Så installerar du Ubuntu med flera anpassade partitioner på en Dell-dator

Summary: Den här artikeln är en guide för att installera Ubuntu-operativsystem på anpassade partitioner på en Dell-dator.

Article Content


Symptoms

 


Den här artikeln innehåller information om hur du använder installationsprogrammet för Ubuntu Linux-operativsystemet. Skapa och använda flera partitioner på hårddiskarna på Dell-datorn.


Innehållsförteckning:

 1. Använda Ubuntu-installationsskiva för att skapa och installera anpassade partitioner på en Dell-dator
 2. Saker att känna till och kontrollera innan du påbörjar en installation
 3. Ubuntu-diskpartitionering
 4. Slutföra installationen

 

Använda Ubuntu-installationsskiva för att skapa och installera anpassade partitioner på en Dell-dator

 

Behöver du anpassad partitionering av enheten för att anpassa Ubuntu-installationen till dina behov?

Har du kontrollerat att systemtypen är certifierad som testad av Canonical för Ubuntu?

 1. Om så inte är fallet går du till CanonicalSLN151841_sv__1iC_External_Link_BD_v1 och kontrollerar om din modell är godkänd.

 2. Om du har gjort det och den finns i listan fortsätter du.

SLN151841_sv__2icon Obs! Om ditt system inte levererades med Ubuntu och du har ett problem som kräver teknisk support för att lösas, Du kan bli uppmanad att återställa datorn till det tillstånd den var i när den levererades från Dell. Kvarstår problemet när du har gjort det? Om det inte kvarstår finns det endast begränsad support.

Har du någon kopia av det senaste DVD- eller USB-installationsmediet från canonical? Dessa inkluderar de senaste uppdateringarna och korrigeringarna för det här operativsystemet.

Du kan hämta lämplig Ubuntu-ISO från Canonical SLN151841_sv__1iC_External_Link_BD_v1

SLN151841_sv__2icon Obs! Bilderna nedan kan skilja sig något från det du ser på ditt eget system, beroende på vilken version av Ubuntu som du installerar.


Överst på sidan


 

Saker att känna till och kontrollera innan du påbörjar en installation

 

Det finns tre saker som du måste tänka på innan du startar en Ubuntu-installation:

 1. Kontrollera vilken typ av maskinvara du försöker installera på.
 2. Kontrollera vilka typer av BIOS-inställningar som kan påverka installationen.
 3. Kontrollera vilken version av Ubuntu du vill installera.
Vilken typ av maskinvara installerar du på och ändrar det hur du genomför installationen?

Lagringsmediets typ eller format kan påverka installationsmetoden för Ubuntu på din dator. Det kan vara allt från att installera på ett av de nya M2-korten. Installera på en vanlig SATA-hårddisk. Installera på samma SATA-hårddiskar i en Intel Matrix-RAID-konfiguration. Kontrollera att det går att använda datormaskinvaran med den typ av installation du vill göra. Du kan även läsa de artiklar som är länkade nedan. Du kan använda dem till att få information om hur du ändrar installationsmetod beroende på din datormaskinvara:

SLN151841_sv__2icon Obs! USB 2.0 och äldre löstagbara medier kan inte användas i system som har nya Intel SkyLake-processorer. Kretsuppsättningarna för dessa processorer har inte längre stöd för USB 2.0-hubben.
Vilken typ av BIOS är konfigurerat på datorn och innebär det att du måste ändra installationsmetod?

Skillnaden mellan äldre BIOS-inställningar och UEFI-BIOS-inställningar (Unified Extensible Firmware Interface) kan vara skillnaden mellan lyckade och misslyckade installationer. Ta en titt på artiklarna som länkas nedan för mer information om ämnet:

Vilken version av Ubuntu vill du installera?

Ubuntu strävar liksom andra operativsystem efter att förbättra användning och prestanda. Det som är annorlunda med Ubuntu är att du kan välja två olika uppdateringar:

Den första är den senaste LTS-utgåvan (Long Term Support).

Den här uppdateringen är tillgänglig vartannat år och stöds helt av Canonical med uppdateringar för fem år. Den anses vara en beprövad och stabil version.

Det andra är den senaste Normal-utgåvan.

Denna uppdatering är tillgänglig var sjätte månad och stöds endast av Canonical med uppdateringar för nio månader. Dessa normala versioner anses vara toppmoderna men kan innebära problem på grund av detta. De här byggena används vanligtvis av testare och utvecklare.

Om du vill uppgradera till en ny version av Ubuntu läser du den artikel som är länkad här:


Överst på sidan


 

Ubuntu-diskpartitionering

 

 1. Följ guiden för standardinstallation tills du kommer till skärmen Installation Type. Då väljer du det sista alternativet: Something Else. När du har valt det och klickat på Continue går installationen vidare till Advanced Partitioning Tool. Det avancerade partitioneringsverktyget är installationsprogrammets verktyg för att guida dig genom valen för anpassad partitionering.

