Instalowanie systemu Ubuntu z wieloma partycjami niestandardowymi na komputerze firmy Dell

Summary: Ten artykuł zawiera przewodnik po instalowaniu systemu Ubuntu na partycjach niestandardowych na komputerze firmy Dell.

Article Content


Symptoms

 


Ten artykuł zawiera informacje na temat korzystania z instalatora systemu operacyjnego Ubuntu Linux. Tworzenie i korzystanie z wielu partycji na dyskach twardych komputera firmy Dell.


Spis treści:

 1. Wykorzystanie dysku instalacyjnego Ubuntu do tworzenia i instalacji partycji niestandardowych na komputerze firmy Dell
 2. Rzeczy, które należy wiedzieć i sprawdzić przed rozpoczęciem instalacji
 3. Partycjonowanie dysku Ubuntu
 4. Finalizowanie instalacji

 

Wykorzystanie dysku instalacyjnego Ubuntu do tworzenia i instalacji partycji niestandardowych na komputerze firmy Dell

 

Czy należy podzielić dysk na partycje niestandardowe, aby dostosować instalację systemu Ubuntu do własnych potrzeb?

Czy sprawdzono, czy typ Twojego systemu jest jednym z systemów, które otrzymały certyfikat firmy Canonical dla systemu Ubuntu?

 1. Jeśli tak nie jest, należy przejść do strony firmy CanonicalSLN151841_pl__1iC_External_Link_BD_v1 i sprawdzić, czy model został zatwierdzony.

 2. Jeśli sprawdzono to i system jest obsługiwany wg tej listy, możesz kontynuować.

SLN151841_pl__2icon Uwaga: jeśli Twój system nie został dostarczony wraz z systemem Ubuntu i masz problem, który wymaga rozwiązania przez dział pomocy technicznej. W niektórych przypadkach użytkownik może zostać poproszony o przywrócenie systemu do stanu, w którym został dostarczony. Czy problem nadal występuje? Jeśli problem nadal występuje, w tym momencie możliwe byłoby tylko ograniczone wsparcie.

Czy masz kopię ostatniego nośnika instalacyjnego w formie płyty DVD lub urządzenia USB od firmy Canonical? Zawiera ona najnowsze aktualizacje i poprawki do tego system operacyjnego.

Odpowiedni obraz ISO systemu Ubuntu możesz pobrać od firmy Canonical SLN151841_pl__1iC_External_Link_BD_v1

SLN151841_pl__2icon Uwaga: ilustracje zamieszczono poniżej mogą się nieco różnić od tego, co widzisz na swoim komputerze — w zależności od instalowanej wersji Ubuntu.


Powrót do góry


 

Rzeczy, które należy wiedzieć i sprawdzić przed rozpoczęciem instalacji

 

Przed rozpoczęciem instalacji systemu Ubuntu należy poznać i sprawdzić trzy kwestie:

 1. Sprawdzenie, na jakim typie sprzętu próbujesz dokonać instalacji
 2. Sprawdzenie typu ustawień systemu BIOS, które miałyby wpływ na instalację
 3. Sprawdzenie, którą wersję systemu Ubuntu chcesz zainstalować
Na jakim typie sprzętu dokonujesz instalacji i czy zmieni to sposób przeprowadzenia instalacji

Typ lub format nośnika danych może wpłynąć na sposób instalacji systemu Ubuntu na komputerze PC. Może to być dowolny nośnik, począwszy od instalacji na jednej z nowych kart M2. Instalowanie na standardowym dysku twardym SATA. Instalowanie na identycznych dyskach twardych SATA w konfiguracji Intel Matrix Raid. Sprawdź, czy sprzęt komputera pozwoli na dokonanie potrzebnego rodzaju instalacji. Możesz też przeczytać artykuły zamieszczone poniżej. Zawierają one informacje na temat sposobu zmiany metody instalacji w celu dostosowania do sprzętu systemu:

SLN151841_pl__2icon Uwaga: nośniki wymienne w standardzie USB 2.0 oraz ich starsze modele nie są obsługiwane na komputerach pracujących pod kontrolą nowych procesorów Intel SkyLake. Chipsety przeznaczone dla tych procesorów nie obsługują już koncentratorów USB 2.0.
Jaki typ systemu BIOS jest skonfigurowany w systemie i czy spowoduje to zmianę sposobu przeprowadzenia instalacji?

