR_EQUAL_TO)

Denne stoppkoden indikerer at en driver prøvde å få tilgang til et bestemt område av minnet når den ikke skulle ha gjort det, noe som betyr at det er en feil i selve driveren. Målet med feilsøkingen er å finne denne driveren og enten deaktivere den eller bytte den ut. Bruk feilsøkingsverktøyet for Windows til å feilsøke denne feilen.
Uten feilsøkingsverktøyet kan du bare avinstallere, oppdatere eller tilbakestille driveren som inneholder driverfilen blåskjermmeldingen nevner.

 


 

STOP 0x000000EA (THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER)

Denne blåskjerm-feilen indikerer at en enhetsdriver, nesten alltid en skjermkortdriver, er låst i påvente av at noe skal skje (vanligvis en maskinvarehandling). De fleste har sikkert sett nv4_disp.sys, som er knyttet til denne blåskjerm-feilen.
Ting du bør kontrollere:
 1. Kontroller at skjermdriverne er oppdatert med den nyeste Dell-versjonen.
   
 2. Kontroller at system-BIOS er fullstendig oppdatert.
   
 3. Hvis både skjermdriveren og system-BIOS-en er fullstendig oppdatert, kontakter du produsenten for å få de nyeste driveroppdateringene.
   
 4. Som en siste utvei kan du prøve å bytte ut skjermkortet.

Dette problemet kan sannsynligvis ikke løses ved å installere Windows på nytt.

 

Bruke feilsøkingsverktøyet for Windows

Feilsøkingsverktøyet for Windows er et av de viktigste verktøyene programvareutviklere og kundestøttemedarbeidere i Microsoft bruker til å analysere og rette opp feil som resulterer i minnedumper.

Feilsøkingsverktøyet for Windows er et kraftig verktøy med mange nyttige applikasjoner, men i denne artikkelen er vi bare interessert i muligheten til å analysere minnedumpfiler som genereres av blåskjermfeil, for å finne årsaken til feilen.

Før du kan bruke verktøyet, må du huske på følgende:

 • Feilsøkingsverktøyet for Windows er ikke et innebygd Windows-verktøy. Du må laste ned og installere programmet (15 MB) fra Microsofts webområde. Du må ha administratortilgang for å kunne installere verktøyet.
 • Feilsøkingsverktøyet krever noen mindre tilpassinger før det kan brukes.
 • Feilsøkingsverktøyet kan bruke alt fra 30 sekunder til 2 minutter på en fullstendig analyse av en minnedump.
Følg disse trinnene for å bruke verktøyet:
 1. Last ned og installer feilsøkingsverktøyet for Windows fra Microsofts nettsted 

   

  Hvis du bruker Google til å søke etter «windows debugger», vil det første resultatet være hjemmesiden for feilsøkingsverktøyet for Windows.

   

 2. Når installeringen er fullført, klikker du på Start, Alle programmer, Debugging Tools for Windows, (Feilsøkingsverktøy for Windows) og deretter på WinDbg for å åpne feilsøkingsverktøyet for Windows.

   

 3. Konfigurer symbolbanen som brukes av feilsøkingsverktøyet for å gjøre adresser i minnedumpfilen om til meningsfylte plasseringsnavn: Utvid File-menyen (Fil), velg Symbol File Path (Symbolfilbane), skriv inn "SRV*c:\debug_symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols" i dialogboksen, og klikk deretter på OK.

   

 4. Åpne en minidumpfil: Utvid File-menyen (Fil), velg Open Crash Dump (Åpne krasjdump), velg ønsket dumpfil, og klikk på Open (Åpne).

   

  Systemet lagrer vanligvis minidumpfiler enten i C:\WINNT\Minidump\ eller i C:\Windows\Minidump\. Filene får navnet miniMMDDÅÅ-NN.dmp, derMM er måneden, DD er dagen og ÅÅ er året da dumpfilen ble opprettet. NN er sekvensen dumpfilene ble opprettet i, hvis flere dumper ble generert på samme dag (den første krasjdumpen på en hvilken som helst dag får nummeret 01, den andre 02 osv.).

   

 5. Feilsøkingsverktøyet åpner dumpfilen og gir en kort beskrivelse av hva som fikk systemet til å krasje. (Figur 2)

   

  Den første gangen du bruker feilsøkingsverktøyet til å åpne en dumpfil på et system, tar det noen minutter å laste ned symbolinformasjon i bakgrunnen før verktøyet returnerer noe informasjon.

  SLN115577_no__1W_cat_dump1_cc_v1
  Figur 2: feilsøkingsverktøyet for Windows

  SLN115577_no__2W_cat_Caption1_cc_v1 Foreslått kommando for feilsøkingsverktøyets kommandolinje

  SLN115577_no__3W_cat_Caption2_cc_v1 Stop-kode fra blåskjerm (1000007F er det samme som 0x7F)

  SLN115577_no__4W_cat_Caption3_cc_v1 Det som Windows tror forårsaket krasjet (atapi.sys i dette eksemplet; noen ganger kan du se ting som memory_corruption)

   

 6. Når det returnerer denne foreløpige analysen, forteller feilsøkingsverktøyet deg at du må lete mer. Skriv inn "!analyze -v" i kommandolinjefeltet (kd>) nederst i vinduet, og trykk på Enter, slik at WinDbg utfører en detaljert analyse av filen.

   

  Resultatene vil være omfattende, og det kan hende at du må bla vertikalt i feilsøkingsverktøyvinduet for å finne all den relevante informasjonen.

  SLN115577_no__5W_cat_dump2_cc_v1
  Figur 3: analyse av resultatene

  SLN115577_no__2W_cat_Caption1_cc_v1 En detaljert forklaring av Stop-koden (i eksemplet kan du se at kjernen fant feilen EXCEPTION_DOUBLE_FAULT (8) eller en feil mens den prøvde å behandle en feil)

  SLN115577_no__7W_cat_dump3_cc_v1
  Figur 4: videre analyse av resultatene

  SLN115577_no__2W_cat_Caption1_cc_v1 Feilsøkekoden (i eksemplet inneholder den tallet 8, noe som indikerer dobbel feil)

  SLN115577_no__3W_cat_Caption2_cc_v1 Antallet ganger systemet har krasjet på grunn av nøyaktig denne feilen (vanligvis 1)

  SLN115577_no__4W_cat_Caption3_cc_v1 Kategorien som Windows har plassert krasjet i

  SLN115577_no__11W_cat_Caption4_cc_v1 Stakksporingen på tidspunktet da systemet krasjet, med den sist kalte prosedyren øverst (du kan se i eksemplet at systemet krasjet da det behandlet en forespørsel fra IDE-kontrolleren)

  SLN115577_no__12W_cat_dump4_cc_v1
  Figur 5: ekstra analyse

  SLN115577_no__2W_cat_Caption1_cc_v1 Navnet på modulen som systemet var i da det krasjet. På et faktisk system er modulnavnet en kobling som du kan klikke på for å motta nyttig informasjon om modulen

 

Article Properties


Last Published Date

21 Feb 2021

Version

4

Article Type

Solution