Hvordan du kobler til Dell diagnose partisjonen fra det Ubuntu Linux operativ systemet på en Dell PC

Summary: Denne artikkelen tar deg gjennom hvordan du kobler Dell Diagnostics partisjonen til Linux Ubuntu-installasjonen hvis den ikke ble levert fra fabrikken som ble installert med detSee more

Article Content


Symptoms


Følgende artikkel inneholder informasjon om hvordan du bruker Dell Diagnostics ved oppstart hvis du har installert Ubuntu Linux på Dell-PC-en.


Innholds fortegnelse:

 1. Bruke Dell Diagnostics med en Ubuntu-installasjon
 2. Dell diagnose partisjon
 3. Konfigurasjon av GRUB2-meny

 

Bruke Dell Diagnostics med en Ubuntu-installasjon

 

Denne veiledningen tar deg gjennom koblingen av GRUB2 oppstarts laste ren til partisjonen som inneholder Dell-diagnostikk. Diagnose partisjonen kommer fra når systemet opprinnelig ble konfigurert i fabrikken.

Her kan du starte diagnosen hvis du opplever maskin vare problemer med den Dell maskinen.

Hvis du får feil meldinger fra disse diagnostikkene, må du ta kontakt med din tekniske kunde støtte for å få en løsning.

Hvis du nylig har installert data maskinen Dell på nytt med et Ubuntu Linux operativ system (OS), vil du kunne lese og følge TV-guiden nedenfor.

 
SLN151665_no__1icon Merk: Hvis du får feil fra disse diagnostikkene, må du ta kontakt med din tekniske kunde støtte for å få en løsning.
 


Tilbake til toppen


 

Dell Diagnostics-partisjon

 

 1. Ble systemet levert med en Dell Diagnostics partisjon installert?

  1. Nei, den ble ikke levert med innebygd diagnostikk. Da er jeg redd for at denne veiledningen ikke skal gjøre deg.

  2. Ja, men du har tømt og formatert hele hard disken. Hvis det ikke er noen eksisterende partisjon å koble til på nytt, er det ikke sikkert at denne veiledningen vil gjøre det.

  3. Ja, og partisjonen er fremdeles der. De fleste nyere systemer, inkludert stasjonære PC-er leveres med denne partisjonen. Følg deretter trinnene nedenfor for å få denne partisjonen til å fungere igjen.

    
   Merk: Opprinnelig av disse diagnostikkene ble startet ved å trykke på F12 -tasten på Dell velkomstbilde. Dette har en opphevet meny for oppstart. Bruk markøren eller pil tastene til å velge diagnostikk, og trykk på Enter -tasten for å starte opp til dem.
  4. Hvis du er usikker på at du har denne partisjonen, kan du kontrollere om partisjonen fremdeles eksisterer ved å kjøre denne kommandoen i Ubuntu.

sudo mount -t vfat /dev/sda1 /mnt

 

SLN151665_no__1icon Merk: i disse eksemplene kaller jeg diagnose partisjons /dev/sda1en og stasjons plasseringen som HD 0,1. For navngivnings konvensjoner kan du finne ut mer fra en av våre Ubuntu artikler.


Tilbake til toppen


 

Konfigurasjons meny for GRUB2

 

 1. Har du allerede installert Ubuntu OS på systemet ditt?

  1. Ja, og følg deretter trinn 2 nedenfor.

  2. Nei, deretter må du passe på at du ikke sletter diagnose partisjonen når du velger hvilke partisjoner som skal slettes. Eller som du vil installere til, under installasjons prosessen og deretter komme tilbake og hente denne håndboken fra trinn 3.

 1. Under installeringen vil GRUB-programmet kjøre en gransking for alle andre oppstartbare partisjoner på hard disken. På grunn av at diagnose partisjonen er en liten DOS-partisjon som er formatert i fett, vil GRUB ikke plukke den opp. Du må konfigurere den manuelt.

 2. Du må redigere filen som definerer de tilpassede oppstarts partisjonene.  /etc/grub.d/40_custom. Det skal vise en oppføring som bildet nedenfor.

exec tail -n +3 $0
# This file provides and easy way to add custom menu entries. Simply type the
# menu entries you want to add after this comment. Be careful not to change
# the 'exec tail' line above.

 1. Legg til linjene nedenfor på slutten av filen. 

SLN151665_no__1icon Merk: Pass på at det ikke er ekstra tegn.
 

menuentry "Dell DOS Diagnostics (on /dev/sda1)" {
insmod chain
insmod fat
set root=(hd0.1)
chainloader +1}

 1. Oppdater GRUB2-menyen ved hjelp av kommandoen nedenfor.

sudo update-grub2

 1. Starte systemet på nytt og teste om det fungerte?

  Dell DOS-diagnostikk bør ha dukket opp som siste linje i GRUB2 boot-menyen. Du kan starte opp i den, og diagnosen bør kjøres fra dette punktet.

  Når diagnostikken har gått gjennom, skal systemet startes på nytt til GRUB2-menyen.


Tilbake til toppen


 

Tilleggs informasjon:

 

SLN151665_no__1icon Merk:
Program vare støtte er godkjent av følgende metoder:
Teknisk støtte leveres av Dell:


Tilbake til toppen


Article Properties


Last Published Date

21 Feb 2021

Version

4

Article Type

Solution

Rate This Article


Accurate
Useful
Easy to Understand
Was this article helpful?

0/3000 characters