Różnica między konfiguracjami starszego systemu BIOS i UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) może skutkować powodzeniem lub niepowodzeniem instalacji. Więcej informacji na ten temat zawierają artykuły, do których łącza znajduję się poniżej:

Którą wersję systemu Ubuntu chcesz zainstalować?

System Ubuntu podobnie jak każdy inny system operacyjny stara się poprawić swoje wykorzystanie i wydajność. To, czym różni się Ubuntu, to możliwość dwóch aktualizacji w dowolnym czasie:

Pierwszą jest wersja długoterminowej pomocy technicznej LTS (Long-Term Support).

Ta aktualizacja jest dostępna co dwa lata i jest w pełni obsługiwana przez firmę Canonical aktualizacjami co pięć lat. Jest ona uważana za przetestowaną i stabilną kompilację.

Druga jest najnowszą zwykłą wersją.

Ta aktualizacja jest dostępna co 6 miesięcy i jest obsługiwana przez firmę Canonical aktualizacjami co 9 miesięcy. Te zwykłe wersje są uważane za przełomowe, ale mogą się z tym wiązać pewne problemy. Te kompilacje są używane przez testerów i programistów.

Jeśli zamiast tego chcesz rozbudować wersję do nowej wersji Ubuntu, kliknij łącze do artykułu poniżej:


Powrót do góry


 

Partycjonowanie dysku Ubuntu

 

 1. Postępuj zgodnie z przewodnikiem instalacji standardowej, aż zostanie wyświetlony ekran Typ instalacji — w tym miejscu należy wybrać ostatnią opcję — Coś innego. Po wybraniu tej opcji i kliknięciu przycisku Dalej instalator przeniesie Cię do zaawansowanego narzędzia do partycjonowania. Zaawansowane narzędzie do partycjonowania to narzędzie Instalatora służące do prowadzenia użytkownika po opcjach niestandardowego partycjonowania.

SLN151841_pl__6Ubuntu16_04_InstallationType_SomethingElse_BK1

SLN151841_pl__2icon Uwaga: instalator obsługuje LVM i szyfrowanie dysków tylko w zautomatyzowanych trybach partycjonowania. Nie są one obsługiwane w zaawansowanym narzędziu do partycjonowania.
 1. W tym oknie można wyświetlić wszystkie partycje na dysku twardym oraz całe wolne, nieprzydzielone miejsce. W tym przypadku korzystamy z pustego dysku twardego. Kliknij przycisk Nowa tabela partycji.

SLN151841_pl__8Ubuntu_Partition_BK_01

SLN151841_pl__2icon Uwaga: jeśli dysk twardy korzysta ze schematu opartego na MBR, maksymalna liczba partycji logicznych to cztery.
 1. Teraz powinno zostać wyświetlone okno ostrzeżenia o tworzeniu pustej partycji. Kliknij przycisk Dalej, aby rozpocząć.

SLN151841_pl__10Ubuntu16_04_InstallationType_SomethingElse_BK5

 1. Możesz teraz kliknąć przycisk +, aby utworzyć nową partycję. To narzędzie nie dysponuje żadnymi opcjami specjalnymi. Program wyświetli monit o utworzenie dowolnej nowej partycji jako partycji logicznej, jeśli istnieją już partycje podstawowe. Użytkownik może zgodzić się na propozycję instalatora lub zmodyfikować ustawienia.

SLN151841_pl__2icon Uwaga: zaleca się utworzenie pierwszej partycji instalacji systemu Ubuntu jako partycji podstawowej.