SLN151841_sv__6Ubuntu16_04_InstallationType_SomethingElse_BK1

SLN151841_sv__2icon Obs! Installationsprogrammet har endast stöd för LVM och fullständig diskkryptering i lägena för automatiserad partitionering. De stöds inte i Advanced Partitioning Tool.
 1. I det här fönstret kan du se alla partitioner på hårddisken och eventuellt ledigt ej allokerat utrymme. I det här fallet använder vi en tom hårddisk. Välj knappen Ny partitionstabell.

SLN151841_sv__8Ubuntu_Partition_BK_01

SLN151841_sv__2icon Obs! Det finns endast maximalt fyra logiska partitioner om hårddisken använder ett MBR-baserat schema.
 1. Nu bör fönstret varning om skapande av tom partition visas. Klicka på Continue för att börja.

SLN151841_sv__10Ubuntu16_04_InstallationType_SomethingElse_BK5

 1. Du kan nu klicka på knappen + för att skapa en ny partition. Det finns inga särskilda alternativ i det här verktyget. Installationsprogrammet uppmanar om att skapa nya partitioner som logiska partitioner om det finns några befintliga primära partitioner. Du kan använda det som installationsprogrammet rekommenderar eller ändra det.

SLN151841_sv__2icon Obs! Det rekommenderas att du skapar den första partitionen för Ubuntu-installationen som en primär partition.

Har du problem med att följa det här? Du kan läsa om partitioner, kataloger och filsystem i den guide som länkas nedan för att få en mer ingående förklaring:

SLN151841_sv__2icon Obs! Detta steg upprepas även för alla andra partitioner som du skapar.
 1. Du måste skapa en rotpartition. Den här partitionen kommer att monteras på /. Ubuntu behöver minst 20 GB för att köras korrekt. Det rekommenderas att du använder standardfilsystemet Ext4. Om det till exempel bara finns en primär partition kvar och alla de övriga partitionerna skapas som logiska partitioner av installationsprogrammet har du inte något val.

 2. Det behövs en växlingsfil, så vi skapar en växlingspartition. Denna partition är för /swap. Det är diskutrymme som systemet kan använda som minne. Det fungerar som en växlingsfil i Windows-system. Vi rekommenderar att du gör den dubbelt så stor som den mängd RAM systemet har. Se till att välja swap area från den nedrullningsbara menyn Använd som.

SLN151841_sv__13Ubuntu16_04_InstallationType_SomethingElse_BK3

 1. Nu skapar vi hempartitionen. Den här partitionen kommer att monteras på /home. Diskutrymmet är det som finns kvar på hårddisken. Vi använder samma standardinställningar som för de andra alternativen.

SLN151841_sv__14Ubuntu16_04_InstallationType_SomethingElse_BK4


Överst på sidan


 

Slutföra installationen

 

 1. När alla partitioner har skapats bör de visas i huvudfönstret i Advanced Partitioning Tool. Vi måste slutföra det här genom att ange enheten för installation av startprogrammet.

  1. Som standard är det/dev/sda eller hårddiskens MBR. Det här gäller när du vill ha Ubuntu som primär startenhet och när den ska styra starten.

  2. Har du redan ett annat operativsystem (OS) på hårddisken och vill använda det vid primär start? I så fall behöver du, som i exemplet nedan, GRUB installerat i startpartitionen för det operativsystem som är sda5 här. Välj /dev/sda5 i listrutan istället.

SLN151841_sv__15Ubuntu16_04_InstallationType_SomethingElse_BK2

SLN151841_sv__2icon Obs! GRUB, Grand Unified Bootloader, är startprogrammet i Ubuntu och i de flesta andra Linux-distributioner.
 1. Klicka på Installera nu om den partition du vill ha visas för installationen av startprogrammet.

 2. När installationen av Ubuntu är klar måste du starta om datorn.

  1. Om du har valt Ubuntu är du klar i det här skedet. Du kan få mer hjälp med att konfigurera Ubuntu från den guide som länkas nedan.

  2. Om du har valt ett annat operativsystem hamnar du efter omstart i det operativsystemets startprogram. Lägg till en post för Ubuntu på startmenyn för det operativsystemet.

OBS! Om du har slutfört installationen och det finns några problem är den enklaste och snabbaste lösningen att köra installationen igen.


Överst på sidan


 

Ytterligare information:

 

SLN151841_sv__2icon Obs!
Programvarusupport tillhandahålls av Canonical via följande metoder:
Teknisk support tillhandahålls av Dell:


Överst på sidan


Article Properties


Affected Product

Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Fixed Workstations

Last Published Date

21 Feb 2021

Version

4

Article Type

Solution

Rate This Article


Accurate
Useful
Easy to Understand
Was this article helpful?

0/3000 characters