W przypadku problemów z wykonaniem instrukcji: Więcej informacji na temat partycji, katalogów i systemów plików można znaleźć w przewodniku wskazanym poniżej:

SLN151841_pl__2icon Uwaga: ten krok zostanie powtórzony dla każdej z pozostałych partycji, które utworzysz.
 1. Należy utworzyć partycję główną. Partycja zostanie zamontowana w /. System Ubuntu potrzebuje co najmniej 20 GB pamięci do poprawnego działania. Zaleca się pozostawienie domyślnego systemu plików Ext4. Jeśli na przykład pozostała jedna partycja podstawowa, a pozostałe partycje zostaną utworzone przez Instalator jako partycje logiczne. Nie ma tu możliwości wyboru.

 2. Potrzebny jest plik stronicowania, dlatego należy utworzyć Partycję wymiany. Partycja ta jest przeznaczona dla katalogu /swap. Ilość miejsca na dysku, której system może używać jako pamięci. Przypomina to plik stronicowania w systemach Windows. Zaleca się, aby był on dwukrotnie większy niż ilość pamięci RAM w systemie. Pamiętaj, aby wybrać opcję obszar wymiany z menu rozwijanego Użyj jako.

SLN151841_pl__13Ubuntu16_04_InstallationType_SomethingElse_BK3

 1. Następnie zostanie utworzona Partycja główna. Partycja zostanie zamontowana w /home. Dla miejsca pozostałego na dysku twardym należy użyć tych samych wartości domyślnych co poprzednio dla innych opcji.

SLN151841_pl__14Ubuntu16_04_InstallationType_SomethingElse_BK4


Powrót do góry


 

Finalizowanie instalacji

 

 1. Po utworzeniu wszystkich partycji powinny być one widoczne w głównym oknie zaawansowanego narzędzia do partycjonowania. Należy sfinalizować procedurę, określając Urządzenie instalacji programu ładowania.

  1. Domyślnie jest to katalog /dev/sda lub dyski twarde MBR. Dotyczy sytuacji, w których system Ubuntu powinien być pierwszym urządzeniem rozruchowym i kontrolować rozruch.

  2. Jeśli na dysku twardym zainstalowano już inny system operacyjny, którego chcesz używać jako podstawowego urządzenia rozruchowego. Następnie, podobnie jak w poniższym przykładzie, należy zainstalować program GRUB na partycji rozruchowej tego systemu operacyjnego, w tym przypadku sda5. Z menu rozwijanego wybierz tym razem opcję /dev/sda5.

SLN151841_pl__15Ubuntu16_04_InstallationType_SomethingElse_BK2

SLN151841_pl__2icon Uwaga: GRUB — Grand Unified Bootloader to program ładowania systemu Ubuntu i większości innych dystrybucji systemu Linux.
 1. Kliknij przycisk Zainstaluj teraz, jeśli wyświetlono odpowiednią partycję dla instalacji programu ładowania.

 2. Po zakończeniu instalacji systemu Ubuntu należy uruchomić komputer ponownie.

  1. Jeśli wybrano system Ubuntu, jest to koniec procedury. Dalszą pomoc dotyczącą konfigurowania systemu Ubuntu można znaleźć w przewodniku podanym poniżej.

  2. W przypadku wybrania innego systemu operacyjnego ponowne uruchomienie spowoduje przejście do programu ładowania tego systemu. Dodaj wpis dla Ubuntu w menu startowym tego systemu operacyjnego.

Uwaga: jeśli instalacja została zakończona i występują jakiekolwiek problemy, najłatwiejszym i najszybszym rozwiązaniem jest ponowne uruchomienie instalacji.


Powrót do góry


 

Informacje dodatkowe:

 

SLN151841_pl__2icon Uwaga:
wsparcie dla oprogramowania zapewnia firma Canonical za pośrednictwem poniższych kanałów.
Pomoc techniczną zapewnia firma Dell:


Powrót do góry


Article Properties


Affected Product

Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Fixed Workstations

Last Published Date

21 Feb 2021

Version

4

Article Type

Solution

Rate This Article


Accurate
Useful
Easy to Understand
Was this article helpful?

0/3000 characters